فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات آشپزی و خانه داری

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آشپزباشی شهریور 1398 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
آشپزخانه ملل مرداد 1394 حمیدرضا رنجبر
آشپزی برتر بهمن 1391 مهندس مهدی مسعودی
ساناز سانیا 2008-0557 آذر 1397 ساناز مینایی
هنر آشپزی 1735-5036 آذر 1396 شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
هنر قنادی مهر 1395 شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
  مدیر مسئول: محمداسماعیل سعادت رهبری
  سردبیر: افسانه ظروفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (شهریور 1398)
 • ماهنامه معلومات عمومی
  صاحب امتیاز: مهندس مهدی مسعودی
  مدیر مسئول: مهندس محمودرضا موثقی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهمن 1391)
 • pISSN: 2008-0557
  ماهنامه تخصصی آشپزی و شیرینی پزی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ساناز مینایی
  سردبیر: ساناز شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 128 (آذر 1397)
 • pISSN: 1735-5036
  ماهنامه آشپزی و شیرینی پزی
  صاحب امتیاز: شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
  مدیر مسئول: محمدولی مفیدی
  سردبیر: رزینا شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (آذر 1396)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
  مدیر مسئول: محمدولی مفیدی
  سردبیر: رزیتا شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 144 (مهر 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال