فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات خبرنامه انجمن ها و سازمان ها

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران پاییز و زمستان 1396 انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
دو ماهنامه انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران خرداد و تیر 1395 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
ماهنامه پیام اتاق ارومیه 1735-2649 زمستان 1398 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه
ماهنامه پیک شورا اردیبهشت 1399 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
خبرنامه انجمن ریاضی ایران تابستان 1398 انجمن ریاضی ایران
ماهنامه دهیاریها فروردین و اردیبهشت 1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
فصلنامه نگاه نافذ بهار و تابستان 1396 انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال