فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نجلا حریری، فاطمه وفایی صفحات 279-285
  سابقه و هدف
  هر چند که خدمات علمی برجسته ایرانیان در دوران پس از اسلام بر کسی پوشیده نیست، اما به دلیل این که نگارش متون علمی در آن دوران به زبان عربی بوده است، تفکیک سهم ایرانیان و اعراب در رشد و توسعه طب سنتی اسلامی بدون انجام پژوهش های دقیق ممکن نخواهد بود. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی سهم دانشمندان ایرانی در تالیف نسخ خطی عربی در طب اسلامی می پردازد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و توصیفی انجام گرفت و جامعه آماری پژوهش شامل 4000 عنوان نسخه خطی عربی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. با استفاده از فهرست نسخه‫های خطی عربی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (مجلدات 7-19) سیاهه وارسی از نسخه‫های خطی تالیفی درطب اسلامی به زبان عربی به تفکیک (عنوان، مولف، زمان تالیف، موضوع، کاتب و زمان کتابت) تهیه شد. برای اثبات ایرانی بودن مولفین و دانشمندان به منابع و کتب رجال شناسی رجوع شده و از مولفین و دانشمندان شرح حال تهیه گردید. سپس اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از میان 4000 عنوان نسخه بررسی شده فهرست نسخه های خطی عربی کتابخانه ملی ایران، تعداد 186 عنوان (7/4 درصد) در موضوع های طب اسلامی بوده است و از این تعداد، 109 منبع برابر 6/58 درصد توسط مولفان ایرانی نگارش شده و در مقابل 50 منبع برابر با 9/26 درصد توسط مولفان غیر ایرانی به رشته تحریر درآمده است. در مورد 5/14 از نسخ مورد بررسی، ملیت مولف نامشخص بوده است. بیشترین درصد (6/37) نسخ خطی عربی طب اسلامی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که توسط دانشمندان ایرانی تالیف شده، تا قرون ششم تالیف شده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که دانشمندان ایرانی در ایجاد نسخ خطی و پیشبرد علم در طب اسلامی در دوره تمدن اسلامی نقش شاخص و برجسته‫ای داشته‫اند. چنین پژوهش هایی می توانند زمینه های تقویت خودباوری در جامعه پزشکی کشور را فراهم آورند و پیشینه علمی پرافتخار اسلامی- ایرانی را به عنوان شالوده محکمی برای آینده درخشان دانش پزشکی در کشور مطرح نمایند
  کلیدواژگان: دانشمندان ایرانی، نسخه‫ های خطی عربی، طب اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • منیژه عبدالهی، سیده فاطمه عسکری، پرمیس بدر صفحات 286-297
  سابقه و هدف
  نقش پزشک در علوم پزشکی به عنوان جایگاهی که کلیدی ترین نقش را در پیشگیری، درمان و بهبود بیماران ایفا می کند، همیشه مورد توجه بوده است. از این رو، اخلاق پزشکی و نحوه تربیت و آموزش قشر علوم پزشکی و به ویژه پزشکان نیز دغدغه جدیدی نبوده و پیرامون این موضوع از دیرباز، مطالب بسیاری نگاشته شده و تحقیقات متعدد، از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه برای دست یابی به هدف پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و جمع آوری شواهد و تحلیل و طبقه بندی یافته ها، سرفصل های اخلاقی از مقدمه کتاب رموز اعظم، نوشته محمد اعظم خان گردآوری شد و سپس از مقایسه این یافته ها با مطالب نوین مرتبط با اخلاق و تربیت پزشکی، جلوه های خاص کتاب رموز اعظم در حوزه اخلاق بحث و تحلیل شد.
  یافته ها
  اشارات اخلاقی محمد اعظم خان در کتاب رموز اعظم که در کنار آن از سخنان پیامبر اکرم (ص) و حکایات منقول از پزشکانی چون بقراط، افلاطون، جالینوس و سقراط نیز بهره گرفته شده است، حاوی آموزه هایی همچون بیان شرایط مطلوب پزشک از نظر روحی، اخلاقی، مذهبی، ظاهری و باطنی، سن، ارتباط با خداوند و خصلت های اخلاقی، نحوه ارتباط با همکاران، پاکیزگی و بهداشت، تشویق به کسب تجربه به واسطه سفر، ضرورت تسلط بر دانش هایی چون منطق، بیماری شناسی، داروشناسی، نجوم و هیات، هندسه، موسیقی، علم امراض، نحوه امتحان اطبا از نظر علمی و اخلاقی و اشاره به عادات مهم بعد از کسب علم توسط پزشک از قبیل رسیدگی به امور بیمارستان، تلاش در شناخت بیماری های جدید، رسیدگی به شکایات بیمارانش، نحوه صحیح تجویز داروها، اولویت در درمان مسافران، نحوه ارتباط با بیماران و چندین و چند نکته اخلاقی دیگر است.
  بحث و نتیجه گیری
  باتوجه به مفاهیم اررزشمند کتاب رموز اعظم در باب اخلاق و منش پزشکی و صدالبته نیاز امروز جامعه، اطلاع رسانی آن در کنار سوگندنامه بقراط - که لزوم رعایت موارد آن در زمینه علمی و عملی به بر جامعه علوم پزشکی مبرهن است – می تواند راهگشای بسیاری از زوایای فراموش شده در این زمینه باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، حکیم محمد اعظم خان، رموز اعظم، سوگندنامه بقراط
 • خدیجه امامی، ژیلا مشیری، هما حاجی علیمحمدی صفحات 298-304
  سابقه و هدف
  گیاه صبر زرد (آلو ورا) بومی مناطق آفریقایی و گرم و خشک است و در مناطق جنوبی ایران به صورت خودرو یافت می شود. وقتی برگ آن بریده شود، ژلی از داخل گیاه خارج می شود که اثر دارویی خارق العاده ای دارد. نخستین بار مصری ها این گیاه را برای درمان زخم ها، سوختگی ها و عفونت ها به کار بردند. از دهه 1930 به بعد تحقیقات علمی و وسیعی بر روی ترکیبات و خواص دارویی این گیاه انجام شد و قدرت عجیب ژل صاف شده این گیاه در درمان زخم ها و سوختگی ها به تایید رسید. از آلوورا - که امروز در تمام دنیا کاشته می شود - برای درمان گستره وسیعی از بیماری ها از انواع میگرن گرفته تا سوءهاضمه، درمان جوش و سوختگی استفاده می شود. دانشی که مردم بومی از محیط اطراف خود به ویژه گیاهان دارند، بسیار باارزش است و ثبت و نگهداری این اطلاعات که به سرعت در حال نابودی اند، لازم و ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی گیاه صبر زرد (آلووورا)، از جمله گیاهان دارویی جزیره قشم است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش با استفاده از روش های مشاهده و مصاحبه و نیز استفاده از منابع کتابخانه ای به جمع آوری دانش چندین ساله آنها پرداخته شده و اطلاعات گوناگون گیاه شامل؛ خصوصیات گیاه، کاربردهای آن، نحوه درمان محلی و مصارف سنتی و... گردآوری شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که؛ علی رغم پیشرفت روزافزون دانش پزشکی استفاده از گیاهان دارویی و روش های درمان سنتی در منطقه همچنان رایج است و باتوجه به مساعد بودن شرایط اقلیمی منطقه، می توان به کشت وسیع این گیاه پرداخت.
  کلیدواژگان: آلوورا، صبر زرد، بیماری، دانش بومی، قشم
 • شهرام کلانتری خاندانی، میترا مهربانی، مریم رامشک، محیوبه رئیس زاده صفحات 305-313
  سابقه و هدف
  پراکنش افسنتین در مازندران، گیلان، آذربایجان، کردستان، تهران و خراسان است. در منابع طب سنتی ایران افسنتین جهت درمان بسیاری از بیماری ها معرفی شده است. هدف از این مطالعه، مروری بر منابع طب سنتی ایران در مورد افسنتین و بررسی اثرات مشاهده شده از آن در مستندات علمی اخیر است که ضمن بررسی تطبیقی این موارد، این گیاه و اثرات آن در طب سنتی و پزشکی نوین معرفی شود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مروری بوده و بر اساس جستجوی کتابخانه ای در منابع اصلی و مکتوب طب سنتی ایران، و تطبیق آنها با مقالات روز و منابع طب رایج تدوین شده است.
  یافته ها
  بررسی های عملی اثرات آنتی اکسیدانی، محافظت کبدی، ضد کرم، ضد مالاریا، محافظت نورونی، ضد صرع، ضد انگلی، ضد سم مار و ضد سرطانی از گیاه افسنتین را نشان می دهند. بررسی فیتوشیمیایی عصاره افسنتین حضور سزکویی ترپن لاکتون ها، فلاونوئیدها، اسیدهای فنلیک، تانن ها، روغن های فرار، رزین ها، لاکتون ها و اسیدهای اورگانیک را نشان می دهد. باتوجه به خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و مهار رادیکال های آزاد این ترکیبات، می توان اثرات گیاه را به آنها نسبت داد.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد یافته ها، همخوانی بسیار نزدیک منابع طب سنتی و طب جدید را نشان می دهد بنابراین با بررسی دقیق تر متون گذشتگان و استفاده از یافته های جدید علمی می توان از این گیاه، فرآورده های دارویی برای درمان انواع بیماری ها تهیه کرد
  کلیدواژگان: افسنتین، طب سنتی، طب مدرن
 • فاطمه عبدالهی، جمشید یزدانی چراتی، سلما غزلچه صفحات 314-322
  سابقه و هدف
  مادران دوران زایمان و پس از آن را در زمینه فرهنگی خاص خود، یعنی آداب و رسوم، باورهای فرهنگی، مذهبی و ارزش های رایج حاکم بر جامعه تجربه می کنند. هدف از این مطالعه تعیین رفتارهای سنتی بعد زایمان و تاثیر مولفه های دموگرافیک، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی بر انجام آن است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی بوده که در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان گنبد کاووس دو ماه بعد از زایمان (مرداد تا مهر1393) انجام شده است (305 نمونه). ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصه های دموگرافیک، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سوالات مربوط به رفتارهای سنتی دوره نفاس بود. پرسشنامه شامل چهار بخش: رفتارهای عمومی ، رفتارهای مادری ، رفتارهای تغذیه ای و رفتارهای مربوط به کودک بود. نظر مادر با پاسخ های بله یا خیر مشخص شده و در پایان مجموع نمرات (حداقل صفر حداکثر39) در سه سطح کم، متوسط و زیاد طبقه بندی شد. داده ها با استفاده از روش های آمارتوصیفی شامل فراوانی، میانگین ، انحراف معیارو نیز آزمون های کای دوو آزمون رگرسیون لجستیک توصیف و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 305 مادر مورد بررسی، اکثر آنان چندزا (80/62) با میانگین سنی 63/6±8/26 سال بودند. میانگین مجموع رفتارهای سنتی در نمونه های مورد مطالعه 85/4 ±48/26 (حداقل 12، حداکثر 35) بود. 9/7 درصد زنان رفتارهای سنتی کم، 7/58 درصد متوسط و 4/33 درصد زیاد را گزارش کردند. آزمون ازمون لوجستیک چند طرفه نشان داد زنان با نژاد ترکمن که در خانواده های گسترده زندگی می کنند نسبت به زنان از دیگر قومیت ها که در خانواده های هسته ای زندگی می کنند از رفتارهای سنتی بیشتری پیروی می کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد رفتارهای سنتی در دوران بعد زایمان به خصوص در زنان از قومیت ترکمن شایع است. این نتیجه تایید می کند زنان دوران بارداری و پس از زایمان را بر اساس عقاید، باورها و آداب و رسو م خود تجربه می کنند
  کلیدواژگان: طب سنتی ایران، داروی مفتح، سده
 • محمد رضا اولیاء، عطا محمد رادمنش صفحات 323-333
  سابقه و هدف
  قرابادین از جمله دانش های بسیار مهم در زمینه طب سنتی به شمار می آید. چرا که حاوی تجارب ارزنده پیشینیان درباره داروسازی و کابرد داروهاست. در این مقاله از میان نسخ خطی فراوانی که در مورد علم پزشکی ، به ویژه قرابادین نوشته شده است، به معرفی یکی از مهم ترین کتاب های عهد صفوی به نام «قرابادین معصومی» اثر معصوم بن کریم الدین شوشتری شیرازی می پردازیم.تا تجارب ارزنده نویسنده را در این باره که کمتر شناخته شده است معرفی کنیم.
