فهرست مطالب

پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان - سال چهارم شماره 8 (پاییز و زمستان 1393 و بهار و تابستان 1394)
 • سال چهارم شماره 8 (پاییز و زمستان 1393 و بهار و تابستان 1394)
 • بهای روی جلد: 75,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ادبی
 • بدریه زارعی صفحه 6
  در این مقاله باور کهن و اساطیری پیکرگردانی «انسان درخت» و «درخت انسان» در قصه های عامیانه ی مکتوب هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است تا هر چه بیشتر بر اهمیت حفظ و مطالعه ی فرهنگی قصه های عامیانه تاکید شود و نشان داده شود که چگونه می توان رد پای باورهای کهن و اساطیری یک قوم را در ادبیات عامیانه ی آن قوم یافت. نتیجه ی نهایی این مقاله را می توان این گونه خلاصه کرد: در قصه های عامیانه ی هرمزگان، باور اساطیری پیکرگردانی «انسان درخت» و «درخت انسان،» نسبت به سایر پیکرگردانی ها از بسامد بسیار بالایی برخوردار است؛ و معمولا به دو صورت پیکرگردانی «درخت مرد» و «مرد درخت» و پیکرگردانی «درخت زن» و «زن درخت» دیده می شود. این صورت پیکرگردانی ها گاه حاصل علاقه و ترحم، گاه بر اثر مرگ مظلومانه، گاه حاصل خشم و زمانی به منظور فریب دیگران برای نیل به مقاصد و اهداف است.
  کلیدواژگان: قصه های عامیانه هرمزگان، اسطوره، پیکرگردانی، درخت
 • حسین میرزا نیک نام صفحه 24
  واژگان یک زبان یا گویش به عنوان مواد خام و اصلی هر زبان، نشان دهنده ی فرهنگ، باور و روش زندگی مردمی هستند که با آن سخن می گویند؛ و در این میان، فعل ها به سبب بار معنایی که در جمله بر عهده دارند نقش مهمی ایفا می کنند. در گویش مردم بندرخمیر (در استان هرمزگان، 70 کیلومتری غرب بندرعباس)، فعل های ساده ای یافت می شود که در زبان فارسی معیار امروزی، برای آن ها فعل ساده ای وجود ندارد. با توجه به ارتباط بین وضع لغت و پیشه و شغل مردمان آن گویش، وجود این فعل ها در گویش بندرخمیر می تواند ناشی از کارکرد فراوان آن معنا در زندگی حرفه ای مردم بوده باشد که آن ها را به وضع فعل ساده ای برای آن واداشته است. این فعل ها عبارتند از: پازندن (pāzonden)، چاکیدن (čāhīden)، چانوندن (čānonden)، خاسیدن (xāsīden)، زپندن (zaponden)، شرندن (šaronden)، کرپندن (koroponden)، کرپیدن (koropīden)، گچاردن (gečārden)، مشتن (mošten)، موروختن (morūxten) و هردن (harden).
  کلیدواژگان: زبان، گویش، بندر خمیر، فعل ساده
 • زهرا زارعی حاجی آبادی، اسدالله نوروزی صفحه 41
  این مقاله به بررسی مهمترین مضمون های مجموعه ی «جنوب با طعم لیوا»، سروده ی بلقیس بهزادی می پردازد. مهمترین شاخصه های شعر بلقیس بهزادی، زبان زنانه و بازتاب فضای بومی جنوب است. در این پژوهش به محتوا و دخالت عوامل بومی فرهنگی خاص جنوب که تاثیر بسزایی در بیان مفهوم اصلی اشعار و موفقیت شعر بلقیس بهزادی دارد،پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: بلقیس بهزادی، زبان عاشقانه، فضای بومی
 • فرشته آذرستان، اسدالله نوروزی صفحه 49
  مرگ به عنوان واقعیتی انکارناپذیر توجه مکاتب و مذاهب و ادیان مختلف را به خود جذب کرده است و هر کدام بر اساس درک و شناختی که از ماهیت و حقیقت انسان دارند، نسبت به آن قضاوت کرده اند. نویسندگان، دانشمندان و شاعران نیز در طول تاریخ به مساله ی مرگ پرداخته و دغدغه ها و دل مشغولی های خود را درباره ی آن به نظم و نثر بیان داشته اند.
  نگارنده در این مقاله به مفهوم مرگ اندیشی در شعر توجه داشته و از میان شاعران هرمزگان، به اندیشه ها و دیدگاه های حسن کرمی زاده نسبت به مساله ی مرگ پرداخته؛ و مصادیق این تفکر را در سروده های او تحلیل و بررسی نموده است.
  نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که در همه ی سروده های کرمی زاده، فضای سنگین غم و اندوه احساس می شود.
  کلیدواژگان: کرمی زاده، مرگ، تفکر، شعر، شعر هرمزگان
 • محمد صالح ارزان کار، زهرا انصاری، جواد دهقانیان صفحه 57
  گویش لمزانی،گویشی متداول در قسمت مرکزی بخش مهران است که در شمالی ترین محدوده ی شهرستان بندرلنگه، جنوب شرقی بستک و محدوده ی غربی بندرخمیرواقع شده است. مردم شهر لمزان و سیزده روستای همجوار در مرکز بخش، گویشوران این گویش هستند. پژوهش حاضر به بررسی و توصیف واکه های این گویش در تقابل با فارسی معیار می پردازد.در این مقاله، با استفاده از جفت های کمینه و به دست دادن مثال های واجی در سه موضع آغازی، میانی و پایانی، واکه ها بررسی وتوصیف شده اند.برآیند این تحقیق مبین این نکته است که علاوه بر تمایزاتی در مبحث واکه های مرکب، در مقابل شش واکه ی ساده در زبان فارسی معیار،این گویش دارای یازده واکه ی ساده است که در سه دسته ی کوتاه،بلند وکشیده دسته بندی می شوند..
  کلیدواژگان: گویش لمزانی، فارسی معیار، واج، واکه های ساده، واکه های کشیده، واکه های مرکب
 • فرهنگی
 • فرامرز خجسته، بنیامین انصاری نسب صفحه 70
  مطالعه ی فرهنگ عامه از طریق رسانه های گوناگون چون شعر، قصه،موسیقی،باورها، زبانزدها،امثال و حکم و به ویژه آیین های اجتماعی ممکن می نماید. شناخت و تحلیل آیین های سنتی، دریچه ای است به فهم جهان بینی توده های مردم در هرعصر و سرزمین. یکی از آیین های کهن مردمان ساحل نشین هرمزگان؛ به ویژه بندرکنگ– که ازبنادر مهم تاریخ دریانوردی ایران می باشد - آیین «رزیف» است. این آیین در گستره ی چندین قرن، در جشن ها و اعیاد از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. یافته های این مقاله برپایه ی نظریه ی جامعه شناختی امیل دورکیم، و با شیوه ی نشانه شناسی فرهنگی به توصیف نوع حرکت ها، موسیقی، تحلیل عناصر و کارکردهای اجتماعی سازنده ی این آیین پرداخته است. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد که آیین، در شکل گیری وجدان جمعی وحفظ همبستگی اجتماعی به منظورادامه ی حیات مفیدوثمربخش جوامع،نقشی بسیارمهم وتعیین کننده ایفا می کند.
