فهرست مطالب

قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) - سال دهم شماره 1 (پیاپی 18، بهار و تابستان 1394)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 18، بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین علوی مهر، اکبر محمودی صفحات 9-40
  مقاله و مدخل «قرآن» از «دایره المعارف اسلام»، چاپ لایدن، توسط «آلفورد تی ولچ» و «جیمز داگلاس پیرسون» به رشته تحریر درآمده و دارای نکات قوت و ضعف است. برخی از نکات ذکر شده در این مقاله، حکایت از عدم شناخت و اطلاع کافی نویسنده آن، از دین اسلام و قرآن دارد. همچنین متن مقاله که نوشته «آلفورد تی ولچ» است، حکایت از آن دارد که وی، درباره قرآن، پیش فرضی دارد. در ظاهر، وی با در نظر داشتن این مطلب که سابقه نزول قرآن، تنها در 20 سال اول ظهور پیامبر اسلام خلاصه می شود، به طرح مباحث پرداخته است. وی، در تمام مباحث خود، این فرضیه را گسترس داده و تلاش می کند تا با توجه به موضوعات گوناگون، پیش فرض خود را مبنی بر ظهور تحول افکار و عقائد در قرآن به اثبات برساند. وی، بر این اساس، حتی واژگان قرآن، محتوای آیات، احکام عملی و سبک بیان و تعابیر قرآن را دارای نوعی تطور دانسته و در زمینه تاریخ گذاری سوره های قرآن، بیشتر، پیرو مکتب «بل» است. این مساله، به ویژه در بخش هایی، همانند اشتقاق واژه قرآن، قرآن و محمد، تاریخ گذاری متن و تاریخ قرآن پس از سال یازدهم هجری قمری، قابل مشاهده است. پی آمد این پیش فرض، آن است که قرآن، هیچ سابقه نزول دفعی بر قلب پیامبر اسلام نداشته است، در حالی که دیدگاه بسیاری از دانشمندان اسلامی، خلاف آن است.
  کلیدواژگان: دایره المعارف اسلام، لایدن، مقاله قرآن، آلفورد تی ولچ، جیمز داگلاس پیرسون
 • محمدعلی رضایی اصفهانی، استفان فریدریش شفر صفحات 41-65
  نوشتار حاضر به بررسی ترجمه های قرآن کریم به زبان آلمانی می پردازد. نویسنده از اهل آلمان و مشغول به تحصیل در قم می باشد به سیر تحول ترجمه های قرآن به زبان آلمانی اشاره کرده اند. ایشان بعد از ذکر فرق های ادبیاتی زبان آلمانی و و زبان عربی در یک جدولی به تمام مترجمان آلمانی با ذکر مذهب و سال چاپ و مکان چاپ تنظیم نموده اند و در ادامه به ترجمه برخی از مترجمان با گرایش مذهبی اشاره و به نقد و بررسی آنها پرداخته است. و هدف از این نوشتار معرفی مترجمان آلمانی با گرایش ها و مذهب های مختلف بوده است.
  کلیدواژگان: ترجمه، آلمان، زبان، قرآن کریم
 • محمدحسن زمانی، حسن رضایی هفتادر، مهدی همتیان صفحات 67-87
  بخشی از مدخل «محمد»، با عنوان «گستره رسالت» به بررسی میزان قلمرو و گستره رسالت حضرت محمد پرداخته است. نویسنده در این بخش ضمن بیان آیاتی از قرآن که به نظر وی بر محلی (عربی) بودن رسالت پیامبر دلالت دارند، به برخی از آیاتی که بر جهانی بودن رسالت ایشان نیز دلالت دارد، اشاره نموده است و بدون اظهار نظر صریح، این تبیین تناقض نما را به همین شکل رها کرده است، ولی در بخش دیگر از مدخل با عنوان «دین ابراهیم» محلی بودن رسالت پیامبر را ترجیح داده است. در این پژوهش، به بررسی آیاتی که به نظر نویسنده بر محدود بودن رسالت پیامبر دلالت دارند، پرداخته شده و ثابت شده که این آیات هیچ گونه دلالتی بر محلی بودن رسالت پیامبر ندارند.
  کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان، یوری روبین، گستره رسالت
 • فتحیه فتاحی زاده، زهرا حلیمی صفحات 89-106
  ایکناس گلدزیهر یکی از خاورشناسانی است که در پژوهش های خود در حوزه علوم اسلامی، اعتقادات مسلمانان به ویژه تشیع را به چالش کشیده است و سعی او بر این بوده که شیعه را متهم به اعتقاد به تحریف قرآن موجود کند.وی در حوزه علوم قرآنی از جمله جمع و تدوین قرآن، اسباب النزول و... نیز قلم فرسایی کرده است که در همه آنها دیدی غرض ورزانه نسبت به شیعه داشته است. چون در اکثر پژوهش های خود دیدگاه شیعه را از کتب ناموثق نزد شیعه یا حتی مخالف شیعه استخراج کرده است. در این پژوهش سعی شده با بهره گیری از نظریات گلدزیهر در حوزه علوم قرآنی ونقد آنها بر اساس روایات و دیگر دلایل، به بی اساس بودن نظریات او در این زمینه برسیم.
  کلیدواژگان: مستشرقان، ایگناس گلدزیهر، گرایش های تفسیری در میان مسلمانان، خاور شناسی
 • احمد قرایی سلطان آبادی صفحات 107-136
  در رهیافت مسلمانان، متن قرآن اصالت و حجیت خود را در گذر زمان اصلا از دست نداده، و هیچ گونه تحریفی در آن واقع نشده است و زمینه های موجود در روایات تاریخی که در ظاهر بر وقوع تحریف زیاده و نقصان دلالت دارند از حیث قواعد حدیث شناختی و مبانی شریعت نامعتبر بوده و به فرض انطباق با واقعیت، حمل بر انگیزه های فرقه ای و داوری های مغرضانه خواهد شد. در نگرش خاورشناسان نیز تفاوت در روش ها و انگیزه ها، دو دیدگاه موافق و مخالف با تحریف قرآن را رقم زده است که با تحلیل و تطبیق دیدگاه های دو طرف معلوم شد که مستندات مستشرقان معتقد به تحریف (اعم از زیاده، نقصان، جابجایی، اختلاف در قرائات) در ترازوی نقد تمام عیار، از اعتماد آنان به منابع نامعتبر و گزارشهای خلاف تاریخ در جهت القای شبهه و دودستگی در میان گروه های مسلمان حکایت دارد. در نقطه مقابل، مستشرقان معتقد به مصونیت قرآن از تحریف نیز، در فضای پاسخ دهی به حس کنجکاوی و حقیقت جویانه خود، از یک سو، به فرآیندهای تاریخی شکل گیری و جمع قرآن دقت کافی نشان داده و در ضمن پرهیز از تهمت و نسبت های نادرست، هم به شیوه نتیجه گیری موافقان تحریف انتقاد کرده و هم خود دلایلی را در حفظ اصالت و قداست متن قرآن ارائه داده اند.
  کلیدواژگان: مستشرقان، تحریف، قرآن، مسلمانان
 • فاطمه علایی رحمانی، اعظم سادات شبانی صفحات 137-162
  ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش و پیامد حاصله از آن در خصوص فرزند خواندگی، ضرورت پرداخت به آن را با توجه به مباحث حقوق انسانی مطرح می سازد. مدخل فرزندان در دایره المعارف قرآن، اشارات ناقصی به این موضوع داشته است. در این مدخل اگرچه حرفی خلاف واقع گفته نشده است، با ارائه ناتمام آن، خواننده را به نتیجه گیری درستی راهنمایی نمی نماید. نویسنده مدخل عمدتا، بدون تحلیل و به شیوه دایره المعارفی، ارجاعات درستی ارائه داده، ولی با جهت گیری خاصی، نگاهی تبعیضانه از قرآن درباره فرزندان دختر و پسر به نمایش گذاشته و توضیح نداده که هدف از بیان آن توسط قرآن چه بوده است؛ لذا ذهن به ارزشمندتر بودن جنس مذکر رهنمون می شود. عدم تبیین ارتباط منطقی بین ازدواج پیامبر و الغای قوانین عصر جاهلیت در امر فرزند خواندگی، ارائه اطلاعات ناقص درباره آیات مربوط به جنسیت و تعبیر ناروای برتری مردان بر زنان، نقدهای اساسی وارده بر این مدخل است که در این نوشتار با توجه به تفاسیر آیات، به آنها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، فرزند خواندگی، جنسیت، آونر گیلادی
|
 • Dr. Hussain Alavi Mehr, Akbar Mahmoodi Pages 9-40
  A look at the entry "Quran" in the Encyclopedia of Islam, published by Leiden, reveals its author's lack of familiarity with and information about Islam and the Quran. Moreover, the article text that is written by Alford T. Welch implies that he has a presupposition toward the Quran, i.e. the Quran was revealed only during the first 20 years of the prophetic mission of the Holy Prophet of Islam (s). He has developed this assumption in all his discussions, and regarding every topic, he has tried to prove the presupposition that there has been an evolution in thoughts and beliefs in the Quran. He has even considered the vocabulary of the Quran, the content of the verses, the canonic rules, the manner of presentation, and the expressions of the Quran to follow a kind of evolution. Regarding the dating of the Quranic verses, he seems to be a follower of Richard Bell School. The consequence of his presupposition is that there had never been such a thing as an all-at-once revelation of the Quran to the heart of the Prophet of Islam (s), a view that is against the viewpoint of many Islamic scholars.
  Keywords: The Encyclopedia of Islam, Alford T. Welch
 • Stephen Frederick Schaefer, Dr. Mohammad Ali Rezaee Isfahani Pages 41-65
  In the present article, the German translations of the Noble Quran along with their evolution process have been examined. After presentation of a brief history of translating the Quran into German and introduction of some translators who provided the German translations of the Quran, a list of the German translations of the Quran along with details such as the religion and religious sect of the translator, the publication data and place, and the publisher have been presented. Then, based on a categorization of the German translations of the Quran according to the translator's religious sect and the scientific growth, the translations of some verses of the Quran are examined in the light of the translator's religious sect.
  Keywords: The Noble Quran, The Quran translation, German translation, The Quran Translator's religious sect
 • Dr. Mohammad Hasan Zamani, Dr. Hasan Rezaee Haftador, Mahdi Hemmatian Pages 67-87
  Part of the entry "Muhammad (s)", entitled "the scope of the prophetic mission" has addressed the scope of the Holy Mohammad's (s) prophetic mission. In addition to quoting some Quranic verses that in the Rubin’s view imply the local scope of the Prophet's mission (i.e. Arab's area only), he has also referred to some verses that imply the universality of Mohammad's (s) mission, and has left this paradoxical specification without any clear assertion. However, in another part of the same entry entitled as "Ibrahim's religion", Rubin has preferred the locality of the Prophet Mohammad’s (s) mission. In this study, the verses that Rubin deems as implying the locality of the Prophet's (s) mission are examined, and consequently, it has been proved these verses by no mean imply locality of the Prophet's (s) mission.
  Keywords: the Quran, Orientalists, Uri Rubin, the scope of the prophetic mission
 • Dr. Fathiyah Fattahizadeh, Zahra Halimy Pages 89-106
  Ignaz Goldziher is an Orientalist who has challenged the Muslim, and especially the Shia, beliefs in his studies and has tried to accuse Shia of believing in the corruption of the present-day manuscript of the Quran. In his discussion of some issues in the Quranic sciences domain, such as collection and compilation of the Quran, occasions of Revelation, etc. he has had a prejudiced stance toward the Shia. The reason is that in most of his studies, Goldziher has extracted what he presented as Shia viewpoints from the books considered invalid by the Shia, or even from the resources that are against Shia. In the present study, we have tried to present the viewpoints of Goldziher in the Quranic sciences domain, criticize them based on traditions and other evidences, and prove the groundlessness of his viewpoints.
  Keywords: the Orientalists, the Quranic sciences, Shia, interpretive trends among Muslims, Goldziher
 • Dr. Ahmad Gharaee Soltan Abadi Pages 107-136
  In Muslim's view, the text of the Quran has not lost its authority and authenticity during the time, and has not experienced any corruption. Some historical records present context that seemingly imply the addition or deletion corruptions in the Quran. These are invalid based on the tradition analysis rules and the Islamic Law principles. Even if they were congruent with the reality, they would be considered as stemming from sectarian motivations and biased judgments. In the Orientalist's view, too, the difference in methods and motivations has led to emergence of stances for and against the Quran corruption issue. A deep analysis and comparison of these two stances reveal that the evidences relied on by the Orientalists who believe in the corruption (including addition, deletion, displacement, and difference in Readings) are from invalid resources and untrue historical reports. These evidences are used to create doubts and bring about conflicts among different groups of Muslims. On the contrary, the Orientalists who believe in the non-corruption of the Quran have tried to satiate their inclination for query and truth. In this vein, they have paid due attention to the historical processes of the collection and compilation of the written manuscript of the Quran. While refraining from attribution of false charges and accusations, they have criticized the methods of analysis used by the pro-corruption Orientalists, and at the same time, they have provided reasons that support the authenticity and inviolability of the Quran text.
  Keywords: the Quran, Orientalists, corruption
 • Fatemeh Alaee Rahmani, Azam Sadat Shabani Pages 137-162
  The marriage of the Prophet (s) to Zaynab bint Jahsh and its consequences for the concept of adoption reveal the importance of addressing this issue in the light of human rights. The entry "children" in the Encyclopedia of Quran has made concise references to this issue. Although this entry has not presented any untrue stance, its incomplete presentation of the issue may lead the reader to faulty conclusions. The writer of the entry has made true references that are presented without any analysis – which is common in the encyclopedic articles. However, due to a certain bias, the article presents the Quran as having a prejudiced view toward male and female children, without explaining the possible reasons behind this stance of the Quran. Therefore, the reader is led to the conclusion that the male is more valuable than the female. Lack of a true specification of the logical relationship between the marriage of the Prophet (s) and abrogation of the Days of Ignorance adoption rules, provision of incomplete information about the verses related to the gender, and untrue interpretation of the superiority of the male over the female are the main criticisms against this entry that are addressed in this article in the light of the related Quranic interpretations.
  Keywords: the Quran, adoption, gender, Avner Giladi