فهرست مطالب

مطالعات افکار عمومی - پیاپی 16 (زمستان 1394)
 • پیاپی 16 (زمستان 1394)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/11/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی حسین حسین زاده*، عبدالرضا نواح، فریدون نجفی شبانکاره صفحه 1
  در عصر دیجیتال وسایل ارتباط جمعی با انتشار افکار مختلف و شیوه های گوناگون زندگی، فضاهای اجتماعی را بطور محسوسی دگرگون ساخته اند، در این میان صنعت بازی های رایانه ای به عنوان ابزاری تاثیرگذار در مسیر تغییر رفتار کاربران عمل می کنند، به گونه ای که فهم و درک ما از جهان را از طریق ساختن، انتقال و تکرار بازنمایی های مختلف شکل می دهند. در بررسی متون رسانه ای، مولفه های ایدئولوژیک موجود در ورای این متون و تاثیر آن در شکل گیری نگاه مخاطبان امری است که باید به شکل جدی مدنظر قرار گیرد. در سال های اخیر شاهد برجسته تر شدن تصویر مسلمانان در رسانه های غرب و به طور خاص در بازی های رایانه ای بوده ایم، نوشتار حاضر تلاش دارد با بررسی بازنمایی های شمایل نگارانه ی اعراب و مسلمانان، ساختارهای روایی و مراحل بازی به بررسی شیوه هایی بپردازد که اعراب و مسلمانان در بازی های ویدیویی بازنمایی شده اند، بدین منظور سه بازی رایانه ای ایدئولوژیک ساخته شده در سالیان اخیر، که به نحوی با اسلام و مسلمانان مرتبط بوده اند، با روش کیفی تحلیل نشانه شناختی، تجزیه و تحلیل شده اند. در این منظومه نظری رویکردی مرکب از نظریات استوارت هال درمورد بازنمایی در مرکز مباحث نظری قرار دارد و سپس دیدگاه ادوارد سعید در شرق شناسی به عنوان مصداقی از کاربرد نظریه بازنمایی ارائه می گردد. در نتیجه گیری، نشان می دهیم که امپریالیسم جهانی در حرکتی پیچیده و ترکیبی، اقدام به ایجاد نوعی اسلام هراسی در سطح افکار عمومی جهان می نماید و به تصویرسازی دلخواه از اسلام و تمدن اسلامی در ذهن مخاطب می پردازند.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، بازنمایی، شرق شناسی، اسلام، مسلمانان. تروریسم
 • سید رضانقبایی لنگرودی* صفحه 25
  شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است متشکل از گره هایی مطلقا وابسته به یکدیگر. مطالعات اخیر فراست هایی نو نسبت به تاثیر عمومی شدن بلاگ ها، رسانه های اجتماعی و سایر حوزه های محتوای تولید شده از سوی کاربر بر شیوه های مصرف گزارش یا توزیع خبر مهیا نموده است. این تحقیق رسانه های اجتماعی و مخاطب مشارکت جو را مورد بررسی قرار می دهد. به عبارت دیگر، شیوه ای که در آن افراد از رسانه های اجتماعی برای شراکت و مصرف مقولات خبری بهره می گیرند و آیا در نتیجه احساس مطلع شدن بیشتر می کنند را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. این مقاله، روی هم رفته، بر یافته های پیمایش ردگیری شده روزانه نسبت به استفاده افراد از اینترنت مبتنی است. نتایج این گزارش نیز مبتنی بر داده هایی است که از مصاحبه های تلفنی بین دسامبر 2009 و ژانویه 2010 در بین نمونه ای از 2259 فرد 18 سال به بالا صورت گرفته است. برای نتایج مبتنی بر نمونه کل، با اطمینان 95 درصدی می توان گفت که خطای قابل استناد به نمونه و سایر تاثیرات تصادفی مثبت یا منفی 2. 3 درصد نقطه است. برای نتایج مبتنی بر کاربران اینترنت، حاشیه خطای نمونه مثبت یا منفی 2. 7 درصد نقطه است. از ترکیب نمونه شماره گیری های تصادفی خطوط زمینی و همراه که معرف تمامی بزرگسالان آمریکایی است که به یکی از دو خط تلفنی ذکر شده دسترسی داشتند استفاده گردید. اکثریت پاسخگویان این حقیقت را نشان می دهند که آنها برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان اقدام به شراکت خبر می کنند. آنها بیان می دارند که از این رو به شبکه دوستان متکی هستند تا به سمت مقوله خبری هدایت شوند که این مهم نیز می تواند معرف خوبی برای علایقشان باشد. یافته های تحقیق بیانگر این حقیقت است که افراد زیر 35 سال برای دسترسی به سرنخها و آلرتهای خبری بشدت به شبکه های اجتماعی خود متکی هستند. اکثریت پاسخگویان در معرض مقولات خبری قرار دارند که احتمالا در جای دیگر وجود ندارند یا در نتیجه فیس بوک و توئیتر نادیده گرفته شده اند.
