فهرست مطالب

رسانه و فرهنگ - سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد تقی ایمان، احمد کلاته ساداتی* صفحات 1-20
  هدف
  تحقیق حاضر به دنبال کشف ارائه الگوی پارادایمی رابطه جوانان شهر شیراز با رسانه می باشد.
  روش
  روش تحقیق بر اساس روش گروه کانونی، و تحلیل آن بر اساس مدل های نظریه زمینه ای می باشد.
  نتایج
  مفاهیم اکتشاف شده تحقیق نشان می دهد که فهم و درک جوانان در ششسوال تحقیق عبارتند از: به لحاظ هویتی خود را افرادی با خلاقیت بالا و عقلانیت پایین تعریف می کنند؛ از نظر عقیده، الگوپذیر و در عین حال منتقد هستند؛ نگاهشان نسبت به رسانه داخل همراه با بی اعتمادی و تک کارکردی بودن آن است و متمایل به رسانه خارجی هستند؛ مدیریت گذران اوقات فراقت توسط جوانانجام می شود که به شدت متاثر از فضای رسانه ای است؛ از نظر رابطه با رسانه، اعتماد به رسانه بیگانه و کم اعتمادی به رسانه داخل، و نیز تمرکز بر رسانه مدرن تا سنتی است؛ و از نظر عملکرد رسانه در ایران، آن را غیرعملکردی، خاص گرایانه، و عاطفی قلمداد می کنند.
  بحث: رسانه در کشور ما لازم است به کیفیت تعامل خود با مخاطب، سبک زندگی و مصرف رسانه ای آن ها، و نیز به ترجیحات و علائق جوانان توجه داشته باشد. در این زمینه توجه به تغییرات وسیع اجتماعی و شکل گیری رسانه های نوین یک ضرورت انکارناپذیر است.
  کلیدواژگان: جوان، رسانه، الگوی پارادایمی، هویت، کارکرد، رابطه
 • حسن خجسته باقرزاده صفحات 21-39
  مدیریت رسانه یکی از حوزه های پژوهشی جدید در جهان به شمار می رود. در کشور ما نیز این رشته دانشگاهی وارد شده است اما به دلیل تازگی و جوانی هنوز آن گونه که باید و شاید، ابعاد مختلف آن مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته است. متاسفانه این رشته علمی به شدت تحت تآثیر اصول مدیریت سازمان های صنعتی است در حالی که تفاوت ذاتی و ماهوی بسیاری بین این دو نوع سازمان وجود دارد، لذا یکی از نخستین اقدامات نظری و کاربردی، شناخت ماهیت سازمان های رسانه ای و تفاوت آن با سازمان های صنعتی است تا مدیران و محققان فارغ از تشابه لفظ سازمان که البته خود موجب شباهت هایی در میان آن دو می شود به تمایزات و تفاوت های آن دو که یکی واژه صنعتی است و دیگری رسانه ای، نیز توجه کافی بشود تا ادبیات مدیریت سازمان های رسانه ای درجهت واقعیت آن ها حرکت کند و دستاوردهای مفیدی برای اداره هرچه بهتر این سازمان ها برجا بگذارد.
  از این رو، این مقاله کوششی است درجهت توصیف ویژگی های سازمان های رسانه ای و تفاوت آن با سازمان های صنعتی. این تفاوت و تعیین خطوط تمایز یکی از مقدمات ضروری برای درک بهتر چیستی رشته جدید و جوان مدیریت رسانه است و هم به روشنی ضرورت و اهمیت توجه به این رشته را نمایان می سازد.
  کلیدواژگان: سازمان های صنعتی، سازمان های رسانه ای، مدیریت رسانه
 • علی رجب زاده طهماسبی صفحات 41-56
  سیما و شخصیت شیطان به عنوان موجودی که از جانب پرودگار رانده شده است، همواره بحث برانگیز بوده است. شیطان در برابر پروردگار سوگند یاد کرده است که همواره تلاش خواهد کرد انسان ها را از صراط مستقیم دور سازد و آنها را به سمت خود یعنی به سوی کفر و شرک به پرودگار هدایت کند. قرآن کریم همواره انسان را از فریب و شیطان برحذر داشته است. با توجه به تاکیدات قرآن کریم و منابع دیگر همچون احادیث و روایات، شخصیت شیطان برای مسلمانان و مومنان منفور است. سینما و تلویزیون به عنوان مهمترین و پرمخاطب ترین رسانه جهانی، سعی در بازنمایی و مصور کردن دنیای نامرئی و ماورایی داشته اند. زیرا نه تنها برای انسان پرسش برانگیز است، بلکه بازنمایی چنین موجودات و جهانی، انسان را در شناخت و درک آنها یاری می دهد. اما بدون تردید این بازنمایی باید قبل از هر چیز بر آموزه های اسلامی تکیه کند. سریال تلویزیونیاغماء و او یک فرشته بود، که توسط رسانه ملی تولید و پخش شده اند، ابلیس را به تصویر کشیده اند. پژوهش حاضر تلاش دارد به روش کیفی و توصیفی، ابتدا سیما و جایگاه ابلیس را در جهان مورد واکاوی قرار دهد و سپس با تحلیل موضوعی این دو سریال تلویزیونی به چگونگی بازنمایی ابلیس در رسانه بپردازد.
  کلیدواژگان: بازنمایی. شیطان. رسانه. سینما. تلویزیون
 • رضوانه عرفانی حسین پور *، مهدی منتظر قائم صفحات 57-87
  گسترش کاربری تکنولوژی های نوین ارتباطی آثار مثبت و منفی متفاوت و گاه متناقضی برای گروه های مختلف جمعیتی و اجتماعی به دنبال دارد. بنابراین، بهره گیری از دانش و تخصص کارشناسان ارتباطات در حوزه ی سیاست گذاری فرهنگی-ارتباطی منجر به کسب شناختی دقیق تر از جامعه شده و افزایش اثرات مثبت و کاهش پیامد های منفی را به دنبال دارد. به میزانی که متخصصان سیاست گذاری ارتباطی، ابزارهای کارا-تری برای کندوکاو و تعیین سیاست ها در اختیار داشته باشند و دیدگاه هایشان مورد توجه و مبنای برنامه ها قرار گیرد، می توان انتظار داشت جامعه با آسیب های کمتر، بتواند بهره مندی بیشتری از این فناوری ها داشته باشد.
  در این مقاله، کوشیده ایم ضمن ترسیم تصویری اجمالی از وضعیت اقتباس تلفن همراه توسط نوجوان ایرانی و الگوی کاربری آن، و با مرور تجربه ی کشورهای مختلف، راهبردهای کلی در سیاست گذاری مصرف رسانه ای این گروه را از نظر بگذرانیم. نگاهی به تلاش های سایر جوامع در این زمینه نشان می دهد که می توان با درگیر کردن بازیگران اجتماعی مختلف (مدرسه، مربیان و خانواده) و با اتخاذ سیاست های ارتباطی کلان (واردات، تولید و عرضه ی گوشی های مخصوص نوجوانان، آگاهی بخشی به والدین و نوجوانان1 و افزایش سطح سواد رسانه ای)، به سازماندهی قاعده مند الگوی کاربری نوجوانان از تلفن همراه دست یافت.
  کلیدواژگان: مصرف رسانه ای نوجوانان، الگوی کاربری نوجوانان از تلفن همراه، والدین و تلفن، همراه، سیاست گذاری کاربری تلفن همراه
 • بهاره نصیری، امنه بختیاری * صفحات 89-118
  با توجه به استفاده فراگیر از تلفن همراه و باتوجه به اینکه، این ابزار ارتباطی به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر در عصر ارتباطات مورد توجه خانواده هاست و میتواند کارکردهای متفاوت آشکار و نهانی درخانواده به دنبال داشته و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در خانواده گردد، این مقاله به معضلات امنیتی و اجتماعی پیامدهای استفاده نادرست از تلفن همراه بر خانواده پرداخته است. بر این اساس سه سوال پژوهشی در مورد ویژگی های رسانهای تلفن همراه، معضلات امنیتی، پیامدهای نامناسب اجتماعی درخانواده و راهکارهای اصلاح و بازنگری آن طرح و مورد بررسی واقع شده است. روش انجام پژوهش پیمایشی - توصیفی بوده و ابزار پژوهس پرسشنامه محقق ساخته که شامل 19 سوال پژوهشی که با روش نمونه گیری تصادفی انجام گردید. به منظور گردآوری داده های لازم برای پاسخگویی به سوالات پژوهش، اسناد و مدارک موجود و مرتبط با استفاده از فرم گردآوری داده ها، جمع آوری و به شیوه کیفی تحلیل شدهاند.
