فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:21 Issue: 2, 2016
 • Volume:21 Issue: 2, 2016
 • تاریخ انتشار: 1394/11/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • ولی الله مظفریان صفحات 83-85
  یک گونه جدید از جنس Umbelliferae) Bupleurum) از گیلان، ایران برای علم گیاه شناسی شرح داده شده، تصویر آن ارائه می گردد. ویژگی ریخت شناسی گونه مذکور و تصویر آن نیز ارائه می گردد و با گونه های مجاور مقایسه می گردد.
  کلیدواژگان: New species، Umbelliferae، Bupleurum، Gilan Province، Iran
 • محمد امینی راد صفحات 86-90
  طی جمع آوری نمونه های گیاهی تیره Cyperaceae از شمال غرب کشور، Carex tristis شناسایی گردید و به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران معرفی می گردد و نیز توضیحاتی در رابطه با گونه های Kobresia humilis و Carex medwedewii ارائه می گردد. همچنین ترکیب جدید Carex popovii subsp. brunneola (Kukkonen) Amini Rad معرفی می گردد. خصوصیات مورفولوژیکی، رویشگاه ها و پراکنش گونه ها نیز ارائه می شود.
  کلیدواژگان: Cyperaceae، Carex، new combination، New record، Iran
 • محمود ضعیفی صفحات 91-93
  گونه Crotalaria assadii Zaeifi به عنوان یک گونه جدید از جنوب ایران شرح داده می شود. این گونه بیشتر در دشتها و تپه های ساحلی استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان پراکندگی نسبتا وسیعی داشته و در منابع و برخی هرباریومها قبلا به اشتباه C. burhia Buch. -Ham. ex Benth شناسایی شده است. گونه جدید با گونه C. burhia از نظر شکل،اندازه و کرک نیام و همچنین کرک و ظاهر گیاه تفاوت دارد.
  کلیدواژگان: Crotalaria، Papilionaceae، New species، Hormozgan Province، Balouchestan Province، Iran
 • علی اصغر معصومی*، ولی الله مظفریان، عادل رمضانی صفحات 94-100
  دو گونه جدید از جنس گون برای ایران و جهان شرح داده شده و تصاویر آنها ارائه می گردد و چک لیستی از گون های ارتفاعات کوه بزقوش ارائه می گردد که قریب 75 گونه گون براساس فلورا ایرانیکا شناسایی و ارائه می گردد. گونه های جدید عبارتند از Astragalus Sect. (Incani) turkaman-chaiensis و Astragalus Sect. (Malacothrix) bozghoushensis صفات تاکزومیک گونه های مذکور ارائه شده و با نزدیک ترین گونه ها مقایسه می شود.
  کلیدواژگان: Bozghoush Mountain، checklist، Fabaceae، Astragalus، New species، Azarbaijan، Iran
 • مهری دیناروند، حمید اجتهادی*، محمد جنکجو، بهرام اندرزیان صفحات 100-102
  طی مطالعه پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده شیمبار توابع اندیکای استان خوزستان، گونه. Vitis hissarica Vass. subsp. rechingeri Vass برای اولین بار به صورت خودرو در تالاب مشاهده شد و به عنوان رکوردی جدید برای فلور ایران معرفی می شود.
  کلیدواژگان: Vitaceae، Vitis، New record، Shimbar Protected area، Iran
 • مرضیه بیگم فقیر *، مریم آرمودیان مقدم، ربابه شاهی شوان صفحات 103-117
  مطالعه حاضر به بررسی صفات ریزریخت شناسی گرده، پوسته بذر و ریخت شناسی میوه 5 گونه از سرده Geum متعلق به دو زیر جنس Orthostylus Fisch & Mey. و Geum با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره(SEM) و نوری (LM) اختصاص دارد. گرده این گیاهان به صورت موناد، متقارن شعاعی، جور قطب، سه شیاری- منفذی و دارای اندازه متوسط، طرح کلی بیضی (از نمای استوایی) و سه گوش تا تقریبا مدور (از نمای قطبی) و به شکل تقریبا استوانه ای – استوانه ای هستند. تزئینات اگزین راه راه با منافذ میکروسکوپی است. مطالعه ریز ریخت شناسی پوسته بذر دو نوع تزیینات شامل پشته ای- نواری و پشته ای – موجدارآشکار ساخت و بررسی ریخت شناسی میوه اهمیت موقعیت مفصل روی خامه، طول منقار و قلاب در این جنس را نشان داد. در مجموع 20 صفت به روش تجزیه مولفه اصلی (PCA) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این آنالیز ضمن حمایت از رده بندی های موجود، بر اهمیت صفات ریز ریخت شناسی و ریخت شناسی در تفکیک زیر سرده ها و گونه های این سرده تاکید دارد. بر اساس صفات مهم تشخیصی یک کلید شناسایی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: Morphology، micro morphology، pollen، seed coat، Fruit، Geum، Rosaceae
 • عباس قلی پور*، ندا پارسا خانقاه صفحات 118-122
  گونه Silene mishudaghensis از بخش Auriculatae، تیره میخکیان به عنوان گونه ای جدید از شمال غرب ایران توصیف می شود. گونه جدید از گونه های نزدیک S. araratica و S. longisepala بواسطه خصوصیاتی نظیر شکل برگ های قاعده ای و ساقه ای، شکل کاسه، طول دمگل میانی و جانبی و ویژگی های دانه قابل تشخیص است.
  کلیدواژگان: New species، Silene، Sect، Auriculatae، flora، Iran
 • علی اصغر معصومی صفحات 123-125
  برای گونه های چاپ شده غیر معتبر،نام های جدید انتخاب شده اند و با مطالعه مجدد نمونه های نامگذاری شده، تعدادی به عنوان مترادف تشخیص داده شده و نام های معتبر نیز انتخاب شده اند.
  کلیدواژگان: Astragalus، new synonyms، new names، flora، Iran
 • محمد عارف تبد، مصطفی نعمتی *، نسترن جلیلیان صفحات 126-128
  گونه. Trifolium incarnatum L به عنوان گزارش جدیدی از ایران معرفی می گردد. این گونه از منطقه مریوان در استان کردستان جمع آوری شده است. متعلق به Section Trifolium بوده، از نظر داشتن گل آذین فشرده، بزرگتر (حدود دو برابر) و جام گل قرمز از گونه Gerard ex Loisel T. sylvaticum قابل تشخیص است. همچنین به دلیل داشتن برگچه های بزرگتر، گل آذین مستطیلی بلند (به طول 2 برابر) و جام گل قرمز از گونهL. T. stellatum قابل تشخیص است. این گونه قبلا از اروپا و ترکیه گزارش شده است.
  کلیدواژگان: Trifolium incarnatum، crimson clover، new report، Kurdistan، Iran
 • حبیب زارع *، طیبه امینی اشکوری، مهرآسا زارع صفحات 129-132
  گونه. Phyllanthus tenellus Roxb به عنوان گزارش جدید، از غرب مازندران نام برده می شود، این گونه به صورت بومی شده در اغلب مناطق کم ارتفاع و در حاشیه باغ ها و مزارع دیده شده و به علت برخورداری از برگ های بیضی شکل با آرایش غیر مارپیچی که بیشتر دورج به نظر رسیده، همراه با گلهای بسیار کوچک در کنار دمبرگ ها شناخته می شود.
  کلیدواژگان: Phyllanthus، Hyrcanian forests، New record، Iran
 • سعیده سادات میرزاده واقفی *، مصطفی اسدی، مسعود شیدایی صفحات 133-141
  کرک های خورجینک و دمگل 37 گونه از جنس Alyssum در ایران مورد بررسی قرار گرفت. شکل کرکها از ستاره ای تا ساده و درختی تغییر می کند. فرم ستاره ای معمول ترین شکل است. Alyssum Section بیشترین تنوع را در کرک هایش دارد. بعضی از گونه ها دارای دو نوع کرک بر روی سیلیکول هایشان هستند. شکل کرک در گونه هایی مانند A. hirsutum و A. heterotrichome آنها را از سایر گونه ها متمایز می نماید. در مجموع، شکل کرک ها در گونه های جنس Alyssum بعنوان یک ابزار تاکسونومیکی در بعضی موارد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: Trichome، silicule، Diversity، Alyssum، Brassicaceae
 • صفحات 142-151
  مشخصات آناتومیکی برگ هشت آرایه از جنس زنبق مقایسه و ارتباط بین آنها تعیین گردید. گونه های Iris danfordiae، Iris celikii، Iris histrioides، Iris pamphylica and Iris histrio ssp. aintabensis انحصاری ترکیه و گونه های Iris bakeriana، I. celikii، I. histrioides، I. pamphylica، I. histrio ssp. aintabensis and Iris histrio ssp. Histrio دارای پراکندگی محدودی در ترکیه هستند. تفاوت هایی در صفات آناتومیکی گونه ها به خصوص در لایه مزوفیل برگ مشاهده گردید که بر اساس آنها Iris reticulata، Iris histrioides می بایستی به عنوان گونه های مستقل محسوب شوند. زیر گونه های histrio و aintabensis می بایستی به عنوان هم نام گونه I. histrio در نظر گرفته شوند. گونه های I. danfordiae و I. celikii گونه هایی مستقل باخویشاوندی نزدیک هستند و I. pamphylica و I. bakeriana گونه های متفاوت این زیر جنس هستند.
  کلیدواژگان: Iris taxa، rare endemics، leaf anatomy، Turkey
 • الهام آقاباباییان، منیژه پاکروان*، اختر توسلی صفحات 152-157
  تعداد کروموزوم های سوماتیک و کاریوتایپ در پنج گونه از Onopordum از ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ما سطح دیپلویید (342n=) را در تمام گونه ها تایید نمود. کاریوتایپ برای گونه های O. leptolepis، O. heteracanthum وO. carduchorum برای اولین بار ارائه می شوند. علاوه بر آن اعداد کروموزومی برای گونه های O. armenum، O. carduchorumو O. acanthium برای اولین بار از ایران گزارش شده و تایید کننده گزارشات قبلی می باشد. فرمول کاریوتایپی برای O. armenum، O. carduchorum وO. leptolepis مشابه بوده (1Sm+16m) برای O. heteracanthum و O. acanthiumبترتیب 17m و 1M+16m+2B بود. ماهواره ها در بیشتر کروموزوم های متاسنتریک دیده شد ولی در شکل و جایگاه کروموزومی خیلی تنوع داشت.
  کلیدواژگان: chromosome، Iran، Karyotype، Onopordum
 • آزاده اخوان، حجت الله سعیدی*، شاهین زارع، محمدرضا رحیمی نژاد صفحات 158-164
  اعداد کروموزومی و کاریوتایپ 10 گونه از سرده پیاز بخشه والک ها جمع آوری شده از ایستگاه های مختلفی در ایران ارائه می گردد. عدد کروموزومی هفت گونه برای اولین بار گزارش می شود. ویژگی کروموزومی با استفاده از عکس های تهیه شده تعیین و با معیارهای معمول آماری تکمیل شد. نتایج نشان می دهد که اعضای بخشه کاریوتایپ همگنی دارند که با عدد پایه کروموزومی x=8 مشخص می شود. کاریوتایپ ها متقارن بوده و اغلب شامل کروموزوم های متاسانتریک و ساب متاسانتریک هستند.
  کلیدواژگان: Allium subgenus Melanocrommyum، karyology، Cytotaxonomy، phylogeny، Flora of Iran
 • فرزانه سادات قاسمی*، عادل جلیلی، سعیده سادات میرزاده واقفی صفحات 165-168
  اعدد کروموزومی و کاریوتیپ برای گونه های:) Scorzonera parviflora14=n2)،Silene noctiflora (24=n2) و Ranunculus repens (32=n2) تعیین شدند. برای هرگونه ایدیوگرام تهیه گردید. کلاس تقارن کاریوتیپی Scorzonera parviflora A1، Silene noctiflora A2و Ranunculus repens، B2 بود. فرمول کاریوتیپی در این گونه ها به ترتیب بالا عبارت بودند از: 7m،8m+ 4sm و13sm+3m.
  کلیدواژگان: Karyotype، cytology، Compositae، Caryophyllaceae، Ranunculaceae، Asia
 • مریم مودی*، روسه آگو صفحات 169-178
  در مطالعه حاضر با استفاده ازتوالی ژن هسته ای Xdh بازسازی فیلوژنی چهار بخشه از جنس Dendrobium متعلق به تیره گیاهی Orchidaceae با روش های بیشینه صرفه جویی، درست نمایی حداکثر و بیسین صورت گرفته است. ژن های هسته ای با نسخه کم برای مطالعات فیلوژنتیکی مورد استفاده قرار می گیرند. این ژن ها دارای مقادیر زیادی از اطلاعات ژنتیکی و توارثی از هر دو والد می باشند. مطالعات مورفولوژیکی در ارتباط با مونوفیلی چهار بخشه (Aporum، Crumenata، Strongyle and Bolbidium) قابل استناد نمی باشد. لذا برای دستیابی به اطلاعات دقیقتر نیاز به مطالعات مولکولی می باشد. در مطالعه حاضر 20 گونه گیاهی متعلق به جنس Dendrobium به همراه دو گونه گیاهی از جنس (Bulbophyllum (section Sestochilus به عنوان برون گروه مورد بررسی قرار گرفته است. بر پایه نتایج، توالی نوکلئوتیدی همردیف سازی شده دارای 733 جایگاه نوکلئوتیدی می باشد که از این تعداد 133جفت باز به لحاظ پارسیمونی اطلاعاتی است. آنالیز داده ها نشان می دهد که ژن های هسته ای می توانند به عنوان یک نشانگر معتبر مولکولی برای مطالعات فیلوژنتیکی خصوصا در ارتباط با این جنس گیاهی مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که بهتر است چهار بخشه به صورت یک بخشه در نظر گرفته شده و بر اساس قوانین بین المللی نامگذاری گیاهان به نام بخشه Aporum نامیده شود.
  کلیدواژگان: Dendrobium، Orchidaceae، low copy nuclear gene، Xdh، monophyly، phylogeney
|
 • Mohammad Amini Rad Pages 86-90
  During identification of the new collection of the Cyperaceous specimens from N. W. Iran, Carex tristis was identified and is reported as a new record for the flora of Iran. Kobresia humilis and Carex medwedewii are other interesting species among the collected materials. A new combination, Carex popovii subsp. brunneola (Kukkonen) Amini Rad is introduced. Morphological characteristics, habitats and distribution for each species are presented.
  Keywords: Cyperaceae, Carex, new combination, New record, Iran
 • Mahmoud Zaeifi Pages 91-93
  Crotalaria assadii Zaeifi is described from south of Iran. It is widely distributed along the coastal plains and dunes of Balouchestan and Hormozgan provinces and erroneously previously determined as C. burhia Buch. -Ham. ex Benth. in some herbaria. The new species differs from C. burhia in legume shape, size and indumentum as well as plant indumentum which will be described here.
  Keywords: Crotalaria, Papilionaceae, New species, Hormozgan Province, Balouchestan Province, Iran
 • Ali Asghar Maassoumi *, Valiollah Mozaffarian, Adel Ramezani Pages 94-100
  Two new species of Astragalus are described and illustrated, besides a checklist of about 75 Astragalus species collected from 33 different localities in Bozghoush chain Mountain are provided. The taxonomic characters of the new species are discussed and compared with the closely related species.
  Keywords: Bozghoush Mountain, checklist, Fabaceae, Astragalus, New species, Azarbaijan, Iran
 • Mehri Dinarvand, Hamid Ejtehadi *, Mohammad Jankju, Bahram Andarzian Pages 100-102
  The specimens of Vitis hissarica Vass. subsp. rechingeri Vass. were collected for the first time in Shimbar Pprotected Area in Khuzestan Province of Iran. This species is widely grown in wetland and is recorded for the flora of Iran.
  Keywords: Vitaceae, Vitis, New record, Shimbar Protected area, Iran
 • Marzieh Beigom Faghir*, Maryam Armudian Moghaddam, Robabe Shahi Shavvan Pages 103-117
  In the current survey, pollen, seed and fruit micro-morphological characters of the genus Geum L., comprising 5 species from two subgenera, Orthostylus Fisch & Mey. and Geum were examined using scanning electron microscope (SEM) and light microscope (LM). The pollen grains are monad, radially symmetrical, isopolar, tricolporate, medium in size, elliptical (from equatorial view) and triangular to circular (from polar view) in outline, subprolate to prolate in shape. The exine ornamentation is striate with micro perforation. Seeds coat micro -morphology revealed two types of sculpturing (including sulcat-ribbed and sulcat-foveolate) and fruits morphological analysis showed the importance of joint position and hairs on the style, beak length and hook in this genus. Principal component analysis (PCA) was carried out using a total of 20 characters. The result supports current classifications and emphasizes the importance of micro- macro-morphologocal traits for separating the two subgenera and species of the genus. Based on the important distinguishing characters a key is presented.
