فهرست مطالب

 • پیاپی 89 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • راهبرد ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز و تاثیر آن بر امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران
  سعیده کرم رضایی، درویشعلی بیات صفحه 5
  موضوع گسترش ناتو در واقع به مساله ی موازنه ی قدرت منطقه ای باز می گردد. گسترش ناتو به شرق پس از فروپاشی شوروی در دستور کار سران ناتو قرار گرفت و در دوره ی ریاست جمهوری بیل کلینتون به عنوان یک طرح عینی و در نهایت، به یک سیاست عملیاتی تبدیل شد. ناتو با تغییر رویکرد از ایده ی دفاع دسته جمعی به امنیت دسته جمعی، فلسفه ی وجود خود را حفظ کرد؛ در این نوشتار تلاش خواهد شد تا بر پایه ی رهیافت نوواقع گرایی در تحلیل روابط بین الملل، ادامه ی حیات ناتو بررسی شود. دلایل حضور ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز را بررسی نماییم و تلاش خواهد شد تا تاثیر آن را بر امنیت ملی ایران مورد بررسی قرار دهیم؛ و در پایان به این جمع بندی می رسیم؛ حضور ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز که در منطقه ی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، منجر به اتخاذ رویکرد امنیتی غیرتقابلی با غرب و همکاری با کشورهای منطقه از سوی ایران شده است.
  کلیدواژگان: ناتو، نوواقع گرایی، آسیای مرکزی و قفقاز، جمهوری اسلامی ایران
 • مدل تصمیم گیری شهودی چندوجهی و تحلیل راهبردهای سیاست خارجی ترکیه در حمایت از جریان های تکفیری
  سید عبدالعلی قوام، ولی گل محمدی صفحه 6
  راهبردهای خاورمیانه ای ترکیه بعد از تحولات موسوم به بیداری اسلامی (2011) تغییرات شدیدی را تجربه کرده است. رهبران دولت عدالت و توسعه در قالب سیاست نگاه به شرق و به دنبال دستیابی به جایگاه رهبری جهان اسلام، از یک جهت گیری تهاجمی در برخورد با تحولات جهان اسلام پیروی کرده اند. با حمایت های مالی و نظامی ترکیه از گروه های افراطی گرای اسلامی در منطقه و به ویژه در عراق و سوریه، «سیاست مشکل صفر با همسایگان» نخست وزیر داود اوغلو به «سیاست دوستی صفر با همسایگان» تبدیل شده است و متعاقب آن ظهور جریان های تکفیری در منطقه، موج شدیدی از بی ثباتی و تهدیدات گسترده ای را برای امنیت ملی کشورهای منطقه و از جمله منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است. برای تبیین و تحلیل نظری رویکرد جدید ترکیه نسبت به تحولات خاورمیانه و حمایت از جریان های تکفیری، مقاله ی حاضر با بهره گیری از مدل تصمیم گیری شهودی چندوجهی، رویکردها و اهداف راهبردی دولت عدالت و توسعه در حمایت از گروه های افراطی گرای اسلامی در عراق و سوریه را مورد پژوهش قرار داده و پیامدهای امنیتی آن را در خاورمیانه مورد بررسی قرار داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سوریه و عراق برای جمهوری اسلامی ایران، برقراری امنیت و ثبات در این کشورها به معنای تامین امنیت و منافع منطقه ای آن است. بر این اساس، جلوگیری از رویکردهای حمایتی ترکیه از جریان های افراطی و تقابل با پیشروی و رشد سلفی گری تکفیری در خاورمیانه از الزامات ژئوپلیتیکی و امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی ترکیه، دولت عدالت و توسعه، جریان های تکفیری، امنیت خاورمیانه، مدل تصمیم گیری شهودی چندوجهی
 • صفحه 7
  تحولات و خیزش های بیداری اسلامی در سال های گذشته، ریشه ها، بازیگران و پیامدهای مختلفی داشته است. استبداد فراگیر رژیم های عرب وابسته در کنار نیازها و مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توده ای جهان عرب، زمینه قیام های خونین علیه دیکتاتورهای عمدتا وابسته به غرب را مهیا کرد. در این روند، وسائل نوین ارتباطی و شبکه های مجازی اجتماعی به همراه گروه های نوپای غیر دولتی نقشی پر رنگ ایفا کردند. رشد قدرت و نفوذ گروه های غیر دولتی، به موازات تداوم نقش و تاثیر گذاری بازیگران دولتی صورت گرفت. به عبارت دیگر بازیگران دولتی در فرایند تحولات در خاورمیانه، همچنان اهمیت خود را حفظ کردند و گاه حتی از بازیگران غیر دولتی به منظور پیشبرد اهداف خود بهره جستند که از جمله در پدیده هائی که به جنگ نیابتی تعبیر می شود، تجلی یافته است. این موارد نشان دهنده چشم انداز تغییر بلند مدت در موازنه قدزت و نقشه سیاسی و راهبردی غرب آسیاست. در این تغییر نه تنها شبکه ها و جریانات مردم نهاد، در زندگی سیاسی و اجتماعی کشورهای عرب، اهمیتی فزاینده می یابند، بلکه مناسبات قدرت بین دولت و مردم و نیز دولت با دولت های خارجی دگرگون می شود و لذا ابزارها و شیوه های جدیدی را برای درک و تحلیل معادلات سیاسی و امنیتی منطقه، اجتناب ناپذیر می کند. تحلیل این شرایط بر مبنای الگوهای سنتی قدرت پاسخگو نبوده و باید واقعیات را از طریق الگوهای تحلیلی و پارادایمی متفاوتی درک و تجزیه و تحلیل کرد. به بیان دیگر جهان بطور اعم و منطقه غرب آسیا بطور خاص در حال گذار بسوی پارادایم جدیدی است که رهبر معظم انقلاب از آن به تغییر هندسه جدید قدرت تعبییر می کنند. در شماره های آتی نشریه سیاست دفاعی می کوشیم تا در حد بضاعت خود ابعاد و مولفه های پارادایم جدید را مورد توجه قرار دهیم.
  کلیدواژگان: فصلنامه سیاست دفاعی
 • تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه
  مهدی حشمتی جدید، حسین باقری، محمدرضا بشارتی، حمیدرضا حشمتی جدید صفحه 8
  کشورهای جهان با توجه به منافع ملی که برای خود تبیین نموده اند و ارزیابی هایی که از قدرت های رقیب خود دارند، تلاش می کنند با بهره گیری از موقعیت مکانی و سایر عوامل موثر بر قدرت ملی نسبت به اتخاذ سیاست های مناسب در راستای راهبرد دفاع ملی خود اقدام نمایند. در این راستا، در پی تحولات اخیر منطقه ی خاورمیانه، ترکیه تلاش می کند با توجه به سیاست خود یعنی «صفر کردن مسائل خود با همسایگان»، در کنار کشورهای غربی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و چند کشور عربی همسو با منافع غرب در پی دخالت برای براندازی حکومت مردمی بشار اسد در سوریه است.
  از این رو، این مقاله تلاش می کند با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و تاثیر آن در بحران ایجادشده در سوریه بپردازد. بررسی هایی که در این پژوهش انجام شد، نتایجی را در بر داشته است، از جمله می توان به مواردی اشاره کرد: تضعیف و شکستن محور مقاومت و کاهش عمق راهبردی ایران که به عنوان رقیب منطقه ای ترکیه محسوب می شود، در جهت افزایش دادن نفوذ و قدرت چانه زنی خود در منطقه و جهان، جلب نظر اتحادیه ی اروپا و غرب جهت پذیرش عضویت ترکیه در این اتحادیه، تغییر نگرش سیاسی در هیات حاکمه ی (حزب عدالت و توسعه) ترکیه در جهت سیاست های نوعثمانی گرایانه (توسعه طلبانه) و پیگیری مسائل قومی- تاریخی و به ویژه مسائل مرزی به نفع خود، تغییر ماهیت دولت علوی سوریه و روی کار آمدن حکومت سنی مذهب در جهت همسو بودن با اهداف ترکیه و غرب، و در کلام آخر در جهت منافع اقتصادی ترکیه است که بیش تر اهداف ذکرشده، موقعیت ترکیه را از نظر سیاسی و ژئوپلیتیکی در جهت رسیدن به این منافع (الگوی غالب منطقه ای با رشد اقتصادی بالا) بهتر خواهد کرد.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، ترکیه، سوریه، بحران منطقه ی خاورمیانه
 • صیاد صدری علی بالو، حسین معین آبادی بیدگلی، جلال میرزایی صفحه 9
  به دلیل شرایط خاص، جمهوری اسلامی ایران با سلسله تهدیداتی مواجه است که در سه سطح ارزیابی می شوند. در درجه ی اول تهدیداتی که از درون جامعه با توجه به کمبودهایی که دارد، امنیت کشور به طور بالقوه ای تهدید می گردد. سطح دوم، تهدیداتی است که از جانب مرزهای کشور توسط نیروهای متعدد مخالف ایران، متوجه کشور است. این نیروها عمدتا یا در خاک کشورهای همسایه و یا با حمایت آنها بر علیه امنیت ملی کشور گام های خطرناکی برداشته اند. تهدیدات نوع سوم نیز اصولا از سمت نیروهای فرامنطقه ای جهانی متوجه امنیت ملی کشور است. آن چه مدنظر نویسنده می باشد، تهدیدات نوع دوم است که به تهدیدات نوع اول دامن می زند و به طور خاص متمرکز بر پاکستان است. سوال پژوهش آن است که آیا پاکستان با داشتن سلاح هسته ای، جمعیتی بیش از دو برابر ایران و خودکفایی در صنایع مختلف به خصوص صنایع نظامی برای ایران تهدید محسوب می شود یا خیر؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد که غفلت در ارزیابی تهدیدات ناشی از وضعیت خاص پاکستان منجر به گسترش آن شده و به نقطه ی خطرناکی رسیده است که بحران های روز منطقه از جمله سوریه و عراق حاصل آن است.
  کلیدواژگان: ایران، پاکستان، تهدیدات امنیتی، گروه های تروریستی
 • بهادر امینیان، محسن عسگریان صفحه 39
  این مقاله بر آن است تا ضمن مرور نوع تعاملات شکل گرفته بین ایران و آمریکا در طول سه دهه ی گذشته، به این پرسش اساسی پاسخ گوید که جایگاه استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز و اهداف و نیز ماهیت آن در روند تعاملات سیاست خارجی آمریکا علیه ایران در طول سه دهه ی اخیر چگونه بوده است؟ فرضیه ی پژوهش این است که تهدید به کارگیری نیروی نظامی از سوی آمریکا یکی از ابزارهای بسیار کارآمد در صحنه ی بین المللی برای اعمال نظر این کشور بوده است، اما مقاومت جمهوری اسلامی ایران در بی اثر کردن این ابزار نقش تعیین کننده ای در تضعیف هژمونی آمریکا و ایجاد چالش بر اعمال قدرت یکجانبه ی آن در نظام بین الملل داشته است. از همین رو، آمریکا تمام ابزار خود را بسیج کرده تا مقاومت ایران پرهزینه شده و به الگویی برای دیگر بازیگران نظام بین الملل تبدیل نگردد. هم چنین مقاله بر آن است تا تداوم موفقیت ایران در این پیکار عظیم جهانی به تداوم حضور و آمادگی مردم و روحیه ی مقاومت آنها، رهبری و مدیریت مناسب و پیگیری و تداوم اقدامات هوشمندانه، افزایش آمادگی نیروهای مسلح ایران و حفظ توان بازدارندگی آنها وابسته است. روش تحقیق در این بررسی تحلیلی- توصیفی است.
  کلیدواژگان: آمریکا، ایران، بازدارندگی، دیپلماسی اجبارآمیز، سیاست خارجی، نمایش قدرت، نیروهای مسلح
 • حسین سلیمی، مجتبی شریعتی صفحه 71
  آنچه در ر ت ا ور در اولویت قرار می گیرد، رقابت شدید میان دو ائتلاف عمده ی «محور میانه رو» و «محور مقاومت» است. در این میان، سوریه از موقعیت ممتاز و تعیین کننده ای در عرصه ی رقابت میان این دو جریان متعارض برخوردار است. به طوری که محور عربی- غربی که تحولات به وقوع پیوسته در منطقه را در جهت تضعیف منافع خود می پندارد، بر آن است تا با ساقط کردن نظام حاکم بر سوریه، نتیجه ی بازی را به نفع خود تغییر داده و ضمن تضعیف محور مقاومت، پل ارتباطی میان دو بازیگر اصلی آن یعنی ایران و حزب الله را قطع نماید. از همین روست که با وجود تاکید محور مقاومت بر راه حل سیاسی، جریان میانه رو، استفاده از تمام گزینه ها را مدنظر قرار داده است. در این مقاله، در قالب نظریه ی سازه انگاری که چارچوبی شناخته شده در تحلیل تحولات منطقه ی خاورمیانه است، به بررسی دو هویت متعارض «مقاومت» و «میانه روی» در منطقه پرداخته و بحران سوریه، از منظر رقابت میان این دو جریان تبیین می گردد. هم چنین ا نوشتار در پی پاسخ ا وال است سیاست اوم و یا انقطاع ت اان از ر و به تعبیر دیگر، سقوط و یا بقای حکومت بشار اسد، چه تاثیراتی بر جمهوری اسلامی اان دارد؟ این پرسش، ان ، آن ا حمایت از ثبات و تداوم دو کنونی سوریه در مقطع کنونی، اقدامی در منافع ملی جمهوری اسلامی و تقویت ر وت در باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی می باشد.
  کلیدواژگان: سازه انگاری، هویت، منافع ملی، محور میانه رو، محور مقاومت
 • مرتضی نورمحمدی، زهرا صادقی خورجستان صفحه 209
  تولید امنیت، از دیرباز مهم ترین کارویژه و شاید فلسفه ی وجودی دولت را تشکیل می داد و دولت، کنشگر انحصاری حوزه ی امنیت محسوب می شد، اما امروزه شرکت های نظامی امنیتی خصوصی با شرکت در درگیری ها و ایفای نقش های متعدد امنیتی در کنار دولت ها، به کنشگران اصلی در حوزه ی امنیت تبدیل شده اند. با افزایش تقاضا برای فعالیت این شرکت ها نه تنها شمار آنها در حال گسترش است، بلکه دامنه ی فعالیت شان نیز با پذیرفتن نقش ها و کارکردهای جدید وسیع تر شده است؛ تا حدی که امروزه می توانیم از یک بازار امنیت و دفاع خصوصی سخن بگوییم که از دو جزء عرضه کنندگان و متقاضیان امنیت تشکیل شده است. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تبیینی در صدد بررسی این موضوع است که «چرا نقش و جایگاه شرکت های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت افزایش یافته است؟» نتایج تحقیق بیانگر آن است که جهانی شدن در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی موجب توسعه ی دامنه و تعمیق ناامنی در ابعاد مختلف، ظهور تهدیدات نوین و در نتیجه، بازتعریف دولت ها شده است و این امر زمینه را برای فعالیت گسترده ی شرکت های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت فراهم کرده است.
  کلیدواژگان: امنیت، جنگ های جدید، جهانی شدن، خصوصی سازی امنیت، شرکت های نظامی، امنیتی خصوصی
|
 • Nato Policy in Central Asia and the Caucasus and Its Impact upon the Regional Security of the Islamic Republic of Iran
  Saeedeh Karamrezaie, Darvishali Bayat Page 5
  The issue of Nato expansion dates back to the regional power balance. The expansion of Nato to the East after the collapse of the Soviet was included in Nato summit’s agenda, which transformed into an objective plan, and finally into an an operational one during the Bill Clinton presidency. Nato managed to preserve its raison detre by shifting from collective defense to collective security. This writing tries to address how Nato can continue to exist, based on neorealist approaches in analyzing the international relations. It further tries to address the reasons for Nato’s presence in Central Asia and Caucasus, tries on to assess its effect on the national security of Iran. Finally it concludes that Nato’s presence in Central Asia and the Caucasus has led to the adoption of a non-conflict security approach with the West, and to Iran’s cooperation with the regional countries.
