فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نگرش سنجی ارامنه نسبت به ارتباطات بین فرهنگی ارامنه و مسلمانان ساکن شهر اصفهان در سال 1392
  حسن بشیر، سحر فائقی صفحات 9-38
 • تاثیر صنایع فرهنگی بر بنیه دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران
  نوذر شفیعی، اصغر شکری مقدم صفحات 39-70
 • بررسی عوامل موثر در ایجاد تشکل هایمردم نهادبا تاکید بر عوامل اجتماعی - فرهنگی
  ابوذر محمدی، مهرداد نوابخش صفحات 71-90
 • آثار ارتباطات بین فرهنگی زوج های ایرانی و فرانسوی بر انگاره های ذهنی و کاهش حساسیت بین فرهنگی ان ها
  صدیقه پیران، شیما حکیمی صفحات 91-105
 • مقایسه جشن ها و اعیاد مشترک ایرانیان و ارمنیان
  آندرانیک هویان صفحات 107-128
 • تاثیر فضاهای مجازی بر ابعاد هویتی دانشجویان
  علی بقایی سرابی، حسن غنیمتی صفحات 129-156