جستجوی مطالب روزنامه‌ها
جستجو در:
تعیین دوره زمانی
 تا  
گستره جستجو
نکته
 • کلمات و عبارات مورد نظرتان بنا به انتخاب خودتان در عنوان و متن مطالب روزنامه‌‌های عضو جستجو می‌شود.
 • برای یافتن مطالب نویسنده مورد نظرتان، نام وی را در کادر پدیدآورنده (فقط یک نام) وارد کنید. می‌توانید با درج کلمات و عبارت در سایر بخش‌ها نتایج جستجو در نوشته‌های وی را محدودتر کنید.
 • جستجو در همه روزنامه‌های سایت انجام می‌شود اما شما می‌توانید نام روزنامه مورد نظرتان را نیز انتخاب کنید و جستجو را محدود کنید. این فهرست شامل روزنامه‌هایی است که در حال حاضر به صورت مرتب در سایت نمایه می‌شوند.
 • بین کلمات فقط فاصله بزنید و هیچ علامت دیگری جز «خط فاصله» تایپ نکنید!
  برای مشخص کردن کلمات مرکب یا عبارات، کلمات را با خط فاصله «-» به هم بچسبانید تا کلمات به تنهایی جستجو نشوند.
  نمونه: صرفه-جویی یارانه-انرژی خصوصی-سازی
  * درج خط فاصله در بخش «شامل حداقل یکی از این کلمات باشد» تاثیری ندارد و کلمات به صورت مجزا جستجو می‌شوند.
سامانه نویسندگان
 • profile
  مریم قربانی
   
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه را ببینید.
روزنامه‌های عضو
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال