به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زراعت

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 May 2022 دانشگاه تربیت مدرس
Agrotechniques in Industrial Crops 2783-2945 Winter 2022 دانشگاه رازی کرمانشاه
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Crop Breeding Journal 2008-868x Winter-Spring 2019 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Journal of Plant Physiology and Breeding 2008-5168 Summer-Autumn 2021 دانشگاه تبریز
International Journal of Plant Production 1735-6814 Jun 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 بهار 1401 دانشگاه تهران
مجله پژوهش علف های هرز 2008-6563 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه پژوهش های بذر ایران 2383-1251 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه یاسوج
مجله پژوهش های پنبه ایران 2345-5306 بهار و تابستان 1400 موسسه تحقیقات پنبه ایران
فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های زعفران 2345-3869 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه بیرجند
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 پاییز 1400 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 بهار 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 تابستان 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه تحقیقات بذر 2252-0961 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فصلنامه تحقیقات غلات 2252-0163 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2423-5423 eISSN: 2423-5431
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
  مدیر مسئول: دکتر رضا اقنوم
  سردبیر: دکتر علیرضا بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 132 (پاییز 1400)
 • pISSN: 2228-6128 eISSN: 2676-4628
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  سردبیر: دکتر غلامعلی رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال