فهرست مطالب

پادیر - پیاپی 43 (شهریور 1394)
 • پیاپی 43 (شهریور 1394)
 • 30 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/08/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن سردبیر
 • فروتن های قدرتمند
  مهندس مریم محمدی نیا صفحه 3
 • آموزشی
 • نگاهی به اصول معماری سبز
  صفحه 4
 • برنامه ریزی زیست محیطی برای احداث پروژه های عمرانی
  مهندس مریم محمدی نیا صفحه 12
 • نقش بزرگراه در آلودگی صوتی
  صفحه 15
 • آب و فاضلاب
  صفحه 18
 • اقتصاد مهندسی
 • گران ترین پنت هاوس جهان
  صفحه 20
 • تاثیر تاخیر بتن ریزی بر مقاومت فشاری بتن
  مهندس رضا سرهادی صفحه 22
 • نرخ ساخت آپارتمان در شهر تهران
  صفحه 24
 • اتاق فکر
 • رفاه، معماری، انسان
  صفحه 26
 • معرفی کتاب
  صفحه 27
 • سازه مجسمه آزادی
  صفحه 28