فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 21 (زمستان 1394)
 • پیاپی 21 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/07
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سعیده عسکریان، رضا کاظمی اسکویی* صفحات 9-20
  سرطان ریه شایع ترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان می باشد و سالانه بیشتر از یک میلیون نفر به علت ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهند. این سرطان به دو گروه اصلی به نام های سرطان ریه با سلول های غیر کوچک (NSCLC) و سرطان ریه با سلول های کوچک (SCLC) تقسیم می شود این دو گروه در خصوصیات بسیاری از جمله رفتارهای بیولوژیک، پاسخ به درمان و تغییرات ژنتیکی متفاوت هستند. مقاومت به درمانهای مرسوم (شیمی درمانی) مخصوصا در بیماران مبتلا به نوع NSCLC، یکی از چالش های عمده در پروسه درمانی این بیماری است. بنابراین ابداع روش های درمانی جدید برای افزایش میزان بقا و بهبود شرایط بیماران ضروری است و ترکیبی از روش های مختلف می تواند بازدهی درمانی را ارتقا بخشد. استفاده از RNA تداخلگر (siRNA) پتانسیل درمانی بسیاری برای درمان یا پیشگیری از بیماری های ریوی دارد. زمانی که مولکول siRNA وارد سلول هدف شود می تواند بیان ژن خاصی را مهار کند و اثرات درمانی دلخواه ما ایجاد شود. اما بزرگترین محدودیت این تکنیک که بزرگترین مانع بین مطالعات آزمایشگاهی و بالین می باشد انتقال آن به درون سلول است. یک سیستم انتقال ایده آل می تواند از siRNA در مقابل تجزیه آنزیمی محافظت نموده و فرار آن از آندوزوم سلول را نیز تسهیل کند در عین حال سمیت کم و یا قابل چشم پوشی دارد. درحال حاضر مطالعات کمی به منظور فرمولاسیون siRNA برای سیستم تنفسی وجود دارد که امید می رود در آینده ارتقا یابد این مقاله مروری ضمن معرفی سرطان ریه و siRNA به عنوان یک راهکار درمانی جدید، به بررسی چالش های انتقال siRNA به سلول های ریه با استفاده از حامل های غیر ویروسی می پردازد. به علاوه تعدادی از نانوحامل ها با پایه لیپیدی، پلیمری و پپتیدی برای انتقال siRNA به سیستم تنفسی را مورد مطالعه قرار داده است.
  کلیدواژگان: سرطان ریه، RNA تداخلگر، انتقال، نانوذرات
 • اسعد آذر نژاد، ارشد حسینی، زهره شریفی صفحات 21-28
  سابقه و هدف
  پروتئاز HIV نقش مهمی در بلوغ ویروس و تحریک پاسخ ایمنی میزبان دارد. به همین دلیل می تواند هم به عنوان یک هدف درمانی و هم در تست های تشخیصی کاربرد داشته باشد. در مطالعات قبلی، تولید rPR با مشکلاتی مثل سمیت، آبگریز بودن و تخلیص روبرو بوده است. هدف از این مطالعه، استفاده از سیستم بیانی pET102/D.TOPO برای غلبه بر مشکلات اشاره شده بود.
  مواد و روش ها
  پس از جداسازی ژن پروتئاز از ژنوم HIV، فرایند کلونینگ با استفاده از سیستم TOPO Cloning در وکتور بیانی pET102/D.TOPO انجام شد. بعد از القای بیان ژن با IPTG، پروتئین تولید شده با استفاده از روش کروماتوگرافی حاوی ستون Ni-NTA تخلیص شد و غلظت آن با استفاده از کیت بررسی پروتئین BCA سنجیده شد. تولید پروتئین نوترکیب با SDS-PAGE و وسترن بلاتینگ بررسی شد.
  یافته ها
  کلونینگ ژن پروتئازHIV-1 با استفاده از سیستم کلونینگ TOPO در وکتور بیانی pET102/D بوسیله PCR با موفقیت صورت گرفت و با sequencing تایید شد. غلظت rPR پس از تخلیص بین 60 تا 85 میکروگرم در میلی لیتر بود. بیان و تولید rPR به شکل محلول، با موفقیت انجام شد. و با SDS-PAGE و وسترن بلات تایید شد.
  بحث و نتیجه گیری
  در سیستم کلون سازی مورد استفاده به دلیل بیان rPR به صورت فیوز شده با تیوردوکسین و دارای برچسپ های هیستیدینی، مشکل سمیت،آبگریز بودن و تخلیص تا حد زیادی برطرف شد. با توجه به میزان rPR تولید شده، می توان از آن در تست های تشخیصی و جهت بررسی و طراحی مهارکننده های پروتئاز در مطالعات بعدی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: HIV، کلون سازی مولکولی، پروتئاز، پروتئین نوترکیب
 • محسن سقا، آزاده اقوامی تهرانی، محمد قاسم گل محمدی صفحه 29
  سابقه و هدف
  تکنیک دورگه سازی در محل بر روی جنین (wmISH) یکی از ابزار های قدرتمند در بررسی جایگاه بیان رونوشت ژن در بافت های جنینی است. این مطالعه با هدف راه اندازی این تکنیک با استفاده از کاوشگر ضد الگوی آنزیم RALDH2 که با دیگوکسی ژنین نشاندار شده بود انجام شد.
  مواد و روش ها
  پس از جداسازی جنین جوجه در مراحل ابتدایی تکوین، آنها فیکس و آبگیری شدند و پس از بیرنگ شدن و تاثیر پروتئین کیناز K بر آنها ابتدا محلول دورگه سازی و بعد محلول دورگه سازی حاوی کاوشگر ضد الگوی آنزیم RALDH2 به مدت 36 ساعت بر آنها تاثیر داده شد. در نهایت پس از شستشو با محلول SSC و انکوبه شدن با آنتی بادی ضد دیگوکسی ژنین به آنها محلول NBT/BCIP افزوده شد و جنین ها به محیط بافری NTMT منتقل شدند. به دسته از جنین ها کاوشگر الگوی این آنزیم اضافه شد و به جنین های کنترل منفی نیز هیچ گونه کاوشگری افزوده نشد.
  یافته ها
  پس از گذشت 36 ساعت به دنبال اتصال کاوشگر ضد الگوی آنزیم RALDH2 به رونوشت های این آنزیم در سومایت های جنینی و نیز لوله های عصبی و قلبی جنین جایگاه حضور این رونوشت ها در بافت های مذکور به رنگ آبی مشاهده شدند. در گروه هایی که کاوش گر الگو اضافه شده بود و نیز گروه کنترل منفی سومایت ها و بافت عصبی رنگ نگرقته بودند.
  نتیجه گیری
  با استفاده از تکنیک wmISH می توان ارزیابی دقیقی از مکان و میزان بیان رونوشت ژن ها در جنین به دست آورد.
  کلیدواژگان: دورگه سازی در محل بر روی جنین، کاوشگر RNA نشاندارشده با دیگوکس ژنین
 • محمدعلی قنبری، حسن ابراهیمی شاهم آبادی، زهرا صفاری، عظیم اکبرزاده صفحات 35-40
  سابقه و هدف
  سرطان کبد از کشنده ترین سرطان های دنیاست که هر ساله تعداد زیادی را به کام مرگ می کشاند و در حال حاضر 6 % کل سرطان های جهان را تشکیل می دهد. داروی ضد تومور سیس پلاتین در کنار خاصیت کشندگی بالای سلول های سرطانی، دارای عوارض جانبی متعدد و بعضا خطرناک است. به همین دلیل به جهت کاهش عوارض جانبی و در کنار آن افزایش کشندگی سلول های سرطانی، سیستم های دارورسانی در مقیاس نانو پیشنهاد می شود. لیپوزوم یکی از حامل های دارویی مناسب و لیپوزومه کردن یکی از روش های نوین در داروسانی است.
  مواد و روش ها
  برای تهیه نانولیپوزوم، نسبت مشخصی از لسیتین، کلسترول و پلی اتیلن گلیکول 3350 با یکدیگر مخلوط شد و سپس داروی سیس پلاتین به آن اضافه شد. میانگین قطر سیس پلاتین نانولیپوزومه شده با استفاده از دستگاه زتا سایز محاسبه شد. به علاوه اثر سایتوتوکسیسیتی داروی نانولیپوزومه شده با استفاده از روشMTT روی رده سلولی HepG2 بررسی گردید و مقدار IC50 توسط برنامه pharm محاسبه شد.
  یافته ها
  میانگین قطر سیس پلاتین نانولیپوزومه پگیله با کمک دستگاه زتا سایزر اندازه گیری شد که470 نانومتر به دست آمد. مقدار IC50 پس از انجام آزمون MTT افزایش 33 درصدی اثر سایتوتوکسیسیتی نانودارو نسبت به داروی آزاد را نشان داد.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که اثر سایتوتوکسیسیتی داروی نانولیپوزومه پگیله شده بیشتر از داروی آزاد می باشد و پیشنهاد می شود این پژوهش روی مدل های حیوانی نیز آزمایش شود.
  کلیدواژگان: سیستم های دارورسانی بر اساس نانو، نانولیپوزوم، سیس پلاتین، رده سلولی، HepG2 آزمون، MTT IC50
 • مجید صفری ساعتلو، فاطمه نجات زاده، رامین تقوی تبت صفحات 41-48
  سابقه و هدف
  به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر در خصوصیات جوانه زنی بذر توتون رقم بارلی 21، تحقیقی در دو بخش در آزمایشگاه مرکز تحقیقات توتون ارومیه درپاییز سال 1392 انجام یافت.
  مواد و روش ها
  در بخش اول، طرح در قالب کرت کاملا تصادفی با 26 تیمار و 3 تکرار انجام یافت که تیمارها عبارت از شاهد، مصرف غلظت 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد پلی اتیلن گلیکول به تفکیک در مدت زمان های 1، 2، 3، 5 و 10 روز، مصرف آب (هیدروپرایمینگ) به تفکیک در مدت زمان های 1، 2، 3، 5 و 10 روز بود. در بخش دوم، طرح به صورت فاکتوریل در قالب کرت کاملا تصادفی با 3 عامل و 3 تکرار انجام یافت که عامل اول، غلظت های 5/0-، 1-، 5/1- و 2 - مگاپاسکال پلی اتیلن گلیکول و آب مقطر، عامل دوم مدت 1، 2، 3، 5 و 10 روز پرایمینگ و عامل سوم شوری 1، 2، 3و4 و دسی زیمنس بر متر آب پتری دیش بود.
  یافته ها
  در بخش اول آزمایش، تیمارها بر زمان و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد تاثیر معنی داری داشت. میانگین زمان جوانه زنی با استفاده از پرایمینگ بذر توتون با پلی اتیلن گلیکول و همچنین آب مقطر به طور معنی دار کاهش یافت. درصد جوانه زنی در اثر هیدروپرایمینگ به مدت 3، 5 و 10 روز به طور معنی دار کاهش یافت. در بخش دوم آزمایش، عامل پرایمینگ بذر بر زمان جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد، عامل مدت زمان پرایمینگ بذر بر زمان جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 5 درصد و بر سرعت جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد و عامل شوری بر زمان جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 5 درصد و بر سرعت جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد تاثیر معنی داری داشت. زمان جوانه زنی با افزایش میزان شوری آب پتری دیش به طور معنی دار افزایش و شاخص سرعت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی کاهش یافت. طبق نتیجه گیری کلی، پرایمینگ بذر توتون منجر به بهبود ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی شد. بهترین مدت زمان پرایمینگ بذر در استفاده از غلظت 1 و 5/1 درصد پلی اتیلن گلیکول، مدت زمان یک روز بود.
  نتیجه گیری
  با عنایت به اهمیت زیاد سرعت جوانه زنی بذر لازم است بذر توتون با استفاده از غلظت های 1 یا 5/1 درصد پلی اتیلن گلیکول به مدت یک روز پیش تیمار شود.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، پلی اتیلن گلیکول، Nicotiana tabacum، سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی
 • مریم طلا، منصور آزاد، فرامرز لالویی، سعید تمدنی جهرمی، محمد جواد تقوی صفحات 49-57
  سابقه و هدف
  ماهی سوکلا Rachycentron Canadum از جمله ماهیان استخوانی خلیج فارس و دریای عمان است که از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد. در مطالعه حاضر، بررسی جمعیت و تعیین میزان تنوع ژنتیکی این گونه به منظور حفظ تنوع زیستی و معرفی ژنوتیپ های احتمالی موجود در مناطق عمده صید و پراکنش آن جهت اعمال مدیریت صحیح بر ذخایر این گونه مهم و اقتصادی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ماهیان چهار منطقه از لحاظ ژنتیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. به این منظور 120 عدد ماهی سوکلا از سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان جمع آوری گردید. DNA با روش فنل- کلروفرم از بافت باله پشتی استخراج شد و واکنش PCR با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی (پرایمر) بر اساس توالی نوکلئوتیدی ژنNADH dehydrogenase subunit 2 (ND2) طراحی گردید و سپس محصول PCR متعلق به 54 عدد ماهی سوکلا برای مطالعه تنوع جمعیتی این گونه تعیین توالی شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که میزان تنوع هاپلوتیپی در درون جمعیت نمونه های بوشهر 00/ 0 ± 00/0 و در نمونه های سیستان و بلوچستان 03/ 0 ± 00/0 و میانگین دو منطقه 015/ 0 ± 00/0 بود. همچنین میزان تنوع هاپلوتیپی در درون جمعیت نمونه های خوزستان 04/ 0 ± 00/0، در نمونه های هرمزگان 04/ 0 ± 00/0 و میانگین دو منطقه 04/ 0 ± 00/0 بود. همین طور میزان تنوع هاپلوتیپی در درون جمعیت نمونه های خوزستان 04/0 ± 00/0 و در نمونه های بوشهر 00/ 0 ± 00/0و میانگین دو منطقه 02/ 0 ± 00/00 بود. همچنین میانگین مناطق سیستان و بلوچستان و هرمزگان 035/ 0 ± 00/0 و میانگین مناطق بوشهر و هرمزگان 02/ 0 ± 00/0 ارزیابی گردید. در این پژوهش، در منطقه هرمزگان 8، سیستان و بلوچستان 4، بوشهر 4و در خوزستان 5 هاپلوتیپ مشاهده شد که بیشترین تنوع هاپلوتیپی در درون جمعیت ها به ترتیب در آب های هرمزگان و خوزستان و کم ترین تنوع هاپلوتیپی در بوشهر و سیستان و بلوچستان مشاهده گردید.
  بحث: در بین هاپلوتیپ های مشاهده شده، چند هاپلوتیپ از منطقه خوزستان در یک شاخه Clade جداگانه از دیگر مناطق (هرمزگان، سیستان وبلوچستان و بوشهر) قرار گرفت که می توان استنباط کرد این گونه غیر مهاجر دارای جریان ژنی کم تری در منطقه خوزستان نسبت به مناطق دیگر مورد مطالعه می باشد. این درجه از تمایز ژنتیکی را می توان به اثر عواملی مانند ساختار هیدروداینامیک منطقه (جریان های دریایی) بین تنگه هرمز و گواتر، وجود جریان گردابی در خلیج عمان و همچنین وجود جنگل های انبوه حرا به عنوان یکی از مهم ترین مناطق از لحاظ منطقه نوزاد گاهی برای لاروهای ماهی و میگو نسبت داد.
  کلیدواژگان: ماهی سوکلا Rachycentron Canadum، ژن NADH dehydrogenase subunit 2 (ND2)، خلیج فارس و دریای عمان، تعیین توالی
 • مریم اخباری، زهرا آقا جانی، الهام کریمی، اسما مازوچی صفحات 59-66
  سابقه و هدف
  longifolia Mentha با نام عمومی پونه، یکی از قدیمی ترین داروهای گیاهی است که کاربرد فراوانی در مصارف غذایی و طب سنتی ایران دارد. این مطالعه به منظور استخراج روغن اسانسی این گیاه و آنالیز اجزای تشکیل دهنده آن و همچنین استخراج ترکیبات روغنی و غیر قطبی و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتری این عصاره انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، برای اولین بار، روغن اسانسی گیاه با تکنیکSDE استخراج و با استفاده از دستگاه GC-Mass آنالیز و اجزاء آن شناسایی گردید. سنجش اثر آنتی اکسیدانی از طریق مهار رادیکال آزادDPPH، همچنین سنجش میزان اثرات ضد باکتری بر روی چهار سویه باکتری به روش دیسک دیفیوژن و از طریق اندازه گیری هاله عدم رشد بر روی عصاره استخراج شده با هگزان انجام شد.
  یافته ها
  اجزای عمده اسانس، دی-کارون (2/57 درصد) و لیمونن (7/15 درصد) می باشند؛ برخی ترکیبات اسانسی شناسایی شده در این مطالعه در گزارش های مشابه به آنها اشاره نشده است. نتایج نشان می دهد که عصاره هگزانی با وجود غیر قطبی بودن حلال، دارای قدرت مهار قابل ملاحظه ای برای DPPH می باشد. همچنین خاصیت ضد میکروبی بسیار بالایی نسبت به برخی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اجزاء استخراج شده توسط حلال هگزان علی رغم قطبیت پایین و ماهیت روغنی ترکیبات، علاوه بر دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی، دارای قدرت ضد میکروبی چشمگیری می باشند که تاکنون برای این گیاه در منابع علمی گزارش نشده است.
  کلیدواژگان: پونه، Mentha longifoli، SDE، فعالیت آنتی اکسیدانی، DPPH، خواص ضد باکتریایی
 • راضیه دربهانیها، داریوش نوروزیان شام اسبی، عظیم اکبرزاده خیاوی صفحات 67-73
  سابقه و هدف
  امروزه استفاده از نانوحامل ها در دارورسانی هدفمند عوامل درمانی، بسیار مورد توجه است. نانوذرات و به طور خاص نانوذرات طلا یک گزینه ی مناسب برای انتقال مواد مختلف به اهدافشان هستند. امروزه توجه زیادی به استفاده از سیستم های بیولوژیک مانند استفاده از میکروارگانیسم ها در تولید نانوذرات با کاربرد های جدید وجود دارد. بیوسنتز و اجتماع نانومواد با استفاده از سیستم های بیولوژیک پاک، سازگار با محیط زیست و غیرسمی در مقایسه با روش های سنتز شیمیایی نانوذرات به عنوان روش های سبز شناخته شده اند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جهت بیوسنتز نانوذرات طلا استفاده شد و سپس اثرات آنتی باکتریال و سیتوتوکسیسیته ی این نانوذرات سنتز شده مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نانوذرات طلای کاملا کروی با میانگین سایز 25 نانومتر سنتز شدند. با استفاده از روشMTT غلظت های مختلف نانوذرات طلا مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی غلظت ها بیش از نیمی از سلول ها زنده باقی ماندند. هم چنین تست های میکروبی MIC(حداقل غلظت مهارکنندگی) وMBC(حداقل غلظت کشندگی) نانوذرات طلا برای باکتری انتروکوکوس فاسیوم مقاوم به ونکومایسین گذاشته شد که در تمامی غلظت ها نانوذرات سبب مرگ باکتری ها شدند.
  نتیجه گیری
  با استفاده از نانوذرات طلا مقاومت به ونکومایسین در انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین(VRE) از بین رفت.
  کلیدواژگان: نانوذرات. بیوسنتز. سیتوتوکسیسیته. MIC. MBC. روش MTT
 • مسعود صالحی پور، سعید ذاکر بستان آباد، شهلا رضایی، عبدالرزاق هاشمی شهرکی صفحات 75-84
  سابقه و هدف
  به طور سنتی Nocardia asteroides گونه غالب مسبب نوکاردیوز در نظر گرفته میشود. شناسایی ایزوله ها بدست آمده با استفاده از تکنیک های مولکولی نشان میدهند که جنس ها در معرض پیچیدگی طبقه بندی قابل توجه ای قرار دارند و شناسایی پایه فنوتیپی می تواند مبهم باشد. هدف از این مطالعه بررسی توزیع گونه های نوکاردیا سویه های عمدتا بهبود یافته از بیماران مشکوک به سل، در طول دوره سه ساله بود (1388-1391).
  مواد و روش ها
  ایزوله های بالینی در سطح گونه با استفاده از تست های فنوتیپیک و روش ژنوتیپی شامل تجزیه و تحلیل توالی های تک و چند ژنی (MLSA) از ژن gyrB، 16S rRNA و secA1 شناسایی شدند.
  یافته ها
  نوکاردیوز در این مطالعه در 46 بیمار تشخیص داده شد. شایع ترین حالت زمینه ای پیوند عضو (6 نفر؛ 13٪)، سرطان (6 نفر؛ 13٪)، ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) (6 نفر؛ 13٪)، بیماری های ریوی مزمن غیر عفونی(5 نفر؛10.8 ٪) و سل (4 نفر؛ 8.7٪) شد. درگونه های نوکاردیا بدست آمده از 46 نمونه مختلف بالینی، شایع ترین نوع لاواژ برونکوآلوئولار (BAL) (43.5٪) بود. یازده گونه مختلف از نوکاردیا از بیماران شناسایی شد:asteroides N. (12 ایزوله)، cyriacigeorgica N. (9 ایزوله)، farcinica N. (7 ایزوله)، wallacei N. (6 ایزوله)، N. carnea (3 ایزوله)، N. otitidiscaviarum (3 ایزوله)، N. abscessus (1 ایزوله)، N. arthritidis (1 ایزوله)، N. kruczakiae (1 ایزوله)، N.nova(1ایزوله) و N. veteran (1ایزوله).
  نتیجه گیری
  عفونت ناشی از گونه های نوکاردیا به نظر می رسد شایع تر از انتظار عمومی باشد.مطالعه حاضر شواهد بیشتری را ارائه می کند که گونه های نوکاردیا قادر به ایجاد طیف گسترده ای از بیماری های انسانی در افراد سالم و بیماران دارای نقص ایمنی هستند. MLSA یک روش قابل اعتماد برای شناسایی گونه های دقیق از نوکاردیاهای ایزوله شده است و برای استفاده های معمول در آزمایشگاه بالینی بیشتر امکان پذیر خواهد بود.
  کلیدواژگان: نوکاردیا، عفونت، شناسایی، MLSA
 • شیوا آقاجری، کیوان اجلالی خانقاه، محمدحسن گرامی، محمود ابراهیمی، غلامعلی اکبرزاده، کاظم جوکار صفحات 85-92
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت جوامع بنتیک و منطقه بین جزر و مدی همچنین گسترش روز افزون تاسیسات شهری و صنعتی در سواحل، این مطالعه به منظور دستیابی به اطلاعات پایه ای مورد نیاز در کنترل و نظارت زیست محیطی سواحل انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  نمونه برداری از فروردین ماه سال 91 به مدت یک سال در چهار فصل از سال در سه منطقه ساحلی بندرعباس، بندر جاسک و بندر لنگه با استفاده از یک فروند شناور تحقیقاتی انجام گرفت.
  یافته ها
  در بررسی ماکروبنتوزها گروه های پرتاران، کم تاران، سخت پوستان، نرمتنان، نماتودا، نمرتین ها، روزنه داران، ستاره های شکننده و سایرین شناسایی شدند که در این میان سخت پوستان با مقدار333950 عدد در متر مربع بیشترین تراکم را داشتند.
  بحث: هر گونه تغییر در اکوسیستم ساحلی و منطقه بین جزر و مدی باعث تغییر در عوامل حاکم بر جوامع بنتیک می شود که این تغییرات بخوبی در عوامل دینامیکی مثل شاخص های زیستی این جوامع قابل مشاهده، بررسی و محاسبه می باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به بررسی تراکم ماکروبنتوزها و شاخص های تنوع زیستی، چنین به نظر می رسد که تراکم و تنوع ماکروبنتوزها پس از پدیده شکوفایی جلبکی تغییر چشمگیری نسبت به قبل از پدیده شکوفایی جلبکی در سواحل استان هرمزگان نداشته است.
  کلیدواژگان: ماکروبنتوزها، تنوع و تراکم، شکوفایی جلبکی، استان هرمزگان
 • محمد ابوطالب، هاتف آجودانی فر صفحات 93-98
  سابقه و هدف
  آنتی ژن ایمنی بخش باسیلوس آنتراسیس پروتئینی با خاصیت اتصال به گیرنده های سطح تمام سلول های بدن انسان می باشد. در سطح سلول های سرطانی گیرنده اختصاصی فعال کننده یوروکینازی پلاسمینوژن (uPA) ایجاد می شود که در سطح سایر سلول های نرمال بدن مشاهده نمی شوند. هدف از انجام این تحقیق تغییر جایگاه اتصال موجود بر روی PA با جهش زایی مستقیم می باشد به نحوی که این پروتئین فقط بتواند به سلول های سرطانی متصل گردد.
  مواد و روش ها
  در طی این تحقیق پلاسمید pMNA1 حاوی ژن PA به روش لیز قلیایی ازمیزبان خود جدا سازی شد. در ادامه با استفاده از پرایمر های فسفریله شده و استفاده از روش PCR هم پوشان جهش هدفدار بر روی ژن PA صورت پذیرفت. در ادامه قطعه حاصله بطور مستقیم بر روی ناقل PTZ57R کلون و به E.coli سویه DH5α انتقال یافت. با استفاده از آنزیم های برش دهنده KpnI و SalI ژن PA جهش یافته جدا و بر روی ناقل pWB980 انتقال داده شد. در آخر با استفاده از روش الکتروپوریشن به B.subtilis سویه WB600 انتقال یافت.
  یافته ها
  طی این تحقیق در توالی ژن PA با روش SOE PCR جهش ایجاد کرده که در پی آن کد ژنتیکی اسید آمینه 194 تغییر کرد. جهش ایجاد شده با تعیین ترادف بازی تایید گردید.
  نتیجه گیری
  سرطان مشهور به بیماری غیر قابل درمان و مرگ آور است. یکی از روش های درمان سرطان استفاده از توکسین های باکتریایی است البته در صورتی که فقط به سلول های سرطانی آسیب برساند. لذا با استفاده از پروتئین تغییر یافته PA که فقط به سلول های سرطانی متصل می گردد می توان امیدی تازه در درمان سرطان ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: فعال کننده یوروکینازی پلاسمینوژن، SOE PCR، آنتی ژن ایمنی بخش باسیلوس آنتراسیس
 • مسعود صالحی پور، سعید ذاکر بستان آباد، شهلا رضایی، عبدالرزاق هاشمی شهرکی صفحات 99-106
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه چند مرکزی، تعیین حساسیت دارویی ایزوله های مختلف نوکاردیا های جدا شده از نمونه های بالینی بود.
  مواد و روش ها
  تعداد یک صد و بیست و هفت بیمار مبتلا به نوکاردیوز از 5 استان کشور وارد این مطالعه شدند. تشخیص مولکولی گونه نوکاردیا با استفاده از تجزیه و تحلیل توالی S rRNA 16 انجام شد. تست حساسیت ضد میکروبی بر اساس توصیه موسسه استاندارد آزمایشگاهی و بالینی انجام شد.
  یافته ها
  35 ایزوله N. cyriacigeorgica، 30 ایزوله N. asteroids، 26 ایزوله N. farcinica، 12 ایزوله N. otitidiscaviarum و 10ایزوله N. abscessus در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفتند. همه باکتری های جداشده حساس به لینوزولید بودند. تمام ایزوله های N. cyriacigeorgica، N. asteroids، N. otitidiscaviarum، N. abscessus جدا شده به تری متوپریم سولفامتوکسازول حساس بودند، در حالیکه 8% از ایزوله های N. farcinica جداشده به این دارو مقاوم بودند. همه N. otitidiscaviarum جدا شده به ایمی پنم بسیار مقاوم بودند، اما N. cyriacigeorgica، N. asteroids، N. farcinica، N. abscessus تنها در حد متوسط مقاوم بودند.
  نتیجه گیری
  الگوهای حساسیت با متفاوت شدن گونه های نوکاردیا تغییر کردند. مقاومت به تری متوپریم سولفامتوکسازول در ایران پایین بود و نتایج این مطالعه نشان داد که این دارو همچنان می تواند به عنوان داروی خط اول درمان استفاده شود. لینوزولید نیز به خوبی نوکاردیا را پوشش می دهد و می تواند یک عامل خط دوم باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت دارویی میکروبی، حداقل غلظت بازدارنده (MIC)، نوکاردیا
 • مهسا نظری، امیر شکوه سلجوقی صفحات 107-116
  سابقه و هدف
  ترکیبات وانادیوم دارای دو نقش مهارکنندگی و ضدتوموری در مقابل عوامل شیمیایی مولد سرطان در انواع رده های سلولی می باشند. همچنین مطالعات نشان داده اند که کورکومین در غلظت های خیلی کم، موجب القاء آپوپتوز و مهار تکثیر سلول های سرطانی می شود. هدف از این مطالعه، سنتز کمپلکس جدیدی از وانادیم-کورکومین و ارزیابی اثرات آپوپتیک و ضدتکثیری این ترکیب می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، کمپلکس (1و7-بیس]4-هیدروکسی-3-متوکسی فنیل[-1و6-هپتادی ان-3و5-دی اوناتو) استیل استوناتو اکسو وانادیم (IV) سنتز گردید. سایتوتوکسیسیته این کمپلکس به منظور ارزیابی فعالیت ضد سرطانی آن بر روی رده های سلولیHeLa، MCF-7، HT-29، K-562 و Neuro-2a با روشMTT و فلوسایتومتری و استفاده از سیس پلاتین به عنوان مرجع، بررسی گردید. همزمان اثر این ترکیب سنتزی بر سلول های نرمال فیبروبلاست موش (L929) به عنوان شاهد ارزیابی شد.
  یافته ها
  IC50 ± SD (μM) بدست آمده از اثر کمپلکس سنتز شده بر روی رده های سلولیHeLa، MCF-7، HT-29، K-562،Neuro-2a و L929 به ترتیب 23/1 ± 65/5، 05/1 ± 48/2، 19/5 ± 6/42، 12/1 ± 99/3، 89/6 ± 3/65 و 98/8 ± 7/106 می باشد. در حالی که IC50 ± SD (μM) سیس پلاتین به عنوان یک داروی استاندارد در شیمی درمانی سرطان برروی همین رده های سلولی به ترتیب 12/0 ± 45/0، 11/2 ± 50/6، 93/4 ± 4/15، 93/2 ± 0/24 و 200< به دست آمد.. نتایج فلوسایتومتری کمپلکس مورد نظر نیز جمعیت زیادی از سلول ها را در نواحی آپوپتوز (%46/58) و 2/1 برابر بیشتر از سیس پلاتین (%03/48) در غلظت یکسان نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده سایتوتوکسیسیته ی بیشتری را برای کمپلکس مورد نظر در مقابل رده های سلولی K-562 و MCF-7 نشان داد. نتایج به دست آمده اثبات می کند کمپلکس سنتز شده هیچگونه تاثیر سایتوتوکسیکی بر روی بر سلول های نرمال فیبروبلاست موش (L929) ندارد. همچنین نتایج فلوسایتومتری کمپلکس وانادیم، بیانگر این است که کمپلکس جدید سنتز شده می تواند منجر به آپوپتوز سلول های سرطانی K-562 شود.
  کلیدواژگان: وانادیم، کورکومین، روشMTT، فلوسایتومتری، MCF، 7، K، 562، L929
 • مریم بی خوف تربتی، مسعود شعبانزاده، سمیه آزادیان صفحات 117-121
  سابقه و هدف
  شیمی درمانی یکی از روش های درمان سرطان است که در آن از داروهای شیمیایی استفاده می شود. رایج ترین اثرات جانبی شیمی درمانی اثر آن بر سلول های سالم و کشتن آن ها می باشد. شناخت و انتخاب داروهای شیمی درمانی جدید که کم ترین اثرات جانبی را داشته باشند دارای اهمیت است. ایندولوکینازولین دارای ویژگی های بیولوژیکی متعدد نظیر خواص ضد میکروبی و سایتوتوکسیک می باشد. در این مطالعه اثرات آنتی توموری ترکیبات ایندولوکینازولین سنتز شده بر روی رده سلولی سرطان پستان در مقایسه با سیس پلاتین بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  فعالیت ضد توموری ترکیب ایندولوکینازولین و سیس پلاتین بر روی رده سلولی سرطانی پستان MCF-7 به روش MTT بررسی گردید.
  یافته ها
  IC50 بدست آمده از اثر ایندولوکینازولین سنتز شده و سیس پلاتین به عنوان یک داروی استاندارد در شیمی درمانی سرطان بر روی رده سلولی MCF-7 به ترتیب μg/ml 83/6 و μg/ml 13/39 می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد ترکیب ایندولوکینازولین سایتوتوکسیک تر از سیس پلاتین بر روی رده سلولی MCF-7 می باشد.
  کلیدواژگان: ایندولوکینازولین، سیس پلاتین، ضد سرطانی، رده سلولی MCF، 7
|
 • Saeedeh Askarian, Reza K. Oskuee* Pages 9-20
  One of the common causes of cancer-related mortalities worldwide is lung cancer and more than 1 million people annually die from it. Lung cancers are divided into Non-small cell lung cancer (NSCLC) and small cell lung carcinomas (SCLCs) which are different in several characteristics like biological behavior, response to therapy and genetic alterations.Resistance to conventional chemotherapy, especially in NSCLC patients is a major challenge in the treatment process. Therefore, development of novel therapeutic strategies is essential for improvement of survival rate. Combination of different therapeutic methods is an approach which can maximize efficiency of the treatment.Small interfering RNA (siRNA) has been reported to have a huge potential for the treatment or prevention of various lung diseases. Once the RNA molecules have successfully entered the target cells, they could inhibit the expression of specific gene sequence through RNA interference (RNAi) mechanism and generate therapeutic effects. The biggest obstacle to translating siRNA therapy from the laboratories into the clinics is delivery. An ideal delivery system should protect the siRNA from enzymatic degradation, facilitate cellular uptake and promote endosomal escape inside the cells, with negligible toxicity.Very limited work has been done on the formulation of siRNA for inhalation which is believed to be the direction for future development. This review article introduces lung cancer and siRNA as a new treatment, and also studies the challenges of siRNA delivery to lung cells by non-viral carriers. Furthermore, it surveyed some nano carriers for pulmonary siRNA delivery with lipid, polymer and peptide basic.
  Keywords: Lung cancer, RNA interference, Nano, particle, Delivery
 • Asaad Azarnezhad, Arshad Hosseini, Zohreh Sharifi Pages 21-28
  Aim and
  Background
  HIV protease plays an important role in the maturation of the virus and host immune response stimulation; therefore it is important as a therapeutic target and can be used in diagnostic tests. In previous studies, producing rPR has been faced with problems such as toxicity, hydrophobic and purification. The purpose of this study is the use of expression system pET102/D.TOPO to overcome the mentioned problems.
  Methods
  Protease gene was isolated from the serum of an infected individual. Cloning process was performed by TOPO Cloning system. Protease gene transformed into E.coli BL21and induced with IPTG. Produced recombinant protein was purified by affinity chromatography (Ni-NTA column). Protein concentration was checked by BCA protein assay kit. Recombinant protein was identified by SDS-PAGE and western-blotting.
  Results
  HIV-1 protease gene Cloning using TOPO Cloning vector expression system pET102 / D was confirmed by PCR and sequencing. rPR concentration after purification was 60 to 85 micrograms per milliliter. rPR Expression and Immunogenicity by SDS-PAGE and Western blotting were confirmed.
  Conclusion
  Expression and production of rPR in soluble form was a success. In used Cloning system, because of the expression of rPR in fused form with thioredoxin and histidine tags, problems of toxicity, hydrophobicity and purification were noticeably solved. According to the generated rPR, it can be used to evaluate the diagnostic tests and for designing protease inhibitors in subsequent studies.
  Keywords: Human Immunodeficiency Virus, TOPO Cloning, protease, recombinant protein
 • Mohsen Sagha, Azadeh Aghvami Tehrani, Mohammad Ghasem Golmohammadi Page 29
  Aim &
  Background
  whole-mount in situ hybridization (wmISH) is a powerful tool to visualize the gene transcript in embryonic tissue. This study aimed at setting up wmISH using digoxygenine-labled RALDH2 antisense riboprobe.Methods & Materials: The early developing chick embryos were fixed and dehydrated upon dissecting. Following bleaching and protein kinase K treatment, the embryos were hybridized with hybridization buffer and then with the buffer containing RALDH2 antisense riboprobe for 36h. Upon washing with SSC solution and incubation with anti-digoxygenin Ab, the embryos were treated with NBT/BCIP and transferred to NTMT buffer. Some embryos received sense ribobrobe and negative control was considered as a group not treated with any riboprobes.
  Results
  Following binding the antisense riboprobe to RALDH2 transcript, blue color appeared in somites and neural tube as well as the cardiac tube. No color was detected in the embryonic tissue treated with the sense riboprobe or in untreated group.
  Keywords: whole, mount in situ hybridization, digoxygenin, labled riboprobe
 • Mohammadali Ghanbari, Ebrahimi Shaham Abadi, Zahra Saffari, Azim Akbarzadeh Khiyavi Pages 35-40
  Print Persian Abstract Author(s): Professor Department of Pilot Nanobiotechnology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran, Study Type: Research Article | Subject: Pharmacology | Received: 2016/01/19 - Accepted: 2016/01/19 - Published: 2016/01/19 Abstract: (138 View) Aim and
  Background
  Hepatocellular carcinoma (HCC) -an aggressive malignancy with high rate of mortality- is the third cause of cancer related death, worldwide. Cisplatin is a chemotherapy drug used for treatment of HCC. However, serious side effects of drug limit the therapeutic administer dose. Nanotechnology based devices such as liposome nanoparticles are capable to overcome these drawbacks and simultaneously improve the efficacy of drugs.
  Materials And Methods
  Cisplatin encapsulated liposomal nanoparticles were successfully constructed using lecithin, Cholesterol, PEG3350and CisPlatin. After characterization in vitro efficacy of nanodrug was evaluated with IC50 Pharm Microsoft.
  Results
  The size and zeta potential of nanoparticles were determined to be 470 nm and -20 mV.The cytotoxicity of drug loaded nanoparticles was increased by 33% compared to the free drug on the Hepatocellular carcinoma cell line HepG2 using MTT assay.
  Conclusion
  The results of study suggested evaluating the efficacy of nanodrug on the animal model of HCC and also the cytotoxicity of pegilated nanoliposome drug is more than the free drug.
  Keywords: Nanodrug delivery system, nanoliposome, Cisplatin, HepG2 cell line, MTT assay, IC50
 • Majid Safari Saatloo, Fatemeh Nejatzadeh, Ramin Taghavi Tabat Pages 41-48
  Aim &
  Background
  In order to evaluate the effect of priming on seed germination Burley 21 tobacco varieties, a research was conducted in the autumn of 1392 in Urmia Tobacco Research Center.
  Material And Methods
  In the first part, a completely randomized design with 26 treatments and 3 replications were conducted. Treatments were one control and 4 levels of polyethylene glycol (0.5, 1, 1.5 and 2%) at different periods of 1, 2, 3, 5 and 10 days, and water (priming) at different periods of 1, 2, 3, 5 and 10 days. In the second part, a factorial completely randomized design was conducted with 3 factors and 3 replications for the first factor, the concentrations of -0.5, -1, -1/5 and-2 MPa polyethylene glycol and distilled water, and for the second factor they were 1, 2, 3, 5 and 10 days priming and salinity; for the third factor were 1, 2, 3 and 4 dS m for per was petri dish.
  Results
  In the first part of experiment, the treatments on time and germination percentage at 1% level had a significant effect. The mean time of germination using tobacco seed priming with polyethylene glycol and distilled water significantly decreased. Germination in the priming effect for 3, 5 and 10 days significantly was reduced. In the second part of the experiment, seed priming had significant effect on germination time, germination rate, germination index, germination rate and germination percentage at 1 % level, time duration of seed priming on germination time, germination rate had significant effect at 1% level. Germination time in petri dish significantly increased with increasing salinity; while the germination rate and speed germination index declined. In conclusion, priming tobacco, resulting in improved germination rate, rate of germination and speed germination. The best priming time was 1 and 1.5 % polyethylene glycol and the duration of a day.
  Conclusions
  Considering the importance of tobacco seed germination rate, it is required to use concentrations of 1 or 1.5% of polyethylene glycol to be treated one day before.
  Keywords: Polyethylene glycol (PEG), Nicotiana tabacum, Germination, Germination percentage
 • Maryam Tala, Mansour Azad, Faramarz Lalooei, Saeed Tamadoni Jahromi, Mohammad Javad Taghavi Pages 49-57
  Aim and
  Background
  Rachycentron Canadum is one of the most important commercial species in the Persian Gulf. This study focuses on molecular investigation of mentioned species in order to find and introduce the genetic differentiations and also probable genotypes for monitoring and managing the genetic resources of populations in three major catch areas in the Persian Gulf and the Oman Sea.
  Materials And Methods
  120 individuals of this species were caught from the northern part of the Persian Gulf and Oman Sea. DNA extraction was performed from the dorsal part of the fin of 54 Individuals using Phenol-Chloroform method. Polymerase chain Reaction (PCR) was performed using a set of primers which designed based on NADH dehydrogenase (ND2) gene.
  Results
  The haplotype diversity from the populations of Bushehr 0. ± 0, Sistan Baluchestan 0. ± 0.3 and mean diversity was recorded 0. ± 0.015. Also haplotype diversity from the populations of Khuzestan and Hormozgan were 0. ± 0.04 and 0. ± 0.04 respectively and the mean diversity was recorded 0. ± 0.04. haplotype diversity from the populations of Khuzestan and Bushehr were 0. ± 0.04 and 0. ± 0 respectively and the mean diversity was recorded 0. ± 0.02.
  Discussion
  The study showed that some haplotypes of the populations belonging to Khuzestan were setting in one clade with common ancestor compared with the other population (Bushehr, Hormozgan and Sistan population) shown in another clade indicating that restricted genetic flow between Khuzestan and other studied areas. This study confirmed that several factors including barriers (mangrove forests) and marine currents can have an effect on the population diversity of this species in the Persian Gulf and Oman Sea.
  Keywords: Rachycentron Canadum, Cobia, Persian Gulf, Oman Sea, Sequencing, NADH dehydrogenase subunit 2 (ND2) gene
 • Maryam Akhbar, Zahra Aghajani, Elham Karimi, Asma Mazoochi Pages 59-66
  Aim and
  Background
  Mentha longifolia with the generic name "Wild Mint, is one of the oldest medicinal plants which have been widely used in Iranian food and medicine. This study was performed to extract the essential oil of Mentha longifolia and analysis of its components and also antioxidant and antibacterial properties of its oil and non-polar compounds, extracted by n-hexan.
  Materials And Methods
  In this study, the essential oil of M. longifolia was extracted using SDE technique for the first time. The obtained essential oil was analyzed using GC-Mass and its components are identified. Antioxidant activity of the oily compounds was measured via DPPH free radical scavenging activity; while, antibacterial effects were evaluated using disc diffusion method by measuring inhibition zone diameter evaluating n-hexane extract.
  Results
  The major components of the oil are d-carvone (57.2%) and limonene (15.7%). Some of the essential oil components, identified in this study, are not similar to those mentioned in the previous reports. The results indicate that despite non-polar nature of extract solvent, n-hexane extract has a noticeable inhibitory power on DPPH free radical. Also, it shows very high antimicrobial properties on gram-positive and gram-negative bacteria, which are comparable with standard antibiotics.
  Conclusions
  This study shows that components extracted by hexane as solvent, despite oily nature of compounds with low polarity, have antioxidant activity and also significant anti-microbial potential which have not been reported for M. longifolia in the literature.
  Keywords: Wild Mint, Mentha longifolia, SDE, Antioxidant activity, DPPH, Antibacterial properties
 • Raziyeh Darbahaniha, Dariush Norouzian Sham Assebi, Azim Akbarzadeh Khiyavi Pages 67-73
  Aim and
  Background
  Nowadays, using nanocarriers and targeted drug delivery have attracted more attention. Nanocarriers, especially gold nanoparticles have been presented as an appropriate choice for targeted drug delivery. Today, applying biological systems like microorganisms in synthesizing gold nanoparticles has been the focus of attention. Biosynthesis and aggregation of nanoparticles using clean biological systems which are biocompatible and non-toxic are known as green methods, especially compared with other chemical methods of synthesizing nanoparticles.
  Materials And Methods
  In this study, Staphylococcus aureus was used for the biosynthesis of gold nanoparticles and the effects of their antimicrobial and cytotoxicity were examined.
  Results
  Perfectly spherical gold nanoparticles with an average size of 25 nm were synthesized. Techniques using different concentrations of gold nanoparticles were studied by MTT assay, and the concentration of more than half of the cells survived. MIC and MBC gold nanoparticles microbial tests for vancomycin-resistant Enterococcus faecium utilized for all concentrations of nanoparticles were dead bacteria.
  Conclusion
  Using Gold Nanoparticles omitted vancomycin resistance in vancomycin-resistant Enterococci.
  Keywords: Nanoparticles, Biosynthesis, Cytotoxicity, MIC, MBC, MTT assay
 • Masoud Salehipour, Saeed Zaker Bostanabad, Sahla Rezaee, Abdolrazagh Hashemi, Shahraki Pages 75-84
  Aim and
  Background
  Traditionally Nocardia asteroides was considered the predominant species of causing nocardiosis. The improved identification of isolates using molecular techniques have shown that the genus exhibits considerable taxonomic complexity and phenotypic base identification can be ambiguous. The aim of this study was to assess the species distribution of Nocardia strains mostly recovered from patients suspected of having tuberculosis, during three years period (2009-2012).
  Material And Methods
  The clinical isolates were identified to species level using conventional tests and genotypic methods using single and multi locus sequence analysis (MLSA) of 16S rRNA, gyrB and secA1 genes. Nocardiosis was diagnosed in 46 patients.
  Results
  The most frequent underlying condition were organ transplantation (6 patients; 13%), cancer (6 patients; 13%), human immunodeficiency virus (HIV) (6 patients; 13%), non-infectious chronic lung disease (5 patients; 10.8%) and tuberculosis (4 patients; 8.7%). Nocardia species was recovered from 46 different clinical specimens, the most common of which was bronchoalveolar lavage (BAL) (43.5%). Eleven different Nocardia species were identified: N. asteroides (n=12), N. cyriacigeorgica (n=9), N. farcinica (n=7), N. wallacei (n=6), N. carnea (n=3), N. otitidiscaviarum (n=3), N. abscessus (n=1), N. arthritidis (n=1), N. kruczakiae (n=1), N. nova (n=2) and N. veterana (n=1).
  Conclusion
  In conclusion, infection caused by Nocardia species appears to be more common than is generally appreciated. The current study provides further evidence that Nocardia species are capable of causing a wide range of human diseases in healthy and immunocompromised patients. MLSA is a reliable method for accurate species identification of Nocardia isolates and would be more feasible for routine use in clinical laboratories.
  Keywords: Nocardia, infection, identification, MLSA
 • Shiva Aghagary, Keyvan Ejlali, Mohammad Hasan Gerami, Mahmood Ebrahimi, Gholamali Akbarzadeh, Kazem Khodadadi Jokar Pages 85-92
  Aim and
  Background
  Given the importance of the intertidal benthic communities as well as increasing urban and industrial facilities on the coast, this study was carried out to obtain basic information required in the control of the coast, environmental.
  Material And Methods
  Sampling was conducted in Bandar e Abbas, Bandar e Jask and Bandar e Lengeh by a powerboat in 2011 seasonally.
  Conclusion
  In this study Polycheata, Oligocheata, Crastacea, Mollusca, Nematoda, Nemerteana, Foraminiferida, Ophiuroidea and others were carried out. Results showed that Crustacea had the maximum density with amount of 333950 indm-2.
  Discussion
  Any changes to coastal ecosystems and intertidal zone will result in a change in the factors that govern the benthic communities as indicators of environmental changes as well as the dynamics of the visible world, evaluating and calculating.
  Results
  Due to Macrobenthos density and biodiversity indicators, it seems that a significant change in the density and biodiversity after algal bloom did not exist therefore; it had been before on the coast of Hormozgan.
  Keywords: Macrobenthos, Diversity, Abundance, Algal bloom, Hormozgan Province
 • Mohammad Abootaleb, Hatef Ajoudanifar Pages 93-98
  Aim And
  Background
  The immune antigen of Bacillus anthracis is a protein that can attach to the surface receptor of all human cells. At the surface of cancer cells there is a receptor that activates the uPA (Urokinase plasminogen) that do not exist in normal human cells. This research was conducted to change the site of attachment of PA gene with making direct mutation so that it can attach only to the cancer cells.
  Material And Methods
  In this study, pMNA1 plasmid containing PA gene was extracted from its host by basic lyse. Subsequently, phosphorylized primers and Overlap Extention PCR were used to make mutation on PA gene. The mutated segment was directly cloned in PTZ57R carrier and transferred to DH5α strain of E. coli. By catalyst enzymes KpnI and SalI the mutated PA gene was extracted and transferred to pWB980and by electroporation method it was transferred to WB600 strain.
  Results
  In this study mutation was occurred in sequences of PA gene by SOE PCR method resulting in a change in the genetic code of amino acid 194. The occurrence of mutation was confirmed by determining of base sequences.
  Conclusion
  Cancer is a serious disease that in many cases leads to death. One of the treatment methods of cancer is bacterial toxins if only cancer cells receive them. Therefore, using changed PA can be a hope in cancer treatment as it attaches only to cancer cells.
  Keywords: Urokinase plasminogen activator, SOE PCR, immune antigen of Bacillus anthracis, Bacillus
 • Masoud Salehipour, Saeed Zaker Bostanabad, Sahla Rezaee, Abdolrazagh Hashemi, Shahraki Pages 99-106
  Aim and
  Background
  The aim of this multicenter study was to determine the antibiotic susceptibility of clinically isolated Nocardia species.
  Material And Methods
  One hundred twenty-seven patients with nocardiosis were randomly selected from 5 provinces of Iran. Molecular diagnosis of Nocardia species was performed using 16S rRNA sequencing. Antimicrobial susceptibility testing was performed following the Clinical and Laboratory Standards Institute recommendations.
  Results
  Thirty-five N. cyriacigeorgica, 30 N. asteroides, 26 N. farcinica, 12 N. otitidiscaviarum, and 10 N. abscessus cultures were studied. All isolates were susceptible to linezolid. All isolates of N. cyriacigeorgica, N. asteroides, N. abscessus, and N. otitidiscaviarum were susceptible to trimethoprim-sulfamethoxazole, while 8% of N. farcinica isolates were resistant to this drug. All N. otitidiscaviarum isolates were highly resistant to imipenem, but N. cyriacigeorgica, N. asteroides, N. farcinica, and N. abscessus were only moderate resistant.
  Conclusion
  The susceptibility patterns vary with different species of Nocardia. Resistance to trimethoprim-sulfamethoxazole in Iran is low and this drug should be first line therapy, unless drug susceptibility testing shows resistance. Linezolid also covers Nocardia well and could be a second line agent.
  Keywords: Microbial Drug Resistance, Minimum Inhibitory Concentrations (MICs), Nocardia
 • Mahsa Nazari, Amir Sh. Saljooghi Pages 107-116
  Aim and
  Background
  Vanadium compounds have both inhibitory and antitumor effects against chemical agents that cause cancer in a variety of cell lines. Also, previous studies demonstrated that curcumin in low concentrations, induce apoptosis and inhibit the cancer cells proliferation. The aim of this study is the synthesis of new complex of vanadium-curcumin and evaluation of anti-proliferative and apoptotic effects of this compound.
  Material And Methods
  In this study, we synthesized the novel complex of vanadium, (1,7-bis [4-hydroxy-3-methoxyphenyl]-1,6-heptadiene-3,5- dionato) acetylacetonato oxovanadium (IV). The cytotoxicity of this complex was screened for antitumor activity against human breast cancer cells (MCF-7) human cervix epithelial carcinoma (HeLa), human colon cancer cell line (HT-29), human leukemia cell line (K-562), mouse neuroblastoma cell line (Neuro-2a) and normal mouse fibroblast cell line (L929) and using cisplatin as a comparative standard by MTT assay and Flow cytometry. The effect of synthesized compound on mouse fibroblast cell line (L929) was evaluated as control, simultaneously.
  Results
  The IC50 ± SD (μM) values, calculated for synthesized complex against HeLa, MCF-7, HT-29, K-562, Neuro-2a and L929 cell lines are 5.65 ± 1.23, 2.48 ± 1.05, 42.6 ± 5.19, 3.99 ± 1.12, 65.3 ± 6.89 and 106.7 ± 8.98 respectively, while The IC50 ± SD (μM) values, calculated for cisplatin as a comparative standard drug in chemotherapy against these cell lines, are 0.45 ± 0.12, 6.50 ± 2.11, 15.4 ± 4.93, 24.0 ± 2.93 and >200, respectively. Also the flow cytometry results for synthesized complex showed a high population of apoptotic cell (58.46%) and nearly 1.2-fold higher than cisplatin (48.03%) at the same concentration.
  Conclusion
  Our results showed that investigated complex exhibited higher cytotoxic activities against human breast cancer cells (MCF-7) and human leukemia cell line (K-562) compared to other cell lines. Our results confirmed that the synthesized compound have no cytotoxicity effects on mouse fibroblast cell line (L929). Also the flow cytometry results confirm that vanadium complex induce apoptosis in human leukemia cell line (K-562).
  Keywords: Vanadium, Curcumin, MTT assay, Flow cytometry, MCF, 7, K, 562, L929
 • Maryam Bikhof Torbati, Masoud Shaabanzadeh, Somayeh Azadian Pages 117-121
  Aim and
  Background
  Chemotherapy is a category of cancer treatment that uses chemical agents. The harmfulness of chemotherapy on normal cells by killing cells is the most common side-effects of chemotherapy. Characterization and selection of new powerful chemotherapy agents which have low side effects are important. Indoloquinazoline has a variety of biological activities such as antimicrobial activities and cytotoxic properties. In this study, cytotoxic effect of synthetic indoloquinazoline compound was studied on breast cancer cell line and compared with cisplatin.
  Materials And Methods
  Anti tumor activity of indoloquinazoline compound and cisplatin was studied on breast cancer cell line, MCF-7, by MTT assay.
  Results
  Indoloquinazoline compound showed antitumor activity with IC50 of 6.83 µg/ml by being Compared with 39.13 µg/ml of cisplatin, as a kind of standard drug on MCF-7 cell line.
  Conclusion
  The results showed indoloquinazoline is cytotoxic more than cisplatin on MCF-7 cell line.
  Keywords: Indoloquinazoline, Cisplatin, Antitumor, MCF, 7 cell line