به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Desert 2008-0875 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Journal of Environmental Resources Research 2345-430X Summer-Autumn 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Agriculture, Environment and Society Jun 2022 دانشگاه زابل
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Summer 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Journal of Water Harvesting Research 2476-6976 Summer and Autumn 2021 دانشگاه بیرجند
فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 تابستان 1401 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 2251-6174 بهار و تابستان 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 1735-0875 تابستان 1401 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری 2645-4477 زمستان 1400 انجمن آبخیزداری ایران
مجله سامانه های سطوح آبگیر باران 2423-5970 زمستان 1400 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 2008-9554 تابستان 1401 انجمن آبخیزداری ایران
نشریه محیط زیست طبیعی 2008-7764 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله مدیریت اراضی 2345-6205 پاییز و زمستان 1400 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله مدیریت بیابان بهار 1401 انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
نشریه مدیریت جامع حوزه های آبخیز 2783-4581 بهار 1401 دانشگاه ایلام
مجله مرتع 2008-0891 تابستان 1401 انجمن مرتعداری ایران
فصلنامه مرتع و آبخیزداری 2008-5044 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مرتعداری 1395 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه منابع طبیعی ایران 1316-1025 زمستان 1387 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سید کاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (Summer 2022)
 • فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اختصاصی
  سردبیر: دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (بهار 1401)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر غلامعلی حشمتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال