فهرست مطالب

اندیشمندان حقوق - پیاپی 5 (پاییز 1392)
 • پیاپی 5 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیه اخلاقی صفحه 1
  حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می گیرد، علاوه بر این ها لایه های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی و بلوک شرق انتقاد می شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند، لذا کمیسیون مورد انتقاد قرار گرفت و قرار شد که شورا رویه سابق را انجام ندهد و سیاست موسوم به and shame) name) یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، منشور سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر، شورای حقوق بشر، بررسی دوره ای جهانی(upr)
 • فرهاد عباسی صفحه 45
  خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفرید و رشد و تکامل و سعادت وی را در گرو تعامل با همنوعانش قرار داد. حقوق شهروندی از طبیعی ترین حقوق انسان می باشد که خدای متعال آن را همزاد با او آفریده است. از آن جایی که اسلام کامل ترین دین الهی است؛ به تمامی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه کرده و برای همه ی آنها برنامه و حقوقی را معین نموده است. در اسلام، هم در ارتباط با خداوند و انسان و هم برای افراد جامعه حقوق متقابل معین شده است.
  حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و اجتماعی از قبیل حق حیات، حق کرامت، حق برابری، حق امنیت، حق آزادی و حقوق اقلیت های دینی می باشد. در این مقاله ضمن ارائه ی تعریف و مصادیق حقوق شهروندی سعی شده است که دیدگاه های اسلام درباره حقوق و آزادی های شهروندی و مبانی و اهمیت حقوق شهروندی بیان شود.
  کلیدواژگان: حق، حقوق شهروندی، مبانی حقوق، انواع حقوق، اسلام
 • مراد نصیری مغانلو صفحه 73
  حقوق شهروندی و کرامت انسانی از جمله مفاهیمی است که در فرهنگ اسلامی با تاکید بسیار به کار رفته و از ارزش هایی که باید مورد توجه خاص قرار گیرد کرامت انسانی حافظ بسیاری از ارزش های الهی و انسانی است. توجه به آن و پاسداری از حریم آن از وظایف مهم مسلمانان است. در جامعه اسلامی و در فرهنگ عملی آن یعنی انچه در عمل به ان پایبند بود کرامت باید از جایگاه رفیعی برخوردار باشد اجتماع انسانی احتیاج به نظامی دارد که با اتکاء بران روابط انسان ها حفظ شود و در جهت کمال پیش رود. نمی توان در جامعه ای که در آن انسان ها حقوق یکدیگر را محترم نمی شمرند به بسیاری از اصلاحات و پیشرفت ها امیدوار بود.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، قران، کرامت انسانی، حق حیات، حق سیاسی و عمومی
 • جواد شایان فر، امیرحمزه سالارزایی صفحه 91
  آزادی، برابری و برخورداری از حقوق اولیه انسانی، خواسته و آرمان هر ملت با عزت و آزادیخواه است به گونه ای که تا کنون برای تحقق این هدف والا، میثاق ها و اعلامیه هایی در سطح جهانی تدوین گردیده و اکثریت قریب به اتفاق نظام های سیاسی جهان، بخشی از قانون اساسی خود را به بیان حقوق و آزادی های ملت تخصیص داده اند.
  قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند، از این قاعده مستثنی نبوده و به بیان حقوق ملت پرداخته اند و در یک بررسی دقیق، برتری قانون اساسی ایران با تخصیص یک فصل مجزا به حقوق ملت و بیان حقوق بنیادی، نسبت به قانون اساسی پاکستان، احراز می شود. البته نقایص و ایراداتی به صورت مشترک و اختصاصی بر هر دو قانون وارد است که در بخش نتایج به تفصیل بیان می گردد.
  از آنجا که هم آموزه های وحیانی و هم بنای عقلاء در تقنین قوانین اساسی و عادی دارای حجیت و اعتبار است، حال در این تحقیق برآنیم تا ثابت کنیم که کدامیک از دو قانون مورد بحث، بیشتر به حقوق ملت پرداخته اند؟ و کدامیک در این زمینه، تناسب و هماهنگی بیشتری با احکام و آموزه های دینی دارند؟ و اینکه این دو قانون، با جمهوری اسلامی بودن سازگارترند یا حکومت اسلامی بودن؟
  مدعا و فرضیه ی تحقیق این است که در یک مقایسه تطبیقی، حقوق ملت در قانون اساسی ایران بیشتر رعایت شده، هرچند هر دو قانون برای تکمیل، نیازمند بازنگری و اصلاح می باشند و نیز اینکه به نظر می رسد نظام سیاسی کنونی ایران و پاکستان با عنوان حکومت اسلامی بیشتر ازجمهوری اسلامی سازگار است.
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، از نوع توصیفی - تطبیقی بوده و به روش کتابخانه ای انجام شده است.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، قوت ها، ضعف ها، خلاها
 • لیلا رئیسی دزکی، محمد کفاش نیری صفحه 113
  جهانی شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تاثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای می گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژه ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولت ها و سازمان های بین المللی برخوردار گردد، به گونه ای که شاهد جهانی شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن هستیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد. شناخت و بررسی که می تواند نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق انسان، جایگاه وی و نقض حقوقی که بر وی مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، حقوق بشر، جهانی شدن حقوق بشر، اصل عدم مداخله، اصل حاکمیت، مداخله بشر دوستانه
 • مسعود پیروتی دهبکری، سیامک لطفیانی صفحه 145
  مالکیت از مفاهیمی است که تمام افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند به صورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده، و به استفاده آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را به طور طبیعی نمی پذیرند. نتیجه تحلیل مالکیت مسلما باید یقیین کننده کامل ترین و جامع ترین تصرفات مشخص در حال تحت تصرف خود باشد زیرا جامعیت تصرفات مالک در ملک خود امری است که در نزد عرف، مسلح و غیر قابل انکار است.
  کلیدواژگان: قانون، مالکیت، زوال، اموال، معامله
 • عباسعلی دانایی صفت صفحه 157
  معاهدات مرزی از جمله معاهدتی هستند که اصل بر دوام و ثبات آنها بوده و قابل فسخ و ابطال نمی باشند. دولتهای ایران و عراق پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و پدیداری کشور جدید عراق به موجب معاهده حسن همجواری 1975 رژیم حقوقی جدیدی را برای این رودخانه مهم وضع نمودند و به اختلافات دیرینه خاتمه دادند؛ در حال حاضر همانند گذشته حاکمیت دو کشور دراین رودخانه بین المللی به صورت مساوی اعمال می شود و قاعده حاکم برآن اعمال خط تالوگ یا منصف بوده که با ترسیم آن قسمت اعظم مشکلات مرزی حل شده با این حال به علت عدم اجرای کامل معاهده، برخی اختلافات لاینحل باقی مانده است. ازجمله چالش های موجود می توان به عدم لایروبی اروند رود، عدم انعقاد قراردادصلح بین دوکشور، امکان اوج گیری اختلافات ناشی از اجرای معاهده مرزی 1975 الجزایر، متجاوز بودن عراق و بحث مسئولیت آن دولت و تثبیت نبودن خط دریایی و مرزی اشاره کرد که می تواند برآینده این مسئله تاثیرگذار باشد.
  البته برای همه موارد مذکور مکانیسمهایی از جمله مذاکره، مساعی جمیله، سازش، تحقیق و داوری در عهدنامه منظور شده است که توسل به طرق مسالمت آمیز مندرج در عهدنامه در تعیین خطوط مرزی در کشور می تواند صلح و امنیت پایدار را به ارمغان آورد.
  کلیدواژگان: معاهدات، مرز، خط تالوگ، رودخانه های بین المللی، کشتیرانی، پروتکل، اختلاف، حل و فصل، داوری، دادگستری