  Keywords: Morphology, micro morphology, pollen, seed coat, Fruit, Geum, Rosaceae
 • Abbas Gholipour*, Neda Parsa Khanghah Pages 118-122
  Silene mishudaghensis (Caryophyllaceae) from the section Auriculatae is described as a new species from Northwest of Iran. The new species is distinguished from its closely related species, S. araratica and S. longisepala by the shape of basal and cauline leaves, the shape of calyx, the length of alar and lateral pedicel and seed features.
  Keywords: New species, Silene, Sect. Auriculatae, flora, Iran
 • Ali Asghar Maassoumi Pages 123-125
  During checking the herbarium identified materials and consulting with existing data bases, four new names for the invalid names and 8 new synonyms were recognized which will be introduced.
  Keywords: Astragalus, new synonyms, new names, flora, Iran
 • Mohammad Aref Tabad, Mostafa Nemati *, Nastaran Jalilian Pages 126-128
  Trifolium incarnatum L. is reported for the first time for the flora of Iran. It has been collected from Marivan area in Kurdistan province. This species belongs to the section Trifoilium anddistinguished from T. sylvaticum Gerard ex Loisel by the following characters: Dense, large head (about twice as much as the later one) and red flowers. Also it differs from T. stellatum L. by possessing larger leaflets, oblong heads (about two times longer than the later) and red flowers.
  Keywords: Trifolium incarnatum, crimson clover, new report, Kurdistan, Iran
 • Habib Zare*, Tayebeh Amini Eshkevari, Mehrasa Zare Pages 129-132
  Phyllanthus tenellus Roxb. was lately found as naturalized species in Mazandaran province. This report represents the first record of the species for the flora of Iran. It seems that it is introduced through exotic plants commerce and often distributed in the gardens, especially in the ornamental plants nurseries. Since ornamental plants imports started in a large scale in Iran less than 50 years ago. It is a small and herbaceous plant and is easily recognized by its very small flowers in axillary cymes on the branches and leaves thin and fragile produced on lateral shoots which resembling a compound leaves.
  Keywords: Phyllanthus, Hyrcanian forests, New record, Iran
 • Saeedeh Sadat Mirzadeh Vaghefi*, Mostafa Assadi, Masoud Sheidai Pages 133-141
  The trichomes of silicules and pedicels in 37 Alyssum species of Iran were studied. The shapes of trichomes vary from star-shape to simple and dendroid. The star-shape is the most common type. Section Alyssum has the most diversity in its trichomes. Some of species have two kinds of trichomes on their silicules. The form of trichome in some species like A. hirsutum and A. heterotrichome separate them from the other species. Therefore, the trichome shapes in Alyssum species can be used as a taxonomic tool to some extent.
  Keywords: Trichome, silicule, Diversity, Alyssum, Brassicaceae
 • Pages 142-151
  Leaf anatomical characters of eight Iris L. taxa were compared and their relations were determined. Iris danfordiae, Iris celikii, Iris histrioides, Iris pamphylica and Iris histrio ssp. aintabensis are endemic to Turkey. Iris bakeriana, I. celikii, I. histrioides, I. pamphylica, I. histrio ssp. aintabensis and Iris histrio ssp. histrio have limited distribution in Turkey. The differences were seen especially in the mesophyl layer of the leaves. Mesophyll of I. reticulata and I. histrioides have an unifacial ensiform structure. Whereas mesophyll of the other investigated taxa have a bifacial ensiform structure. Leaf outline structure of all taxa are quadrangular structure (excluding I. bakeriana-terete structure). In mesophyll of leaves, hexagonal crystals (I. histrioides, I. danfordiae, I. bakeriana, I. histrio ssp. histrio, I. histrio ssp. aintabensis and I. pamphylica) and crystalline granules (I. reticulata, I. bakeriana, I. celikii, I. danfordiae, I. histrio ssp. histrio, I. histrio ssp. aintabensis and I. pamphylica) were found. The layer number of spongy and palisade parenchyma also vary among taxa. In the leaf anatomic characters of I. histrio ssp. histrio, I. histrio ssp. aintabensis, significant differences were not obseved. Based on the above leaves anatomical characters, we suggest that (1) I. reticulata and I. histrioides should be independent species with close relationships; (2) ssp. histrio and ssp. aintabensis should be homonym of I. histrio, rather than of its subspecies; (3) I. danfordiaeand I. celikii should be independent species with close relationships; (4) I. pamphylica and I. bakeriana are different species of the subgenus.
  Keywords: Iris taxa, rare endemics, leaf anatomy, Turkey
 • Elham Aghababaeyan, Maneezheh Pakravan*, Akhtar Tavassoli Pages 152-157
  The somatic chromosome numbers and karyotype of five species of Onopordum L. (Asteraceae) from Iran were investigated. Our results confirm that all of the species are diploid (2n=34). First chromosome reports are presented for O. leptolepis DC., O. heteracanthum C. A. Mey. and O. carduchorum Bornm & Beauverd. Besides, the chromosome numbers of O. armenum Grossh., O. carduchorum and O. acanthium L. are reported from Iran for the first time, confirm the previous reports. Karyotype formulae for O. armenum, O. carduchorum and O. leptolepis were similar (1Sm+16m), for O. heteracanthum and O. acanthium were respectively 17m and 1M+16m+2B.Satellites were commonly found on submetacentric pairs, being also variable in morphology and location.
  Keywords: chromosome, Iran, Karyotype, Onopordum
 • Azadeh Akhavan, Hojjatollah Saeidi *, Shahin Zarre, Mohammad Reza Rahiminejad Pages 158-164
  Chromosome numbers and karyotypes of 10 species of Allium section Acanthoprason collected from different localities in Iran are presented. Seven counts represent new reports. Chromosomal characteristics were determined using photographs complemented by statistical analyses. Our results show that the members of this section are diploid with homogeneous karyotypes characterized by the basic chromosome number of x = 8. The karyotypes are ±symmetrical composing mainly of metacentric and submetacentric chromosomes.
  Keywords: Allium subgenus Melanocrommyum, karyology, Cytotaxonomy, phylogeny, Flora of Iran
 • Farzaneh Sadat Ghasemi *, Adel Jalili, Saeede Sadat Mirzadeh Vaghefi Pages 165-168
  Chromosome number and karyotype are determined for three species: Scorzonera parviflora (Asteraceae) (2n=14) Silene noctiflora (Caryophyllaceae) (2n=24) and Ranunculus repens (Ranunculaceae) (2n=32). Idiogram was prepared for each species. Symmetrical karyotypes were class 1A in Scorzonera parviflora, class 2A in Silene noctiflora and class 2B in Ranunculus repens.Karyotype formula were 7m inScorzonera parviflora, 8m+ 4sm in Silene noctiflora and 13sm+3m in Ranunculus repens.
  Keywords: Karyotype, cytology, Compositae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Asia
 • Maryam Moudi *, Rusea Go Pages 169-178
  The present study focused on the molecular phylogeny of the four sections (Aporum, Crumenata, Strongyle, and Bolbidium) of genus Dendrobium SW. (Orchidaceae) based upon low copy nuclear gene, Xanthine Dehydrogenase (Xdh) sequences using maximum parsimony (MP), maximum likelihood (ML) and Bayesian (BI) methods. Single and low copy nuclear genes have been increasingly used in phylogenetic reconstruction because they contain large amounts of genetic information and are biparentally inherited. Classifications based on morphological characters have not been able to clearly divide these four sections and neither do they support their monophyletic origins. Therefore, detailed analysis using molecular data is required to ascertain their status. This study includes 20 species of genus Dendrobium and 2 species from genus Bulbophyllum (section Sestochilus) as outgroup taxa. According to the results, the aligned sequences consisted of 733 nucleotide characters of which 131characters were parsimony informative. The analysis revealed that the nuclear genes can be reliable marker for the phylogenetic study of genus Dendrobium. The results suggested that the four sections are probably best considered as one section instead of four and based on the International code of Botanical Nomenclature (ICBN) rules can be named as section Aporum for this new classification.
  Keywords: Dendrobium, Orchidaceae, low copy nuclear gene, Xdh, monophyly, phylogeney