  کلیدواژگان: آیین رزیف، بندرکنگ، نشانه شناسی فرهنگی، وجدان جمعی، همبستگی اجتماعی
 • اسحق شیرین کام صفحه 84
  امروزه ادبیات داستانی به دلیل الهام گرفتن از زندگی مردم عادی و پرداختن به مشکلات، دغدغه ها و گرفتاری های این قشر از جامعه، تا حد زیادی تحت تاثیر و نفوذ فرهنگ عامیانه قرار گرفته است. مقاله ی حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و تکنیک بررسی اسناد و مدارک، کوشیده است تا سه حوزه ی فرهنگ عامه؛ زمینه های تقویت، انتقال و کودکان را مورد مطالعه قرار دهد.رابطه ی میان این سه حوزه با تکیه بر مباحث نظری و تحقیقات تجربی مطرح در این سه زمینه؛ به ویژه در جامعه ی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های بررسی حاضر حاصل از آن است که ایران در پهنه ی جغرافیایی خود، از تمدن و فرهنگی غنی و فولکوری متنوع و متمایز برخوردار است. توانمندی فرهنگی به شکل بالقوه قادر است انگیزه های لازم را برای انتقال این فرهنگ به کودکان فراهم کند؛ البته از آن جا که فولکور در جوامع سنتی در حال توسعه قدرت خاصی دارد، این فرصت در مکان هایی به تهدید تبدیل می شود که لازم است برنامه ریزی لازم درباره ی آن صورت گیرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ عامه، کودکان، زمینه فرهنگی، انتقال فرهنگی
 • سهراب سعیدی صفحه 93
  باورهای عامیانه به عنوان یکی از صورت های اساسی فرهنگ عامه و فولکلور ملت ها، به مثابه ی شمشیری دو دم است؛ از یک طرف می تواند روند توسعه را در سراسر وجود خود تسریع نماید، و از طرف دیگر قادر است چون ترمزی عمل نماید، جلوی روند توسعه را بگیرد. باورهای عامیانه ممکن است محصول ذهن جمعی مردم مانند ضرب المثل ها، امثال الحکم، یک بیت شعر یا حدیثی باشد که به مرور زمان، ذهن جمعی توده های مردم آن را پذیرفته و به صورت یک مثل در آورده است.
  افکار و اعتقادات بومی، از جمله یادگارهای فرهنگی است که ریشه در زندگی مردم آن دیار و در درازنای تاریخ کهنسال آن سرزمین دارد. در این مقاله باورهای عامیانه ی مردم هرمزگان در زمینه های مختلف بررسی شده، و با ذکر نمونه هایی ، باورها به دو گروه؛ باورهای زاینده ی توسعه پذیر و باورهای بازدارنده یا ضد توسعه تقسیم شده اند. این پژوهش چکیده ی مختصری از کتاب چاپ شده ی نگارنده، با عنوان «باورها و عقاید عامیانه ی مردم هرمزگان» است که با روش میدانی به مدت 5 سال جمع آوری و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: باورهای عامیانه، خرافه، باورهای زاینده، باورهای بازدارنده، هرمزگان
 • اجتماعی
 • حنانه محمدی کنگرانی، اردشیر شایسته، ارشک حلی ساز، دیبا غنچه پور * صفحه 105

  آثار اجتماعی- فرهنگی گردشگری به این موضوع اشاره دارد که گردشگری و مسافرت در نظام ارزش های افراد و جامعه، الگوی رفتاری، ساختارهای اجتماعی، سبک وکیفیت زندگی جامعه ی میزبان و گردشگر تاثیرگذار است. همانگونه که از دیگر تحولات جدید به صرف احتمال ایجاد برخی تاثیرات منفی نمی توان چشم پوشید، و باید کوشید با تمهیداتی تبعات منفی آنها را کنترل و از تاثیرات مثبتشان بیشترین بهره را گرفت؛ در مورد گردشگری نیز باید همین برخورد متوازن را در پیش گرفت و با شناسایی تاثیرات مثبت و منفی آن، به تقویت ثمرات و تخفیف و کنترل زیان های احتمالی آن همت گماشت. از جمله مهمترین آثار اجتماعی طبیعت گردی، تاثیر آن بر روابط اجتماعی و الگوهای ارتباطی افراد در جامعه ی میزبان است که متاسفانه در پژوهش های مربوط به آثار اجتماعی طبیعت گردی، به این موضوع کمتر پرداخته شده است. لذا در این