فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تکنولوژی آموزشی

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه رشد آموزش ریاضی بهار 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد مدیریت مدرسه اردیبهشت 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ماهنامه رشد معلم اردیبهشت 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ماهنامه رشد فناوری آموزشی اردیبهشت 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
|
  • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
    صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
    مدیر مسئول: دکتر مسعود فیاضی
    سردبیر: دکتر محمدطیب صحرایی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 330 (اردیبهشت 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال