فهرست مطالب

مطالعات جوان و رسانه - پیاپی 16 (زمستان 1393)

فصلنامه مطالعات جوان و رسانه
پیاپی 16 (زمستان 1393)

 • ویژه جوان، ازدواج و رسانه
 • 152 صفحه، بهای روی جلد: 55,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/08/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن سردبیر
  فریده پیشوایی صفحه 9
 • بررسی شاخص های ازدواج موفق از دیدگاه روان شناسی و شیوه بازنمایی آن در رسانه ملی
  حسین رئیسی وانانی صفحه 13
 • ضرورت ازدواج و بررسی علل رویگردانی جوانان از ازدواج (در گفت و گو با کارشناسان حوزه جامعه شناسی و خانواده)
  مریم رضایی صفحه 41
 • نقش ازدواج موفق جوانان در سلامت روان و تصویر آن در رسانه ملی
  سمیرا ابراهیم پور کومله، یاسر فروغی صفحه 72
 • گزارشی از بحران ازدواج در غرب؛ آسیاب ها و راهکارها (برگزیده ای از مقالات دوماهنامه سیاحت غرب)
  فریده پیشوایی صفحه 92
 • شبکه های اجتماعی، کیفیت ازدواج و طلاق: پژوهش میدانی و شواهد ایالتی از ایالات متحده
  سباستین والنزوئلا، دانیل هالپرن، جیمز ای کتز ترجمه: وحیده پیشوایی صفحه 117
 • چکیده های عربی
  اسعد کعبی صفحه 135