فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 36 (زمستان 1394)
 • پیاپی 36 (زمستان 1394)
 • 176 صفحه، بهای روی جلد: 295,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/11/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدهادی همایون* صفحه 5
  با تامل در ادعیه، زیارات و روایات مربوط به دو واقعه عاشورا و ظهور، درمی یابیم که نه تنها مقابله با اهل بیت(ع) _ به ویژه در واقعه عاشورا _ در همکاری میان دو جریان یهود و بنی امیه به عنوان دو روی یک سکه به نام حزب شیطان صورت گرفته، بلکه این همکاری و تقابل تا آخرالزمان و هنگام ظهور، ادامه یافته و در آن روز به پایان خوش پیروزی حزب الله می رسد. در این نوشتار، این مطلب به عنوان نمونه در بررسی دو جریان رسانه ای هالیوود و به طور مشخص نقد فیلم «محمد رسول الله » (الرساله) و هچنین جریان سیاسی و تاریخی نقل و انتقال های خاندان بنی امیه تا امروز و به طور مشخص ظهور گروه تکفیری داعش پی گیری شده است.
  کلیدواژگان: عاشلورا، ظهلور، مهدویت، بنی امیه، یهود، صهیونیسم، محمد رسلل الله، تکفیر، داعش، حزب شیطان
 • حسین الهی نژاد*، مهدی شریفی صفحه 25
  روش شناسی مهدویت پژوهی _ که از جمله مسائل مهم فلسفه مهدویت پژوهی است _ با رویکرد اکتشافی و هنجاری به شناسایی و کاربست روش ها در حوزه مهدویت پژوهی می پردازد. از آن جا که مهدویت پژوهی موضوعی پیچیده و دارای ابعاد گوناگون و گسترده است، ضروری است برای کاوش با روش هایی متناسب و درخور در همه ابعاد و اضلاع این حوزه، حوزه های مختلف علوم با روش های گوناگون در خدمت مهدویت پژوهی و مسائل فراوان آن قرار گیرند؛ ولی بی گمان به سبب گستردگی بحث و پیچیدگی موضوع، نمی توان همه روش ها و اسلوب مطروحه در حوزه پژوهش را در یک تحقیق، مورد بحث و گفت وگو قرار داد. از این رو در این نوشتار، تنها به یک روش، یعنی روش شهودی و فطری که روشی درخور اعتنا در این عرصه بوده و مسائلی چون انتظار و اثبات منجی و ظهور منجی را توجیه پذیر می کند، پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: مهدویت پژوهی، روش شناسی، روش فطری و شهودی، امورات فطری، شاخصه های فطری
 • امیرمحسن عرفان* صفحه 43
  در این پژوهش خواهیم کوشید با هدف تبیین و بررسی شیوه های ارتقای طرح مباحث مهدوی در رسانه، راهکارهای نهادینه سازی رویکرد کیفی به آموزه مهدویت را بیان کنیم. این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی سامان یافته و بر حسب دستاورد یا نتیجه پژوهش از نوع توسعه ای _ کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، پژوهشی کیفی به شمار می رود.
  گفتنی است این نوشتار «مهندسی فرهنگ مهدوی» را از جمله وظایف رسانه دینی می داند و تفکیک میان «رسانه دینی» و «دین رسانه ای»، رسالت شناسی رسانه در عرصه مهدویت و جایگاه شناسی پژوهش های بنیادین در حوزه رسانه را از الزامات مهندسی فرهنگ مهدوی در رسانه برمی شمرد.
  نتایج به دست آمده از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد «تعمیق نگاه آسیب شناسانه به فعالیت های رسانه ای در عرصه مهدویت»، «مدیریت صحیح رسانه ای رویارویی با شبهات مهدوی»، «رصد هوشمندانه فعالیت های رسانه ای رقیب»، «توجه به دو اصل بنیادین مفید بودن و اولویت داشتن در ارائه پیام مهدوی»، «رصد مستمر افکار عمومی» و «کوشش برای نمادسازی منطبق با باورها و ارزش های مهدوی» از جمله موارد مهم در ارتقای طرح مباحث مهدویت در رسانه است.
  کلیدواژگان: رسانه، مهدویت، آسیب شناسی، پیام مهدوی
 • محمدرضاملانوری شمسی*، محمد غفوری نژاد صفحه 67
  محمد بن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات _ که تنها اثر باقی مانده از اوست _ حجم بسیار اندکی از احادیث غیبت را روایت کرده است. این در حالی است که محور مرکزی این اثر را امامان اهل بیت(ع) و شئون آنان تشکیل می دهد. برخی پژوهش گران در تبیین این پدیده فرضیاتی مطرح کرده اند. برخی سه فرضیه تقیه، مجاز نبودن صفار از سوی مشایخ اجازه در نقل این احادیث خاص و تدوین نشدن احادیث مربوط به حضرت حجت(عج) در زمان حیات او را مطرح کرده اند و برخی دیگر این پدیده را معلول عقیده احتمالی صفار به آغاز مجدد جریان جانشینی دانسته اند. مطالعه منابع تاریخی، رجالی،فهرستی و حدیثی نشان می دهد هیچ یک از این فرضیات صحیح نیست؛ بلکه صفار تالیفاتی دیگر در این باره داشته که این احادیث را در آن نقل کرده است. حجم درخور توجه احادیث مرتبط نقل شده از وی در جوامع روایی بعدی، از جمله شواهد این مدعاست.
  کلیدواژگان: محمد بن حسن ص فار، بصائر الدرجات، غیبت، تقیه، مهدی، قائم
 • سیدمسعود شاهمرادی* صفحه 87
  از جمله مولفه های تاریخ اجتماعی تشیع که در زمره باورها و اعتقادات و مراسم شیعیان جای دارد، انتظار ظهور امام زمان(عج) است که به صورت رسمی خاص در شیعه درآمده، در قالب مراسم هایی ویژه بروز و ظهور یافته و در اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی آنها تاثیری در خور توجه بر جای گذاشته است. فرهنگ انتظار در جامعه آذربایجان پیش از صفویه نیز نمود یافته و مبین این امر است که به سبب راه یافتن اعتقادات مبتنی بر ظهور مهدی از قرون نخستین اسلامی تا تاسیس دولت صفوی در اذهان جامعه آذربایجان، رسوم مبتنی بر این اعتقاد و همچنین حرکت های سیاسی _ اجتماعی متاثر از آن در این ناحیه، همواره از سوی عامه مردم با استقبال روبه رو می شده است. این پژوهش درصدد است نمودهای فرهنگ انتظار در جامعه آذربایجان در دوران پیش از صفویه را با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و با کاربرد مطالعات کتابخانه ای بررسی کند.
  کلیدواژگان: تاریخ اجتماعی، تشیع، فرهنگ انتظار، مهدی موعود (عج)، آذربایجان
 • زهره متقی*، کمال نصرتی هشی، محمد نجفی صفحه 103
  محبت اهل بیت(ع) در دین اسلام _ به ویژه در مذهب شیعه _ راهبردی واجب در زندگی و استراتژی تربیتی به شمار می آید. در این پژوهش با روش تحلیل محتوا، این مقوله در کتب دینی دوره متوسطه بررسی شده است. از این رو در آغاز، پس از بیان چارچوب نظری بر اساس اسناد قرآنی و روایی، مولفه های قابل ارزیابی در قالب اصول، ویژگی و کارکردها استنتاج گردیده و بر اساس آن، تحلیل محتوایی و تفسیر مضامین انجام شده است.
  کلیدواژگان: محبت اهل بیت، تربیت معنوی، تحلیل محتوا، تعلیم و تربیت اسلامی
 • یدالله حاجی زاده* صفحه 125
  شناسایی جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا به عنوان یکی از جریان های منحرف، اهمیتی ویژه دارد. این شناسایی افزون بر آشناسازی افراد با فضای حاکم بر آن دوره، می تواند ضمن معرفی غلات، نوع مبارزه حضرت حجت(عج) با غالیان را به تصویر کشد. بررسی منابع فرقه شناختی، حدیثی، تاریخی و... نشان می دهد جریان فکری غلو _ به عنوان یکی از جریان های بسیار خطرناک و آسیب رسان _ در عصر غیبت صغرا از گستردگی ویژه ای برخوردار بوده است. در این دوره شاهد حضور غالیانی سرشناس همچون محمد بن نصیر نمیری، حسین بن منصور حلاج، محمد بن علی شلمغانی، محمد بن علی بن بلال، احمد بن هلال عبرتایی و باورمندان به تفویض در جامعه هستیم. برخی از غالیان این دوره متاثر از یکی از خطرناک ترین غالیان پیشین، یعنی ابوالخطاب بوده اند. حضرت حجت در قالب توقیع و از طریق نواب و وکلای خویش به معرفی و رسواسازی غالیان این دوره پرداخته و عقاید غالیانه آنها را انکار فرموده است.
  کلیدواژگان: حضرت حجت(عج)، غلو، غالیان، عصر غیبت صغرا، توقیع
 • پلورالیزم و مهدویت (مقاله انگلیسی)
  محمدحسین مختاری صفحه 149
|
 • Dr. Mohammad Hadi Homayoun* Page 5
  Reflecting on the prayers, and Ziarat and traditions of the two events of Ashura and the Promised Emergence of Mahdi, we find similarities between some style of Jewish and the Umayyads in their cooperation to oppress - especially in the event of Ashura. We also find this party of Satan (evil) act as two sides of one coin and not only deal with Ahul Beyt - the prophet's family and Ashura but also persist in their oppression to the end of times when the promised emergence of Mahdi will only culminate the Hezbollah's victory as a happy ending. In this paper, we review as an instance the two Hollywood currents in the media and in particular the critique of the film "Muhammad Rasul Allah" (Al Resaleh) as well as political and historical transactions and rebirth of Umayyad- style dynasty to this day, and in particular the emergence of the terrorist group self-styled as Islamic Excommunicationist (Takfirist) group of Daesh or the self-proclaimed Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
  Keywords: Ashura, Appearance, Emergence, Messianism, Umayyad dinasty, Judaism, Zionism, Mohammad, Messenger, excommunication, ISIS, the party of Satan
 • Dr. Hussein Allahinezhad*, Mehdi Sharifi Page 25
  Methodology of Research on Mahdi - which is one of the most important challenges of philosophy of Research on Mahdi – deals identification and application of methods in the field of Research on Mahdi with an exploratory and normative approach. Since Research on Mahdi is very complicated and has different dimensions and is broad, it is essential to explore ways to fit in all dimensions and aspects of the field, with different methods in different areas that can be of service to Research on Mahdi and its many issues. However, certainly due to the extent and complexity of the issue, not all the methods and techniques outlined in research are to be discussed in this single paper. Therefore, in this paper, one method, which is the intuitive and natural method is of obvious importance in this area. The issues such as expectancy and demonstration of the Redeemer and Saviour as warranted, will be discussed according to these methods.
  Keywords: Research on Mahdi, Methodology, Natural, Intuitive Method, Intuitive issues, Innate characteristics
 • Dr. Amir Mohsen Erfan* Page 43
  In this study, which is aimed at explaining and exploring ways of improving Mahdism in the eyes of media, redesigning the components of institutionalizing the qualitative approach to the doctrine of Mahdism in the media is the issue. This article uses a descriptive analytic survey approach and is organized by achievement of the results of research as development applied. The research purpose is exploratory and the type of data used in this research is qualitative.According to the article, a kind of cultural engineering, towards Mahdism is among the duties of religious media and there is a distinction between "religion-oriented media" and "media-enhanced religion". It is also deemed a crucial requirement of cultural engineering towards Mahdism upon and for the media to understand the stance of field of Mahdism and conduct fundamental research in this field. The results of analyzing the data collected shows that "A deliberation on the media activities in the field Mahdism", as well as a "good management to face the doubts regarding Mahdism in the media," "smart monitoring of the media activities of the rivals, '' attention to two fundamental principles of helpfulness and priority in providing a messianic message "," continuous monitoring of public opinion "and" attemting to consistently make symbols in accordance with the Mahdism beliefs and values ". what mentioned above are among the most important issues in promoting millenarianism issues in the media.
  Keywords: Media, Messianism, Pathology, Messianic message
 • Mohammad Reza Molla Noury Shamsi*, Dr. Mohammad Ghafouri Nezhad Page 67
  Mohammed bin Hassan Saffar in his book entitled "Basaer od Darajat", which is the only book remained of his writings, cites just a very small number of account of tradition related to the issue of Absence. This is surprising since the central axis of the work revolves around the religious leaders in Ahl ul Bayt f the Prophet called Imams and their activities. However, the Ahl ul Bayt. Some researchers have suggested hypotheses to explain this phenomenon. One hypothesis is religious reservation. The other is that Saffar was not authorized by the authorities to cite these particular traditions and still the other pertains to the possibility that Mahdism related traditions were not developed at the time of his life. Some have been raised the possibility could have been his personal belief that Saffar may have considered the succession to Mohammad can begin again. The study of historical sources, figures, lists and other Hadith shows that neither of these assumptions can be true, since Saffar has had other works in this regard in those such Mahdism Hadith are quoted in them. The sheer volume of related Hadith narrated in his subsequent narrative works, are among the pieces of evidence in support of this latter claim.
  Keywords: Mohammed bin Hassan Saffar, Basaer od Darajat, Absence period, Dissimulation, Mahdi, Qaem the person who rises
 • Dr. Seyed Masoud Shahmorady* Page 87
  Among the components of the social history of Shiite Islam and within the Shia beliefs and ceremonies, is waiting for the emergence of the Imam of the Time which has had a particular influence in Shiite ceremonies and accordingly, gained particular expression in the social and political circumstances with significant impact. The culture of expectation in Azerbaijani society before the Safavid Era suggests that from the early centuries of Islam up to Safavid institutionalization of Shiism, there has been in fact, belief deep rooted in the minds of Azerbaijani society, and thus the traditions and beliefs based on the socio-political movements influenced this area, and have been welcomed by the public. This research is seeking to explore the expressions of the Waiting culture in the Azerbaijani society in the pre-Safavid era using descriptive survey and the use of literature review.
  Keywords: Social history, Shiites, Cultural of Waiting (for the Promised Saviour), Mahdi, Azerbaijan
 • Zohreh Mottaghi *, Kamal Nosrati Hashi, Dr. Mohammad Najafi Page 103
  Love of Ahl ul Bayt - especially in Shiite Islam is considered a strategic necessity in life and Islamic education. In this study, through content analysis, this issue of Love for Ahl ul Bayt has been studied in Religious Education books of secondary school. Consequently, at the beginning, after explaining the theoretical framework based on the Quran and Hadiths documents, components are measured in terms of features and functions deduced based on the content analysis and interpretation of content.
  Keywords: Love of Ahl ul Bayt, spiritual training, content analysis, Islamic Education
 • Dr. Yadullah Hajizadeh* Page 125
  Identifying the exaggeration current of Ghalis in the minor occultation regarding Mahdi and his role in introducing the exaggerationists is particularly important. This identification has several uses in addition to familiarizing the people who exaggerate with an atmosphere of Imam's challenging and struggle towards them. Studies of the period of minor occultation show that after the introduction of extremists, they are portrayedas a very dangerous and harmful in Fegh sources, as well as anecdotal, historical and ideological evidence. During this period alone, several extremists emerged known as Ibn Nusayr Numeiri, Hussein Ibn Mansur al- Hallaj, Muhammad Ibn Ali Shalmaghany, Mohammed bin Ali bin Bilal, Ahmed bin Hilal Abartayi and their believers followers in the community who ebleived in Tafviz (transfer of authority of Imam to other people whichis a deviation). Some of extremists of this period are influenced by one of the most dangerous former Ghalis, who was Aboal Khattab. The Imam of the time, either under his own signature or through his representative Nawab and his lawyers introduced these extremists and denied his Dispensation of Hujjah and refuted the Ghalis of this period and ideas associated with them.
  Keywords: Ghali Extremist, Exaggeration, Ghali, The Minor Occultation, Dispensation, Hujjah, Signature
 • Doctrine of Mahdaviat and Pluralism
  Dr. Mohammad Hussein Mokhtari Page 149
  This study attempted to explore the similarities and differences between pluralism and Islam. For this purpose the researcher tried to investigate the basic principles of both pluralism and islam in detail. The comprehensive study through the related literature wasdone and the result revealed that from the point of view of Islam, religious pluralism is incorrect because it have clear proofs that Islam is the true religion and that the other religions cannot be on par with it. Also, the fact that the Noble Qur`an has not beentampered with and that Islam is the final and conclusive religion effectively amounts to the abrogation of the religions predating Islam.
  Keywords: Religion, Pluralism, Isalm, Mahdaviat