به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه شیلات

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Fisheries Sciences 1562-2916 May 2020 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Galen Medical journal 2228-5423 2019 دانشگاه علوم پزشکی فسا
International Journal of Aquatic Biology 2383-0956 Feb 2020 انجمن ماهی شناسی ایران
فصلنامه آبزیان زینتی 2423-4575 تابستان 1401 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 2423-6349 پاییز 1398 دانشگاه گنبد کاووس
فصلنامه شیلات 2008-5729 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله علمی شیلات ایران 1026-1354 خرداد و تیر 1401 موسسه تحقیقات شیلات ایران
نشریه علوم آبزی پروری ایران 2322-5351 بهار و تابستان 1401 انجمن آبزی پروری ایران
نشریه علوم آبزی پروری پیشرفته 2783-1477 بهار و تابستان 1400 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور (بندر انزلی)
نشریه علوم و فنون شیلات 2322-5513 بهار 1401 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه ماهیان دریایی بهار و تابستان 1400 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
فصلنامه منابع طبیعی ایران 1316-1025 زمستان 1387 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1562-2916
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود بهمنی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 3 (May 2020)
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرامعلی
  سردبیر: دکتر مجتبی فرجام
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2383-0956 eISSN: 2322-5270
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیل ایگدری
  سردبیر: دکتر باقر مجازی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Feb 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال