جستجوی مطالب روزنامه‌ها
1-1 از 4 مطلب
سامانه نویسندگان
  • profile
    دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
    مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه را ببینید.
نویسنده
نتایج را در روزنامه مورد نظر فیلتر کنید:
موضوع(بر اساس سرصفحه روزنامه)
روزنامه‌های عضو
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال