فهرست مطالب

عکس - پیاپی 325 (پاییز و زمستان 1394)

ماهنامه عکس
پیاپی 325 (پاییز و زمستان 1394)

 • 84 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 19
|
 • معرفی کتاب
  صفحه 6
 • گفت و گویی با علی فریدونی
  صفحه 8
 • آمبر و تایپ و حضور آن در ایران
  صفحه 16
 • چرا از دوره رضا شاه عکس نداریم؟
  صفحه 19
 • دیدگاه: عکاسی و ادبیات
  صفحه 22
 • مجموعه عکس خارجی: خوابگاه
  صفحه 26
 • فتوژورنالیست های برجسته جهان
  صفحه 30
 • عکاسان برجسته پرتره: جیمز چیدل
  صفحه 36
 • گفت و گو با جیمز چیدل
  صفحه 38
 • توصیه های جیمز چیدل
  صفحه 49
 • کارگاه عکاسی جیمز چیدل
  صفحه 50
 • نگاهی به عکس های امید شلمانی
  صفحه 52
 • نمایشگاه: سبزها و سرخ ها
  صفحه 54
 • پروژه های عکاسی: مدیریت پروژه
  صفحه 60
 • نمایشگا: داستان پنجم
  صفحه 62
 • هنری در ازای بازو: تاریخچه سلفی
  صفحه 64
 • ناصرالدین شاه اولین سلفی باز ایران
  صفحه 70
 • بودن در میان قاب، عکس هایی از شفق کلهر
  صفحه 72
 • گفت و گویی با محمد ستاری: همه ی دنیای عکاسی سر جای خود است
  صفحه 78