فهرست مطالب

تاریخ نامه انقلاب - سال دوم شماره 2 (زمستان 1393 و بهار 1394)
 • سال دوم شماره 2 (زمستان 1393 و بهار 1394)
 • 174 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/09/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید بصیرت منش صفحه 1
  کتاب کشف الاسرار از مهم ترین آثار امام خمینی به شمار می آید که در شناخت بهتر و کامل تر ابعاد سیاسی و اعتقادی ایشان حائز اهمیت فراوانی است. این اثر در ظاهر امر پاسخی است به جزوه ای سی و چند صفحه ای که شبهاتی را علیه باورهای مردم شیعه مذهب مطرح کرده بود، و در واقع امر کتابی است علمی و چند وجهی که حاوی مضامین مختلف در دفاع از مسائل عقیدتی مذهب تشیع و تنقید از نظام حکومتی ایران و طرح مبانی حکومتی اسلام می باشد. به لحاظ مضامین مختلف و متعدد این اثر، شناسایی منابع و مصادری که امام خمینی از آنها در تدوین کتاب بهره گرفته مورد توجه این مقاله است. با استخراج کلیه منابع و مآخذی که مولف کتاب کشف الاسرار به آنها اشاره کرده مشخص می شود که طیف قابل توجهی از آثار و منابع در رشته های مختلف اعم از: عقلی و کلامی، حدیثی و روایی، ملل و نحل، تاریخی، فقهی و... مورد ارجاع و استناد وی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اسلام، تشیع، امام خمینی، کشف الاسرار، علی اکبر حکمی زاده، کسروی، شریعت سنگلجی، وهابیت
 • محسن بهشتی سرشت، حسین صابر صفحه 31
  در پی شدت گرفتن احتمال سقوط حکومت پهلوی و به ظهور رسیدن نظامی جدید در آستانه انقلاب، تدوین قانون اساسی جدید برای کشور، مورد توجه رهبر انقلاب و گروه های انقلابی قرار گرفت. از آنجایی که قانون اساسی جدید، منشا نظام بخشی و تبیین روابط ارکان قدرت در ساختار تازه تلقی می گردید، جریان های گوناگون دخیل در انقلاب برای داشتن نقش و سهم بیشتر در اداره کشور، با قوای زیادی به این مسئله ورود نمودند. بر همین اساس بود که این موضوع، مولد رویارویی های مختلفی پس از انقلاب در میان گفتمان های موثر آن زمان گردید؛ اختلاف نظر بر سر چگونگی تصویب قانون اساسی توسط مردم و بودن یا نبودن مجلس موسسان، منازعات گفتمانی حول محور ولایت فقیه و بحث بر سر چگونگی حضور آن در قانون اساسی و بالاخره درخواست انحلال مجلس بررسی قانون اساسی از سوی گفتمان مغلوب، از جمله این روریارویی های جدی بودند. در نهایت، قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و با تایید اکثریت قاطع مردم به تصویب رسید و تا حدود یک دهه پس از انقلاب که به فرمان امام خمینی افرادی به بازنگری در آن منصوب شدند و اصلاحاتی را بر روی آن به انجام رساندند بی تغییر ماند.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی، مجلس خبرگان، ولایت فقیه، بازرگان
 • مسعود درودی صفحه 67
  در این پ‍ژوهش سعی بر این است تا با نگاهی تاریخی – تحلیلی و در قالب روش ساختیکارکردی به کارکرد سیاسی انواع هیات های مذهبی در ایران (با تاکید بر دوران جمهوری اسلامی ایران) در کاهش و مهار بحران های سیاسی بپردازد. لذا با بررسی های صورت گرفته، می توان چندین نوع هیات مذهبی را از یکدیگر و با معیارهای متفاوتی از یکدیگر بازشناساند و تفکیک کرد. اما اگر بخواهیم از منظر سیاسی به طور عام و کارکرد سیاسی به طور خاص به موضوع هیات های مذهبی نظری افکنیم، بایستی آنها را در دو دسته کلی جای دهیم:هیات های معتقد به اسلام عرفی (یعنی اعتقاد به جدایی دین از سیاست) و هیات های معتقد به اسلام سیاسی (یعنی معتقد به پیوند دین و سیاست)؛ با این نگاه هیات های مذهبی دسته اول فاقد کارکرد سیاسی هستند و در بحران ها و مسائل سیاسی نقشی منفعل و تبعی را ایفا می کنند. اما دسته دوم دارای کارکرد سیاسی هستند و سعی دارند بر فضای سیاسی تاثیر بگذارند. در این پژوهش به واسطه مولفه ها و نیز نگاه تاریخی، کارکرد سیاسی انواع هیات های مذهبی در باب کاهش بحران های سیاسی مورد واکاوی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: هیات های مذهبی، کارکرد سیاسی، کاهش بحران های سیاسی، اسلام سیاسی، اسلام عرفی
 • غلامعلی رجایی، جواد نوروزی صفحه 95
  در بررسی تاریخ معاصر ایران علی الخصوص به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، تشکیل شورای انقلاب در اواسط پاییز 1357 را می توان نخستین گام در نهادینه کردن نظام جمهوری اسلامی دانست، بررسی ضرورت وجود و عملکرد این نهاد در تحولات ایران با توجه به شرایط حیاتی سال های نخستین انقلاب، در حوزه های مختلف از جمله قانون گذاری، اجرائی، همراهی و هدایت انقلاب اسلامی، در کنار رهبری انقلاب حائز اهمیت و توجه است. از آنجا که با اوج گیری نهضت اسلامی برای جلوگیری از حرکت های انحرافی با توجه به وجود تشکل های سیاسی مختلف، ضرورت وجود مرکزی برای سوق دادن مسیر مبارزه و اداره موقت امور کشور بعد از انقلاب احساس می شد، با تدبیر امام خمینی و یاران او این نهاد انقلابی تاسیس شد در این مقاله تلاش شده است که عملکرد بیش از 17 ماهه شورای انقلاب در دوره های مختلف آن، از زوایایی جدید مورد پژوهش و کنکاش قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شورای انقلاب، امام خمینی، رژیم پهلوی، انقلاب اسلامی، تحولات ایران
 • علی اصغر فروغی ابری، فرهاد سهامی صفحه 115
  علی رغم وقوع انقلاب مشروطه و تغییر ساختار حکومت از سلطنت استبدادی به حکومت مشروطه و همچنین تلاش اکثریت نمایندگان مجلس در دوره های اولیه آن برای ایفای نقش در صحنه تحولات سیاسی و تمایل به تمرکز زدایی، به تدریج سهم ایالات و مناطق در روند تصمیم گیری های کلان رو به نقصان نهاد. و با روی کارآمدن حکومت خودکامه پهلوی، تمرکزگرایی به یکی از ارکان اصلی حکومت پهلوی مبدل شد. در تاریخ معاصر ایران، تمرکزگرایی و تمرکززدایی، همپای توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی سیاسی، با فراز و نشیب های کوتاه و بلندی همراه بوده است. در همین دوره، گاه به توسعه یافتگی سیاسی نزدیک و گاه از آن دور شده ایم. در دوره معاصر تاریخ ایران، تمرکزگرایی را بیشتر و تمرکززدایی را کمتر تجربه کرده ایم، ولی به رابطه میان تمرکزگرایی و توسعه نیافتگی سیاسی و تمرکززدایی و توسعه یافتگی سیاسی، توجه جدی تری شده است. پرواضح است که سخن گفتن در مورد تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران و بررسی کم و کیف این تحولات به دلیل تنوع موضوعات و گستردگی مباحث، کاری بس دشوار است. بنابراین در این پژوهش می کوشیم تا علت یکی از منازعات تاریخ معاصر ایران که همانا بحثی پردامنه به نام تمرکزگرایی و یا تمرکززدایی است را با توجه به فقدان پژوهشی متقن و مستند در این باره را دریابیم. پرسش اصلی این پژوهش این است که چه رابطه ای میان توسعه سیاسی و تمرکزگرایی در تاریخ معاصر ایران وجود دارد و وقوع دو انقلاب بزرگ مشروطه و انقلاب اسلامی چه تاثیری بر رابطه ای متقابل این دو متغیر نهاده است؟
  کلیدواژگان: تمرکزگرایی، توسعه یافتگی سیاسی، تاریخ معاصر ایران، انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی
 • علیرضا ملایی توانی، میثم غلامپور صفحه 147
  روزنامه های پرشمارگان ایران در آخرین سال سلطنت رژیم پهلوی طولانی ترین اعتصاب تاریخ مطبوعات این کشور را از سرگذراندند؛ اعتصابی دو ماهه از 15 آبان تا 16 دی ماه همزمان با نخست وزیری غلامرضا ازهاری. دلیل یا بهانه شروع این اعتصاب اشغال تحریریه روزنامه های اطلاعات، کی هان و آیندگان و دستگیری و تحت تعقیب قرار گرفتن برخی از روزنامه نگاران بود.
  پژوهش حاضر با تکیه بر منابع دست اول به ویژه حجم گسترده ای از نشریات آن زمان درصدد پاسخ به این پرسش بوده که اعتصاب مطبوعات در سال 1357 چه پیامدهایی را به دنبال داشته است؟
  این نوشتار در نهایت به این جمع بندی رسیده است که شکل گیری اعتصاب دو ماهه مطبوعات از یک طرف باعث بروز اختلاف و جنگ قلمی میان روزنامه نگاران موافق و مخالف اعتصاب و از طرف دیگر موجب تقویت سایر ابزارهای اطلاع رسانی در غیاب نشریات پرشمارگان کشور شد. اعتصاب همچنین همراهی گسترده مردمی را به دنبال داشت که به واسطه اعتصاب، مطبوعات را دیگر در کنار و در صف مبارزاتی خود می دیدند. نتیجه این همراهی، استقبال مردم از این نشریات در روزهای پس از اعتصاب و افزایش کم نظیر شمارگان آنها بود. این نشریات پس از انتشار دوباره شان، با توجه به فضای به وجود آمده، اطلاع رسانی بهتری از رویدادهای سرنوشت ساز آن مقطع حساس داشتند.
  کلیدواژگان: مطبوعات، اعتصاب، انقلاب اسلامی، آزادی
|
 • Hamid Basirat Manesh Page 1
  Kashf ul-Asrar is among the most important works of Imam Khomeini, which plays an important role in better understanding of his political, ideological viewpoints. This work is a response to about 30-page note in which some questions were raised about Shia beliefs. Indeed, the book is a multidimensional scientific work containing different themes in defense of ideological ideas and beliefs of Shiaism as well as some criticisms against the then ruling system of Iran and introduction of fundamentals of Islamic government. The present paper is an attempt to topically classify the sources and references used in Imam’s book. The findings of this paper indicate that a considerable spectrum of sources in different fields of Islamic sciences including rational, traditional and narrative sources as well as those dealing with religious schools of thoughts, culture, history, jurisprudence etc. have been used by the Imam.
  Keywords: Islam, Shiaism, Imam Khomeini, Ali Akbar Hakamizadeh, Ahmad Kasravi, Shariat Sanglaji, Wahhabism
 • Mohsen Beheshtiseresht, Hossein Saber Page 31
  Upon the strengthening probability of the fall of Pahlavi regime and the emergence of a new system of government on the threshold of the Islamic Revolution, the preparation of the Constitution drew the attention of the Leader of Islamic Revolution and revolutionary groups. Since the new Constitution was regarded as the basis for rearrangement and clarification of the relations between the branches of government in the new structure of power in Iran, various political movements with a share in Islamic Revolution got involved in the issue with full strength to have maximum role and share in administrative affairs of the country. It was on this basis that new confrontations emerged among various discourses rising to power after the revolution. The disputes over the way of approval of the Constitution by the people and the presence or absence of the Constituent Assembly, discourse disputes on “Wilayat Faqih” or Islamic jurisprudence and provisions for its inclusion in the Constitution, requests for dissolution of the parliament and reviewing the Constitution by the dominated discourse were among the serious confrontations. Finally, a referendum was held to garner people’s opinion and it was approved by the absolute majority of the people who caste “Yes” votes in the ballot boxes. It remained unchanged for a decade, when upon a decree of Imam Khomeini, some jurists were assigned to review the Constitution and make amendments.
  Keywords: Constitutional Law, Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini, Experts Assembly, Islamic Jurisprudence, Bazargan
 • Masoud Darroudi Page 67
  This study uses a historical-analytical viewpoint in a constructive-functional framework to analyze the political functionality of various religious processions in Iran (in the Islamic regiment) and their role in alleviating political crises. Here different kinds of religious groups with various features have been identified; but if we look at their political functionality, we can divide them into two broad categories: groups believing in conventional Islam (meaning the separation between religion and politics) and groups believing in political Islam (advocating the union between religion and politics). With this definition, one can say that the first group lacks a political functionality and is passive and submissive in political crises. But the second group has certain functionalities and tries to affect the political situation. This study uses various features and a historical framework to deconstruct the political role of different religious processions in Iran.
  Keywords: religious processions, political functionality, alleviating political crises, political Islam, conventional Islam
 • Gholamali Rajaiee, Javad Norozy Page 95
  In the study of the contemporary history of Iran, especially the victory of Islamic Revolution, establishment of the Islamic Revolution Council can be taken as the first step towards institutionalization of the Islamic Republic system. Studying the need for and performance of this council in the developments in Iran - with respect to the vital conditions in the early years after the victory of Islamic Revolution – in various fields such as legislative and executive forces as well as directing the course of revolution in the light of the leadership of the Islamic movement is very important. This Revolution Council was established upon the prudence of Imam Khomeini and his comrades, since with the culmination of the Islamic Revolution and the appearance of various political parties there was a need for creation of a center to prevent any deviation from revolutionary tenets and to organize the course of fights and administration of the country after the revolution. This paper has tried to review and analyze the above-17-month performance of the Council of Islamic Revolution in its various periods from new angles.
  Keywords: Revolution Council, Imam Khomeini, Pahlavi regime, Islamic Revolution, developments of Iran
 • Aliasghar Foroghi, Farhad Sahami Page 115
  Despite the culmination of Constitutional Movement and the shift in government structure from despotic monarchy to constitutional government, as well as the efforts and endeavors of the majority of Parliament members in its early periods to play a role in political developments and their tendency toward decentralization, the role of provinces and regions in macro decision making level was gradually diminished. With the rise to the power of Pahlavi despotic regime, centralization turned to be one of the major pillars of Pahlavi government. In contemporary Iranian history, centralization and decentralization have been always associated with development and underdevelopment with short and long ups and downs. In this period, the country has experienced both getting closer to political development and getting far from it, but the relationship between centralization and political underdevelopment on one hand, and decentralization and political development on the other hand have been paid serious attention. It is clear that talking about political developments in contemporary Iranian history and studying the quality of these developments is rather difficult due to diversity of subjects and a wide spectrum of the discussable fields. Therefore, in this paper, we will try to understand the reasons for one of the major disputes in contemporary Iranian history, i.e. the highly discussed issue of centralization and decentralization, since there is no well-documented and firm study on this issue. The principal question of this paper is: What is the relationship between political development and centralization in contemporary Iranian history, and, what was the influence of Constitutional Movement and Islamic Revolution on reciprocal relationship between the two?
  Keywords: Centralization, political development, contemporary Iranian history, Constitutional Movement, Islamic Revolution
 • Alireza Mollay, Meysam Gholampor Page 147
  The highly circulated newspapers went on the longest strike ever in the last year of the regime of Pahlavi.The two-month strike began on Nov. 6, 1978 and ended on Jan. 6, 1979, concurrent with the premiership of Gholamreza Azhari. The invasion of the buildings of Ettela’at, Kayhan and Ayandegan newspapers, arresting journalists and issuing arrest warrants for a number of other press activists sparked the strike. This paper intends to study the consequences of the two-month strike in 1978-1979 based on the first-hand documents specially a large volume of the newspapers of the time. The paper has finally come to the conclusion that formation of the two-month press strike fuelled disputes and war of pens between the proponent and opponent journalists on one hand, and brought about development of other ways and means of information dissemination on the other hand. Large groups of people joined the strike who considered the press a new force in their fight against the regime. The result of this support was extreme public welcome and a sharp rise in the circulation of the newspapers. After resumption of publication, with respect to the new political atmosphere, the newspapers performed better information dissemination on the fateful events of that critical period of time.
  Keywords: press, strike, Islamic Revolution, Freedom