به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم دام

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 2018 دکتر سید موسی حسینی
Journal of Livestock Science and Technology 2322-3553 Summer- Autumn 2021 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Podoces 1735-6725 2017
Poultry Science Journal 2345-6604 Summer -Autumn 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فصلنامه پژوهش های علوم دامی 2008-5125 زمستان 1400 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 زمستان 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 بهار 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 2252-0872 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
مجله تحقیقات دام و طیور 2322-1747 1396 دانشگاه بیرجند
مجله تولیدات دامی 2009-6776 بهار 1401 دانشگاه تهران
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 زمستان 1400 وزارت جهاد کشاورزی
مجله علوم دامی ایران 2008-4773 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران 2476-6666 پاییز و زمستان 1399 انجمن علمی زنبور عسل ایران
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1735-6725
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 2 (2017)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر محمود شمس شرق
  سردبیر: دکتر بهروز دستار
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Summer -Autumn 2021)
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال