فهرست مطالب

معمار - پیاپی 95 (بهمن و اسفند 1394)
 • پیاپی 95 (بهمن و اسفند 1394)
 • 110 صفحه، بهای روی جلد: 120,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/12/05
 • تعداد عناوین: 18
|
 • فردیت و همبستگی جمعی
  محمد محمدزاده صفحه 2
 • نقدی بر کتاب سرزمین های شب: معماری کشورهای اسکاندیناوی (شمالی)، تالیف کریستین نوربرگ شولتز
  کلارنس برتون شفیلد ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 4
 • طراحی اسکاندیناوی
  آرماند درور صفحه 6
 • دانمارک
 • معماری برای مردم، سیاست های معماری دانمارک
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 11
 • معماری معاصر دانمارک
  رضا عسگری، صبا قاسمی زاده صفحه 14
 • پروژه های معماران دانمارکی
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 21
 • گفتگو با جولین ویر، شریک دفتر معماری مولر
  رضا عسگری صفحه 44
 • گفتگو با لوئیس بکر، شریک و طراح دفتر معماری هنینگ لارسن
  صبا قاسمی زاده صفحه 48
 • زیرساخت اجتماعی
  بیارکه انگلس صفحه 51
 • دگرگونی نقش معمار در شهرسازی: بررسی شیوه طراحی شهری معاصر دانمارک
  رایان سولیوان صفحه 53
 • جایزه معماری پریتزکر، 2003
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 56
 • نروژ
 • دولت نروژ خواهان ارتقای معماری است، سیاست های معماری نروژ
  صفحه 61
 • معماری امروز نروژ محصول زمینه های مشترک
  ایمان شفیعی صفحه 66
 • پروژه های معماران نروژی
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 76
 • مردم باید برای رویارویی با معماری خوب، قوی باشند، گفتگوی اینگرید هلسینگ آلماس با سورفن
  صفحه 92
 • گفتگو با آرنه هنریکسن
  کامران افشار نادری صفحه 96
 • گفتگو با کتیل تورسن (دفتر معماری اسنوهتا)
  کامران افشار نادری صفحه 100
 • جایزه معماری پریتزکر، 1997
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 104