فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 52 (آبان 1394)
 • پیاپی 52 (آبان 1394)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/09/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • اخبار
  صفحه 1
 • اخبار تعاون روستایی
  صفحه 4
 • سفیدبالک آفت روز شهر تهران
  تهیه و تنظیم: گلرخ کوشیار، مریم گودرزی صفحه 6
 • بررسی کشت مخلوط ذرت و چغندر قند
  مجتبی خزایی صفحه 8
 • اثر مدیریت آبیاری و سطوح مختلف مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا
  حسین بابازاده، علی عبدزاده گوهری، آرش خنک صفحه 10
 • اهمیت تولید محصولات ارگانیک
  میرمظاهر موسوی صفحه 13
 • عناصر پر مصرف علوفه یونجه در شرایط گلخانه ای
  شهاب محمودی، نصرت الله نجفی، عادل ریحانی تبار صفحه 14
 • نسل جدید کودهای مرغی موثرتر و کاراتر از گذشته
  صفحه 18
 • کمی کردن واکنش سبز شدن گلرنگ نسبت به دما
  مهین ادیب نیا، بنیامین ترابی، اصغار رحیمی، آرمان آذری صفحه 23
 • نقش و کاربرد سیلیس در کشاورزی
  تهیه و تنظیم: راحله عباس تاش، کامران یزدان پناه صفحه 26
 • کنترل بیولوژیکی نماتدهای گیاهی
  سیدعلیرضا رضوی، جمشید سلطانی صفحه 28
 • اثر متیل جاسمونات در مقاومت آنتی بیوزی گندم به شته روسی گندم
  جعفر طعامی، لطفعلی دولتی، فرید شکاری صفحه 30
 • اثر مقدار یون های فلزی در بافت گلبرگ بر ظهور رنگ نهایی گل های ژربرا
  عبدالله حاتم زاده، راضیه اکبری، ریحانه سریری، داود بخشی صفحه 32
 • توصیه فنی و مهم ترویجی برای کشاورزان سیب زمینی کار
  محمد کاظمی صفحه 34
 • مبادله آب مجازی و نقش آن در مدیریت منابع آب / بررسی موردی استان اصفهان
  صفحه 36
 • بخش انگلیسی
  صفحه 40