  Keywords: Nato, Neorealism, Central Asia, the Caucasus, Islamic Republic of Iran
 • The Poliheuristic Decision Model and an Analysis of the Foreign Policy Strategies Adopted by Turkey Supporting the Takfiri Movements
  Seyed Abdolali Ghavam, Vali Golmohammadi Page 6
  Turkey’s Middle East strategies have undergone intensive changes in the wake of the developments called Islamic Awakening in 2011. Adopting a Look to the East policy, leaders of Justice and Development Party who are trying to take the "leadership of the Muslim world" position, have taken an offensive stance in dealing the developments in the Islamic world. Ahmet Davutoğlu’s Zero–Problems with Neighbours policy has transformed into Zero - Friendship with Neighbors policy by his providing Islamic radical groups with military and financial supports in the region, especially in Iraq and Syria. Subsequently, the emergence of Takfiri movements in the region has generated a strong wave of extensive threats and instability that challenge the national security of the regional countries including the national interests of the Islamic Revolution of Iran. To present a theoretical analysis and an explanation of Turkey’s new approach towards the Middle East developments, and the supports given to Takfiri movements, the present article studies Justice and Development Party’s strategic approaches and objectives in supporting the Islamic radical groups in Iraq and Syria, and its security repercussions. The findings of the research show that establishing security and stability in Iraq and Syria means providing its regional security and interests, given the geopolitical and geo-economic importance of Syria and Iraq for the Islamic Republic of Iran. It then follows that preventing Turkey from taking supportive approaches towards the radical movements and countering the growth of Takfiri Salafism in the Middle East constitutes a security and geopolitical imperative for the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Turkey's foreign policy, Development, Justice Party, Takfiri movements, Poliheuristic Decision intuitive Model
 • Turkey's Geopolitical Dilemmas and the Syrian Crisis
  Mahdi Heshmati Jadid, Hosien Bagheri, Mohammadreza Besharati, Hamidreza Heshmati Page 8
  According to the national interests they have envisioned for themselves, as well as the assessments they have of their rival powers, the countries in the world try to adopt suitable policies that are consistent with their national defense strategy by employing the location and other factors effective on national power. Following the recent developments in the Middle East, and Turkey's "zero problems with neighbors" policy, the latter tries to get involved in the subversion campaign against Syria alongside with Western countries especially the United States, the Zionist Regime and a few Arabic countries that are aligned with the West’s interests. So, this article tries to explain Turkey’s geopolitical dilemmas and its effect on the crisis in Syria by using a descriptive-analytical method. The studies made in this research led into results including: The efforts to break the resistance and underline Iran’s (Turkey’s regional rival) strategic depth are aligned with Turkey’s multiple efforts to build up its influence and bargaining power regionally and globally, to garner the European Union's favor and that of the West for admitting Turkey into the European Union, to shift the ongoing political mindset in the governing body (Justice and Development Party) towards Neu-Ottomanist (expansionist) policies, to pursue and utilize historical-ethnic considerations especially border issues in its own favor, to replace Syria’s Alawite government with a Sunni one in line with Turkey's interests and those of the West, all aligned with Turkey’s economic interests, most of which will improve Turkey’s position from a political and geopolitical viewpoint on its path towards achieving the interests aforesaid.
  Keywords: geopolitical, Turkey, Syria, the regional crisis in the Middle East
 • Sayad Sadri Alibalu, Hosein Moienabadi Bidgoli, Jalal Mirzaee Page 9
  Due to the specific conditions, Islamic Republic of Iran is facing a series of threats, which are evaluated at three levels. At the first level lie the threats inside the society that are posed against the security of the country as it is suffering from scarcities. Secondly, there are threats against Iran's borders posed by a variety of opposition forces. Predominantly deployed in the neighboring countries’ territory or supported by them, these forces are taking dangerous steps against the national security of our country. Our national security is facing the third type threats that come from the trans-regional forces in the world. However, the author has the second type threats in mind as they are specifically focused on Pakistan, provoking the third type threats. The research question is: “Is Pakistan considered a threat against Iran, considering the fact that the former has nuclear weapons, a population two times that of Iran, and self-sufficiency in various industries?” The research method used is analytical-descriptive, and the data have been gathered via library means. The findings show that the lack of precision in assessing the threats originating from the present condition in Pakistan has extended them, bringing it to a critical point that can account for the crises in the region to include Syria and Iraq.
  Keywords: Iran, Pakistan, security threat's terrorist groups
 • Bahador Aminian, Mohsen Askarian Page 39
  While studying the interactions shaped between Iran and the United States during the three past decades, this article seeks to answer this question: Where does the use of coercive diplomacy, and its objectives and nature stand in the process of America’s foreign policy against Iran throughout the three past decades? The hypothesis in this research is that the threat to use military force on the part of the United States constitutes one of the most viable means on the international scene to exert its influence. However, the IRI’s efforts to neutralize this means has played a decisive role in corroding the U.S. hegemony, and challenging its effort to exert its power unilaterally in the international regime. T follows that the United States mobilizes all its means to make Iran’s resistance costly, and prevent it from becoming a model for other actors in the international system. Also, this article argues that Iran’s continuous success in this international struggle relies on the people’s continuing presence and preparedness as well as their spirit to resist, proper leadership and management to pursue and sustain intelligent actions, and the Armed Forces’ increased preparedness and their ability to maintain the deterrent capability. The method in this research is analytical-descriptive.
  Keywords: the United States, Iran, deterrence, coercive diplomacy, foreign policy, power projection, the armed forces
 • Hosien Salimi, Mojtaba Shariatee Page 71
  What is given priority in addressing the recent developments in the Middle East is the strong competition between the two major alliances, namely the Moderate Axis and the Axis of Resistance. Syria enjoys a decisively role in the competition between these two conflicting forces. As the West-Arab axis deems the developments in the region part of the efforts to underline its own interests, It follows that it plans to shift the game in its favor by dismantling the governing regime in Syria, and severe the bridge between the two principal actor- namely Iran and Hezbollah- while trying to weaken the axis of resistance. It follows that, although the axis of resistance emphasizes finding a political solution, the moderate movement has taken the use of all the options into account. Through the theory of constructivism which is a recognized framework used for analyzing the developments in the Middle East, this article addresses two conflicting identities- namely resistance and moderation- in the region, explaining the crisis in Syria in terms of the competition among these two movements. Also, this article seeks to answer this question: “What impacts will Iran’s policy of continuing and/or discontinuing its support for Syria, put it differently Asad’s collapse and/or survival, have on the interests of the Islamic Republic of Iran.” As a hypothesis, the temporary answer to the question above is that any effort to support and sustain the present government in Syria as it is now, will be one that will serve the interests of the Islamic Republic of Iran and strengthen the axis of resistance in the region. The method used in this article is descriptive-analytical.
  Keywords: constructivism, identity, national interests, the moderate axis, the axis of resistance.
 • Morteza Noormohammadi, Zahra Sadeghi Khorjestan Page 209
  Producing security has long constituted a most important function, and perhaps the raison detre for the establishing of state which itself constituted the exclusive actor in the security domain. Today, however, the private military-security companies have transformed into the major actors in the security domain by engaging in conflicts, and playing various security roles alongside the state. As the demand for the activity of these companies has increased, not only they are increasing in number, but also the scope of their activities has expanded by adopting new roles and functions, so that today one might speak of a defense and security marketplace which includes two parts, namely those who supply and those who demand. Using a descriptiveexplanatory research method, the present research plans to address this question: “Why has the role and position of the private military-security companies been increased in security?” The findings of the research indicate that globalization in political, economic and military dimensions contributes to the growth and deepening of insecurity in differing dimensions, the emergence of modern threats, and finally the redefinition of states, which have enabled the private military-security companies to play a wide and active role in security.
  Keywords: security, new wars, globalization, security privatization, private military, security corporations