  با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادات و راهکارهایی در حوزه آسیب شناسی تلفن همراه بر خانواده ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: تلفن همراه، آسیب شناسی، خانواده، معضلات، راهکارها
 • سولماز نوری*، حمیدرضا رادفر صفحات 119-142
  ترل باینوم((Terrell Ward Bynum تاثیرگذارترین فیلسوف اخلاق در سه دهه اخیر است که در سال 1998، مقاله ای با عنوان «اخلاق و انقلاب اطلاعات» را منتشر کرد. اخلاق اطلاعاتی به شناسایی و تحلیل تاثیرات فناوری اطلاعات بر ارزش های اجتماعی و انسانی نظیر حریم خصوصی، امنیت، خودسازی و مواردی دیگر می پردازد. با توجه به اهمیت این موضوع در محیط دیجیتال، بر آن شدیم تا از طریق میدانی دیدگاه کاربران اینترنت در کتابخانه های پژوهشی مستقر در تهران را درباره اخلاق اطلاعاتی جویا شویم. جامعه آماری مقاله، کاربران آشنا به محیط دیجیتال در 139 کتابخانه پژوهشی مستقر در شهر تهران است که ازطریق نمونه گیری ساده تصادفی(306 از 338 نفر) انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر، پیمایشی- توصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه شامل 14 سوال است. یافته ها نشان می دهد که بیش از 70 درصد کاربران پژوهشی با اخلاق اطلاعاتی آشنایی دارند و این موضوع را بسیار باارزش و مهم تلقی می کنند. آشنایی کاربران کتابخانه ها، به ویژه کتابخانه های پژوهشی، با شاخص های اخلاق اطلاعاتی بسیار مفید است زیرا رعایت این اصول را بسیار سهل تر می کند نقطه قوت این پژوهش جدیدبودن و مهم بودن آن است؛ زیرا هنوز پژوهش قابل اتکایی در این زمینه یا صورت نگرفته یا به صورت جزئی در یکی از موضوعات اخلاق اطلاعاتی بوده است
  کلیدواژگان: اخلاق اطلاعاتی، اطلاعات، کاربران، اینترنت، محیط دیجیتال، کتابخانه، های پژوهشی
|
 • Mohammad Taghi Iman, Ahmad Kalatehsadati * Pages 1-20
  This study sought to explore the paradigmatic model of relationship between the youth and media in Shiraz. To this end, we focused on a group research whose analysis is based on grounded theory models. Results of the explored concepts showed that the youth: have high creativity and low rationality; their idea is pattern acceptor and critical; their view to domestic media is with mistrust, they believe domestic media are purposefully selective and so theyve got more trust to foreign media. The leisure time is managed by the youth which is highly affected with cyberspace. They focus more on modern media than the traditional. They believe that domestic media malfunctions with specific orientation and emotional terms. Media in our country needs to consider the quality of its interaction with the youth lifestyle as its biggest portion of audience. It should also consider the vast social changes and formation of the new social-networks.
  Keywords: youth, media, paradigmatic model, identity, function, relation
 • Hassan Khojastehbagherzadeh Pages 21-39
  Media management is a new research field in the world. In our country, this discipline is new-fangled and thus not all the dimensions are reviewed yet. Unfortunately, this scientific discipline is strongly under the influence of management in industrial organizations while there are essential differences between them. Therefore, one primary theoretical and applied measure is understanding the essential difference between media and industrial organizations so that media managers and researchers apart from this verbal similarity which roots in their reality as organization, concern their differences as well. A better understanding of media management and its reality will result in better management of this kind of organization. This article therefore is an attempt to describe media organization characters and its differences with industrial organization.
  Keywords: industrial organization, media organization, media management
 • Ali Rajabzadetahmaseb Pages 41-56
  Physiognomy and character of Satan as a creature driven by the Creator, has always been controversial. Satan has sworn off to divert man from the right path to his own disbelief and polytheism. Holy Quran has always warned man of Satan's deceit. According to the emphasis of the holy Quran and other sources such as the hadith narrations, character of Satan is hateful to Muslims and believers. On the other hand, world cinema and televisions as media with the highest number of audience have always tried to represent the invisible world and the paranormal. Representations of the supernatural beings and the world, will help the audience gain a better understanding of them. This research is trying to describe the serpent's place in the mundane world. Thus the subject of two television series "Coma" and "She Was an Angel" are analyzed as two representations of evil
  Keywords: representation, Satan, media, cinema, television
 • Rezvaneh Erfanihosseinpour*, Mahdi Montazerghaem Pages 57-87
  The expansion in the utilization of any kind of new information and communication technologies can impose negative, positive and even contradictory influences among different demographic and social groups. Thus, the more knowledge and expertise of communication scholars are used, the better cultural and communicational policies can be made in order to control the negative effects and intensify the positive ones. Getting benefit of the viewpoints and solutions provided by diverse experts of media and communication will also lead to controlling the impacts of importing new communication devices. This article focuses on the teen as a significant period in constructing one's social identity. Within next pages, a general picture of the utilization pattern of mobile phone by Iranian teenagers is provided. Then, experiences from international commercial and cultural organizations and companies in this area are reviewed and eventually, some generalized strategies in developing media consumption policies are suggested. Investigating the efforts made by other societies in this field indicates that engaging different social actors, like schools, parents and teachers, will lead to a well-organized utilization pattern of cell phones among teenagers. Furthermore, it is also noted that some macro communicational strategies, such as importing or producing specialized cell phones for kids and teenagers, improving public awareness and media literacy, will help as facilitators in this process
  Keywords: Teen's Media Consumption, Teen's Utilization Pattern of Cell Phone, Parents, Cell Phones
 • Bahareh Nasir, Ameneh Bakhtiar * Pages 89-118
  Given the widespread use of cell phone in the Age of Communication, this communication tool is considered inevitable in families and can function differently(overt and covert) followed by increasing or decreasing the safety coefficient of the family, This article describes the problems of social security and the consequences of improper use of the mobile phone on families. Based on this concern three major questions are posed: securityproblems, adverse social consequences, corrected and revised strategies. The method of theresearch is survey–descriptive. Thequestionnaireconsisting of19 questions is designed by the researcher and is carried out withrandom sampling. The data required to respond to research questions, are gathered using documentsrelatedand analyzed qualitatively. According to the research findings, some suggestions and solutions are offered by the authors
  Keywords: Mobile, pathology, family, problems, solutions
 • Solmaz Noori*, Hamidreza Radfar Pages 119-142
  Terrell Ward Bynum is the most influential morals philosopher in the past three decades. In his article "Ethics and Information Revolution" in 1998 he suggest that Information ethics engage in recognizing and analyzing the impact of information technology on social and humane values such as personal privacy, security, etc. Bearing in mind the importance of this issue in digital environments, this article tries to study the viewpoints of internet users in research libraries of Tehran. The population of this research consist of all library users familiar with digital environment in 139 research libraries of the city. After a simple sampling, 342 individuals were selected as research population (but only 306 of them filled their questionnaires). This research was carried out as a descriptive survey, questionnaires (14 questions) were used to collect data. Findings show that more than 70% of users are familiar with information ethics and this issue is very valuable and important to them. Research libraries user's familiarization with information ethics indicators is of great importance because it makes it easier to observe the abovementioned principles. The strength point of this research is its novelty while there are no reliable or perfect researches done in the literature on this issue.
  Keywords: Information Ethics, Information, Internet Users, the Internet, Digital Environment, Research Libraries