پژوهش، تاثیر طبیعت گردی بر روابط اجتماعی شاغلین بخش طبیعت گردی در روستای طبل مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از رویکرد تحلیل شبکه ای استفاده شد؛ بدین صورت که داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه تهیه شد و شبکه های مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای Visone و Netdraw و بر اساس شاخص های نقاط برشی، مرکزیت درجه خروجی و مرکزیت بردار ویژه، ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که شاغلین بخش طبیعت گردی روستای طبل که با گردشگران در ارتباط هستند، و احتمال دارد که تحت تاثیر فرهنگ های متفاوت روابط خود را با افراد جامعه ی خویش بگسلند، همچنان روابط خود را با افراد جامعه خویش حفظ کرده اند؛ به طوریکه در بالاترین سطح، افراد خانواده ی خود را همچنان افراد مورد اعتماد خود می دانند و پس از آن دوستان و معتمدین محلی در رده های پایین تر قرار می گیرند؛ بنابراین،اگرچه گردشگری تاثیری در روابط خویشاوندی نداشته است، خود شبکه ی روستا یکپارچه نبوده و افراد براساس روابط طایفه ای با هم در ارتباط هستند.استفاده از افرادی که در شبکه از مقادیر بالای مرکزیت برخوردار هستند، می تواند در زمینه ی افزایش اعتماد و همکاری بین شاغلین بخش طبیعت گردی موثر باشد.

  کلیدواژگان: طبیعت گردی، شبکه روابط اجتماعی، تحلیل شبکه ای، روستای طبل، Ucinet، Visone
 • آبتین امیری صفحه 118
  امروزه یکی از عوامل تاثیرگذار در آزادی های اساسی جوامع، میزان پایبندی آنها به آزادی مطبوعات است. میثاق های جهانی، آزادی مطبوعات را به عنوان یکی از معیارهای گسترش حق نظارت عمومی تعیین کرده، و کشورهای عضو را به پذیرش تعهدات خود در این خصوص فراخوانده اند.
  بررسی رابطه ی آزادی مطبوعات با حق نظارت همگانی، و تاثیر سانسور بر این حق موضوعی بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن ارائه ی تعریف مطبوعات، جایگاه سانسور در قانون اساسی برخی کشورها ارزیابی شده و نواقص قانون مطبوعات و تاثیر سانسور بر آن، در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.
  در ادامه ی این تحقیق با بررسی میدانی در استان هرمزگان، تاثیر آزادی مطبوعات بر حق نظارت شهروندان در این استان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت، نتیجه گیری شده که ایجاد تعادل میان قوانین نظارت بر مطبوعات و آزادی عمل مطبوعات، به رعایت هر چه بیشتر حق نظارت مردمی می انجامد.
  کلیدواژگان: نظارت همگانی، قانون مطبوعات، آزادی های سیاسی، مقررات سانسور و همبستگی اجتماعی
|
 • Badriyeh Zarei Page 6
  This paper investigates the transformation of «human - tree» and «tree - human» in Hormozgan›s written folk tales andattempts to emphasize the importance of maintaining and studying the folktales. This study also shows how one can find the traces of a nation›s old and mythological beliefs in its folk literature. The present article briefly concludes that in Hormozgan›s folk tales, the «human - tree» & «tree - human» as an ancient belief is of very high frequency in comparison to other transformations, and it usually appears in two forms: -1 the transformation of tree- man and the transformation of «tree- woman». These transformations are sometimes the result of passion, anger, the death of an innocent, and they are sometimes used to deceive the others to achieve the goals and objectives.
  Keywords: Hormozgan›s folktales, Myth, Transformation, Tree
 • Hosseinmirzaniknam Page 24
  The words of any language or dialect - as the material of the language - indicate the culture, the beliefs, and the lifestyle of the people who speak that language. The verbs play an important semantic role in this process. In the dialect of ‹Bandar- Khamir› (a city in Hormozgan province, in seventy kilometers west of Bandar Abbas, in Iran) we can find some simple verbs that have no equivalent in simple form in the official language. The use of these verbs in Bandar Khamiri dialect might be attributed to the frequent use of such meanings in the people›s professionallife that necessitate the use of simple form for these verbs. These verbs are «pazonden» (to prune), «cakiden» (in the air grab), «canonden» (to feed to camel), khasiden (to sting, to chew), «zaponden» (sudden drag), saronden (to shake hands while talking), «koroponden» (crushed metal container), «koropiden» (to crush metal container), «gecarden» (to massage), «mosten» (to sweep, to dredge), «morukhten» (to blindfold), and «harden» (to mill).
  Keywords: Language, Dialect, Bandar, Khamir, Simple verbs
 • Dr.Asadollahnowruzi, Zahra Zarei Page 41
  The present paper examines the important implications of «The South Flavored by Liva» by BelqaisBehzadi. The female language and the reflections of the native atmosphere of the South of Iran are the most important characteristics of BelqaisBehzadi›spoetry. This study considers the content and the special native and cultural factors of the South, which have a significant impact on the expression of the theme of the poetry and the success of Behzadi›s poetry.
  Keywords: BelqaisBehzadi, Lyrical Language, Native atmosphere
 • Feresteh Azarestan, Dr. Asadullahnoruzi Page 49
  Death, as an undeniable fact,has attracted a great deal of attention in different schools of thought and religions and it has been judgedbased on different views regarding the nature and the reality of human being. Writers, scholars, and poets have been concerned with death throughout the history and they have expressed their concerns about it in prose and poetry. This article attempts to consider HasanKaramiZadeh›s thoughts regardingdeath among Hormozgan›s poets and to analyze the manifestations of death in his poetry. The results show that sadness can be felt in all poems of KaramiZadeh.
  Keywords: KaramiZadeh, Death, Thought, Poetry, Hormozgan›s Poetry
 • Mohammad Saleharzankar, Zahra Ansari, Javaddehghaniyan Page 57
  Lamazani dialect is the most popular dialect in the central district in Mehran county, which is located in the farnorthern area of BandarLengeh, in the southeast of Bastak and the west of Bandar Khamir. The people in Lamzan and thirteen neighboring villages are the speakers of this dialect. This study examines the phonetic and the morphological features of Lamzani dialect in comparison with the standard Persion language. This article examines and describes the vowelsby using minimal pairs and several morphological examples at the beginning, middle, or end of the word. The results of this study indicate that in addition to the differences in the diphthongs, unlike the standard Persian, which has six monophthongs, this dialect has eleven monophthongs that fall into the three categories: short, longs, and tense.
  Keywords: Lamzani dialect, Standard Persian language, Phoneme, Monophthongs, Diphthongs, Tense Vowels
 • Benyamin Ansari Nasab Page 70
  The study of popular culture through various media like poetry, fiction, music, beliefs, apothegm, and especially social rituals seems to be possible. The recognition and analysis of the traditional rituals pave the way for understanding the masses worldview in any age and country. Rezif dance is one of the old rituals of the coastal people of Hormozgan especially Bandar-Kong, which is one of the important ports in the history of Iran›s maritime. The mentioned ritual has been of particular importance in the celebrations and the festivals throughout several centuries. Based on Emile DurKheim›s sociological theories and through the cultural semiotics methodology, the present paper attempts to describe the types of movements andthe music,and also to analyze the elements and the constituent social functions of this ritual.The results show that the rituals are very important and helpful in forming the collective conscience and maintaining the social solidarity in order to make the society continuea useful and productive life.
  Keywords: Rezif Ritual, Bandar, Kong, Cultural Semiotics, Collective Conscience, Social Solidarity
 • Eshaghshirinkam Page 84
  Since nowadays fiction is inspired by the life of ordinary people and it addresses the problems, concerns and struggles of this class of the society, it is largely under the influence of the folk culture. Using the library method and the document analysis, the present study attempts to investigate three areas of folk culture: strengthening the culture,transferring the culture, and the children. The relationship among these three issues is examined based on the prominent theoretical discussions and the empirical research in these three areas, particularly in Iran. The results of this study show that Iran has a rich cultural civilization consisting of various and distinctive folklores in the vast geographical zones and this cultural ability has the potential to create necessary motivation for their transfer to children. However, since folklore has a special power in traditional developing societies, sometimes this opportunity turns into a threat that needs planning.
  Keywords: Folk culture, Children, Cultural Background, Cultural Transmission
 • Sohrabsaeedi Page 93
  The folkloric beliefs are one of the most essential genres of the nations› folkloric culture that resemble a two-edged sword which can either quickens the process of development in all aspects or act as a brake and impede the development and progress. The folkloric beliefs might have been the outcome of the collective mind of the people (proverbs and adages), a verse of a poem or an anecdote that has been accepted by the masses and the collective mind during the course of the history and has been converted to a parable or a proverb. Ethnic thoughts and beliefs are the cultural memorials, which root in the life style of the people of a region and their ancienthistory. The present study has investigated Hormozgan›s folkloric beliefs in the various spheres. It has also classified such beliefs into two categories:the onesthat are considered to be productive and prolific for the process of development, andthose that are regarded as impeding for the progress and promotion within the culture. The present paper is a briefsummery of the author›s published book about the folkloric beliefs of Hormozgan›s people, which has been compiled and analyzed for five years using a field study method.
  Keywords: Folkloric beliefs, Superstitions, Productive beliefs, Impeding beliefs, Hormozgan
 • Hannanehmohammadikangarani, Ardeshirshayesteh, Arashkholisaz, Dibaghonchepour Page 105

  The social and cultural effects of tourism show that tourism and traveling influencesthe value system, the behavioral patterns, the social structures, and the lifestyle of the host society and the tourist. As one cannot ignore other modern evolutions because of their negative effects, we should try to control their negative consequences through some preparations and to benefit from their positive effects. The same approach should be taken in case of tourism to identify its positive and negative effects. One of the most important social effects of ecotourism is its influence on the social relations and the relation patterns among people in the host society, which has unfortunately been ignored in the research on the social effects of ecotourism. Therefore, thepresent paper intends to investigate the effect of ecotourism on the social relations of ecotourism sector practitioners in Tabl village. Network analysis method was used to carry out the research and the required data were gathered through questionnaire. The networks were delineated and analyzed using Visone and Net Draw softwares and based on the cutpoints, the out degree centrality, and the centrality of the special vector. The results revealed that the practitioners of ecotourism sector in Tabl village, whoare in relation with the tourists andthere is a possibility for them to disconnect their relations with their community under the effect of other cultures, have conserved their relations with their community so that they trust their families in the highest order and their friends and the local trustworthy people were located in the next order. Although the ecotourism has no influence on the relations among relatives, the village network is not coherent and the relations among people are based on the tribalrelations. Therefore, employing people with the high centrality in the network will be helpful to increase trust and cooperation among them.

  Keywords: Ecotorism, Social relations networks, Network Analysis, Tabl Village, Visone, UCI Net, Draw Net
 • Abtinamiri Page 118
  Today one of the influential factors in the societies› fundamental freedom is their level of adherence to the press freedom. The world agreements have determined the press freedom as one of the criteria in developing the right of the public surveillance, and have asked the member countries to accept their own commitments. The present paper intends to study the relation between the press freedom and the right of the public surveillance,as well as the effect of censorship on this right. This study, in addition to presenting the definition of the press, evaluates the role of censorship in some country›s constitutional law and analyzes the defects of the press right and the effect of censorship on it in Iran. The present study evaluates the effect of the press freedom on the right of the public surveillance in Hormozgan using a field study. The results show that balance between the right of surveillance on press and the freedom of press leads to much surveillance on the part of the people.
  Keywords: Public Surveillance, Right of Press, Fundamental Freedom, Censure Law, Social Correlation