جستجوی مطالب روزنامه‌ها
سامانه نویسندگان
  • profile
    محمد ذاکری
    کارشناس مرکز مطالعات نظامها و فناوری های مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه را ببینید.
نویسنده
نتایج را در روزنامه مورد نظر فیلتر کنید:
موضوع(بر اساس سرصفحه روزنامه)
  • گوناگون
    1
روزنامه‌های عضو
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال