فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بهداشتی و آرایشی

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آوند بهار 1398 انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
تاسیسات بهداشتی 2251-6778 مرداد 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
صنایع بهداشتی و آرایشی 1023-5914 مرداد 1389 مهندس محمودرضا موثقی
|
  • فصلنامه انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
    صاحب امتیاز: انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
    مدیر مسئول: دکتر عباس فصیح خوشگرد
    سردبیر: الهام صنعتی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال