به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه گیاهپزشکی

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal Of Crop Protection 2251-9041 Jun 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Jun 2022 انجمن حشره شناسی ایران
Mycologia Iranica 2382-9664 Winter and Spring 2021 انجمن قارچ شناسی ایران
Persian Journal of Acarology 2251-8169 2021 انجمن کنه شناسی ایران
نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 اسفند 1400 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فصلنامه بیماریهای گیاهی 0006-2774 زمستان 1400 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 2383-1855 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی 2322-2409 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی 2008-3114 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 بهار و تابستان 1400 دانشگاه یاسوج
مجله دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه گیاه پزشکی 2588-5936 بهار 1401 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه گیاه پزشکی کاربردی 2251-8371 اسفند 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 2008-4749 زمستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی 2322-4223 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 پاییز 1400 انجمن حشره شناسی ایران
نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Jun 2020)
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر محمد جوان نیکخواه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter and Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال