فهرست مطالب

مطالعات میان فرهنگی - پیاپی 24 (بهار 1394)
 • پیاپی 24 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مذاکره بین المللی به عنوان ارتباطی میان فرهنگی
  حسن بشیر، محمد صادق اسماعیلی، حسین سرافراز صفحات 9-41
 • سینما و قدرت نرم؛ سیاست تطبیقی آمریکا و چین
  صادق زیبا کلام، جلیل بیات صفحات 43-72
 • نقش شاعران در بحران هویت ملی
  اسماعیل آذر صفحات 73-97
 • مطالعه تطبیقی نقش جنسیت در سیاست از منظر فمینیسم و اسلام
  نوذر شفیعی، محسن اخباری صفحات 99-125
 • تنوع فرهنگی، حقوق بشر و رهیافت امنیت بشری
  حسین سرتیپی، آذین کیانی صفحات 127-160
 • فرهنگ و امپریالیسم فرهنگی در مطالعات پسااستعماری
  مسعود مطلبی صفحات 161-184