  کلیدواژگان: حوزه های محتوای تولید شده از سوی کاربر، رسانه های اجتماعی، مشارکت کنندگان خبر، شراکت اخبار، خبر توئیتر و فیس بوک
 • کمال اکبری، سیدعلی محمدآذربخش* صفحه 47
  دیپلماسی رسانه ای از جمله مفاهیم جدید در حوزه روابط بین الملل است که دارای کارکردها و ابعاد متفاوتی در عرصه های گوناگون تبلیغاتی می باشد. امروزه شناخت کارویژه ها و ساختارهای بنیادین این نوع از دیپلماسی به عنوان یکی از حیاتی ترین مولفه ها در ارتباط میان دولت ها و ملتها در مقیاس های مختلف در آمده است. در حال حاضر تغییری در کارکرد رسانه ها به دلیل نگاه ابزاری قدرتهای بزرگ جهانی ایجاد شده است که از رسانه ها به مثابه ابزار جنگی در عرصه نوین برای مقابله با قدرتهای غیر همسو یا متخاصم خود استفاده می کنند. از سوی دیگر این امر تا آنجا اهمیت دارد که تاثیر و تاثر و ارتباط دوجانبه میان سیاسیون و رسانه ها هر کدام تابعی از کارکردها و نقشهایی است که هر کدام برای تاثیرگذاری و متقاعد سازی افکار عمومی جهت پذیرش مجموعه تبلیغات در برابر آنها ایفا می نمایند. در این راستا به منظور بهره گیری از قدرت افکار عمومی برای پیشبرد اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده خود نوعی هجوم خاموش تبلیغاتی و پیام رسانی را برای آنها تدارک می بییند. در این وضعیت مخاطب ناخواسته و طی فرایندی استراتژیک با میل درونی خود به پذیرش پیام های منابع رسانه ای اقدام می تماید که ممکن است این پیام ها در راستای وجوه مثبت یا منفی منافع عمومی و امنیت ملی کشور خود باشد به عبارتی نوعی جنگ نرم استراتژیک را در فرایندی مبهم و ناپیدا پذیرا می شود. بنابراین هدف این مقاله شناخت فرایند راه اندازی جنگ نرم برای متقاعد سازی افکار عمومی در دیپلماسی رسانه ای است. نویسندگان در این مقاله با بررسی و شناخت دیپلماسی رسانه ای و مجموعه ابعاد، ابزارها و کارکردهای آن و با توجه به اصول استراتژیک این مقوله به نسبت میان دیپلماسی رسانه ای و جنگ نرم پرداخته اند و در ادامه با معرفی و شناخت فرایند نهادینه کردن جنگ نرم در دیپلماسی رسانه ای به مهمترین تاثیرات متقابل میان این مقولات نظر دارند. در نهایت به چگونگی کارکرد جنگ نرم در عرصه دیپلماسی رسانه ای و بیان استفاده از این تکنیک در رسانه های کشورهای توسعه طلب و همچنین به ارایه مدلی برای مقابله و بهره گیری از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اسلامی پرداخته اند.
  کلیدواژگان: دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای، افکار عمومی، جنگ نرم، متقاعد سازی
 • ایوب امیرکواسمی* صفحه 71
  قبل از جنگ سرد، کارگزاران سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی این کشور را براساس تهدیدات کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی سابق، تعریف و تعیین می کردند؛ ولی فروریزی بلوک شرق موجب شد که جامعه مزبور به یک راهبرد جدید اقدام نماید که در آن گسترش مردم سالاری به جهان در اولویت قرار گیرد. بنابراین پرسش مقاله حاضر این است که چرا ایالات متحده آمریکا مصمم است که دمکراسی سیاسی خود را جهانی سازد. لذا در این مقاله استدلال می شود که آمریکا ثبات سیاسی خود را منوط به جهانی کردن دمکراسی می بیند وجهت دستیابی به آن از اهرم های نرم بهره می جوید. نگارنده برای توجیه مواضع این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی متوسل خواهد شد.
  کلیدواژگان: دمکراسی سیاسی، سیاست خارجی، جهانی کردن دمکراسی، ثبات سیاسی، ابزارهای نرم
 • روح الله اسلامی* صفحه 95
  عصر اطلاعات با محوریت بخشیدن سازه ای و ساختاری به رفتار عملی بشر بسیاری از محدودیت های انسانی و طبیعی رو به روی او را که زمانی در نا ممکن ها و آرزوها و آرمان های او بود، به عرصه ی واقعیت اجرایی درآورد. انسان توانمندتر و قدرتمندتر توانست بسیاری از رخدادهای عدم قطعیت اطراف خویش را رام کند. تکنولوژی در شکل اطلاعاتی خویش نوید بخش بهشتی عملی از امکان های زندگی بهینه تر و با سرعتی فراوان گشت. از ناتوانی بشر در دروغ گویی به خاطر قرار گرفتن در ساختارهای مجازی تا دموکراسی های دیجیتالی و شهروند مجازی و همین طور نابودی مرگ با استفاده از فن آوری های بیوتکنولوژیک. در این میان گروهی از اندیشمندان و فلاسفه به نقادی و شک در این بدیهیات پرداختند و به جای سرعت به دنبال امنیت و آرامش گمگشته در عصر جدید می گشتند. اعتقاد این گروه از متفکران آن بود، که ما شاهد اوج گیری مدرنیته هستیم، که در آن شکل بلوغ و تکامل یافته هجومی مدرنیته در گونه پسامدرن زندگی بشر را در رهاشدگی بدون فکر قرار داده است. این گروه از فلاسفه بدلیل دفاع از وضع موجود و موضع گیری نسبت اخلاقی نسبت به روندهای نسبی گرای عصر اطلاعات به محافظه کاری شهرت یافتند. در این مقاله قصد داریم دغدغه رویکرد فلسفه سیاسی محافظه کار را با روشی تفهمی با توجه به شاخه های گوناگون آن در فلسفه سیاسی، عالمان محافظه کار و جهان سومی های محافظه کار بررسی کنیم.
  کلیدواژگان: محافظه کاری، فلسفه سیاسی محافظه کار، جهان سومی های محافظه کار
 • علی اکبر جعفری*، سید محمد جواد قربی صفحه 113
  انقلاب و دگرگونی های ناشی از آن یکی از پدیده های رایج در حیات بشری است که با اجتماعات بشری همگام و همراه بوده است و همواره خاطرات ناخوشایند و تلفات جانی و مالی را به همراه داشته است. این انقلاب های نوین که در ربع آخر قرن بیستم به صحنه کنش های سیاسی وارد شده اند، عاری از خشونت و خون ریزی هستند و به همین خاطر از مشروعیت بیشتری نسبت به انقلاب های سخت و کلاسیک برخوردارند. انقلاب های رنگی یکی از شگردهای نوین براندازی فرهنگی و نرم محسوب می گردند که ابتدا در کشورهای پساکمونیستی و با مدیریت عاملان خارجی و اپوزیسیون صورت می پذیرد و توسط جین شارپ برنامه ریزی شده است و انقلابیون اصول تجویزی او را پیاده می سازند و با بهره گیری از جنبش های نوین و شبکه های اجتماعی به مخالفت می پردازند و در این مسیر از سرمایه های خارجی ارتزاق می نمایند. انقلاب های رنگی، تغییرات مسالمت آمیزی هستند که با نمادهای رنگی در نظام های بسته و دیکتاتور شکل می گیرند و به نوعی محصول موج سوم دموکراسی محسوب می گردند. این انقلاب ها در عصر حاضر با محدودیت ها و آسیب هایی روبرو هستند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ مقابله و مقاومت، زمان طولانی، محدودیت های رهبری، حکام فاقد تجربه حکومت مستقل، حساسیت های پائین و غیره. مقاله حاضر مترصد است با بهره گیری از روش اسنادی توصیفی به بررسی انقلاب رنگی به مثابه یکی از رخدادهای جدید براندازی فرهنگی و سرنگونی نظام های سیاس بپردازد.
  کلیدواژگان: براندازی فرهنگی، انقلاب های رنگی، نظم فرهنگی، موج سوم دموکراسی، جنبش های نوین اجتماعی، ژئوپلیتیک، جین شارپ، قدرت های خارجی
 • محمدرئوف حیدری فر* صفحه 137
  دیدگاه های متناقض و گوناگونی در رابطه با آینده و ماندگاری دولت ملت ها وجود دارد. در این زمینه ژئوپلیتیک به فهم و درک پیچیدگی های که در روابط بین الملل در آینده وجود خواهد داشت کمک می کند. در خصوص وضعیت دولت ملت و سایر بازیگران عرصه ژئوپلیتیک، برخی - جهان گرایان - به پایان این واحدهای ژئوپلیتیکی معتقدند؛ عده ای دیگر به نام واقع گرایان یا شکاکان به عدم تغییر در فضای سیاسی سال های پیش رو اعتقاد دارند. دیدگاهی دیگر نیز هست که به تحول گرایی مشهور می باشد. براساس این دیدگاه که رویکردی بینابین دارد تحول و تغییرات اساسی و عمیقی انجام گرفته و می شود ولی ژئوپلیتیک سنتی به عنوان مفهومی پایدار دارای نقش و جایگاه مخصوص به خود خواهد بود. هدف مقاله تاکید براین نکته است که براساس سیستم وستفالیایی نمی توان ژئوپلیتیک را درآینده تعریف و تفسیر نمود. هرچند جهانبینی از زوایه دولت محوری منسوخ شده ولی درست است که فرض نمود که دولت ملت ها مفهومی ماندگار و همیشگی در آینده بشر خواهد بود. هم چنین باید ذکر نمود که این واحد در کنار سایر واحدها البته با توان بیشتری از آن ها به سازماندهی و بازسازی قوانین ژئوپلیتیکی می پردازد و این فرایند چیزی جز چندمحوری نمی باشد.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، چندمحوری، دولت ملت، مقیاس
 • بیژن خواجه نوری*، زهرا ریاحی، سید ابراهیم مساوات صفحه 165
  جهانی شدن فرایندی غیر قابل انکار است، هرچه بیشتر در برابرش مقاومت کنیم، بیشتر از مسیر جهان کنار می رویم و هر چه بیشتر خود را از آن کنار کشیم، بیشتر به دام آن گرفتار می آییم. تفکر فرهنگ جهانی، تعامل و دخالت فرهنگ ها را مطرح می کند، یعنی این فرهنگ ها هستند که اولا در پس سیاست ها، اقتصاد و قدرت ها ظهور می کنند و ثانیا در مواقعی مستقیما مطرح می شوند. در این بین، مقاومت هایی توسط فرهنگ ها صورت می گیرد. در این راستا، این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با پذیرش فرهنگ جهانی در بین جوانان 14 تا 30 سال شهر شیراز پرداخت. تکنیک مورد استفاده در این تحقیق پیمایش است و داده ها از طریق پرسشنامه خودگزارشی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین متغیرهای مختلفی از جمله سبک های زندگی نوین، میزان دینداری، اعتماد به دوستان، اعتماد به خانواده و پذیرش فرهنگ جهانی توسط جوانان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی می توان گفت 31 درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیونی قابل تبیین است.
  کلیدواژگان: فرهنگ جهانی، جوانان، سبک های زندگی نوین
 • مهدی جاودانی مقدم* صفحه 195
  یکی از مهم ترین پایه های دموکراسی به عنوان حکومتی از مردم، بر مردم و برای مردم، تاکید بر حضور و مشارکت مردم در ساخت سرنوشت جامعه و نظام سیاسی آن می باشد. در این زمینه، اگرچه از گذشته همواره دولت های دموکراتیک تلاش نموده اند تا از طریق اشکال مختلف مانند برگزاری انتخابات آزاد یا همه پرسی، نقش مردم در سیاستگذاری ها را تضمین نمایند اما همزمان آنان به دنبال فهم نظرات و دیدگاه های افراد در جامعه و خواسته ها و اولویت ها آنان و همچنین جهت دهی افکار عمومی نیز برآمده اند. این مساله سبب شده است که نظرسنجی به عنوان ابزاری برای ارزیابی وضعیت افکار عمومی به عنوان نبض جامعه در دستور کار قرار گرفته و موسسات تخصصی نظرسنجی متعددی نیز تاسیس گردیده اند. بااین وجود، با توسل به دیدگاه فوکو در زمینه رابطه دانش و قدرت می توان تلاش برخی از این موسسات برای نظرسازی را نیز مشاهده کرد. در این مقاله، به مهم ترین نتایج نظرسنجی برخی موسسات معتبر پژوهشی در قبال تحولات خاورمیانه – فارغ از نظرسنجی یا نظرسازی- اشاره شده است.
