فهرست مطالب

مجله متن شناسی ادب فارسی
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/09/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا ریاحی زمین*، صدیقه جمالی صفحات 1-18
  نفثه المصدور شهاب الدین محمد زیدری نسوی، از شاهکارهای نثر مصنوع و فنی فارسی است. این اثر واگویه های درونی و دلنوشته های نویسنده ای دردمند است که با زبانی تصویری به شرح سرگذشت آوارگی خویش، مقارن هجوم وحشیانه تاتار پرداخته است. زبان مصنوع و سرشار از تصویر نویسنده، به بهترین نحو گوشه هایی از تاریخ این سرزمین را بازگو می کند. هدف از پژوهش حاضر، که به شیوه توصیفی– تحلیلی انجام شده، بررسی جایگاه تصویر و تصویرپردازی و ابعاد مختلف آن در نفثه المصدور است. به این منظور پس از مقدمه ای کوتاه درباره زمینه کار و اهداف پژوهش، مباحث اصلی در سه دسته شگردهای تصویرسازی، کارکردهای تصویرپردازی و انواع تصاویر، ذکر شده است. نتایج نشان می دهد که نویسنده با شکل دهی کانون های تصویری خاص در کنار تصاویر پراکنده موجود در متن؛ تقویت تصویرپردازی از طریق اجزای کلام و بهره گیری از توانمندی های زبانی و بیانی نثر؛ تصاویری آفریده است که یا تجربه هنری او را بازمی نماید و یا با انتقال آن به مخاطب، حس همراهی و همدردی مخاطب را برمی انگیزد. تصاویری که عمدتا سطحی و اثباتی است و با ساختار اثر و نگرش نویسنده هم خوان.
  کلیدواژگان: نفثه المصدور، زیدری نسوی، تصویرپردازی، کانون های تصویری
 • هادی درزی رامندی*، محمد منصور طباطبایی صفحات 19-40
  «التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین» تالیف ارزشمند و نفیس امام الدین عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم الرافعی القزوینی است. متاسفانه این کتاب چنان که باید و شاید مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار نگرفته است. تنها نسخه مصحح و چاپی این اثر به اهتمام شیخ بزرگوار جناب عزیزالله عطاردی به طبع رسیده است. نخستین بار مرحوم عطاردی این اثر را در حیدرآباد هندوستان در سال 1362 تصحیح کرد و منتشر ساخت. جدیدترین چاپ آن نیز در سال 1391 توسط انتشارات عطارد روانه بازار شده است. علی رغم تیراژهای متوالی، متاسفانه اغلاط گسترده ای از قبیل بدخوانی، اسقاط کلمه یا بخش هایی از جمله، اغلاط نگارشی، سهو مطبعی و جز آن در این کتاب راه یافته است. از سوی دیگر چاپ جدید این اثر در بسیاری موارد نه تنها از مشکلات چاپ های گذشته نکاسته بلکه نسبت به چاپ های نخستین این اثر به مراتب بی اعتبارتر و مغلوط تر است. این مقاله در پی آن است که با استمداد از نسخ خطی اصیل و موجود این اثر، پاره ای از مشکلات و ابهامات این متن را که تنها به مدد نسخ خطی آن قابل توضیح هستند به مخاطب بنمایاند.
  کلیدواژگان: سهو، بدخوانی، اسقاط، نسخه، تصحیح، نقد
 • مهدیه اسدی*، حسین مسجدی صفحات 41-60
  رساله نفایس الکلام و عرایس الاقلام از آثار منثور قرن هفتم است که به دست رضی الدین خشاب- احمد بن محمود سمرقندی- در سال 643 ق تالیف و تدوین شد. به شهادت دیباچه این رساله منشآت گونه، رضی الدین که در همان سال صدرنشین مسند انشا بود؛ به فرمان افتخار جهان -از سران آل برهان - برای جلوگیری از تضییع و انهدام آثار باقیمانده این سلسله، نفایس را تدوین کرد. این رساله مجموعه ای از مفاوضات و امثله مربوط به آل برهان و مهر تاییدی بر ابقای حکومت آنها تا حداقل همین سال است.
  در متن نفایس الکلام –آنچنان که از ویژگی های سبک نثر اواسط قرن هفتم نیز هست- به جز شیوه های نثر فنی، گاه می توان نمونه هایی از گونه های دیگر نثر یافت که در مجموع رساله را در میان متون «فنی بین بین» این قرن قرار می دهد.
  این پژوهش ضمن معرفی مولف نفایس، به تبیین انطباق ویژگی های سبکی نثر فنی قرن هفتم بر این رساله و بیان جایگاه آن در میان آثار هم تراز، بیان و اثبات اهمیت تاریخی نفایس برای معرفی سلسله آل برهان و رساله هایی که از نفایس الکلام و نویسنده توانایش یاد کرده اند اختصاص دارد.
  کلیدواژگان: نفایس الکلام و عرایس الاقلام، رضی الدین احمد بن محمود سمرقندی خشاب، نثر فنی، آل برهان
 • سید امیر جهادی* صفحات 61-84
  عرفان و تصوف اسلامی درخت باروری است که شاخه های برومند آن در قالب تالیفات ارجمند از نخستین قرون پس از اسلام شکوفا شده است و گروه کثیری از خواستاران و مریدان را ممتع و محظوظ گردانیده است. آثار گران سنگی که بنیان های نظری و عملی مکتب عرفان را پی افکنده و مشکاتی انور پیش نظر رهروان طریقت افروخته اند. به رغم توجه بسیار به تصحیح و عرضه متون منظوم و منثور عرفانی هنوز هم آثاری هستند که تصحیح و چاپ نشده اند و یا به سزاواری بررسی و تحلیل نگشته اند. از زمره همین آثار می توان از کتاب سترگ و مبسوط «لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی» اثر خامه نگارنده ای گمنام به نام نظام غریب یمنی یاد کرد. اثر مذکور در شمار اولیا نامه هایی است که مریدان مخلص در مطاوی آن تقریرات، احوال و کرامات مرشدشان را بیان نموده اند. آن گونه که از نام اثر بر می آید در احوال، افکار و کرامات شیخ اشرف الدین جهانگیر سمنانیست که در هند چراغ هدایت افروخته است. این کتاب در شصت لطیفه و به تفصیل غالب مبانی و اصول عرفانی، مذهبی و اخلاقی مرتبط را بررسیده است. حجم و گستره مطالب مطروح در این کتاب به گونه ایست که می توان آن را در زمره یکی از دائره المعارف های کهن محسوب نمود. در باب اصالت لطایف اشرفی برخی محققان ایرانی تشکیک کرده اند ولی در مقابل نذیر احمد بر اصالت متن حاضر تاکید می کند و مستنداتی ارائه می دهد. در این پژوهش سعی نگارنده بر آن است که با تکیه بر منابع مرتبط و نیز کتاب لطایف اشرفی اولا حتی الامکان پاسخ روشنی به مساله اصالت اثر بدهد و ثانیا با بررسی متن شناسانه اثر، تحلیل جامع و کاملی از لطایف اشرفی ارائه نماید.
  کلیدواژگان: اشرف الدین جهانگیر، لطایف اشرفی، نظام یمنی، نسخ عرفانی
 • مرتضی حیدری* صفحات 85-100
  نشان دادن توانش های ارتباطی متون قرآنی با برخی از حوزه های نوین اندیشگانی در جهان امروز، از مهمترین رسالت های دانشمندان مسلمان است. این مقاله با همین هدف نگاشته شده است و نگارنده، قصه حضرت هود (ع) را در ترجمه تفسیر طبری از دیدگاه نظریه ریخت شناسی ولادیمیر پراپ بررسی کرده است. شمارگان شخصیت ها و خویش کاری های آن ها، همچنین طرح برآمده از توالی خویش کاری ها در قصه حضرت هود (ع) با نظریه پراپ و تبصره های نظریه او همخوانی بسیار نزدیکی دارد. در زمینه حرکت های داستانی، حرکت تازه ای در این قصه دیده می شود که در الگو های شش گانه پراپ شناسانده نشده است و با آن ها تفاوت های بنیادین دارد. نظریه پراپ برآمده از مطالعه قصه های پریان روسی است و بهره گیری از این نظریه در مطالعه قصه های دینی، چنین کاستی هایی را هم به همراه دارد اما از آنجا که در این نظریه به ساختار ها توجه شده، نه اشکال جزئی و موردی، در مطالعه قصه های دینی، بسیار سودمند است. نگارنده در پایان پیشنهاد می کند که پژوهشگران ایرانی، دیگر قصه های قرآنی را نیز ریخت شناسی کنند تا با تطبیق آن ها ریخت نهایی قصه های قرآنی به دست آید.
  کلیدواژگان: حضرت هود (ع)، ترجمه تفسیر طبری، قصه، ریخت شناسی، ولادیمیر پراپ
 • بهرام خوشنودی *، چروده احمدرضا نظری، داود فیروزان صفحات 101-120
  بهارستان جامی در میان آثاری که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، مقامی شامخ دارد. وجود نمود های کلامی برجسته در روایت های جامی، این ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکایت های آن را با آرای ساختار گرایانی چون تزوتان تودوروف در حوزه روایت بررسی کرد تا معلوم شود که آیا حکایت های بهارستان ساختار روایی مناسبی دارند؟ و چه میزان از حکایت های آن با آرای تودوروف مطابقت دارد؟
  تودوروف برای روایت ها سه نمود قایل است: نمود معنایی، نمود کلامی و نمود نحوی. بیشتر حکایت های بهارستان، به سبب وجود پی رفت سست و ساختاری ضعیف، به گونه ای است که تطبیق و بررسی سایر تئوری های تحلیل متن ادبی در آنها، زیاد چشمگیر و قابل ملاحظه نیست. در حالی که در حیطه نمود کلامی، خصوصا چهار مولفه: وجه، زمان، دید و لحن، به شکل معناداری با نظریه تودوروف در حیطه روایت قابل تفسیر است.
  کلیدواژگان: روایت، ساختار گرایی، بوطیقا، تزوتان تودوروف، نمود کلامی
 • عبدالله ولی پور *، رقیه همتی صفحات 121-144
  کتاب «گزیده غزلیات بیدل» نوشته محقق و شاعر خوش ذوق افغانی، محمدکاظم کاظمی، اثری است بسیار ارزشمند و شایان توجه که بیانگر احاطه ایشان بر افکار و عقاید و اشعار بیدل دهلوی است؛ با این حال، گاهی نگاه خاص و در بعضی ابیات خوانش نادرست و نگاه سطحی با تکیه بر فرضیاتی نه چندان قابل قبول و تامل برانگیز، این کتاب را بایسته نقد می کند؛ از جمله بی توجهی به خوشه های خیال یا شبکه تصویرها در شعر بیدل، بی توجهی به ابعاد هنری الفاظ، تسلط ناکافی بر معانی لغات و کنایات، بی توجهی به تعقیدهای لفظی و جابجایی ارکان جمله، استناد به چاپهای غیرعلمی غزلیات بیدل، ترجیح نسخه بدل های سست و غیرهنری بر نسخه بدل های قابل اعتماد و نکاتی دیگر که بعضی از ابیات این کتاب ارزشمند را در خور تجدید نظر کرده است. نگارندگان در این مقاله کوشیده اند تا با نگاهی دقیق و ژرف به موارد ذکرشده، تفسیرهای مستندتری از این ابیات ارائه بدهند.
  کلیدواژگان: بیدل دهلوی، گزیده غزلیات بیدل، نقد گزیده نویسی، محمدکاظم کاظمی
|
 • Zahra Riahi Zamin*, Sedigheh Jamali Pages 1-18
  Nafseh al-Masdoor by Shahabedin Mohammad Zeidari Nasavi is one of the masterpieces of Persian elaborate prose. This book consists of the interior monologues and memoires of a sad writer who describes his self-exile and wanderings during the brutal intrusion of Mongols through an imagist language. The elaborate language of the writer which is full of images casts light on some dimensions of the history of Iran the best. The aim of this study is to investigate the place of imagery and its various dimensions in this work via descriptive-analytic method. Doing so، after a brief introduction on the background of the work and the aims of the study، the main issues of this research are discussed in the three categories of techniques of imagery، the functions of imagery and the kinds of images. The results of this study show that the author has created the images which either reflects his artistic experiences or provokes the sympathy and accompaniment of the addressee through forming special image centers besides dispersed images in the text، strengthening imagery by parts of speech and using linguistic and rhetorical capacities of the prose. These images are mostly formal، positive and congruent with the structure of the work and attitude of the author.
  Keywords: Nafseh al Masdoor, Zeidari Nasavi, imagery, image centers
 • Hadi Darzi *, Mohammad Mansoor Pages 19-40
  Al-Tadvin fi Zekr-e Ahlol’elm Beqazvin is a valuable and precious book by Imam al-Din Abdulkarim bin Mohammad bin Abdulkarim al-Rafe’ei. Unfortunately, this book has not attracted the attention of scholars and researchers as much as it deserves. The only corrected and printed version of this work has been published by Azizollah Atarodi and is available in the market. For the first time, he corrected and published this book in India’s Heidarabad in 1362. The newest imprint of this book has been published in 1391 by Atarod Publication. In spite of numerous imprints, unfortunately many mistakes such as misreading, omission of words or parts of sentences, writing errors, publishing mistakes, etc can still be seen in this book. On the other hand, the new imprint not only does not decrease the mistakes of previous imprints in many instances but, compared to early imprints, it has more mistakes. By the aid of authentic and available manuscripts of this work, this paper aims to reveal several problems and ambiguities of this text which are only explicable by the aid of its manuscript.
  Keywords: error, misreading, haplography, manuscripts, correction, criticism
 • Mahdieh Asadi*, Dr Hosein Masjedi Pages 41-60
  Nafayes al-Kalam va Arayes al-Aqlam treatise is one of the prose works of seventh century which has been written by Razi al-Din Khashaab –Ahmad bin Mahmoud Samarqandi- in 643 (A.H). According to the preface of this letter-like treatise, the author was the head of letter-writers in the very year and, obeying the command of Eftekhar Jahan (one of the leaders of Borhan dynasty), he composed this work in order to prevent the destruction of the remained works of this dynasty. This treatise is a collection of correspondences of Borhan dynasty which confirms the reappointment of their government, at least until this very year.In the text of this work, besides elaborate prose, other kinds of prose can also be identified (as one of the features of prose style in mid-seventh century) which, in general, places this work amongst the “not elaborate not simple” prose texts of this century.While introducing the author of Nafayes, this paper explains the relation between stylistic features of this treatise and the stylistic features of the seventh-century elaborate style, and also shows the place of this work amongst the works of equal grade and proves the historical significance of this book for introducing Borhan dynasty.
  Keywords: Nafayes al Kalam va Arayes al Aqlam, Razi al Din Ahmad bin Mahmoud Samarqandi Khashaab, elaborate prose, Borhan dynasty
 • Sayed Amir Jahadi* Pages 61-84
  Islamic mysticism and Sufism is a fertile tree whose branches have been flourished in the form of valuable writings from the early post-Islamic centuries and they have delighted many people. These great works have constructed the theoretical and practical foundations of mysticism and lit the way of Wayfarers. In spite of paying much attention to the correction and offering of verse and prose mystical works, there are still several works which have not been corrected and published or studied and analyzed as much as they deserve. One of these works is “Latayef Ashrafi fi Bayan-e Tavayef sufi” by a little-known writer named Nezam Qarib Yamani. This book is amongst the books of saints in which the loyal disciples describe the life, states and miracles of their master. As the title of this work shows, it is about the life and miracles of Shiekh Ashrafodin Jahangir Semnani who lit the lamp of guidance in India. This book explores the mystical, religious and ethical basics and principles in sixty anecdotes and in detail. The extent and scope of the issues mentioned in this work are so much that it can be considered amongst the ancient encyclopedias. Some Persian scholars have doubted the authenticity of Ashrafi’s anecdotes but Nazir Ahmad emphasizes the originality of this work and offers some evidence. Focusing on this book and related sources, this paper aims to, first, provide a clear answer about the originality of this work and, then, through a codicological study of this text, offer a comprehensive analysis of it.
  Keywords: Ashrafodin Jahangir, Latayef Ashrafi, Nezam Yamani, mystical manuscripts
 • Morteza Heydari* Pages 85-100
  Showing the possible connections between Quranic texts and new scientific approaches in the today world is amongst the most important missions of Muslim scholars. This paper follows the same mission and the author studies the tale of Houd (PBUH) in the translation of Tabari’s commentary based on morphological theory of Vladimir Propp. The number of characters and their functions as well as the plot resulted from the sequence of functions in this story have close relationship with Propp’s theory. Regarding fictional movements, a new movement is seen in this story which is absent in Propp’s models and has fundamental differences with them. The theory of Propp originates from the study of Russian folk tales and its application for investigating religious tales is not without problems but since this theory pays attention to the structures not instances, it is very useful for studying religious tales. Finally, the author suggests that Iranian scholars should provide morphological analysis of other Quranic tales till the final structure of Quranic texts is obtained via comparing such analyses.
  Keywords: Houd (PBUH), the translation of Tabari commentary, tale, morphology, Vladimir Propp
 • Bahram Khooshnodi *, Charvadeh Ahmad Reza Nazari, Davood Firouzan Pages 101-120
  Jami’s Baharestan enjoys a prominent place amongst the works imitating Sa’di’s Guletan. The presence of prominent discoursal aspects in the narratives of Jami provides the ground for analyzing those narratives in terms of structuralist theories like Todorov’s theory in order to find out whether they have a proper narrative structure or not? And how much do they conform to the ideas of Todorov?Todorov considers three aspects for narratives: semantic, discoursal and syntactic. Due to loose plot and weak structure, most tales of Baharestan are so that other critical approaches cannot be used for analyzing them. However, in terms of discoursal aspect, especially the four elements of aspect, tense, viewpoint and tone can be interpreted via Todorov’s model and theory in this text.
  Keywords: narrative, Structuralism, poetics, Tzvetan Todorov, discoursal aspect
 • Andollah Valipour *, Rogayye Hemmati Pages 121-144
  “A Selection of Bidel’s Sonnets” by Mohammad Kazem Kazemi, the Afghan poet and scholar, is a valuable and notable work which shows his good grasp of the thoughts, ideas and poems of Bidel. However, sometimes the narrow view, the misreading of verses, superficial understanding and relying on not-so-acceptable premises make the criticism of this book inevitable. Among the points of criticism in this work are: not paying enough attention to imagery clusters or the network of images in Bidel’s poems, not considering the artistic dimensions of the words, lack of sufficient mastery over the meaning of words and idioms, not paying attention to lexical metalepsis and displacement of parts of speech, referring to non-scientific publications of Bidel’s sonnets, preferring weak and non-artistic variant readings to authentic and reliable ones and other points which necessitate the re-interpretation and reconsidering of several verses in this valuable work. Looking more deeply and precisely at the mentioned points, the authors of this article aim to provide more documented readings of these verses.
  Keywords: Bidel Dehlavi, A Selection of Bidel's Sonnets, criticism of selection writing, Mohammad Kazem Kazemi