فهرست مطالب

آزما - پیاپی 114 (بهمن 1394)
 • پیاپی 114 (بهمن 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/21
 • تعداد عناوین: 26
|
 • یادداشت نخست
 • این همه حفره های خالی هول انگیز / توسعه پایدار، بدون توسعه فرهنگی
  هوشنگ اعلم صفحه 6
 • در سوگ استاد ابوالحسن نجفی
 • نفر سوم هم رفت!
  یونس تراکمه صفحه 9
 • ابوالحسن نجفی درگذشت
  مهسا ملک مرزبان صفحه 10
 • مترجم ادیب؛ ادیب مترجم...
  کامیار عابدی صفحه 11
 • وز شمار خرد هزاران بیش
  مژده دقیقی صفحه 12
 • گفت و گو
 • گفتوگو با دکتر پاینده پژوهشگر، نویسنده و صاحب نظر
  صادق وفایی صفحه 13
 • در سوگ استاد ابوالحسن نجفی
 • تا وقتی غلط ننویسیم،استاد ابوالحسن نجفی زنده است
  اسدالله امرایی صفحه 16
 • گفت و گو
 • بحثی در کناره میز چهارگوش، پیرامون شعر اکنون
  صفحه 17
 • پرونده 1: مهاجرت اختلاط فرهنگی و بحران هویت
 • سیل عظیم مهاجرت، آغاز یک چالش در عرصه فرهنگ / گفت و گو با ناصر فکوهی، استاد دانشگاه تهران
  صفحه 25
 • شقایق عرفی نژاد صفحه 26
 • عبور از ماوراء مرزها
  شواک احمد نئیک صفحه 27
 • مهاجرت به روایت مدیوم لومیرها
  سعید نوری صفحه 29
 • گفت و گو با دکتر میرجلالالدین کزازی، استاد و پژوهشگر
  حوریه اسماعیل زاده صفحه 30
 • سینمای مهاجرت یا مهاجرین در سینما
  سعید نوری صفحه 32
 • شعر
 • «به شکل خود بنویسش»
  استیفانی شوورتر ترجمه: امیرحسین افراسیابی صفحه 65
 • سر زدن به جعبه جادو...!
  ندا عابد صفحه 68
 • نامه ابراهیم گلستان درباره شعر پریناز فهیمی
  صفحه 69
 • مرز نوردی در «خاشخاشی با الف»
  آزاده زارعیان صفحه 70
 • داستان
 • داستان ایرانی: همه چیز از یک نگاه شروع نمیشد
  هادی سلطانی صفحه 70
 • داستان خارجی: سه داستان از استفان لاکنر
  اسد امرایی صفحه 71
 • شعر
 • شعر خودمان: منصور اوجی، شفیعی کدکنی، یعقوب رستمی ثالث، فرهاد عابدینی، فیروزه حافظیان
  صفحه 74
 • شعر دیگران: نگاهی گذرا به اشعار امیلی دیکنسون
  لاله حیدرزاده صفحه 75