فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 51 (مهر 1394)
 • پیاپی 51 (مهر 1394)
 • 36 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/08/05
 • تعداد عناوین: 17
|
 • اخبار
  صفحه 1
 • دکتر شهیدزاده خبر داد: افزایش سرمایه بانک کشاورزی
  صفحه 4
 • آغاز تحولی بزرگ در صنعت نمایشگاهی کشور
  صفحه 5
 • اثر توام شوری و تراکم خاک بر برخی شاخص های رشد ذرت
  رضا حسن پور، محمدرضا نیشابوری، داود زارع حقی صفحه 6
 • بیماری اسکالد جو
  کیوان کریمی، مهدی ارزنلو، فریبا میرابی صفحه 10
 • باکتری های کمکی قارچ های همزیست ریشه گیاهان
  علی برادر، روح الله صابری ریسه، ابراهیم صداقتی، عبدالرضا اخگر صفحه 11
 • تاثیر اسید هومیک، کمپوست و کود فسفر بر خصوصیات رویشی گیاه ریحان و غلظت عناصر کم مصرف در گیاه و خاک
  زهره سیدجمالی، علیرضا آستارایی، حجت امامی صفحه 12
 • کاربرد روش دلفی در شناسایی معیارهای انتخاب عرصه های مناسب توسعه نخیلات در جزیره قشم
  فرشته کیانی نژاد، افشین دانه کار، حسین مرادی، علیرضا رحمتی صفحه 16
 • تاثیر ماده محرک BTH بر بیان ژن PR2 و شدت بیماری آتشک در درخت به
  نسیم سرهنگی، محمدعلی ابراهیمی، لعی محمد شکیب، مانا احمدراجی، منصوره کشاورزی صفحه 21
 • اثرات اوزون و اشعه ماورا بنفش بر گیاهان
  تنظیم و گردآوری: راحله عباس تاش، کامران یزدان پناه صفحه 24
 • عامل های بیماری زایی و پرآزاری در باکتری های بیمارگر گیاهی
  رسول رضایی صفحه 26
 • بررسی کاربرد زغال زیستی تهیه شده از شلتوک برنج در شوری زدایی آب آبیاری
  رخساره رستمیان، منوچهر حیدرپور، سید فرهاد موسوی، مجید افیونی صفحه 28
 • مبانی حسابداری در کشاورزی و دامپروری
  امیرعباس دارستانی صفحه 30
 • بیولوگ؛ اثر انگشت گیاهان در فرمولاسیون کودهای High-Tech
  علیرضا غفوری، علی یدالله پور، مهدی محسن نسب صفحه 32
 • تاثیر تنظیم pH و کلرزنی بر خصوصیات آب و پساب به منظور جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها
  عظیمه عسگری، مهدی قیصری، فاطمه صفریان، مهران شیروانی، سیدحسین سقائیان نژاد صفحه 33
 • جدول
  صفحه 35
 • بخش انگلیسی
  صفحه 36