فهرست مطالب

آموزش کار و فناوری - سال دوم شماره 2 (1393)
 • سال دوم شماره 2 (1393)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/07/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سخن سردبیر
  مجید کوثری صفحه 4
 • اشتراک گذاری اطلاعات در فضای اینترنت
  صفحه 5
 • موانع خلاقیت در سیستم آموزشی سنتی
  حمیدرضا عباسی صفحه 6
 • ضرورت آموزش کامپیوتر به کودکان
  عاطفه السادات عقیلی صفحه 10
 • 47 کلید میانبر در تمام مرورگرها
  صفحه 12
 • طرح درس کار و فناوری
  صفحه 14
 • جلوگیری از عوارض کار با کامپیوتر
  صفحه 16
 • چرم دوزی
  صفحه 22
 • دور ریختنی ها
  صفحه 25
 • تولد: کار و فناوری پایه هفتم
  حیدرزاده صفحه 26
 • کسب و کار اینترنتی
  صفحه 27
 • طرح و ابتکار در کار و فناوری
  صفحه 28
 • مشاوره تحصیلی و شغلی
  صفحات 32-35
 • افتتاح بازارچه ی کار و فناوری در مدارس خارک
  صفحه 36
 • مراحل انجام پروژه در کار و فناوری
  صفحه 37