فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 3 (تابستان 1394)
 • پیاپی 3 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فهیمه باب الحوائجی صفحات 1-2
  زنده باد کتابخانه ها استاد فقید، مرحومه پوری سلطانی در مصاحبه ای فرمودند:«کتابداری کاری نیست که شما انجام بدهید و تمام بشود، بلکه یک علم، فن و هنر پویا است که دائما باید زندگی کند و زنده باشد.» نکته ی جالب در این سخن گهربار زندگی کردن و زنده بودن کتابداری است.
  درواقع، با توجه به این سخن، کتابداری یا علم اطلاعات و دانش شناسی یک ارگان یا سازمان زنده است. یک سازمان زنده نفس می کشد، نیاز به غذا و توجه و مراقبت دارد و می میرد ولی میرایی در مورد نهادهایی که با آحاد مردم سروکار دارند و در جامعه و با جامعه نفس می کشند ممکن نیست. تا زمانی که مردم نقش پویا دارند، کتابخانه و کتابداری باقی و زنده خواهد بود. جوامعی که در آن خواندن نیرو محرکه ی جامعه است، عمل به خواندن موجب حیات کتابخانه ها خواهد شد و درنتیجه علم اطلاعات و دانش شناسی که فلسفه وجودی اش، وجود کتابخانه هاست زنده خواهد ماند. این علم از کتابخانه ها نفس می گیرد و کتابخانه ها از جامعه نفس می گیرند، این عمل دم و بازدم موجب پویایی و زنده ماندن کتابخانه ها و متعاقبا علم اطلاعات و دانش شناسی می شود.
  چه باید کرد تا کتابخانه ها زنده بمانند؟
  آیا می توان انتظار داشت در جامعه ای که پشت به کتاب کرده است، کتابخانه ها زنده بمانند و کتابداری که علم وابسته به کتابخانه هاست پویا باشد؟ به راستی مسئولیت این مهم با کیست؟ ما کتابداران تا چه اندازه دارای مسئولیت هستیم؟ آیا همیشه حیات علم اطلاعات و دانش شناسی از کتابخانه ها جان می گیرد و یا جهت عکس آن هم ممکن است؟ آیا جامعه ی دانشگاهی مسئولیت بازنگری به آموزش، منابع علمی و نیازهای کتابخانه ها را نباید به عهده بگیرد؟
  راهکارهای ادامه ی حیات کتابخانه ها و علم اطلاعات و دانش شناسی را می توان در دو بعد بازنگری کرد. دولت و مردم. این که کدام بر دیگری ارجحیت دارد به راستی نمی توان به قطعیت رسید. ازیک طرف، اکثر کتابخانه های ما دولتی و یا وابسته به بودجه ی نهادهای دولتی هستند لذا کارکنان آن ها نیز کارمندان بالقوه دولت هستند. از طرف دیگر کتابخانه ها می بایست در خدمت جوامع مختلف اعم از مردم عادی تا دانش پژوهان دانشگاهی باشند. تدوین برخی از سیاست ها از طرف دولت ها ابلاغ می شوند. مثلا تغییر نظام آموزشی از کتاب درسی محور به پژوهش محور یا مطالعه محور می بایست از طرف دولت برنامه ریزی، حمایت و پیاده شود. در سال های اخیر تلاش هایی در راستای این مسئله انجام شده است ولی گویا همه چیز به کنکور ختم می شود و انرژی و انگیزه های بالقوه نونهالان و نوجوانان کشورمان می بایست در جهت در راه موفقیت در کنکور تلف شود. این سال های طلایی است که ما از دست می دهیم، در این سال های طلایی فعالیت های علمی در حد خواندن و حفظیات تلف می شوند. سال هایی که مطالعه کردن می بایست تبدیل به عادت شود.
  این مسئولیت مهم دولت و نهادهای قانون گزار است که به دست فراموشی سپرده شده است. کدام مصوبه مجلس در دهه های اخیر در مورد این امر مهم بوده است؟ کدام قوانین آموزشی دانش آموزان کشورمان را بر محور مطالعه منابع غیردرسی سوق داده اند؟ مگر می توان کتابخانه ها را با مسابقه ی کتاب خوانی زنده نگه داشت. این دور باطلی است که همه ما در حال نظاره ی آن هستیم.
  مسئولیت دیگر، به عهده ی خود مردم است. پویایی کتابخانه ها یک مسئولیت اجتماعی است. گروه های مردم نهاد در این رابطه اندک هستند. اخیرا خیرین کتابخانه ساز در برخی از استان ها فعال شده اند ولی راهی طولانی در این رابطه وجود دارد. رشد این نهادها می بایست از طرف نهادهای دولتی تشویق شود و قوانین دست وپا گیر می بایست بازنگری شوند تا کتابداران جوان رهبری این مهم را به عهده بگیرند. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار، جامعه ی دانشگاهی است.
  جامعه دانشگاهی علم اطلاعات و دانش شناسی ازیک طرف، می بایست نیازهای جامعه فراگیران، نیازهای کتابخانه ها و به طور کل نیازهای جامعه را بررسی و واکاوی نماید و آموزش های خود را مبتنی بر نیازها انجام دهد. جامعه دانشگاهی می بایست در دل جامعه زندگی کند و راهکارها را از دل جامعه و منابع علمی به روز استخراج نماید و چراها را پاسخ دهد. جوامع دانشگاهی جدای از جامعه و دولت نیستند و نمی توان منتظر دیکته دستورالعمل ها از طرف نهادهای دولتی ماند. مسئولیت اجتماعی همه ی ما ایجاب می کند تا به این نهاد نیمه جان روحی تازه ببخشیم. همان طور که حیات علم اطلاعات و دانش شناسی وابسته به کتابخانه هاست، حیات کتابخانه ها نیز وابسته به علم اطلاعات و دانش شناسی است. بی تفاوتی نسبت به کتابخانه ها و وضعیت کنونی موجب افول ستاره ی کتابخانه ها و درنتیجه افول رشته علم اطلاعات و دانش شناسی خواهد شد. گرچه بارقه های امید سوسو می زند ولی برنامه ریزی و مدیریت برای زنده نگه داشتن کتابخانه ها از طرف نهادهای ذی ربط و عزم ملی از طرف آحاد مردم و بخصوص از طرف جامعه ی علم اطلاعات و دانش شناسی موجب تحرک کتابخانه ها خواهد شد.
 • محمدعلی سرلک، آرزو کشاورز، الهام کشاورز * صفحات 3-21
  هدف
  در این پژوهش، سطح نیروی انسانی (کارکنان عادی، کارکنان کلیدی، مدیران ارشد)، با توجه به زیر معیارهای حوزه های مدیریت دانش و حوزه های پنج گانه مدیریت دانش (داده، اطلاعات، دانش، خرد، کارکنان) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی باهدف بیشینه سازی مدیریت دانش در شرکت های پروژه محور (شرکت گسترش هوانوردی پارس یا پادیکو، شرکت مهندسی سپتا و شرکت خدماتی مهندسی آوا بهبود) اولویت بندی شده اند.
  روش
  برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده می شود. روش تحلیل توسعه ای چانگ مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از کارشناسان خبره شرکت های پروژه محور که تعداد آن ها بالغ بر 12 نفر بود و ابزار گردآوری داده ها، اسناد و پرسشنامه بود.
  یافته ها
  با توجه به پاسخ هایی که به وسیله گروه تصمیم گیرنده ارائه شد. نتایج نشان داد که ترتیب نهایی اهمیت معیارهای مدیریت دانش به این صورت بود که داده با اختلاف وزنی فاحش در اولویت نخست قرار دارد و خرد، کارکنان، دانش، اطلاعات در اولویت بعدی قرار می گیرند. در مقایسه 6 شاخص، با توجه به داده، مشخص شده است که تحلیل نظر مشتریان در اولویت نخست قرار می گیرد، در مقایسه 6 شاخص با توجه به اطلاعات مشخص شده است که هماهنگی و یکپارچه سازی اطلاعاتی در درون سازمان در اولویت نخست قرار می گیرد. در مقایسه 6 شاخص با توجه به دانش، مشخص شده است که میزان توسعه کاربرد دانش در سازمان در اولویت نخست قرار می گیرد. در مقایسه 6 با توجه به خرد، مشخص شده است که قابلیت های نوآوری در کارکنان در اولویت نخست قرار می گیرد. در مقایسه 6 شاخص با توجه به کارکنان مشخص شده است که نرخ کارکنانی که سازمان را ترک کرده اند در اولویت نخست قرار می گیرد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد کارکنان عادی در اولویت نخست و مدیران ارشد در اولویت دوم کارکنان کلیدی در اولویت آخر قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی فازی، مدیریت دانش، منابع انسانی
 • گلنسا گلینی مقدم *، پروین طاهری صفحات 23-42
  هدف
  هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت شبکه هم نویسندگی و ضریب همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه هوافضا در نمایه استنادی علوم از ابتدا تا پایان سال 2014 میلادی است.
  روش
  پژوهش از نوع کاربردی و با کمک روش های علم سنجی انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای وی او اس ویوور، پاژک، یو سی نت، هیست سایت و اکسل استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که از کل 2501 مقاله نمایه شده، 45/67 درصد با همکاری در سطح ملی، 24/4 درصد با همکاری در سطح منطقه ای و 55/32 درصد با همکاری در سطح بین المللی تولید شده اند. برترین دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به ترتیب دانشگاه صنعتی شریف، شیراز، تهران و پژوهشگاه دانش های بنیادی بودند.
  نتیجه گیری
  ازنظر کشورهای همکاری کننده، ایالات متحده آمریکا در رتبه اول قرار گرفت ولی با توجه به ضریب همکاری بین نویسندگان، به ترتیب کشورهای انگلستان، ایتالیا، آلمان و فرانسه بالاتر از ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. میانگین ضریب همکاری علمی بین نویسندگان در طول 41 سال، 43/0 به دست آمد. بیش از 88 درصد از مقالات، الگوی دو نویسنده ای (27/35 درصد) و سه نویسنده ای (39/16 درصد) داشته اند.
  کلیدواژگان: ضریب همکاری علمی، همکاری علمی، هم نویسندگی، هوافضا
 • فهیمه باب الحوائجی، سیدمهدی طاهری*، زهرا آقا عابدی صفحات 43-59
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تبیین وضعیت نمایه سازی و رتبه بندی پیشینه های فرا داده ای هسته دوبلین و مارک 21 در بستر نحوی زبان نشانه گذاری گسترش پذیر (ایکس. ام. آل.) مبتنی بر رویکرد پیوند توسط موتورهای کاوش وب انجام شد.
  روش
  روش پژوهش، رویکرد تحلیلی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش را یک صد پیشینه فراداده ای مبتنی بر ایکس. ام.آل. در قالب دو گروه تشکیل می دادند. گروه نخست، دارای عناصر فرا داده ای هسته دوبلین و گروه دیگر، دارای عناصر فرا داده ای مارک 21 بودند که بر روی وب سایت http://www.aghaabedi.com انتشار یافتند. وب سایت یادشده به صورت مستقیم به موتورهای کاوش انتخابی (گوگل و یاهو) معرفی شدند. ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی بود.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که تمامی ارزش های عناصر پیشینه های فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 در بستر ایکس. ام.آل. توسط موتورهای کاوش گوگل و یاهو نمایه شدند و امکان بازیابی هر یک از پیشینه ها بر اساس ارزش عناصر آن ها در محیط موتورهای کاوش فراهم است. بر اساس نتایج آزمون آماری تفاوت معناداری میان نمایه سازی و رتبه بندی پیشینه های فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 مبتنی بر ایکس. ام.آل. توسط موتورهای کاوش گوگل و یاهو مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بستر نحوی پیشینه های فراداده ای موردمطالعه موجب افزایش دسترس پذیری آن ها از طریق موتورهای کاوش وب گردید. این امکان برای بستر نحوی پیشین (اچ.تی.ام.آل.) پیشینه های فراداده ای فراهم نبود. همچنین ساختار داده ای پیشینه ها بر اساس ایکس. ام.آل. تاثیری بر روی رتبه بندی آن ها نداشته و از این جنبه هیچ یک از طرح های هسته دوبلین و مارک 21 بر دیگری برتری نشان نداد.
  کلیدواژگان: زبان نشانه گذاری گسترش پذیر، مارک 21، موتورهای کاوش وب، نمایه سازی و رتبه بندی، هسته دوبلین
 • حسن محمودی صفحات 61-80
  هدف
  با توجه به اهمیت اجرای برنامه های مدیریت دانش در کتابخانه ها، هدف مقاله حاضر، تعیین وضعیت و اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و شهید چمران اهواز بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد هنگ و همکاران (2005) مبنای کار قرار گرفت. این پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت دانش را در ده بعد دسته بندی کرده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد، حمایت مدیریت ارشد و معماری دانش، مهم ترین عوامل در پیشبرد برنامه های مدیریت دانش در کتابخانه ها از دیدگاه کتابداران است. این در حالی است که تعیین وضعیت ابعاد ده گانه موفقیت مدیریت دانش نشان داد، این دو بعد دارای کمترین میانگین بودند. بیشترین میانگین نیز در میان ابعاد مربوط به بعد آموزش بود. همچنین یافته ها نشان داد، بین کتابخانه های دانشگاه فردوسی و شهید چمران اهواز در بعد سنجش عملکرد مبتنی بر دانش تفاوت معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  در برنامه های مدیریت دانش، عوامل موفقیت، فعالیت ها و اقدامات ضروری به منظور موفقیت در اجرای برنامه های مدیریت دانش هستند. این عوامل در صورت عدم وجود در سازمان، باید ایجادشده و در صورت وجود، باید پرورش یافته و توسعه یابند. این مقاله مه ترین عوامل موثر بر اجرای مدیریت دانش را شناسایی و وضعیت آن ها را در کتابخانه های دانشگاهی موردبررسی و اولویت بندی قرار داد.
  کلیدواژگان: دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، کتابخانه های دانشگاهی، مدیریت دانش
 • مهدی علیپور *، علی شرفی، علی جلالی صفحات 81-99
  هدف
  هدف مقاله حاضر شناسایی وضعیت پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی ازنظر موضوع، سال انتشار و شکاف موضوعی در دانشگاه های دولتی ایران بود.
  روش شناسی: برای وصول به هدف مذکور از روش پژوهش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل 1120 عنوان گزارش پژوهش (پایان نامه ها و مقاله های) موجود در 13 دانشگاه دولتی ایران بین سال های 1383-1392 بود که 749 عنوان از این پژوهش ها مربوط به پایان امه های کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و 371 عنوان از آن ها مربوط به مقاله های منتشرشده توسط محققان علم اطلاعات و دانش شناسی ایران در پایگاه اطلاعاتی سایمگو بود. طبقه بندی موضوعی پژوهش ها با استفاده از 7 رده اصلی و 18 رده فرعی بر مبنای نظام طبقه بندی لیستا (LISTA) انجام شده و برای گردآوری اطلاعات نیز از سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته استفاده شده است. در انتها داده های طبقه بندی شده مورد تحلیل قرارگرفته و با استفاده از نمودارها و جداول توصیف شده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که موضوعات فناوری اطلاعات، کتابداری، بازیابی اطلاعات، کتاب سنجی، مدیریت اطلاعات، منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی و فهرست نویسی و رده بندی بیشترین محورهای موضوعی هستند که در پایان نامه ها و مقالات محققان علم اطلاعات و دانش شناسی موردمطالعه قرار گرفته اند.
  نتیجه گیری
  در پایان نامه ها و مقالات علم اطلاعات و دانش شناسی ایران به موضوعاتی مانند منابع اطلاعاتی، هستی شناسی، وب معنایی، جستجو معنایی، دولت الکترونیکی، مدیریت منابع اطلاعات، نوآوری دانش، اشتراک دانش، سازمان دهی دانش، شبکه، خدمات اطلاعاتی و کتابخانه های دیجیتال کمتر پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: موضوع های پژوهش، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه های دولتی ایران، پایگاه اطلاعاتی سایمگو، پایان نامه ها، مقاله ها
 • احمدرضا احمدی میرقائد *، رضا ملکی، عصمت مومنی صفحات 101-122
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف سنجش سطوح کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ابزار استاندارد لیب کوآل انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر ازنظر نوع کاربردی و به روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی بود. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل 2250 نفر از کاربران عضو کتابخانه مرکزی بوده، نمونه گیری با روش تصادفی طبقه بندی انجام شد و حجم نمونه 328 نفر بود.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که سطح کیفیت خدمات ارائه شده در این کتابخانه در مولفه های اثر خدمت و کنترل اطلاعات بالاتر از حداقل انتظارات کاربران بوده ولی در مولفه کتابخانه به عنوان یک مکان، نتوانسته حتی حداقل انتظارات کاربران را برآورده نماید. بر اساس این پژوهش مهم ترین مولفه ها از دیدگاه کاربران به ترتیب مولفه کنترل اطلاعات (07/60 درصد)، مولفه اثر خدمت (21/26 درصد) و مولفه کتابخانه به عنوان یک مکان (72/13 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  پس از آزمون فرضیه ها، مشخص شد در این کتابخانه بین سطوح «حداقل و حداکثر انتظارات» کاربران با «سطح دریافت خدمات»، در مولفه های لیب کوآل، تفاوت معناداری وجود دارد؛ همین طور در مولفه های لیب کوآل، بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، اعضای هیات علمی و کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه در سطوح «حداقل انتظارات»، «دریافت خدمات» و «حداکثر انتظارات»، تفاوت معناداری وجود دارد. در انتها با استفاده از یافته های میدانی به دست آمده و به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات در این کتابخانه دانشگاهی، راه کارها و پیشنهاد هایی ارائه شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی، رضایت کاربران، کیفیت خدمات کتابخانه ها، لیب کوآل
 • محمدحسن عظیمی صفحات 123-141
  هدف
  بررسی این پژوهش بررسی وضعیت ارائه خدمات در مجموعه کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اعم از کتابخانه های دانشکده ها و کتابخانه مرکزی بود.
  روش
  روش مورداستفاده در این پژوهش پیمایشی بود که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی بود.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که درمجموع، خدماتی که در این کتابخانه ها ارائه می شوند ضمن محدود بودن، از استانداردهای موجود مرتبط نیز فاصله دارد.
  نتیجه گیری
  ازآنجاکه بررسی ها حاکی از فاصله قابل توجه کتابخانه های موردبررسی با استانداردهای مربوطه در این حوزه بود. در جامعه موردبررسی، خدماتی که در کتابخانه ها ارائه می شود، عمدتا قالب سنتی داشته و کمتر از رنگ و بوی تحولات نوین برخوردار است. آن دسته از خدماتی که به ویژه دارای روح کاربر مداری بوده و حضور آن ها در کتابخانه می تواند جلوه ای از ترقی در خدمات باشد، مانند امانت بین کتابخانه ای و خدمات اطلاع رسانی، یا در کتابخانه های موردبررسی ارائه نمی شوند و یا اینکه به طور ناقص و غیر کارآمدی ارائه می شوند. درمجموع در این کتابخانه ها شرایطی حاکم است که از یک شرایط مطلوب و مترقی فاصله بسیاری دارد. مقایسه تک تک خدمات موردنظر در این بررسی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی نشان داد که تقریبا هیچ یک از خدمات ارائه شده در این کتابخانه ها برابر با استاندارد نیست و جامعه خدمت گیرنده از دریافت خدمات استاندارد در این کتابخانه بهره مند نیست. نتایج پژوهش حاضر همانند تمام پژوهش های بررسی شده در پیشینه نشان از عدم انطباق خواسته ها و انتظارات کاربران با خدمات تعریف شده و قابل ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: خدمات آموزشی، خدمات اطلاعاتی، خدمات عمومی، خدمات مرجع، دانشگاه شهید چمران
|
 • Mohammad Ali Sarlak, Arezu Keshavarz, Elham Keshavarz Pages 3-21
  Purpose
  In this study, staffing levels (general employees, key employees, senior management), according to the following criteria areas of knowledge management, five areas of knowledge management (data, information, knowledge, wisdom, employees or personnel) using fuzzy hierarchical analysis to maximize knowledge management in project-orientation companies (Pars Aviation Development Investment Company (PADICO), Septa Management Engineers Consulting and AVA BEHBOOD engineering Services Company) have been prioritized.
  Methodology
  FHAP hierarchical analysis method was used to analyze the data. The fuzzy analytic hierarchy process using Chang’s extent analysis technique is used as the main statistical method of this study. Statistical populations are masters and experts of project-orientation Company. 13 experts participated in this research. Main tools in this research are documents and questionnaire.
  Findings
  According to response which are presented by decision-maker group, we concluded that final arrangement in the importance of knowledge management criteria is that data are on the first priority with the high weight difference and wisdom, personnel, knowledge, and information are on the next priority. In comparison of 6 regarding data criterion, it is obvious that analyzing customers’ opinions is on the first priority. In comparison of 6 elements regarding information criterion in which informational coordination and integration within organization is on the first priority. In the comparison of 6 elements regarding knowledge criterion, in which amount of knowledge application development in the organization is on the first priority. In comparison of 6 elements regarding wisdom criterion, Innovation competencies in personnel is on the first priority. In comparison of 6 indexes regarding personnel criterion, the rate of personnel who left the organization is on the first priority.
  Conclusion
  The results indicate that the general employees are a top priority, senior managers are second priority senior and key employees is the next priority.
  Keywords: Human resources, knowledge management, Fuzzy hierarchical analysis
 • Golnessa Galyani, Moghaddam*, Parvin Taheri Pages 23-42
  Purpose
  This study is set to map co-authorship network and scientific collaborative coefficient of Iranian researchers in aerospace science in the Science Citation Index till 2014.
  Method
  Scientometric methods were used to do the study and the following software applied for data analysis: HistCite, VOSviewer, Pajek, UCI net, and Excel. Out of 2501 articles in aerospace sciences were found in the Science Citation Index with affiliation to Iranian universities and institutions.
  Results
  Results showed that 67.45 percent of the articles were written with collaboration at the national level, 32.55 percent at regional level and 4.42 percent of the articles were written with collaboration at the international level. Top Iranian universities and institutions were Sharif University of Technology, Shiraz University, Tehran University and the Institute for Research in Fundamental Sciences, respectively.
  Conclusion
  Maximum of research productions was produced with the United State of the America. Analysis of collaborative coefficient showed collaborations with countries such as the United Kingdom, Italy, German and France. Mean of collaborative coefficient was 0.43 during the research. Authors’ typology showed 88 percent of articles were written by two authors and 16.39 percent of the articles were written by three authors.
  Keywords: Co, authorship, Collaboration levels, Aerospace science, Collaborative coefficient, Iranian researchers
 • Babalhavaeji, Seyed Mahdi Taheri *, Zahra Agha Abedi Pages 43-59
  Purpose
  The aim of this research was to find out the status of indexing and ranking MARCXML and DCXML metadata records based on the linking approach by Web search engines.
  Methodology
  100 XML-based metadata records in two groups (50 DCXML metadata records in the first group and 50 MARCXML metadata records in the second group were analyzed through a comparative-analytical approach. The records were published on an independent website (http://www.aghaabedi.com), and were introduced to Google and Yahoo! search engines directly. Then using search strategies, the indexability and ranking of the published metadata records were examined.
  Findings
  findings show all the metadata element values were indexed by Google and Yahoo!, and all the metadata records were ranked in the search results. Based on the research, all the metadata records are retrievable in Web search engines environment by the element values. There was no significant difference between two groups’ indexing and ranking.
  Conclusion
  Implementing metadata records in XML syntax improves the indexability of them. This feature helps users to retrieve the content objects by Web search engines, but does not affect the ranking of the metadata records and the DCXML and MARCXML records were ranked equally.
  Keywords: DCMI, indexing, ranking, MARC21, XML, Web search engines
 • Hassan Mahmoudi Pages 61-80
  Purpose
  Successful implementation of knowledge management applications requires recognition of success factors of knowledge management projects. Hence, the purpose of this paper is to examine the critical success factors of knowledge management in libraries of Ferdowsi University of Mashhad and Shahid Chamran University of Ahvaz.
  Methodology
  This is an applied research and the research method is Survey. For collecting data a questionnaires based on (Hung et al., 2005) models is used. This questionnaire divides the critical success factors of knowledge management in ten dimensions.
  Findings
  findings show, among the ten dimensions of critical success factors of knowledge management, manager support is the lowest average and the education is the most average. Finding also showed differences only between the knowledge-based performance measurement dimensions in libraries of Ferdowsi University and Shahid Chamran University.
  Conclusion
  in the Knowledge management programs, success factors are the necessary activities that help successfully implement of knowledge management. These factors in the organization should be created, nurtured and developed.
  Keywords: knowledge management, Success Factors, Academic Libraries
 • Mehdi Alipour, Hafezi *, Ali Sharafi, Ali Jalali Pages 81-99
  Purpose
  The aim of this study is to identify trends of KIS research studies by their subject matter and year of publication as well as their subject gap in Iranian public universities.
  Methodology
  Descriptive survey method along with content analysis has been used in this study. Statistical population contains 1120 researches that 749 dissertations of these are related to theses in the Iranian Public Universities in the KIS field and 371 articles indexed by Iranian KIS researchers in the Simago database during 2004-2013. In fact 7 main categories and 18 subcategories were assigned for content analysis of researches according to LISTA category schema. Researcher-made checklist is used to collect data and collected data were categorized by mentioned schema. Finally classified data were analyzed and presented by using figures and tables.Findings and
  Results
  Findings and Results showed that library studies, Information Retrieval, Bibliometrics, printed and electronic information source, cataloging and classification, information technology, and information management categories are more considered subjects in Iranian public university studies.
  Keywords: Research Subjects, Knowledge, Information Science, Public Universities, Simago Database, Theses, Articles
 • Ahmad Reza Ahmadimirgaed *, Reza Maleki, Esmat Momeni Pages 101-122
  Purpose
  we aimed to assess the level of service quality in the central library science and culture using standard tools LibQual, examining the differences between user's expectations and the level of services received determined by the need to improve the service components and to prioritize the elements of a list view of the library. This study assessed the quality of library services based on user's expectations in three levels: minimum, maximum estimated and analyzed.
  Method
  The study population consisted of 2250 members of the Central Library, Science and Culture, including doctoral students, graduate students, undergraduate students, faculty and employees. Given the sheer size and distribution of the study population, random stratified sampling was used. The sample of study includes 328 students.
  Finding
  Our findings indicated that the influence of the level of service received, the Central Library of Science and Culture, with a mean (33/7) is more than the other dimensions. But the library as a place was not able to meet user's needs and their expectations and with a mean (58/3) to have the lowest level of service received. According to user's perspective, information control (07/60%), service work component (21/26%) and the component library as a place (72/13 percent) were the main important component, respectively.
  Conclusion
  After testing the hypotheses, it was determined that in LibQual components there was a significant relationship between the user's highest and lowest expectations and the level service received. Also there was a significant difference among perspectives of doctoral students, graduate students, undergraduate students, faculty and employees in the lowest expectations", "the highest expectations" and "received services". Finally, the results obtained in the field and to improve the level of service quality in academic libraries, solutions and recommendations are presented.
  Keywords: LibQual, quality of service, user satisfaction, Assessment of Academic Librarie
 • Mohammad Hassan Azimi Pages 123-141
  Purpose
  This study examined the status of service delivery in the collection Shahid Chamran University libraries, including school libraries and the central library.
  Methodology
  The methodology used in this study was a survey using a questionnaire based on the standards of academic libraries.
  Results
  The results showed that, overall, the services that libraries subsidies are limited, existing standards as well as away.
  Conclusion
  The study revealed a significant gap libraries with relevant standards in this area are examined. It can be concluded that based on the findings, the study population, the services provided by libraries, mainly traditional and modern developments is less than flavor. Especially those services that are user-oriented spirit and their presence in the library can be the manifestation of progress in services, such as interlibrary loan and information services, or in the library of the study does not provide, or that are incomplete and non-efficient. In total, these libraries, the situation is unfortunately a progressive conditions and there are many. The results of this study, like all studies reviewed show in her background of non-compliance with the demands and expectations of users and offers services defined.
  Keywords: Educational services, Public services, reference services, University of Shahid chamran, the intelligence services