  کلیدواژگان: افکار عمومی، نظرسنجی، موسسات نظرسنجی، خاورمیانه
|
 • Fereidoon Najafi Shabankareh, Dr Alihossein Hosseinzadeh, Dr Abdoreza Navah Page 1
  At the digital era, the social communication devices have sensibly altered the social regions with spreading various thought and different methods of life. The computer games industry also acts as an effective device in changing user behavior, so that models our cognition and thinking about the world with creating, transform and repeating of different representation. In survey of media writings, Ideological elements present beyond this writings and their effects on audienceinsight modeling is the subject that must be noted grandly. In recent years, Moslems imaging has became prominent in western Medias, especially in computer games. This article has effort to investigate the methods which the game producers use for imaging of Arabs and Moslems, researching on Arabs and Moslems imaging, justifiability structures and the game levels. For this purpose, three Ideological computer games created in recent years that are corresponding to Moslems and Islam, were Analysis with the qualitative semiotic analysis method. In this visionary system, a composite approach of Stuart Hall theories about Culturalrepresentation, is centered in Theoretical discussions, then Edvard saeed insight about Orientalism, is presented as a Symbol of representation theory usage. We show in conclusion that, Universal imperialism begins to creat a kind of Islam panic between general thought with a complex and synthetic mechanism, and makes its ideal imaging of Islam and Islamic culture in Audiences mind.
  Keywords: computer games, Orientalism, Culturalrepresentation, Islam, Moslems, Terrorism
 • Dr. Reza Na Ghbaei Langroodi Page 25
  Social media is a kind of social structure formed by dependent interwoven nods. Recent studies provided new insights on how the popularity of blogs, social media, and other user-generated content venues impacted the way in which news is consumed, reported or disseminated. The study explores social media and news participatory audience. In other word, it examined the way in which individuals use social media to share and consume news stories and thus if they feel more informed as a result. The study, overall, based on the findings of a daily tracking survey on people's use of the Internet. The results in this report are based on data from telephone interviews conducted between December 2009 and January 2010, among a sample of 2,259 people, age 18 and older. For results based on the total sample, one can say with 95% confidence that the error attributable to sampling and other random effects is plus or minus 2. 3 percentage points. For results based Internet users (n=1,675), the margin of sampling error is plus or minus 2. 7 percentage points. A combination of landline and cellular random digit dial (RDD) samples was used to represent all adults in the continental US who have access to either a landline or cellular telephone. The majority of respondents disclosed that they share news to stay connected with family and friends. The respondents’ report that they thus depend on their network of friends to guide them to news article, as they are a good representation for their own interest. The study found that individuals under the age 35 rely heavily on their social networks for tips and alerts to news stories. The majority of all respondents are exposed to news stories that they may have otherwise missed or overlooked as a result of Facebook and Twitter.
  Keywords: User Generated Content Venues, Social Media, News Participants, News Sharing, Twitter, Facebook News
 • Kamal Akbari, Seyyed Ali Mohammad Azarbaksh* Page 47
  Media diplomacy is one of the new concepts in the field of international relations that has a varying of function and dimensions in diverse areas of advertising. Today, cognitive function and the basic structures of this type of diplomacy as one of the most vital components of the relationship between states and nations have been at different scales. Now a change in the function of the media is to look at the global tool of the great powers has occurred that they use new media as a tool in the war against hostile powers or their non-conformity. In other words, a strategic audience War opaque and transparent process be accepted. The aim of this study is to understand the process of launching soft war to convince public opinion of the media diplomacy. The authors explain how the soft war in media diplomacy works, and expansionist countries using this technique in the media and also to provide a model for the deal and take advantage of this tool for Islamic goals.
  Keywords: Public Diplomacy, Media Diplomacy, Public Opinion, Soft war, persuasion
 • Ayoub Amir Kavasemi* Page 71
  Before the end of the cold war, the U. S. foreign policy makers described and specified the security of this country on the basis of communism and the former Soviet Union threats. But the collapse of the East Bloc led the mentioned society to adopt a new strategy that spreads democracy. So, the question of this essay is why the United States is determined to globalize its political democracy over the world. Therefore, this article, argues that America considers its own self political stability on the bases of the spread of democracy and for achieve its use the software instruments. The author, will resort to the descriptive and analytical methods to justify its research positions.
  Keywords: Political Democracy, Foreign Policy, Democracy Globalization, Political Stability, software instruments
 • Rouhollah Eslami* Page 95
  Information age with a focus on constructive and structural of human practical behavior has executed many natural and human constraints facing him that was before impossible and wishes and aspirations. Human could more efficient and powerful tame her uncertainty surrounding events. Technology in its information form promising heaven of life possibility and more efficiently and rapidly. In the meantime, a group of thinkers and philosophers began to criticism and doubt in these axioms and seek security in the new era that were lost instead of speed. This group of thinkers believed that we are witnessing the rise of modernity, where the maturation and evolution of the modern assault on human life in such a postmodern put abandonment without thinking. This group of philosophers to defend the status quo and moral position of relative trends leaning towards the information age became known as conservatism. In this article we take a conservative political philosophy concerned with interpretative methods according to the various branches of political philosophy, conservative scholars and conservative third world look.
  Keywords: Information age, Conservative, Political Philosophy, post modernism
 • Ali Akbar Jafari*, Seyyed Mohammad Javad Ghorbi Page 113
  Revolution and its change is one of the common phenomena in human life that has been with human communities and always bring unpleasant memories and the casualty. This new revolution in the last quarter of the twentieth century arrived to the scene of political action, devoid of violence and bloodshed and thus has more legitimate than classical and hard revolutions. Color revolutions are one of new techniques in software cultural subversion that first has happened in post-communist countries, managed by external actors and opposition. Color revolutions have planned by Gene Sharp and revolutionaries implement his principles of their prescription and oppose with advantage of new movements and social networks. This revolution in the present age face limitations and injuries of which are as follows; confrontation and resistance, long time, restrictions of leadership, the rulers lacked government experience independent, low sensitivity, and so on. This article by use of documentary-descriptive seeks to examine the color revolution as one of the new events in the cultural subversion and overthrow their political systems.
  Keywords: Cultural subversion, Color revolutions, Cultural order, Third wave of democracy, new social movements, Geopolitics, Sharp, Foreign Powers
 • Mohammad Raouf Heidarifar* Page 137
  There are different views about the future and continuation of nation states. Geopolitics can especially help to understand the complexity on International relations in this regard. In the term of nation states and other agents and their situation in geopolitical context, some- Globalists- believe to the demise of these geopolitical actors. Others i. e. skeptics or realists think no changes are in political space of upcoming years. Also, there is another approach named transformationalist. According to this view which has modified approach substantial and deep evolution and changes have been occurred and will do but traditional geopolitics as a permanent concept will have its own role and position. This article is trying to emphasis on that it is not to determine and interpret geopolitics according to Westphalia System. Although, statist approach has been obliterated but it is proper to assume that the state will be a persistence and permanent factor for human in the future. Also, it should be noted that along with this agent more strong and power than others, construction and restructuration of geopolitical rule has been done and polycentrism has been defined.
  Keywords: Geopolitics, Polycentrism, Nation state, Scale
 • Bijan Khaje Noori*, Zahra Riyahi, Seyed Ebrahim Mosavat Page 165
  The globalization is undeniable a process that the more we resisted, we will go further the way and the more we go away from it, more to come trap caught. Culturl globalization thought, suggests interction and involvement of cultures. It means first of all, cultures emerge behind the policies, economy and powers and second sometimes pose directly. In this situation, some resistances take place by culture. This study investigate the factors related to experience of cultural globalization of Shirazian youth between 14-30 years old. This study has been conducted using the survey method and the data needed have been taken applying self-report questionnaires. Findings show that there is significant relation between such as: new life styles, religiousness, trust to a friends, and trust to a family and attitude to cultural globalization. Also, based on regression analysis results, we can conclude that 31% of the dependent variable changes will be explained, by considering inserted variables into the regression model.
  Keywords: Globalizational Culture, Youths, New life styles
 • Mahdi Javdani Moghaddam* Page 195
  One of the foundations of democracy as government of the people, by the people and for the people is emphasizing the involvement of people in the construction fate of the society and its political system. In this context, although from past democratic governments have tried through various forms such as free elections or a referendum, to ensure the people role in policy making But as they seek to understand the opinions and views of people in the community and their needs and priorities and the direction of public opinion have emerged. So, the survey as a tool to assess the state of public opinion as the pulse of the society have been common and several surveys and specialized agencies have also been established. However, with the use of Foucault's view on the relationship between knowledge and power can be seen the trying some of these institutions in making the opinion. In this article, the most important poll of some prestigious institutions regarding the developments of the Middle East - regardless of polls or their making the opinion - mentioned.
  Keywords: Public Opinion, Polling Institutes, Middle East