فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 7 (پیاپی 214، مهر 1394)
 • علوم قرآنی
 • تاریخ انتشار: 1394/07/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آیت الله علامه محمدتقی مصباح صفحه 5
  محیط پیرامونی، به ویژه فضای فرهنگی و زیست گاه انسان، نقش برجسته ای در اصلاح و یا انحراف افراد جامعه دارد. بر اثر اختلاف فرهنگ ها و ارتباط گسترده جوامع با دنیای غرب از طریق رسانه های ارتباط جمعی، فضای فرهنگی جامعه اسلامی آلوده شده است. تنها راه مبارزه با عناصر فرهنگی بیگانه و مصون ماندن از فرهنگ منحرف غربی، ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام می باشد. وظیفه روحانیت، مبلغان دینی، رسانه های ارتباطی و به طورکلی متولیان فرهنگ این است که با ترویج فرهنگ سالم و معارف ناب اهل بیت علیهم السلام، به احیای فضای فرهنگی در جامعه اسلامی همت گمارند.
  کلیدواژگان: فرهنگ، فضای فرهنگی، مظاهر فرهنگ و تمدن غرب، فرجام شیعیان
 • ویژه علوم قرآنی
 • علی محمد سویزی*، علی راد صفحه 13
  یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه پژوهشگران تفسیر، داشتن روش تفسیری از جانب مفسر و چگونگی شناخت روش وی می باشد. هر مفسری ناگزیر است در تفسیر خود روشمند عمل نماید. علامه طباطبائی نیز که با کشف روابط بینامتنی آیات به تفسیر قرآن پرداخته است، از این قاعده مستثنا نبوده و با توجه به روش قرآن به قرآن اجتهادی، تفسیر «المیزان» را نگاشته است. در پژوهش حاضر، به شناخت شاخصه ها و ویژگی های روش تفسیری ایشان پرداخته ایم تا به واسطه شناسایی آنها، به شناخت روش قرآن به قرآن اجتهادی دست یابیم. برای شناخت روش ایشان، به دو طریق می توان تمسک جست: 1. سخنان و نوشته های وی؛ 2. تحلیل و بررسی نمونه های تفسیری. با مطالعه نوشته های علامه رهیافت قابل توجهی در این زمینه به دست نمی آید، اما با تحلیل و بررسی نمونه های تفسیری، نگرش جامع علامه به نظام معنایی قرآن، معناشناسی اجتهادی و روشمند، سنت محوری در روش تفسیر و استفاده از آیات غرر در تبیین و تفسیر واژگان و آیه های قرآنی حاصل می گردد.
  کلیدواژگان: روش شناسی، قرآن به قرآن اجتهادی، روش تفسیری، المیزان، علامه طباطبائی
 • حسن بشارتی راد* صفحه 29
  میرزالطفعلی مجتهد تبریزی معروف به امام جمعه، از علمای برجسته تبریز در دوره قاجاریه است و آثار علمی و خدمات فرهنگی و اجتماعی فراوانی از خود به جا گذاشته است. مهم ترین اثر علمی او «تفسیر القرآن الکریم» است که به صورت نسخه خطی (تک نسخه با خط مولف) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود می باشد.
  این مقاله به روش تحلیلی توصیفی ابتدا گزارش کوتاهی از شرح حال علمی و اجتماعی مجتهد تبریزی ارائه کرده، سپس روش تفسیری مفسر در زمینه های گوناگون را مورد توجه قرار داده و سعی شده است تا زوایایی از شیوه تفسیری او با استناد به شواهدی از متن تفسیر، به صورت مستند تبیین گردد.
  استفاده بهینه امام جمعه تبریزی از انواع منابع تفسیر اعم از قرآن، روایات، منابع لغوی و ادبی موجب شده است که تفسیر ایشان در مجموعه تفاسیر جامع قرار بگیرد و بدین ترتیب، می توان روش تفسیری ایشان را روش تفسیر جامع دانست.
  کلیدواژگان: روش شناسی، تفسیر، میرزالطفعلی مجتهد تبریزی، امام جمعه تبریزی، نسخه خطی
 • سید رضامودب*، علی خوشنویس صفحه 41
  علامه طباطبائی در المیزان در مواردی معدود، قرائاتی غیرمتداول را به عنوان قرائت اصیل قرآنی ترجیح داده است. شناخت تفصیلی این موارد مقدمه ای است برای طرح پرسش هایی درباره برخی مبانی قرآنی ایشان؛ پرسش هایی برآمده از احساس تعارض میان اقدام فوق با پذیرش برخی مبانی اجماعی یا مشهور طائفه امامیه درباره قرآن؛ از جمله: 1. وحدت نص و قرائت قرآن؛ 2. لزوم تواتر برای اثبات قرآن؛ 3. مصونیت قرآن از تحریف؛ 4. عدم حجیت قرآئات. این مقاله با اتخاذ روشی توصیفی تحلیلی، به بیست مورد از این دست قرائات در المیزان دست یافت که غالبا با ادله ای همچون «شهادت سیاق، هماهنگی با آیه ای دیگر، تطابق لفظی با سنت، دوری از تکلفات دستوری، حذف یا کثرت حذف، اقتضای طبع المعنی، تطابق با حکم مسلم اسلامی، و گواهی لغت» مستدل شده اند. از مجموع این قرائات، نه قرائت منجر به تبدیل معنا، یک قرائت منجر به افزایش معنا، دو قرائت منجر به تبدیل جایگاه معنا و یک قرائت منجر به تغییر در کیفیت معنا شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، قرائت متداول، قرائات غیرمتداول، مبانی قرآنی امامیه، تفسیر المیزان، علامه طباطبائی
 • علی حاجی خانی*، کاووس روحی برندق، محمد آسنجرانی صفحه 55
  روش علامه طباطبائی در تفسیر المیزان استفاده از آیات قرآن کریم در تفسیر دیگر آیات است. از اشاره هایی که در مقدمه و متن این تفسیر آمده است می توان دریافت آیات غرر، آیات کلیدی قرآن کریم هستند که می توانند راه گشای تفسیر بسیاری از آیات قرآن و حتی کلیدی برای فهم بسیاری از روایات باشند و علامه طباطبائی از این آیات به طرز چشم گیری برای تفسیر آیات دیگر بهره برده است. این مقاله با روش اسنادی در گردآوری، و تحلیل و توصیف در تجزیه و تحلیل، به بررسی آیات 82 و 83 سوره «یس» (به عنوان نمونه ای از آیات غرر)، نشان می دهد علامه از مفاهیم این دو آیه در تفسیر آیات مرتبط دیگر، که دارای معارف مربوط به افعال خداوند و به طور خاص درباره موضوع «امر» می باشند، بهره فراوانی برده است. درواقع، این دو آیه را اصل قرار داده و آیات مرتبط دیگر را با محوریت این آیات تفسیر کرده است.
  کلیدواژگان: آیات غرر، سوره یس، تفسیر قرآن به قرآن، المیزان، علامه طباطبائی
 • حسین محمدی سیرت*، محسن قاسم پور صفحه 69
  بحران اجتماعی مفهومی امروزین است که در ادبیات علوم اجتماعی معاصر تولید گردیده و نمی توان معادل عینی برای این مفهوم در قرآن کریم یافت؛ ازاین رو، به منظور دستیابی به تعریف قرآنی از آن، مفاهیم قرآنی معادل بحران را یافته و در یک پویش تحلیلی، واژگان مرتبط را تحلیل نموده ایم. روش انتخاب واژگان قرآنی بر اساس دو ملاک است: حوزه معنایی مشابه و مصادیق خارجی مشترک. این روش نوعی نگاه معناشناسانه ایزوتسویی به منظور فهم مفاهیم قرآن کریم است. دوازده واژه استخراج گردید و سپس در تحلیلی مفهومی با مفهوم متعارف بحران اجتماعی مقایسه و در قالب نسبت های منطقی چهارگانه بیان شد. بررسی تحلیلی نشان می دهد: وقوع بحران اجتماعی امری مطلوب نبوده و مواجهه منفعلانه با آن پذیرفته نیست؛ در دیدگاهی فعال و پویا، بحران اجتماعی طبیعت خلقت جامعه انسانی و سنت الهی است؛ بحران امتحانی حتمی محسوب و غیرمنتظره نیست و مومن رویارویی با آن را فرصتی برای رشد می داند؛ بحران مفهومی دو وجهی است از فرصت و تهدید، مدیریت قرآنی بحران های اجتماعی رویکردی فعال است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، بحران، فتنه، کبد، عسر، حرج
 • صغری لک زایی*، جعفر نکونام صفحه 85
  تحقیقات صورت گرفته بر تاریخ گذاری قرآن از سوی بلاشر نشان می دهد که وی نیز همانند سایر خاورشناسان به روایات ترتیب نزول توجهی نداشته و براساس شاخص های سبک شناسی نظیر شاخص طول آیات و سور به طبقه بندی چهار دوره ای از سور قرآن براساس سه دوره مکی و یک دوره مدنی اقدام نموده است. پیش فرض او این است که با گذر رسالت، طول آیات و سور افزوده می شده است. به طور طبیعی، این سوال مهم جلب نظر می کند که بلاشر با چه دلیل و توجیهی از این شاخص در تاریخ گذاری بهره برده و اصولا اعتبار و کارایی علمی این روش تا چه اندازه است؟ این پژوهش با روش توصیفی به نقد و بررسی معیار طول در تاریخ گذاری قرآن با تاکید بر تحقیقات بلاشر پرداخته است؛ در نهایت، استثنائاتی در این بین شناسایی گردید که از میزان اعتبار شاخص طول در تاریخ گذاری کاست.
  کلیدواژگان: شاخص طول، تاریخ گذاری قرآن، طبقه بندی بلاشر، مکی و مدنی، طبقه بندی آیات
 • زینب شیشه چی*، الهه شاه پسند صفحه 97
  در قدیمی ترین آثار موجود از «وجوه و نظائر»، تعریفی از این اصطلاح دیده نمی شود. اولین تعریف، توسط ابن جوزی ارائه شد و بعد از او، تعاریف دیگری نیز شکل گرفت. این تعاریف، با مصادیق وجوه و نظائری که در کتب مربوطه ارائه می شود، هماهنگی نداشته و تاکنون نیز مشکل اختلاف تعاریف و مثال ها، در منابع علوم قرآن مشاهده می شود. هدف این مقاله، بررسی اختلاف تعاریف و کشف مناسب ترین آنهاست. روش پژوهش اسنادی و مبتنی بر توصیف و تحلیل بوده و پس از بررسی تطبیقی مثال های ارائه شده و تعاریف، به نقد تعاریف پرداخته و به این نتیجه رسیده است که وجوه، معانی گوناگون لفظ و نظائر، واژگان هم شکلی است که در آیات مختلف، معانی متفاوتی دارند. در نتیجه، تعریف ابن جوزی، سازگار با مثال های متقدمان و مناسب ترین تعریف می باشد. با دقت در نمونه های وجوه و نظائر کتب متقدمان، روشن می شود که نظائر علاوه بر شباهت الفاظ با یکدیگر، بر شباهت معانی آنها نیز دلالت دارد که البته این قید در هیچ یک از تعاریف ذکر نشده است.
  کلیدواژگان: وجوه و نظائر، الفاظ متواطئه، تعریف اصطلاحی
 • الملخص
  صفحه 106
|
 • Ayatollah Allamah Mohammad Taqi Misbah Page 5
  Environment, especially man’s cultural environment and his surroundings have an outstanding role in the reformation or corruption of individuals. Because of the differences between cultures and due to the relation which exist between communities and the West through the media, the cultural environment of Islamic society has been contaminated. The only way for combatting foreign cultural elements and remaining immune from the deviant culture of the West is to develop the Quranic culture and the teachings of the Household of the Prophet (pbuh). The duty of the clergy, religious preachers, the media and, in general, those in charge of cultural affairs is to do their best to revive the cultural environment of Islamic society by spreading good clear ideas and sound knowledge of the Household of the Prophet.
  Keywords: culture, cultural environment, Western cultural aspects, destiny of the Shiah
 • Ali Muhammad Savizi*, Ali Rad Page 13
  Each interpreter is required to act methodically in his interpretation. Allameh Tabatabaii, who has interpreted the Quranic verses through discovering the intertextual relations among the verses, is not exempt from this rule. He has written al-Mizan commentary through Ijtihadi Quran to Quran method. In this study, we have dealt with the characteristics and features of his method of interpretation so that we can gain knowledge of Ijtihadi Quran to Quran method. There are two ways for knowing his
  Method
  1. His speeches and writings; 2. Analysis of interpretation samples. By studying the writings of Allameh, we cannot find a remarkable solution in this area. The solution to this problem would be through analysis of interpretation samples, Allameh’s comprehensive approach to the Quran’s semantic system, methodical and Ijtihadi semantics, tradition - orientedness in interpretation method, use of Ghurar Al-ayat in interpretation of the words and verses of the Quran.
  Keywords: methodology, Ijtihadi Quran to Quran, interpretation method, al, Mizan, Allameh Tabatabaii
 • Hassan Besharati Rad* Page 29
  Mirza Lotf Ali Mojtahed Tabrizi, known as ‘’Imam Jome,’’ is one of the eminent scholars of Tabriz in the Qajari era and has many erudite works and many social, cultural achievements. His main erudite work is the the Holy Qur’an Commentary which exists in the library of the Islamic Consultative Assembly in the form of a manuscript.Using an analytical-descriptive method, this paper first presents a brief account of the social and scientific life of Mojtahed Tabrizi, and then expounds the interpretive method of the interpreter in different fields in an attempt to explain the characteristics of his interpretation method which depends on evidence from the text of interpretation in the form of documentation.Imam Jome’ Tabrizi’s optimized use of such kinds of interpretation sources, like the Quran, narrations, literal and lexical sources causes his interpretation to be one of the comprehensive interpretations, and thus, his method of interpretation can be considered a comprehensive method of interpretation.
  Keywords: methodology, interpretation, Mirza Lotf Ali Mojtahed Tabrizi, Imam Jome Tabrizi, manuscript
 • Seyyed Reza Moadab*, Ali Khoshnevis Page 41
  In some cases in Al-mizan, Allamah Tabatabi regards the uncommon recitations as original Quranic recitation. A close acquaintance with these cases can be an introduction to raising questions about some Qur’anic principles. These questions which originate from the feeling of conflict between the above decision and the acceptance of some principles on which all agree or regarded as Qur’anic principels of Imamites, are: 1. The unity between Qur’anic text and recitation of the Qur’an 2. The necessity of successive hearsay for proving the Qur’an 3. The inviolability of the Qur’an from distortion 4. Unsoundness of recitations. Using a descriptive –analytical method, this paper point out to twenty cases of this kind of Recitation in Al-mizan which are mostly confirmed by such things like “evidence of the style, coordination with another verse, literal agreement with tradition, distance from grammatical affectations, omitting or over-omission, the nature of meaning exigency, correspondence with the definite Islamic judgment and word certification”. From among these recitations, nine recitations lead to change in the meaning, one recitation leads to increase in the meaning, two recitations lead to a change in the status of meaning and one recitation leads to a change in the quality of meaning.
  Keywords: the Quran, common recitation, uncommon recitations, Quranic principles of Imamites, the Quran Commentary of Al mizan, Allamah Tabatabai
 • Ali Hajikhani*, Kavus Rohi Barandagh, Mohammad Asanjarani Page 55
  Allamah Tabatabai makes use of Qur’anic verses in his Commentary of Al-mizan to interpret other verses. In the beginning of this commentary we find references to Selected Verses and these Qur’anic verses can be used for the interpretation of many other verses, even key verses, which contributes to understanding many narrations. Allamah makes extensive use of this kind of verses for interpreting other verses. Using a documental method in gathering the information, analyzing and in the description, the paper which investigates the verses 82 and 83 of Surat YaSin(as a sample for the Selected Verses) shows that Allamah makes extensive use of the concepts of these two verses to interpret other relevant verses, concerned with the knowledge about God’s actions, especially the question of command. In reality, he considers these two verses as a base and interprets other relevant verses on the basis of these two verses.
  Keywords: Selected Verses (Ghurar al ayat), Surat YaSin, interpretation of the Quran through the Quran, Al, mizan, Allamah Tabatabai
 • Hossein Mohammadi Sirat*, Mohsen Ghasempour Page 69
  "Social crisis" is a modern concept developed in contemporary literature of social sciences, for which no exact equivalent can be found in the Holy Quran. Therefore, in order to achieve its Quranic definition, we looked for and analyzed the Quranic words that are equivalent and relevant to the concept of crisis. The Quranic equivalents were chosen based on two criteria: common semantic area and similar exterior examples. This approach is a kind of Izutsuian meaning in order to understand the concepts of the Holy Quran. Twelve words were extracted which were explained in a conceptual analysis, compared with the conventional meaning of social crisis and explained in four-fold logical relations. The analysis showed that social crisis is not desirable; therefore, passive confrontation with it is not acceptable. In a dynamic and active perspective, social crisis in nature is a creation of human society and a divine tradition; crisis is regarded as a definite test which is not unexpected. Believers regard dealing with crisis as an opportunity to grow. Crisis is a two-fold concept, which means both opportunity and threat. The Quranic management of social crisis is a proactive approach.
  Keywords: the Holy Quran, crisis, sedition, hardship, distress, constriction
 • Soqra Lakzaie*, Jafar Nekoonam Page 85
  Research carried out by Blasher on the chronology of the Quran shows that, like the other orientalists, Blasher has not taken into account the traditions about the order of revelation. Based on stylistic's indicators, such as length of the verses and chapters, he has classified the chapters of the Quran into four periods: three Meccan periods and one Medinite period. His assumption is that over the course of the prophetic mission, the verses and chapters were lengthened. Naturally, an important question that arises is that what justification and reason did Blasher have for using these criteria in chronology, and basically to what extent is this method scientifically valid and effective? Using a descriptive approach, this study reviewed the factor of length in chronology of the Quran with an emphasis on Blasher’s research; at the end, exceptions were found that questioned the validity of the length index in chronology.
  Keywords: index of length, chronology of the Quran, classification of Blasher, Meccan, Medinite, classification of verses
 • Zeinab Shishechi*, Elahe Shahpasand Page 97
  No definition of the phrase "al-Vojuh wa-al-Nazair” is found in the oldest works written on this subject. The first definition was provided by Ibn-e- Jozie and after him, other definitions were proposed. In addition to internal discrepancies, these definitions are not consistent with examples of "al-Vojuh wa-al-Nazair” provided in relevant books. The problem of differences in definitions and examples is also observed in the sources of Quranic sciences. The purpose of this article is to examine the differences in definitions and to discover the most appropriate definition. In this documentary research, a descriptive -analytical approach was used. The paper conducted a comparative analysis of presented examples and definitions, reviewed different definitions and concluded that “Vojuh” are the different meanings of a word and “Naza’er” are similar words which have different meanings in different verses. As a result, the definition of Ibn-e- Jozie is consistent with the examples of the antecedents and is, therefore, the most appropriate definition.By paying attention to the examples of "al-Vojuh wa-al-Nazair” in the antecedents’ books, it becomes obvious that “Naza’er” implies both the similarity of terms and the similarity of their meanings, but this stipulation is not mentioned in any of the definitions.
  Keywords: al, Vojuh wa, al, Nazair”, univocal words, idiomatic definition