به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زراعت

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 May 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Agrotechniques in Industrial Crops 2783-2945 Winter 2022 دانشگاه رازی کرمانشاه
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Crop Breeding Journal 2008-868x Winter-Spring 2019 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Journal of Plant Physiology and Breeding 2008-5168 Summer-Autumn 2021 دانشگاه تبریز
International Journal of Plant Production 1735-6814 Jun 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله پژوهش علف های هرز 2008-6563 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه پژوهش های بذر ایران 2383-1251 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه یاسوج
مجله پژوهش های پنبه ایران 2345-5306 بهار و تابستان 1400 موسسه تحقیقات پنبه ایران
فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 بهار 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های زعفران 2345-3869 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه بیرجند
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 زمستان 1400 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 بهار 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 تابستان 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه تحقیقات بذر 2252-0961 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فصلنامه تحقیقات غلات 2252-0163 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2228-6128 eISSN: 2676-4628
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  سردبیر: دکتر غلامعلی رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال