به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع غذایی

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
applied food biotechnology 2345-5357 Spring 2022 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Winter- Spring 2021 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 2008-515X تابستان 1401 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 2252-0937 زمستان 1398 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 آذر و دی 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 2645-45131 بهار و تابستان 1400 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
مجله علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 خرداد 1401 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 زمستان 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 2476-3543 زمستان 1400 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
|
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، Spring 2022)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال