فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم آقابجستانی*، نعیمه موحدی صفحه 1
  «جنگ روانی» شیوه ای است که همواره برای تاثیر بر روح و روان دشمن و غلبه بر او مورد استفاده قرار می گیرد.
  جنگ های یهود علیه پیامبر(ص) و مسلمانان بخش مهمی از تاریخ زندگی پیامبر را تشکیل می دهد. یکی از شیوه های یهود برای غلبه بر مسلمین استفاده از انواع جنگ های روانی علیه پیامبر و جامعه نوپای مسلمان بوده است. بررسی تنوع شیوه های جنگ روانی علیه پیامبر و شگرد های ان از ان جهت حائز اهمیت است که در کنار آن موضع گیری های حکیمانه آن حضرت میتواند راهگشای خوبی جهت عبرت گرفتن از تاریخ و شناخت راه های مقابله با دشمن باشددر این نوشتار ضمن معرفی جنگ روانی به بررسی شیوه های مختلف آن و رویکرد پیامبر (ص) به این اقدامات پرداخته شده است
  کلیدواژگان: جنگ روانی، یهود، اسلام، پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم)
 • دکتر حمید پارسانیا*، دکتر حبیب الله حلیمی جلودار صفحه 17
  پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در جامعه ای به راه قویم قرآن دعوت می نمود، که مردم به سوی باطل هجوم آورده و فساد و ظلم بر تمام شوون زندگی آنان مستولی بود، با این وجود، خداوند سبحان می خواهد به دست آن حضرتحق را حکومت داده، دل های مردم را از پلیدی شرک پاک کند و رفتارشان را پیراسته و اجتماع شان را اصلاح سازد.
  پیامبر خاتم (صلی الله علیه وآله وسلم) در دوران دعوت ده ساله ی بعد از هجرت خود با موقعیت های مختلف از حیث زمان و مکان و با مردمی متفاوت از حیث روان شناختی و جامعه شناختی مواجه بود که این خود اقتضائات متفاوتی را به دنبال داشت. لذا در این مقاله به این سوال پاسخ داده خواهد شد که آیا این اقتضائات مختلف چه از بعد روان شناختی و جامعه شناختی و چه از بعد نقش زمان و مکان در روش شناسی آن حضرت لحاظ شده است؟
  با مطالعه و تحلیل کتب تاریخی، سیره، مغازی، تراجم و تفاسیر این نتیجه به دست آمده است که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) هماز حیث روان شناختیو جامعه شناختی رعایت ظرفیت عقول مردم می نمود، و هم با لحاظ این عبارت که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد با تاسیس مسجد، تخریب مسجد، اعزام دعات، ایجاد وحدت ملی، ارسال پیک به سران کشورها، مذاکراه و... توانست گستره ی اسلام را به گستردگی جهان وسعت بخشد.
  کلیدواژگان: روش شناسی، پیامبر، جامعه ی جاهلی، بعد از هجرت، زمان و مکان
 • رضا عبادی* صفحه 45
  در تاریخ معاصر پس از انقلاب مشروطه، نهضت ملی نفت از جمله مهمترین حوادث و رخ دادهای تاریخی ایران است که در اوایل دهه 30 اتفاق افتاد. اگر چه نفت و مسائل مربوط به آن کانون توجه این نهضت و حرکت ملی بسیار مهم است، لیکن به جهت رهبری عالی نهضت در قامت دکترمحمد مصدق، این حرکت ملی در سطوح مختلف سیاسی اجتماعی از یکسو و فارغ از فرازو نشیبهای دوره پنچ ساله، همراهی آیت الله کاشانی از سوی دیگر، تاثیراتی بسنده در کلیه جهات و شئون مملکت برجای گذاشت.
  به لحاظ عمق و گستردگی دامنه این حرکت ملی علاوه بر تهران شهرهای بزرگ ایران به سهم خود ایفای نقش نموده اند. آذربایجان که در تاریخ حیات ایران و تحکیم هویت پر حوداث آن جایگاهی بس رفیع دارد، در جریان نهضت ملی نقش مهم و موثری را ایفا نمود، تبریز بعنوان مرکز آذربایجان همچون همیشه گامی فراتر پیش نهاده است.
  این مقاله فعالیتها و فضای سیاسی تبریز در حمایت از نهضت ملی نفت را مورد بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: نهضت ملی، نفت، مصدق، کاشانی، تبریز، انگجی
 • علی اکبر عباسی* صفحه 63
  امویان از سال 41 تا 132 بر تمام جهان اسلام مقتدرانه حکومت کردند اگر مدت زمان محدودی شورش ابن زبیر، عاصی شدن عبدالرحمن بن محمد بن اشعث و یا قیام حارث بن سریج این اقتدار را کم رنگ نمود، در نهایت آنان موفق به سرکوب این جریانهای مخالف شدند در قیام ابومسلم و نهضت عباسی شرایط متفاوت بود دولت اموی غیر از طرز مقابله با نهضت و قیام عباسی در مقابله با جریانهای خطرساز و جدی مدبرانه عمل می نمود و تعصب قبیله ای را نادیده می انگاشت و در همین راستا فرماندهی ها و امارت ها و انتخاب افراد برای مناصب حساس با دقت زیاد و براساس شایستگی افراد صورت می گرفت انتخاب و صید زیاد بن ابیه مخالف سرشناس قدیمی معاویه برای کنترل شیعیان کوفه و بصره، تعیین حجاج بن یوسف فرزند چاه کن ثقیف برای ریشه کن نمودن فتنه 7 ساله ابن زبیر، تاکید بر امارت مهلب ازدی یمانی برای سرکوب شورش های هولناک خوارج، استفاده از نبوغ قتیبه بن مسلم باهلی برای توسعه فتوح در آسیای مرکزی در جهت تحکیم قدرت امویان و براساس حس مصلحت قدرت و حکومت آنان صورت می گرفت. این موضوع باعث تسلط همه جانبه و مستقیم امویان بر تمام جهان اسلام از مرزهای چین تا اسپانیا می گردید. البته در دوره هایی که خطر و نگرانی از بین رفتن و نابودی دولت اموی نبود تعصب قبیله ای جای مصلحت قدرت و حکومت امویان را می گرفت و خویشاوندان خلیفه و هم طایفه ای های وی همه مناصب مهم را به خود اختصاص می دادند.
  کلیدواژگان: امویان، مناصب حکومتی، شایسته سالاری، امارت، خویشاوندسالاری
 • مصطفی لعل شاطری*، حسین رضا نژاد، عباس سرافرازی صفحه 77
  بدون تردید رسمیت یافتن تشیع امامی همزمان با اولین پیروزی های شاه اسماعیل صفوی (905-930 ق) رخدادی پایدار و تاثیرگذار در آینده ی ایران آن روزگار بود که موجبات دگرگونی ها و تحولات بسیاری را بویژه در عرصه ی سیاست خارجی فراهم آورد. به بیان دیگر، احیای هویت ملی ایرانی و رسمی کردن مذهب تشیع، صفویان را در مرزها با کشورهای سنی همسایه درگیر نمود. در این میان و به رغم اشتراکات دینی، بازرگانی و فرهنگی ایران و عثمانی، ظهور شاه اسماعیل و سیاست مذهبی وی، تیرگی روابط دو کشور را که توام با جنگ و نبردهای شدید بود، به همراه داشت. این شرایط بویژه تفاوت و تباین مذهبی، موجی از مهاجرت ها بخصوص مهاجرت علما از عثمانی به ایران برای کسب دانش و سپس بازگشت به موطنشان و همچنین کوچ دانشمندانی از ایران به عثمانی را در پی داشت. در نتیجه افت فعالیت های فکری_علمی در نیمه اول عهد صفوی و به تبع آن تا حدودی رونق علوم و ادبیات در حکومت عثمانی بوقوع پیوست. پژوهش حاضر با شیوه ی توصیفی تحلیلی، با اتکاء به منابع دست اول و تحقیقات جدید بر آن است تا به بررسی و تحلیل مناسبات فکری ایران و عثمانی تحت تاثیر سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول بپردازد.
  کلیدواژگان: شاه اسماعیل، سیاست مذهبی، ایران، عثمانی، مهاجرت
 • علی محمدی*، دکتر امیر اکبری صفحه 93
  خراسان کهن سرزمینی است باستانی که مهد پیدایش یکی از درخشان ترین و کهن ترین تمدن های منطقه ایران بوده است. خراسان طبق نوشته های اوستا و کتیبه بیستون یکی از مهمترین ایالت ها و کوست های ایران در قبل از اسلام بوده که یکی از مقاطع حساس و مهم تاریخی آن مربوط به عصر ساسانی می باشد.
  سرزمین خراسان در دوره ساسانی بنابر موقعیت تاریخی، جغرافیایی و ژئوپولیتیکی کانون فرهنگی مهم و اصلی منطقه و تلاقی گاه فرهنگ های خاور و باختر به شمار می رفته است. گستردگی قلمرو، عبور جاده ابریشم، فرمانروایی برخی پادشاهان ساسانی بر خراسان، وجود چندین ضرابخانه معروف در شهرهای خراسان، مرکز مبادلات فرهنگی و اقتصادی شرق و غرب، سپر مخاطره اقوام وحشی و بیابانگرد مرزهای شمالی و شرقی ایران و...دلایل اهمیت خراسان در این دوران می باشد.
  خراسان با همه این نقش آفرینی ها، سابقه تاریخی درخشان و جایگاه کلان فرهنگی هنوز تجولات عصر باستان وبالاخص دوره ساسانی آن ناشناخته و نیاز به بررسی همه جانبه دارد. لذا در این پژوهش سعی شده ضمن بررسی تحولات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی خراسان و استفاده از متون معتبر و مشاهدات میدانی، از منظر آثار تاریخی و باستان شناسی به تاریخ خراسان پرداخته شود.
  آثار تاریخی عصر ساسانی خراسان و همچنین یافته های باستان شناسی این دوران، توانسته در غیاب منابع مکتوب جایگاهی مهم و اساسی در شناخت تاریخ منطقه بر عهده گیرند و نشان دهنده عظمت و رشد روزافزون شهرنشینی خراسان در دوره ساسانی و تاثیرگذاری فرهنگی، هنری، اقتصادی بر مناطق دیگر و حتی دوران اسلامی باشد.
  کلیدواژگان: خراسان بزرگ، ساسانیان، کاوش های باستان شناسی، آثار تاریخی خراسان، شهرهای تاریخی خراسان
 • دکتر حسین میرجعفری، دکتر محمد کریم یوسف جمالی*، داریوش موگوئی صفحه 139
  یکی از مهمترین دلایل ارزش و اهمیت شهرهای سمرقند و هرات موقعیت تجاری و بازرگانی آن ها بود. زیرا که این دو شهر اقامتگاه واردوگاه نظامی تیمور و شاهرخ محسوب می شدند. در ایامی که تشکیلات کشوری و مقامات عالیه در اختیار حاکم بود، چنین پایگاهی کانون اصلی حکومت می شد و مرکز خرید و فروش به شمار می رفتند. در ایران که کاروان ها ازراه های بسیار دور با شرایط جوی و اقلیمی متنوع راه های طولانی را برای تجارت طی می کردند، امنیت و سلامت راه ها برای آن ها بسیار حیاتی بود. در ادواری که حکومت مرکزی مقتدر بود، در مسیر راه ها چاپار خانه ها، کاروانسراها و راهدار خانه های زیادی شکل می گرفت که توسط ناظران کنترل می شدو کلید تجارت داخلی و خارجی به حساب می آمد.
  در دوران تیموریان به علت موقعیت تجاری شهرهای سمرقند و هرات، فرمانروایانی مانند: تیمور و شاهرخ، برای نشان دادن عظمت، شکوه و جلال امپراطوری تیموری تلاش زیادی در جهت رشد و توسعه این دو شهر کردند.
  کلیدواژگان: شهر، سمرقند، هرات، تیمور، شاهرخ
 • دکتر سید شمس الدین نجمی* صفحه 159
  در آغاز حکومت ساسانیان در ایران، در منطقه کجاران در بم، شاهی که دست نشانده اشکانیان بود، حکومت می کرد. در منطقه ای که زیر سیطره اوبود، مردی به نام هفتواد می زیست و دارای هفت پسر (واد) بود. او از بخت یک کرم بسیار ثروتمند شد تا اینکه اردشیر ساسانی، تصمیم به نابودی او گرفت. اردشیر با سپاه بزرگی که فراهم کرد، راهی کجاران یا کلالان (در کارنامه اردشیر بابکان) گشت و با کمک خیانت در باریان، کرم را کشته، هفتواد را نابود کرد و در آن محل آتش بهرام را نشانید از این جهت کرمان را منسوب به کرم دانسته اند.
  این مقاله در پی ارائه اسطوره هفتواد و دلیل انتساب آن به کرمان و بم می باشد. در پایان نیز، اثبات می نماید که نام کرمان، به کرم هفتواد مربوط نمی شود و نام این شهر، پیش از شکل گیری اسطوره هفتواد وجود داشته است.
  کلیدواژگان: هفتواد، کرم، ارگ (قلعه) بم، کرمان، اردشیر بابکان، ساسانیان، اشکانیان
|
 • Maryam Aghaee, Naemeh Movahedi Page 1
  "Psychological warfare" is always a way to influence the psyche of the enemy and he is used to overcome. psychological ploy against the Prophet and of where it is important that the Prophet can provide us with the wise positions well to learn from history and to know how to deal with the enemy This article introduces the various psychological methods and approach the Prophet's actions has been
  Keywords: psychological warfare, the Jewish, the Muslim, the Prophet (PBUH, HP assured)
 • Hamid Parsaniya, Habiballah Halime Page 17
  Great Prophet in society invited people, that they rush to in the direction of null in their all different walks of life,to become dominant corruption and oppression in spite of this, Good God want by that excellencies given right to government, and want cleanse people ̉s heart from polytheism uncleaness and trimmed their behaviour and then amended fhair gathering.The Final prophet in ten years inviting period after own departure was fonforonting with different stations in regard to time and place and with different people in regard to phsycology and sociology that this followed that different exigencies, SO in this paper will answered this question that whether this different exigencies also come from phsycology and Sociology dimension and time and place dimension in that excellency knowing method.With studies and analysis about historiced, sire maghazi, translations, commentary book, getting result, that great prophet observed people,s capacity from phsycology and sociology and with attention to that every speech has place and time and every point has place with establishment mosque and demolition Mosque, dispatch invitations, creation unity, sen ding messenger to negotiation countries,s heads and… He could widen Islam to spreed word.
  Keywords: Geology, Prophet, Ignorent society, After departure, Time, place
 • Reza Abedi Page 45
  After Constitutional Revolution, the National Oil Movement is one of the most important historical events of Iran during the contemporary history that occurred in the early thirties. Although oil and its relevant issues are the focus of this significant national movement, due to excellent leadership of the movement by Dr. Mohammad Mosaddegh, this national movement had sufficient impacts on all aspects of the country in different political and social levels on one hand and regardless of the five-year up and down period accompanied by Ayatollah Kashani on the other hand.In terms of depth and scope of this national movement, not only Tehran but also big cities of Iran have played a role on their parts. Azerbaijan which has a lofty position in the life history of Iran and strengthening its eventful identity played a significant and effective role during the National Movement, and Tabriz, as Azerbaijan’s center has taken a step forward as always.In this paper, the activities and political atmosphere of Tabriz in support of the National Oil Movement have been studied.
  Keywords: National movement, Oil, Mosaddegh, Kashani, Tabriz, Angaji
 • Aliakbar Abbasi Page 63
  Omavain strongly controlled and ruled all over Islamic territory during 132 - 141 h.a. exception to some minor events such as Ebn-E-Zobeir's riot, Abdoraman- Ebn- Mohamad- Ebn-Ashas's disobedience or Harith- Bin-Soriezh's challenge, they were so successful in keeping a secure government. There were different conditions by the time of Aboumoslem's riot and Abasian's movement. Omavain government treats meagerly to serious and dangerous movement and ignores tribe prejudice and even selects the governors and major chairmen based on merit and in an exactly intensive process though not to the case of Abasian's movement. Using Ziad - Bin-Obeih (as a traditional challenger of Moavia's government) to control Kofa Sheas, appointing Hojjaj- Bin-Uesef to clear the reminded signs of Bin-Zobair's seven-years uprising, emphasizing on Mohallab Ezdi Yamani to defeat Khavarej's fearful riots, using Qhotaibe- Bin- Muslim's talent to develop their borders in Central Asia and also using some other Barbar military leader's capabilities to conquer Andolous are some strategic policies of Omavain government that conclude to endurance of their governance and are intended based on politics and predictable decision making. It is caused to have a long-time emperor in vast land from China to Spain. It should be noted that they prefer keeping government rather than devoting major chairs and titles to their own tribe men or their family and this is the main reason for their endurance.
  Keywords: Omavain, governmental chairs, titles, meritocracy, governance
 • Abbas Sarafrazi, Mostafa Laal Shateri, Hosien Rezanezhad Page 77
  Undoubtedly Imami Shiism recognition with the first victory of Shah Ismail Safavi (905-930 A-H) was stable and effective event of the day in Iran future which provided causes of many changes and transformations, especially in the arena of foreign policy. In other words, the revival of the Iranian national identity, formalize Shiite religion involved the Safavids in the borders with neighbor Sunni countries. Meanwhile and despite similarities in the religious, commercial, cultural of Iran and Ottoman, the advent of Shah Ismail and his religious policy, coupled with the deteriorating relations and intense battles between the two countries. These conditions, especially religious difference and heterogeny were followed wave of immigration, particularly immigration scholars of Ottoman to Iran for acquire knowledge and then return to their homeland and migration of scientists of Iran to Ottomans. As a result, drop in intellectual-Science activities occurred in the first half of the Safavid and consequently somewhat science and literature flourished in the Ottoman Empire. The present study aims to investigate and analyze intellectual relations of Iran and the Ottoman affected of First Shah Ismail’s religious policy by the descriptive-analytical method and based on primary sources and new research
  Keywords: Shah Ismail, religious policy, Iran, Ottoman, migration
 • Ali Mohammadi, Amir Akbari Page 93
  Ancient Khorasan is based on exploration, research and archaeological recovery of land which is the cradle of ancient civilizations, the emergence of one of the brightest and most ancient Iran. According to the Avesta, Khorasan and Behistun inscription states and Kvsthay one of the pre-Islamic Iran was one of the most critical periods of its history is related to the Sasanian era.Thus, the position of the land of Khorasan in the Sassanid era historical, geographical and geopolitical region's major cultural center and meeting place of East and West cultures has been considered. Domain, through the Silk Road, the Sassanian ruler of the kings of Khorasan, Khorasan cities of several famous Mint, cultural and economic center of East and West, Venture Shield barbarian and nomadic northern and eastern borders of Iran and Khorasan Dlaylahmyt this period is. But with all of Khorasan Frynyha, brilliant history and status of cultural metropolis still Tjvlat ancient Sassanid Vbalakhs is unknown and requires thorough investigation. This study also attempts to investigate historical changes, cultural and economic Khrasanv using authentic texts and field observations, perspective, Khorasan be paid to the history of archeology.The resulting studies Shnasayymhvthhay Tarykhymtdd and artifacts from archaeological excavations Sassanid era in Khorasan, could have a major place in the absence of written sources in the region are recognizing and reflecting the growing magnitude and impact of urbanization Khorasan Sassanids and cultural, artistic, economic in other areas, even if the Islamic period.
  Keywords: Great Khorasan, Sassanian, archaeological excavations, Monuments Khorasan, Historical cities in Khorasan
 • Hosein Mirjafari, Mahammadkarim Yusef Jamali, Darush Mokouee Page 139
  All of the values of Iranian social life from the view of Timurian Turks’ attacks and presence were affected. Nawadays,the results Timurian Turks’ attack and invasion and their domination on Iran were discussed and studied by some of the researchers and different and sometimes contradicted views expressed. Some of the researchers believe thet Timurian attacks like Mogul were ccompanied with killing,burning and destruction and some of the other researchers believe that their destruction didn’t continue and they started to repair and reconstruct the cities and villages destroyed during their attack. Studying the above perspectives show that all of these views have evaluated and stated in general the attack of conducted a case study and each one come to the above results by observing and studying the condition of a city or area at a special time. On the other hand the mentioned views have exaggerated Timur’s role in growth and destruction of Iranian urban life and none of them paid urban life. The aim of this research is to recognize the diffrences of the persented matters about Timur’s attack when encountering to the cities that gives completely different views
  Keywords: Urban life, Growth, destruction of cities, Harat, Timurian
 • Shamsadin Najmi Page 159
  In the beginning of the Sassanid reign in Iran, a king who was appointed by the Parthians, ruled over Kajaran, a district in Bam. A man, who was the father to seven sons (vad), called Haftvad, lived in that territory. He came to a great fortune through the spell of a worm (kerm), until Artaxerxes decided to destroy him. Artaxerxes gathered a great army and headed for Kajaran or Kalalan (as cited in “Karnameh”). With the help of the traitorous courtiers he killed the worm, destroyed Haftvad, and set Bahram’s fire there; as a result, the name of the city Kerman has been related to kerm (worm).This study, firstly, presents the myth of Haftvad and its relation to Kerman and Bam and then proves that the name of Kerman has no connection to the kerm (worm) of Haftvad, and that the city has existed long before the formation of the myth
  Keywords: Haftvad, Arg, e Bam, Kerman, Artaxerxes, Sassanids, Parthians