فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، پاییز 1394)
 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • ولی الله حسنی، بهرام معظمی، مرجان لادن *، یوسف علی محمدی، شهلا چایچیان، مانا فرهناک رودسری، حمیدرضا داوری صفحات 296-301
  زمینه و هدف
  کیست هیداتید شایع ترین بیماری انگلی ریه است و مبتلایان معمولا افراد جوان و مذکر هستند همچنین در بچه ها احتمال درگیری ریه بیشتر است ولیکن پی گیری در تشخیص در سن کم از اهمیت بالایی برخوردار است. اداره جراحی و بیهوشی آن نیاز به شرایط مناسب و پیش بینی و توجه زیادی حین و بعد از عمل دارد و ممکن است همواره برای جراح و متخصص بیهوشی کاری چالش برانگیز باشد.
  مورد: در اینجا اداره جراحی و بیهوشی موفق یک مورد کیست هیداتید غول پیکر ریه در یک کودک 8 ساله گزارش می شود.
  نتیجه گیری
  مدیریت موفق بیهوشی در زمان عمل جراحی کیست هیداتید ریه در اطفال با استفاده از لوله اندوبرونکیال کاف دار وابسته به تجربه و هماهنگی کامل بین بیهوشی و جراح و سرعت عمل هر دو است.
  کلیدواژگان: کیست هیداتید ریه، اداره بیهوشی، توراکوتومی، ونتیلاسیون
 • مریم مقبول *، نگار اذرپیرا، سعیدرضا باعزت صفحات 302-305
  زمینه و هدف
  مولاسکوم یک عفونت ویروسی خوش خیم پوست در ناحیه تناسلی در بیماران بالغ و در صورت، بازوها، پاها و تنه در کودکان است که توسط تماس مستقیم پوستی منتقل می شود. ضایعات این عفونت به صورت کوچک، به رنگ گوشتی و ناف دار با هسته مرکزی حاوی مواد سفید شاخی می باشد. این ضایعه به ندرت درمناطق کف دست و کف پا مشاهده می شود.
  مورد: مورد حاضر مولاسکوم کانتاجیزیوم در منطقه کف پا در یک خانم 30 ساله به صورت چند پاپول نافدار کوچک و بدون درد در ناحیه کف پای راست می باشد که با فشار دادن ضایعات، مواد پنیری از آن ها خارج می شود. تشخیص از طریق بیوپسی و برداشتن هامپ داده شده است. بیمار به دنبال درمان جراحی بدون علامت شد.
  نتیجه گیری
  با وجود نظر قبلی که تصور می شد مولاسکوم کانتاجیزیوم بر مبنای سنتز مجدد فولیکول های مو است و تنها در مناطق مودار بدن دیده می شود، در واقع این یک عفونت ویروسی است که می تواند تمام سطوح بدن از جمله مناطق کف دست و کف پا را هم درگیر کند.
  کلیدواژگان: مولاسکوم کانتاجیزیوم، سطح کف پا
 • زهرا برزکار، محمدحسین کریمی، زهره ماکولاتی، غلامرضا کاکا، مجید نقدی * صفحات 306-322
  تمایل محققین در پانزده سال گذشته برای مطالعه ی سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) افزایش یافته است. MSCs، خود نوزا، هتروژن و چند توان هستند و پتانسیل تمایز به انواع سلول ها با منشا مزودرمی و هم چنین سایر رده های سلولی را دارا هستند. این سلول ها به محل التهاب مهاجرت کرده و تاثیر ایمنومدولاتوری خود را القا می کنند. استفاده از این سلول ها به عنوان ابزار تشخیص ضایعات، قابلیت ترشح برخی فاکتورهای رشد و سایتوکاین ها، بیان برخی ژن ها پس از مهندسی ژنتیک، در کنار استحصال و تزاید نسبتا آسان این سلول ها بر جذابیت MSCs افزوده است. دانشمندان بر این عقیده اند که پیوند MSCsدستاوردی جدید برای درمان بیماری هایی است که با روش های درمانی کنونی قابل درمان نیستند. این مشکلات عمدتا شامل برخی جراحت های استخوان، بیماری های قلبی، پوستی، کبدی و دیابت هستند. اگرچه هنوز درمان قطعی از روش سلول درمانی در مورد هیچ یک از انواع سلول های بنیادی در برخی بیماری ها به روشنی حاصل نشده است، آمار به دست آمده نشان می دهد که تحقیق در زمینه ی MSCs با حجم گسترده ای هم چنان در حال جریان و افزایش است. معجزه گر معرفی نمودن سلول درمانی درگذشته موجب ایجاد نگرانی از نتایج واقعی این روش نمود که امروزه با شناخت بیشتر و واقع بینانه به سلول درمانی، حقیقت این سلول ها روشن تر و از طرفی نتایج موثر آن در مورد برخی بافت ها، کارایی واقعی این سلول ها را نسبت به گذشته مشخص تر و میزان توقع از سلول های بنیادی را منطقی تر نموده است.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، مطالعات، واقعیات، قابلیت درمانی
 • بیتاسادات زگردی، علی اکبری ساری، حمید رواقی، آرش بربار، محمد مرادی جو، آیدین آرین خصال * صفحات 323-337
  زمینه و هدف
  سرطان پستان اولین سرطان شایع و یکی از علل عمده مرگ و میر در بین زنان ایرانی به ویژه درسنین باروری به شمار می رود. ماموگرافی متداول ترین آزمایش غربالگری و تشخیص سرطان پستان است. در حالی که ماموگرافی آنالوگ یک روش استاندارد در غربالگری سرطان پستان است، ماموگرافی دیجیتال می تواند یک روش جایگزین باشد. این مطالعه به مقایسه اثربخشی ماموگرافی دیجیتال و ماموگرافی آنالوگ درتشخیص سرطان پستان پرداخته است.
  مواد و روش ها
  به منظور جمع آوری شواهد در خصوص مقایسه اثربخشی ماموگرافی دیجیتال و آنالوگ یک مرور نظام مند از سال 1990 تا مارس 2014 بر روی مطالعات صحت تشخیصی انجام گرفت. مهمترین بانک های اطلاعاتی مرتبط ازجملهbstracts of Reviews of Effects (DARE)، NHS Economic Evaluation Database (NHS EEDs)، Cochrane Database of Systematic Reviews، TRIP، PubMed و Medline با کلید واژه های مناسب و استراتژی مخصوص هر یک جستجو گردید و پس از ارزیابی کیفیت مطالعات با ابزاQUADAS، متاآنالیز با استفاده از نرم افزار Meta-DiSc و مدل تصادفی انجام شد.
  نتایج
  از 35284 مطالعه مرتبط یافت شده، 166مطالعه در مرحله اول انتخاب و پس از حذف موارد تکراری و بررسی معیارهای ورود و خروج، 13مطالعه وارد مرحله نهایی گردید. کیفیت 4 مطالعه متوسط و مابقی خوب ارزیابی شد. حساسیت پایه ماموگرافی آنالوگ و دیجیتال بر اساس شواهد در زنان زیر 50 سال به ترتیب 61/0 و 81/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به حساسیت بالاتر ماموگرافی دیجیتال در زنان کمتر از 50 سال و افزایش شیوع سرطان پستان در ایران، به خصوص در سنین50-45 سال و ایمنی بیشتر در ماموگرافی دیجیتال، کاربرد این نوع ماموگرافی به جای ماموگرافی آنالوگ در غربالگری و تشخیص سرطان پستان در این گروه سنی توصیه شود.
  کلیدواژگان: ماموگرافی دیجیتال، ماموگرافی آنالوگ، اثربخشی، غربالگری، سرطان پستان، متاآنالیز
 • تورج خضرایی، زهرا زمانیان، رضوان زارع، فرزانه مباشری * صفحات 338-346
  زمینه و هدف
  تقریبا 12-9 درصد از جامعه کارگری را کارگران ساختمانی تشکیل می دهند که در محیط کار با گرد و غبار مواجه هستند. اما مطالعات بسیار اندکی به ارزیابی خطرات و عوارض ناشی از این مواجهات پرداخته اند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات ریوی مواجهه شغلی با گرد و غبار محیط کار در کارگران ساختمانی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی تحلیلی تعداد 50 کارگر ساختمانی و 50 کارگر صنایع غذایی در جنوب شرقی استان فارس مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر فرد داده های مربوط به شاخص های اسپیرومتری و عوامل تاثیرگذار بر آن ها (سن، وزن، سابقه بیماری های ریوی و مصرف سیگار) جمع آوری و سپس در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های تی تست دو نمونه مستقل، مجذور کای، رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین پارامترهایFVC و FEV1 در کارگران ساختمانی به طور معناداری بالاتر از کارگران صنایع غذایی بود (به ترتیب 008/0 = P و 001/0 > P) اما شانس ابتلا به نمای اسپیرومتری غیر نرمال بین دو گروه تفاوت چندانی نداشت. از بین پارامترهای اسپیرومتری، فقط پارامتر FEV1/FVC با سن همبستگی مثبت و معنادار داشت که این همبستگی در هر دو گروه به یک اندازه بود (3/0 ~ r و 05/0 > P).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر شواهدی را در تایید فرضیه عدم بروز علائم تنفسی در نتیجه مواجهه کارگران ساختمانی با مصالح ساختمانی فراهم نموده است.
  کلیدواژگان: عملکرد ریوی، اسپیرومتری، کارگر، ساختمان، صنایع غذایی
 • عبدالرضا کاظمی، حمید آقا علی نژاد *، رسول اسلامی، پریسا احسان، راضیه بقایی، راضیه دباغ زاده، مختار قنبرزاده صفحات 347-355
  زمینه و هدف
  سرطان پستان امروزه مهم ترین عامل تهدید کننده سلامتی در زنان است. از طرف دیگر تمرینات ورزشی نقش پیشگیرانه و کمک درمانی در سرطان ایفا می کنند؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینتر لوکین 17 در سطح سرم موش های ماده مبتلا به سرطان پستان بود.
  مواد و روش ها
  20 سر موش (Balb/c) ماده به صورت تصادفی به دو گروه تومور- ورزش (RTE) و تومور- استراحت (RTR) تقسیم شدند و یک میلیون سلول سرطانی به صورت زیر جلدی (MC4L2) به ناحیه بالای ران سمت راست آن ها تزریق شد. گروه تمرین به مدت 6 هفته (5 روز در هفته) تمرین استقامتی را انجام دادند. پس از پایان تمرینات موش ها بیهوش شدند، تومور و سرم از بدن آن ها خارج و در دمای 70- درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
  نتایج
  کاهش معنی دار پس از 6 هفته تمرین استقامتی در گروه تجربی در مقادیر اینترلوکین 8 در بافت تومور (0001/0=P) و اینترلوکین 17 سرمی (003/0=P) مشاهده شد و همچنین حجم تومور نیز کاهش پیدا کرد (0001/0=P)
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که شش هفته تمرین استقامتی سطوح اینترلوکین 8 بافت تومور، اینترلوکین 17 سرمی و حجم تومور به طور معنی داری در گروه تمرین کرده کاهش می دهد. بنابراین می توان از فعالیت بدنی به عنوان عاملی کمک درمانی در کنار سایر روش های درمانی در بهبود درمان سرطان پستان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، اینترلوکین 8، اینترلوکین 17، سرطان پستان
 • افسون شریعت، رامین یعقوبی *، طلعت مختاری آزاد، محمدحسین کریمی، سید محمد موذنی صفحات 356-367
  زمینه و هدف
  برهمکنش گلیکوپروتئین Bسیتومگالوویروس با پذیرنده های شبه تول بر سلول های دندریتیک منجر به پیام دهی اولیه و پاسخ ایمنی ذاتی می شود. هدف از این تحقیق، مطالعه اثرات گلیکوپروتئین B سیتومگالوویروس بر بلوغ و عملکرد سلول های دندریتیک گروه تیمار با این گلیکوپروتئین ویروسی در مقایسه با گروه کنترل بود.
  مواد و روش ها
  نمونه خون محیطی از 5 فرد داوطلب سالم جمع آوری شد. پس از تولید سلول های دندریتیک مشتق شده از منوسیت ها در روز پنجم کشت، نیمی از سلول های دندریتیک نابالغ با گلیکوپروتئین B سیتومگالوویروس تیمار شدند و مابقی سلول ها بدون تیمار به سلول های دندریتیک بالغ القاء و به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند و بلوغ و عملکرد سلول های دندریتیک در این دو گروه با هم مقایسه گردید.
  نتایج
  در گروه تیمار با گلیکوپروتئین B میزان بیان ژن پذیرنده شبه تول 4 در سلول های دندریتیک به طور معنی داری افزایش یافت (p < 0.05). در حالی که اختلاف معنی داری در درصد بیان شاخص های CD83، CD86، CD1a و HLA-DR و غلظت سایتوکاین IL-23 مترشحه از سلول های دندریتیک در دو گروه تیمار و کنترل مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  افزایش بیان ژن پذیرنده شبه تول 4 در سلول های دندریتیک تیمار با گلیکوپروتئین B نشان داد که تنها تماس سلولی جهت روشن ساختن پاسخ سلولی ضد ویروسی و فعالیت پذیرنده شبه تول ضروری است. بنابراین مطالعات بیشتر در مورد شاخص های سلولی موثر فوق در ساخت راه کارهای درمانی علیه سیتومگالوویروس می تواند نقش مهمی داشته باشد.
  کلیدواژگان: گلیکوپروتئین B سیتومگالوویروس، شاخص های بلوغ سلول های دندریتیک، پذیرنده های شبه تول، اینترلوکین 23
 • کیارش بهروزفر، میترا نوربخش *، محمد اعلایی صفحات 368-377
  زمینه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین سرطان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان است. یکی از تغییراتی که در بیماران مبتلا به سرطان پستان مشاهده می شود، بالا رفتن ویسفاتین یا نیکوتین آمید فسفوریبوزیل ترانسفراز در بافت توموری و خون این بیماران است. میزان ویسفاتین و فعالیت (سیرتوئین 1) SIRT1 در سلول های سرطانی مختلف افزایش یافته است و میزان آن ها با پیش آگهی سرطان همبستگی دارد. هدف از مطالعه ی کنونی بررسی تاثیر ویسفاتین بر روی فعالیت سیرتوئین 1 در رده ی سلولی MCF-7 سرطان پستان است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به منظور بررسی اثر ویسفاتین بر روی فعالیت SIRT1 در سلول های MCF-7، پس از کشت سلول ها، تیمار توسط ویسفاتین در زمان های 12، 24 و 48 ساعت انجام گرفت. در ادامه سلول ها را با استفاده از کیت استخراج هسته ای لیز کرده و غلظت پروتئین توتال آن ها به روش برادفورد اندازه گیری شد. در نهایت میزان فعالیت SIRT1 با استفاده از کیت اندازه گیری فعالیت SIRT1 و دستگاه اسپکتروفلورومتری اندازه گیری گردید.
  نتایج
  یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که میزان فعالیت SIRT1 به دنبال تیمار با ویسفاتین پس از 12 ساعت و 24 ساعت در مقایسه با نمونه های کنترل معنادار نبوده ولی فعالیت SIRT1 در 48 ساعت به میزان حدودا 2 برابر نمونه ی کنترل افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  ویسفاتین اثرات ضد آپوپتوتیک خود را از طریق افزایش فعالیت SIRT1 اعمال می کند. نتایج نشان می دهد که این اثرات بعد از 24 ساعت اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: ویسفاتین، سیرتوئین 1، سرطان پستان
 • الهام قاسملو، مهدی رهنما *، محمدرضا بیگدلی صفحات 378-386
  زمینه و هدف
  تولید رادیکال های آزاد در ایسکمی مغزی افزایش می یابد. مریم گلی سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدانی می باشد، از این رو در این مطالعه به بررسی اثر عصاره مریم گلی بر میزان ادم مغزی و امتیاز نقص های نورولوژیک پرداختیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 35 سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه 7 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل، آب مقطر و سه گروه دیگر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی را به ترتیب با دوزهای 50، 75 و 100 میلی گرم برکیلوگرم، به صورت داخل صفاقی و به مدت 3هفته دریافت کردند. 2 ساعت بعد از آخرین تزریق رت های این چهار گروه، به مدت 60 دقیقه تحت جراحی انسداد شریان مغزی میانی قرار گرفتند. در اثر این انسداد، نیم کره راست دچار ایسکمی گردید. سپس میزان ادم مغزی و امتیاز نقص های نورولوژیک در آن ها بررسی شد. گروه آخر، گروه شم که تیمار و القای ایسکمی در آن ها صورت نگرفت. آنالیز ادم مغزی با استفاده از نرم افزار SPSS18 به روش LSD و آنالیز نقص های نورولوژیک توسط آزمون Mann-Whitney U)) انجام شد و 05/0p< معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  نتایج بررسی ها نشان داد تزریق عصاره مریم گلی در هرسه دوز 50، 75 و 100 میلی گرم برکیلوگرم سبب کاهش میزان ادم (به ترتیب47/0±29/83، 32/0±28/81 و 48/0±29/81) نسبت به گروه کنترل (58/0±31/85) گردید و سبب کاهش امتیاز نقص های نورولوژیک در دوزهای 75 و 100 (به ترتیب37/0±43/1 و 31/0±1) نسبت به گروه کنترل (42/0±71/3) گردید (05/0p<)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مریم گلی به واسطه ی کاهش ادم مغزی و اختلالات نورولوژیک بتواند در آسیب ناشی از سکته مغزی، اثر حفاظتی بر مغز اعمال کند.
  کلیدواژگان: مریم گلی، ادم مغزی، نقص نورولوژیک، سکته مغزی
 • شیما جعفری، محمد علی مباشر *، سهراب نجفی پور، یونس قاسمی، نازنین مباشر، محمد مهدی نقی زاده، محمد علی ابراهیمی صفحات 387-396
  زمینه و هدف
  پوسیدگی دندان یک بیماری مهم و حائز بحث می باشد که علت اصلی آن وجود باکتری استرپتوکوکوس موتانس از خانواده ویریدانس است. در این پژوهش در زمینه خاصیت ضد میکروبی ریزجلبک کلرلا ولگاریس در ممانعت از رشد، تکثیر استرپتوکوکوس موتانس و همچنین تشکیل بیوفیلم توسط این باکتری مطالعه ای صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ریزجلبک کلرلا ولگاریس به روش خیساندن در حلال استن، متانول و کلروفورم به نسبت (1/1/2) عصاره گیری شده و اثرات ضدمیکروبی به روش های انتشار دیسک، چاهک، MIC وMBC بررسی شد. ارزیابی فعالیت ضدبیوفیلم در پلیت های پلی استیرنی و ارزیابی تست سمیت سنجی آرتمیای دریاچه ارومیه با استفاده از ذره بین شیشه ای و استریومیکروسکوپ شمارش گردید.
  نتایج
  نتایج حاصل از انتشار دیسک و چاهک از عصاره کلرلا ولگاریس به ترتیب با میانگین هاله عدم رشد 5/16 و 23 میلی متر در محیط مولر هینتون اگار و حداقل غلظت مهارکننده و حداقل غلظت باکتری کشی عصاره به ترتیب در غلظت های 25 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر نشان داده شد. همچنین در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم در غلظت 50 میلی گرم بر میلی لیتر و بالاتر موثر بود و در ارزیابی سمیت سنجی عصاره در غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر از خود نشان داد.
  نتیجه گیری
  طی بررسی های صورت گرفته عصاره کلرلا ولگاریس در مقایسه با آنتی بیوتیک آمپی سیلین به طور معنی داری خاصیت ضد میکروبی داشته و قادر به از بین بردن بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس می باشد (05/0P<). همچنین در غلظت های مورد بررسی اثر سمیت عصاره ی کلرلا ولگاریس بر آرتمیای میگوی آب شور یافت نشد.
  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس موتانس، کلرلا ولگاریس، پوسیدگی دندان، آرتمیا ارومیانا، بیوفیلم
 • ابراهیم حسینی *، زهرا دلایلی صفحات 397-404
  زمینه و هدف
  لیتیوم فلزی است که در درمان اختلال دو قطبی مورد استفاده قرار می گیرد و موجب اختلات باروری می شود. با توجه به شیوع اختلال دو قطبی در سنین باروری و استفاده از لیتیوم، این بررسی با هدف مطالعه اثر این دارو بر تغییرات بافتی و عملکرد تخمدان در فرزندان ماده بالغ نسل اول انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 40 موش باردار که به 5 گروه 8 تایی شامل کنترل، شاهد و گروه های تجربی دریافت کننده 21 روزه دوزهای mg/kg 60، 120 و 180 کربنات لیتیوم تقسیم شدند، استفاده گردید. در پایان هفته ششم پس از زایمان از بین فرزندان هر گروه به صورت تصادفی تعداد 10 سر موش ماده انتخاب وپس از خون گیری جهت اندازه گیری هورمون های استروژن، پروژسترون، FSH و LH، تخمدان های آن ها خارج و پس از تهیه مقاطع بافتی اقدام به شمارش انواع فولیکول ها گردید. نتایج با استفاده از نرم افزارSPSS-18 و آزمون های ANOVAو توکی آنالیز شدند و معناداری اختلاف داده ها در سطح 05/0P در نظر گرفته شد.
  نتایج
  نتایح نشان داد که لیتیوم باعث افزایش معنادار تعداد فولیکول های آترزی شده و کاهش فولیکول های ابتدایی، اولیه، ثانویه، گرآف، جسم زرد و هورمون های جنسی استروژن، پروژسترون، FSH و LH در فرزندان نسل اول در سطح 05/0P می شود.
  نتیجه گیری
  مصرف لیتیوم در دوران بارداری باعث افزایش فولیکول های آترزی و کاهش سایر فولیکول ها و جسم زرد در فرزندان نسل اول می شود و احتمالا به دلیل کاهش فولیکول ها و جسم زرد، میزان هورمون های جنسی نیز کاهش می یابند.
  کلیدواژگان: لیتیوم، فولیکول های تخمدانی، استروژن، پروژسترون، FSH، LH
 • مسعود رحمتی *، عبدالرضا کاظمی، محسن باقریان رفسنجانی، جلال طاهرآبادی، مهدی مداحی صفحات 405-412
  زمینه و هدف
  نوروپاتی دردناک حالتی است که از آسیب یا بیماری اعصاب حسی پیکری حاصل می شود. نوروتروفین ها از جمله NT-4 برای رشد و نمو نورونی حیاتی بوده و یکپارچگی عملکرد و ساختار سیستم عصبی را حفظ می کنند. با توجه به نقش و اهمیت فعالیت بدنی در ترمیم و شکل پذیری عصبی، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مزمن کاهش فعالیت به شکل لیگاتوربندی نخاع (SNL) بر بیان ژن NT-4 عصب سیاتیک رت های نر ویستار می باشد.
  مواد و روش ها
  10 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن30±250 گرم به دوگروه کنترل سالم (C) و گروه کاهش فعالیت به روشSNL تقسیم شدند. طی شش هفته پس از آن آزمون های رفتاری درد نوروپاتیک در گروه های پژوهشی به طور مستمر انجام شد. در پایان هفته ششم تغییرات بیان ژن NT-4در عصب سیاتیک با تکنیکReal time اندازه گیری شد.
  نتایج
  آزمون های رفتاری نشان دادند که کاهش فعالیت به شکل لیگاسیون نخاعی موجب آلوداینیای (درد سوزشی) مکانیکی و پردردی حرارتی در گروه SNL می شود. کاهش آستانه درد تا تمام پروتکل مشاهده شد (p<0.05). همچنین، در مقایسه با گروهC میزان بیان ژن NT-4در عصب سیاتیک گروه SNL بالاتر بود (p<0.05).
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد که کاهش فعالیت به شکل SNL با افزایش بیان ژن NT-4 در گروه تجربی همراه می باشد. با توجه به اعمال فیزیولوژیک NT-4در سیستم عصبی احتمالا این افزایش سازوکاری جهت نوزایی عصبی در محل آسیب دیده می باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده به نظر می رسد افزایش فعالیت بتواند افزایش بیان NT-4 را بهبود بخشیده و نوزایی عصبی را تسریع کند.
  کلیدواژگان: درد نوروپاتی، کاهش فعالیت بدنی، نوروتروفین ها، NT، 4
 • فهیمه محمدیان شهربابکی، مهدی محمودی، محمدرضا میرزایی، علیرضا خوشدل، محمود شیخ فتح الهی، ناهید زین الدینی، محمدرضا حاجی زاده * صفحات 413-424
  زمینه و هدف
  سرطان سینه، یکی از شایع ترین سرطان ها در بین زنان است. الگوی نادرست بیان ژن های درگیر در اپی ژنتیک، مثلAPOBEC3B، DNMT-1و TET-1می تواند باعث پیشرفت سرطان سینه شود. کوئرستین جزو فلاوونوئیدهای طبیعی است که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی آن در مطالعات دیگر گزارش شده است. در این مطالعه تاثیر ماده کوئرستین بر بیان ژن های مورد اشاره، در دو سل لاین سرطان سینه، مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  سلول های دو رده سلولی شامل MCF-7 و MDA- MB- 453 در فلاسک های جداگانه شامل: گروه کنترل و گروه های تیمار شده با دو غلظت 50 و 100 میکرومولار ماده کوئرستین به مدت 24 و 48 ساعت کشت داده شدند. سپس RNA استخراج و پس از تبدیل بهcDNA بیان ژن های APOBEC3B، DNMT_1 و TET-1 توسط تکنیک Real time مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که کوئرستین پس از 24 ساعت موجب کاهش بیان ژن APOBEC3B و افزایش بیان DNMT-1 در رده سلولی MCF-7شد، در مقابل در رده سلولی MDA- MB- 453 بیان هر دو ژن افزایش یافت. در حالی که نتایج 48 ساعته نشان داد که کوئرستین موجب کاهش بیان ژن APOBEC3B و DNMT_1 و افزایش بیان TET-1 در هر دو رده می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات رضایت بخش ماده کوئرستین پس از 48 ساعت تیمار روی سلول های سرطان سینه، احتمالا اثرات ضد سرطانی آن از طریق تغییرات اپی ژنتیک اعمال می شود. البته جهت نظر قطعی بررسی های بیشتری لازم است.
  کلیدواژگان: کوئرستین، بیان ژن، اپی ژنتیک، سل لاین، سرطان سینه
 • فاطمه شعله ور، داود مهربانی *، پریچهر یغمایی، اکبر وحدتی صفحات 425-434
  زمینه و هدف
  پالپ دندان منبعی غنی از سلول های بنیادی مزانشیمی می باشد که سلول های بنیادی پالپ دندانی نامیده می شوند (DPSCs). در صورت خروج کامل دندان از حفره آلوئول و شکستگی دندان، DPSCs نقش برجسته ای در بازسازی بافت آسیب دیده دارند. این مطالعه به بررسی اثر شیر سویا و شیر گاو بر بقا DPSCs در مقایسه با محیط بافری هنکز (HBSS) پرداخته است.
  مواد و روش ها
  DPSCs از 16دندان های پیشین خرگوش جدا گردید. DPSCs پاساژ سوم در پلیت های 24 چاهکی کشت داده شده و پس از 3 روز شیرسویا، شیرگاو، HBSS (کنترل مثبت) و آب مقطر (کنترل منفی) جایگزین محیط کشت گردید. قابلیت زنده ماندن سلول ها پس از 45 و 90 دقیقه و 3 و 6 ساعت بررسی شد. ماهیت مزانشیمی سلول ها به وسیله RT-PCR بررسی گردید. زنده ماندن سلول ها طی رنگ آمیزی با تریپان بلو مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی پایداری سیتوژنیک سلول ها، آنالیز کاریوتیپ انجام شد.
  نتایج
  میزان بقای DPSCs در تمام محیط ها در تمام زمان ها به طور معنی داری نسبت به محیط کنترل منفی بیشتر بوده است. بعد از گذشت 6 ساعت، میزان بقای DPSCs در شیرسویا، شیرگاو و HBSS به ترتیب 00/0±00/100، 00/0±00/100 و 70/5±74/74 بوده است. بعد از گذشت 6 ساعت، در هر دو محیط شیرسویا و شیر گاو در مقایسه با HBSS، درصد بیشتری از سلول ها زنده ماندند.
  نتیجه گیری
  شیرسویا همانند شیر گاو به عنوان یک محیط نگهدارنده برای دندان های کشیده یا شکسته شده پیشنهاد می گردد و قادر است بقا DPSCs را تا مدت طولانی حفظ کند.
  کلیدواژگان: شیرسویا، شیر گاو، بقا، سلول های بنیادی پالپ دندان، خرگوش
 • محمدعلی غفاری، زهرا سالمی *، محمدتقی گودرزی، دانشجو مرضیه قاسمی، دانشجو الهام رفیع صفحات 435-443
  زمینه و هدف
  بافت چربی علاوه بر ذخیره تری گلیسرید، بلکه بعنوان یک ارگان اندوکرین، هورمونهای به نام آدیپوکین ترشح می کند که در گسترش چاقی و اختلالات آن نقش مهمی دارند. ویسفاتین یک آدیپوکین جدید است است که در هموستاز انرژی و گلوکز نقش مهمی دارد. هدف ازاین مطالعه بررسی و مقایسه میزان ویسفاتین درموش های صحرایی نر دارای رژیم غذایی محدود، موش های مبتلا به دیابت نوع2، موش های مقاوم به انسولین با موش های نرمال و تعیین ارتباط ویسفاتین با قند خون، پروفایل لیپید، انسولین و HOMA-IRاست.
  مواد و روش ها
  این مطالعه روی32سر موش صحرایی نر نژاد ویستار که به طور تصادفی در 4 گروه 8 تایی قرار گرفتند انجام شد.گروه کنترل ازدسترسی آزادانه به غذا برخوردار بود، گروه دوم دارای رژیم غذایی محدود، گروه سوم با تزریق استرپتوزوسین و نیکوتین آمید به دیابت نوع 2 مبتلا شدند و گروه چهارم با رژیم غذایی حاوی فروکتوز به انسولین مقاوم شدند. پس از مدت 6 هفته، وزن حیوانات و فاکتورهای بیوشیمیایی مثل قند خون ناشتا، پروفایل لیپید، انسولین و ویسفاتین اندازه گیری شد. اطلاعات بدست آمده در این مطالعه با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی به صورت میانگین± انحراف معیار گزارش گردید و اختلاف آماری با 05/0 >P معنی دار درنظر گرفته شد.
  نتایج
  نتایج این بررسی نشان دادکه وزن در تمامی گروه ها بجز گروه دیابتی افزایش یافت. تری گلیسرید نیز به ترتیب در گروه رژیم محدود، کنترل، مقاوم به انسولین و گروه دیابتی افزایشیافت. میزان ویسفاتین، انسولین و همینطور شاخص مقاومت به انسولینHOMA-IR به ترتیب در گروه های دیابتی نوع 2 و مقاوم به انسولین بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  بین ویسفاتین و HOMA-IR و همچنین بین ویسفاتین و قند خون ناشتا ارتباط معنی دار مثبتی(01/0 >P)وجود داشت، این ارتباط بین ویسفاتین و انسولین منفی بود اما معنی دار نبود. واژگان کلیدی: دیابت نوع دو، مقاومت انسولین، موش صحرایی، ویسفاتین،HOMA-IR
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، مقاومت انسولین، موش صحرایی، ویسفاتین، HOMA، IR
|
 • Valiollah Hasani, Bahram Moazzami, Marjan Lada*, Yousef Alimohamadi, Shahla Chaichian, Mana Farahnak Rodsari, Hamid Reza Davari Pages 296-301
  Background and Objectives
  The most common parasitic lung disease is echinococcosis, and usually young male patients suffer from this disease. Lung involvement is more common in children, and it is important to consider this involvement as a diagnosis. Anesthesia and surgical management are always challenging for both Anesthesiologist and surgeon. Case: In this case we report successful anesthetic and surgical management of a giant hydatid cyst in the lung of an eight-year-old boy.
  Conclusion
  Successful anesthetic management during hydatid cyst surgery of lung in pediatrics using cuffed endobronchial tube is possible if the anesthesiologist and the surgeon are swift, well-coordinated, and synchronized.
  Keywords: Lung echinococcosis, Anesthesia management, Thoracotomy, Ventilation
 • Maryam Maghbol *, Negar Azarpira, Saeedreza Baezzat Pages 302-305
  Background and Objectives
  Molluscum contagiosum is a benign viral infection of the skin in the genital area of adult patients and children’s faces, arms, legs, and trunk. It is spread by direct contact. Lesions are small, flesh-colored, and umbilicated with central cores containing white keratinous material. It is rarely observed in palmar and plantar areas.Case: We present a case of Molluscum contagiosum in the plantar area of a 30-year-old lady as small, painless,nonpruritic and umbilicated papules in the right. By squeezing lesions cheesy materials were pushed out. The diagnosis was made by excisional biopsy. The patient became asymptomatic by surgical excision and cutherizations.
  Result
  Despite the previous opinion that Molluscum contagiosum is based on the synthesis of new hair follicles and only seen in hairy body, it is in fact a viral infection that can affect the whole surface of the body including palmar and plantar area.
  Keywords: Molluscum contagiosum, Plantar area
 • Zahra Barzkar, Mohammadhosein Karimi, Zohre Makoolati, Gholamreza Kaka, Majid Naghdi * Pages 306-322
  In the last 15 years, there has been a significant increase in the number of researchers interested in studying Mesenchymal Stem Cells (MSCs). MSCs are self-renewing, heterogenic, and multipotent cells that have multi-lineage potential to differentiate not only in to cell types of mesodermal origin but also other various cell lineage MSCs migrate to inflammatory tissues and apply immunosuppressive effects. The usages of these cells as diagnostic tool, secretor of some growth factors and cytokines, gene expresser of engineered cells, and other characteristics such as relatively easy preparation and proliferation, add to the attraction of these cells. Scientists suggest that the transplantation of these cells is a proper alternative for treatment of some incurable illnesses of bone, heart, skin, and liver such as diabetes. However, these kinds of treatment, not clearly associated with the definitive remedial results, are going on in an additive manner. Introducing stem cells with their miracle properties as a predictive precipitance and their curative potential in the recent years, led to many questions, concerns, and expectations regarding this newly proposed therapeutic method. Nowadays, knowing the true extent of the curative effect of these cells, especially in some tissues more clearly reduces concerns and makes expectations more rational like other treatments.
  Keywords: Mesenchymal stem cells, Studies, Facts, Therapeutic ability
 • Bita Sadat Zegordi, Ali Akbari Sari, Hamidn Ravaghi, Arash Bordbar, Mohammad Moradi Joo, Aidin Arian Khesal* Pages 323-337
  Background and Objectives
  Breast cancer is the most common cancer among women and one of the leading causes of death in the productivity ages. Mammography screening is the main method for the diagnosis of breast cancer. While analog mammography counts as the standard method of screening, the digital one can be an alternative. This review compared the effectiveness and safety of these technologies.
  Materials and Methods
  In order to collect evidence of the effectiveness of analog and digital mammography, a systematic review of diagnostic accuracy studies from 1990 to March 2014 was conducted. The most relevant databases included Abstracts of Reviews of Effects (DARE), NHS Economic Evaluation Database (NHS EEDs), Cochrane Database of Systematic Reviews, TRIP, PubMed, and Medline. The keywords included mammography and its roots. After identifying the appropriate studies, the quality was evaluated by QUADAS, and the meta-analysis was used for extracted data pooling.
  Results
  Of all the 35,284 related studies, 166 were selected after topic review. Subsequently, 13 studies were selected for analysis, removing duplicates and abstracts or full paper reviews. The quality of 9 studies was good while that of the rest was average. The meta-analysis revealed that the sensitivity of analog and digital mammography in women under 50 years of age was 0.61 and 0.81, respectively.
  Conclusion
  Owing to the higher sensitivity and safety of digital mammography and based on the increasing prevalence of breast cancer among the Iranian women, especially in the ages of 45-50, we recommend digital rather than analog mammography for breast cancer screening and diagnosis.
  Keywords: Digital mammography, Analog mammography, Effectiveness, Screening, Breast cancer
 • Touraj Khazraee, Zahra Zamanian, Rezvan Zare, Farzaneh Mobasheri* Pages 338-346
  Background and Objectives
  Almost 9 to 12% of construction workers are exposed to dust in their workplace. However, few studies have assessed the risks and complications of this exposure. This study aims to evaluate the pulmonary effects of construction workers’ occupational exposure to dust.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted in the southeast of Fars province. In this research a total of 50 construction workers and 50 referent workers from a food industry were studied. From each individual the data of spirometric parameters and related factors (age, weight, history of lung disease, and smoking) were collected. These data were analyzed via independent sample t test, Chi-square test, logistic regression, and Pearson correlation using SPSS16 software.
  Results
  This study showed that the means of FVC and FEV1 in construction workers were significantly higher than those of food industry workers (p= 0/008 and p < 0/0001, respectively). However, the Odds Ratio of abnormal spirometry pattern showed no significant difference between two groups. Between the spirometric parameters, only the FEV1 / FVC ratio had a significant positive correlation with age. This correlation was equal in both groups (r ~ 0/3 and p < 0/05).
  Conclusion
  The findings of this study provide evidence to support the proposition that construction workers are not at risk of developing respiratory disorders.
  Keywords: Construction, Food industry, Pulmonary function, Spirometry, Workers
 • Ar Kazemi, H. Agha Alinejad *, R. Eslami, P. Ehsan, R. Baghaei, R. Dabaghzadeh, M. Ghanbarzadeh Pages 347-355
  Background and Objectives
  Breast cancer is nowadays one of the most harmful threats to women’s health. However, exercise training plays an adjuvant role in breast cancer (Adjuvant also means preventive. So, no need to repeat preventing.). Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of 6-week endurance training on the levels of interleukin-8 in the tumor and Interleukin-17 in the serum of mice suffering from breast cancer.
  Materials and Methods
  In this study, 20 female Balb/C mice were randomly divided into exercise-tumor (RET) and rest-tumor (RRT) groups. The mice were oriented in the environment, and one million estrogen-dependent breast cancer cells (MC4L2) were injected into the top of the right thigh of each mouse. Subsequently, the RET group performed the endurance exercise 5 days per week for 6 weeks. The tumor volume was measured by a digital caliper each week. Finally, the mice were sacrificed, and the tumor tissue was removed and kept in -70°C. Then, ELISA method was performed and the data were collected.
  Results
  After 6 weeks of training, a significant decrease was observed in the RTE group in the serum level of IL-17 and IL-8 protein in tumor (P< 0.05). These results were consistent with the tumor growth rate.
  Conclusion
  The findings of the present study indicate that endurance training can reduce IL-8 and IL-17 proteins in the tumor and serum of mice ill with breast cancer. Therefore, the physical activity is utilized as an important factor in the improvement of adjutant therapy along with other therapeutic methods to treat breast cancer.
  Keywords: Endurance training_Interleukin 8 (IL_8)_Interleukin 17 (IL_17)_Breast cancer
 • Afsson Shariat, Ramin Yaghobi*, Talat Mokhtariazad, Mohammad Hossein Karimi, Seyed Mohammad Moazeni Pages 356-367
  Background and Objectives
  Interaction of cytomegalovirus glycoprotein B with toll-like receptors of dendritic cells leads to early signaling and innate immune responses. The aim of this study is to evaluate the effects of cytomegalovirus glycoprotein B on the maturation and function of monocyte-derived dendritic cells in treated groups in comparison with control groups.
  Materials and Methods
  Blood samples were taken from 5 healthy volunteers. Following the generation of monocyte-derived dendritic cells on the fifth day of cell culture, half of the immature dendritic cells were treated with cytomegalovirus glycoprotein B, and the rest of them were induced to mature dendritic untreated cells and were used as the control group. The maturation and function of dendritic cells were evaluated in these two groups.
  Results
  The gene expression level of toll-like receptor-4 significantly increased in the group treated with glycoprotein B (p < 0.05), whereas there were no significant differences in the expression rates of CD83, CD86, CD1a, and HLA-DR and the secretion of IL-23 from monocyte-derived dendritic cells between the treated groups and the controls.
  Conclusion
  The increase in the gene expression of toll-like receptor-4 in monocyte-derived dendritic cells treated with cytomegalovirus glycoprotein B showed that cell contact is required to elicit cellular antiviral response and toll-like receptor activation. Thus, it is critical to recognize the viral and cellular determinants of the immune system in order to develop new therapeutic strategies against cytomegalovirus.
  Keywords: Cytomegalovirus glycoprotein B, Maturation markers of dendritic cells, Toll, like receptors, Interleukin 23
 • Kiarash Behrouzfar, Mitra Nourbakhsh *, Mohammad Alaiee Pages 368-377
  Background and Objectives
  Breast cancer is the most common cancer and the second leading cause of cancer deaths among women. Obesity, hormones, and growth factors are the risk factors for this kind of cancer. One of the changes observed in patients suffering from breast cancer is the elevated Visfatin or nicotinamide phosphoribosyl transferase (NAMPT) in their tumor tissues and blood. The increased activity of Visfatin and SIRT1 (Sirtuin 1) in breast cancer and many other cancers has been determined, and its value is correlated with cancer prognosis. The aim of the present study is to investigate the effects of Visfatin on SIRT1 activity in MCF-7 breast cancer cell line.
  Materials and Methods
  In this study, in order to investigate the effects of Visfatin on SIRT1 activity in MCF-7 cells, cells were treated after cell culture by Visfatin for 12, 24, and 48 hours. Subsequently, the cells were lysed by nuclear extraction kit, and their total protein concentrations were measured by Bradford assay. Finally, we estimated the general activity of SIRT1 by measuring the SIRT1 activity with the assay kit via spectrofluorometric device.
  Results
  The findings of this research show that SIRT1 activity is not significantly changed following Visfatin treatments for 12 and 24 hours. However, after 48 hour, Visfatin increases SIRT1 activity about 2 times more than control group.
  Conclusion
  The antiapoptotic effects of Visfatin are exerted by increasing SIRT1 activity in MCF-7 cells, and these effects happen after 24 hours.
  Keywords: Visfatin, SIRT1, Breast cancer
 • Elham Ghasemloo, Mehdi Rahnema *, Mohammadreza Bigdeli Pages 378-386
  Bachground &
  Objectives
  In the brain ischemia, the production of free radicals increases. Salvia is a rich source of antioxidant compounds therefore, in this study we will examine the effects of Salvia extracts on brain edema and score of neurological deficits.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 35 male Wistar rats were randomly divided into 5 groups, each containing 7 rats. The control group received distilled water, and the other three groups received intrapertioneally hydroalcoholic extracts of Salvia officinalis with dosages of 50, 75, and 100 mg/kg for 3 weeks (1+3=4, Where is the other group? There should be five groups but there are only four groups here.). Thereafter, each main group underwent 60 min middle cerebral artery occlusion 2 hours after the last injection of Salvia extracts. This occlusion caused ischemia in the right hemisphere. Then, the brain edema was assessed, and the neurologic deficits were analyzed. The sham group was not treated and no induction of brain ischemia. Brain edema was analyzed through SPSS18 software and LSD method, while the analysis of neurologic deficits was carried out by Mann-Whitney U.
  Results
  Our study results indicate that the hydroalcoholic extracts of Salvia reduced permeability brain edema in three dosages of 50, 75, and 100mg/kg (83/29±0/42, 82/10±0/32 and 81/29±0/48, respectively) compared with the control group (85/31±0/58). They also reduced the neurologic deficits in experimental groups of 75 and 100 mg/kg (1/43±0/37 and 1±0/31, respectively) compared with the control group (3/71±0/42) (p<0.05).
  Conclusion
  Salvia officinalis apparently have a protective effect against stroke damage due to the reduced brain edema and neurological disorders.
  Keywords: Salvia officinalis, Neurologic deficits, Brain edema, Stroke
 • Pages 387-396
  Background and Objectives
  Dental caries is the most important disease caused by some bacteria specially Streptococcus Mutans from Viridans family. The aim of this study is to evaluate the inhibitory effect of Chlorella vulgaris extract on growth, proliferation, and biofilm formation of Streptococcus mutans.
  Materials and Methods
  Microalgae Chlorella vulgaris was extracted via maceration using chloroform, methanol, and acetone (2/1/1) as solvents. The antibacterial activities were evaluated through methods such as disk diffusion, well diffusion, minimal inhibitory concentration (MIC), and minimal bactericidal concentration (MBC) besides, the anti-biofilm formation of Chlorella vulgaris extract was indicated. In the present study, a method utilizing brine shrimp lethality was used to screen the toxicity of Chlorella vulgaris extract, and the mortality of brine shrimps was counted by Magnifying glass in a 24-hour period.
  Results
  The results of disc diffusion and well diffusion of Chlorella vulgaris extract revealed the averages of 16.5 and 23 mm zones of inhibition in Mueller-Hinton agar, respectively. The minimal inhibitory concentration was 25 mg/ml and the minimal bactericidal concentration was 50 mg/ml. The anti-biofilm formation concentration of Chlorella vulgaris extract was 50 mg/ml, and the concentration of brine shrimp toxicity was100 mg/ml.
  Conclusion
  The present study showed that Chlorella vulgaris extract has more significant antimicrobial properties than ampicillin and is able to eliminate Streptococcus mutans biofilm.
  Keywords: Streptococcus mutans, Chlorella vulgaris, Dental caries, Artemia Urmiana, Biofilm
 • Ebrahim Hosseini *, Zahra Dalaeli Pages 397-404
  Background and Objectives
  Lithium is the metal used in bipolar disorder treatment. As for the prevalence of the disorder infertility (childbearing) age and the use of lithium, this study aimed at studying the effects of drugs on histological changes, and the ovarian function in the first generation of adult female offspring was performed.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 40 pregnant mice were divided into 5 groups of 8, including a control group. The control and the experimental groups consumed three dosages of 60, 120, and 180 mg/kg lithium carbonate for 21 days. At the end of the sixth week postpartum, 10 mice were randomly selected from the offspring in each group and were then phlebotomized in order to measure the estrogen, progesterone, FSH, and LH hormones. Their ovaries were removed, and after preparing and staining the tissue sections, the types of follicles were counted. The results were analyzed using SPSS-18 software and ANOVA and Tukey's tests. Finally, the significant difference of data P 0/05 was considered.
  Results
  The results showed that lithium caused a significant increase in the number of atresia follicles and a reduction in primordial, primary, and secondary follicles, graph and corpus luteum, estrogen, progesterone, FSH, and LH hormones in the first generation offspring at P&le 0/05.
  Conclusion
  Using lithium during pregnancy led to an increase in the atresia follicle and a decrease in other follicles in the first generation offspring moreover, the sex hormone levels also decreased probably due to the reduction in the follicle and corpus luteum.
  Keywords: Lithium, Ovarian follicles, Estrogen, Progesterone, FSH, LH
 • M. Rahmati *, A. Kazemi, M. Bagherian Rafsanjani, J. Taherabadi, M. Madahi Pages 405-412
  Background and Objectives
  Painful neuropathy is a state resulting from somatosensory disease or injury. Neurotrophins such as NT-4 are crucial for neural growth and development and protect the integrity of function and structure of nervous system. Paying heed to the importance of physical activity in neural plasticity, this study focuses on the investigation of chronic effect of decreased activity on the form of spinal nerve ligation on NT-4 gene expression of male Wistar rat’s sciatic nerve fiber.
  Materials and Methods
  Ten adult male Wistar rats in the weight range of 250±30 gr were randomly divided into two groups, including one healthy control group (C) and one group with decreased physical activity (SNL). Over six weeks, neuropathic pain behavior tests were conducted continually in both groups. At the end of the sixth week, the changes in NT-4 gene expression in sciatic nerve were measured with Real time technique.
  Results
  The behavioral tests demonstrated that spinal nerve ligation induced thermal hyperalgesia and mechanical allodynia in the SNL group. Decreased pain threshold was observed throughout the study period (p<0.05). Additionally, in comparison with the C group, NT-4 gene expression in sciatic nerve fiber was significantly higher in the SNL group (p<0.05).
  Conclusion
  In the present study, it was discovered that the decreased activity in the form of SNL is associated with increased NT-4 gene expression in the experimental group. With respect to the physiologic functions of NT-4 in nervous system, this elevation is probably a mechanism for neurogenesis in the injured area, and based on the previous studies, it seems that the increased activity could enhance the increased NT-4 gene expression and accelerate neurogenesis.
  Keywords: Neuropathic pain, Decreased physical activity, Neurotrophin, NT, 4
 • Fahime Mohammadian, Mehdi Mahmoodi, Mohammadreza Mirzae, Alireza Khoshdel, Mahmood Sheikh Fathollahi, Nahid Zeinodini, Mohammad Reza Hajizade* Pages 413-424
  Background and Objectives
  Breast cancer is one of the most common cancers among women. Incorrect pattern of gene expression involved in epigenetic including APOBEC3B, DNMT-1, and TET-1 can develop breast cancer. Quercetin is a natural flavonoid with antioxidant and anti-cancer properties that have been reported in other studies. To investigate the effect mechanism of quercetin, this study examined the effect of quercetin on the expression of genes which were referred to in two classes of breast cancer cell lines.
  Materials and Methods
  Cell lines including MCF-7 and MDA-MB-453 in separate boxes in the control group and the treated groups with two dosages of 50 and 100 mm of quercetin were cultured for 24 and 48 hours, respectively. RNA was extracted from the cells and then was converted to cDNA. Real-time PCR was used for APOBEC3B, DNMT_1, and TET-1 expression.
  Results
  The results showed that quercetin had conflicting results after 24 hours in two cell lines as there was a decrease in the gene expression of APQBEC3B and an increase in that of DNMT-1 in MCF-7 cell line. In contrast, the cell line of MDA-MB-453, APOBEC3B, and DNMT-1 gene expression increased. While the 48-hour results showed that quercetin reduced the gene expression of APOBEC3B and DNMT-1 and increased that of the TET-1 in both cell lines.
  Conclusion
  Due to the satisfactory effects of quercetin on breast cancer cells after 48 hours, these effects can be probably applied through epigenetic mechanisms. However, the final decision needs further investigation.
  Keywords: Quercetin, Gene expression, Epigenetics, Cell lines, Breast cancer
 • Fatemeh Sholehvar, Davood Mehrabani *, Parichehr Yaghmaei, Akbar Vahdati Pages 425-434
  Background and Objectives
  Dental pulp stem cells (DPSCs) are alternate source of mesenchymal stem cells. Subsequent to tooth avulsion and fracture, DPSCs can play a prominent role in tissue regeneration. This study was conducted to evaluate the effect of soymilk and milk on survival of dental pulp stem cells.
  Materials and Methods
  DPSCs were isolated from 16 freshly extracted incisors of 5 rabbits. The 3rd passage was seeded in 24 well plates, and after 3 days, soymilk, cow milk, HBSS, and distilled water were replaced with culture media. After 45 minutes, 1.5, 3, and 6 hours, the viability of DPSCs were investigated. Mesenchymal nature of stem cells was investigated by RT-PCR. The cell viability was determined by Trypan blue exclusion. Karyotyping was done to evaluate the cytogenetic stability of cells.
  Results
  The viability of DPSCs in all media were significantly more than distilled water at all intervals. After 6 h, the viability of DPSCs in soymilk, cow milk, and HBSS were 100,000±0.00, 100,000±0.00, and 74.74±5.70, respectively. After 6 h, both soymilk and cow milk maintained cells significantly better than HBSS.
  Conclusion
  Like cow milk, soymilk is a suitable alternative transfer media for avulsed and broken teeth that can increase the survival of DPSCs.
  Keywords: Soymilk, Milk, Survival, Dental pulp stem cells, Rabbit
 • Dr Mohammadali Ghaffari, Dr Zahra Salemi *, Dr Mohammadtaghi Goodarzi, Student Marzieh Ghaasemi, Student Elham Rafee Pages 435-443
  Background and
  Purpose
  Adipose tissue is not only a site of triglycerides storage, but also an active endocrine organ that secretes many biologically active mediators refered to as "adipokines". Visfatin, as a new adipokine has an important role in Homeostasis of energy and glucose metabolism. In the present study serum visfatin levels in restricted diet rats,type2 diabetic rats and insulin resistant rats has been measured and compared with control group. relationship between Visfatin and blood sugar, lipid profile, insulin, and HOMA-IR in these groups has been investigated Methods and Materials: 32 male wistar rats were divided into 4 groups (8 rats in each group).group 1 was control,with free access to diet, group 2 or restricted diet group using 65% of normal diet, group3 orinduced type2 diabetic group with nicotinamide and streptozocin and group 4 was insulin resistance, induced with fructose diet. After 6 weeks animals weight and other biochemical factors such as FBS (Fasting Blood Sugar), lipid profile, insulin and visfatin were measured. Results of this study were analyzed using SPSS16.and then examined and reported as ±average of standard deviation. Values of p< 0.05 were considered statistically significant.
  Results
  Results of this study showed that body weight increased in all groups except diabetic group. Triglyceride were increased in all groups, in this order,restricted diet, control, insulin resistance and diabetic groups. visfatin, insulin, and Homa-IR increase significantly in type 2 diabetic rats and insulin resistant group.
  Conclusion
  There was a positive and significant relationship between visfatin and HOMA-IR, and between visfain and FBS (Fasting Blood Sugar), while there was a negative relationship between visfatin and insulin, but this relationship was not significant.
  Keywords: Type 2 diabetes_Insulin Resistance_Rat_Visfatin_HOMA_IR