  مواد و روش ها
  پس از مطالعه قدیمی ترین نسخه خطی این اثر در کتابخانه مجلس و مقایسه آن با دیگر نسخ در دسترس از این رساله که در کتابخانه های ملی، مرکز اسناد دانشگاه تهران و مسجد گوهرشاد مشهد قراردارد، به جهت رفع کاستی های نسخه اصلی و یافتن ویژگی های برجسته «قرابادین معصومی» اقدام به تطابق آن با آثار مشابهی چون ذخیره خوارزمشاهی، الاسباب و العلامات، قرابادین شفایی و قرابادین عقیلی شد.
  یافته ها
  این نسخه از حیث اطلاعات مهم داروشناسی و ارائه نسخه های متفاوت برای بیماری واحد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین مولف در تالیف اثر ارزشمند خود از آرای بیش از چهل حکیم متقدم و معاصر خود استفاده کرد ه است که از حیث معرفی برخی پزشکان نام برده شده -که چندان شناخته شده نیستند - و نیز استفاده از منابع معتبر طبی حائز اهمیت است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسدکه این کتاب حاوی ابتکارات و تجربه های ابداعی نویسنده در ساخت و به کارگیری داروهاست که بر اهمیت مطالعه و شناخت این اثر از سوی علاقه مندان به طب سنتی می افزاید.
  کلیدواژگان: طب سنتی، قرابادین، معصومی، نسخ، ه خطی، داروسازی، معصوم بن کریم الدین شوشتری
 • مجید امتیازی، صدیقه توکلی دستجردی صفحات 334-337
  سابقه و هدف
  شوره سر یا حزاز یک بیماری مزمن است که اکثر افراد در طول زندگی دچار آن می شوند و درمان قطعی برای ریشه کن کردن آن وجود ندارد، لذا در این تحقیق، از منظر طب سنتی و طب جدید علل و بروز بیماری و گیاهان دارویی برای درمان آن بررسی شد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش کتابخانه ای انجام گرفت. تعداد 10 منبع معتبر طب سنتی و نیز با نرم افزار نور در منابع و نیز در منابع جدید به جستجو مقالات مربوط به 4/0 پوست سر تعداد 5 مقاله جدید انتخاب و بررسی و گزارش شد.
  نتیجه گیری
  در طب سنتس حدود 40 گیاه دارویی مختلف که حدود 25 گیاه در تمامی این منابع مشترک بوده است. با معرفی آنها، پیشنهاد می شود که با کارآزمایی بالینی اثرات درمانی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شوره سر، حزاز، درماتیک سبورئیک، طب سنتی ایران
 • منصوره معینی، اکبر کلاهدوزان صفحات 338-346
  سابقه و هدف
  توجه به اهمیت کاربرد درمانی گیاهان در برخی از احادیث نبوی و روایات امامان معصوم (ع) آشکار است. میراث ادبی ایران نیز که متاثر از فرهنگ اسلامی و سنت ها و باورهای مردمی است، اهمیت و رواج این باورها را در ایران زمین نشان می دهد. هدف این گفتار بررسی تطبیقی خواص درمانی دو گیاه «سداب» و «کاسنی» از منظر احادیث، اشعار و پژوهش های پزشکی معاصر است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش کتابخانه ای در سه مرحله انجام گرفت: نخست کاربردهای درمانی «سداب» و «کاسنی» براساس احادیث و روایات متعبر شیعه بررسی شد. سپس کاربردهای همسان آن در متون ادب فارسی جستجو شد و در مرحله سوم این کاربردها از رهگذر دانش جدید نیز مورد توجه قرار گرفت. برخی از کاربردهای درمانی گیاه سداب که مورد این بررسی تطبیقی قرار گرفته اند عبارت اند از: درمان دبیله و ذات الجنب، خاصیت ضدباروری، درمان امراض دماغی، خواص درمانی گیاه کاسنی که از همین دیدگاه بررسی شده اند عبارت اند از: کاهش التهاب و تب، اعتدال مزاج درمان نارسایی های کبدی.
  نتیجه گیری
  پژوهش های معاصر پزشکی، کاربردهای درمانی «سداب» و«کاسنی» را که در احادیث و روایات و اشعار فارسی، مطرح شده اند، تایید می کنند این بررسی تطبیقی بیانگر ژرفای کلام بزرگان دین و ارزش نهفته در باورهای طب اسلامی است که در آیینه ادبیات ایران نمایان است و اهمیت اینگونه بررسی های تطبیقی میان دانش جدید و فرهنگ کهن را نشان می دهد
  کلیدواژگان: سداب، کاسنی، حکمت پزشکی، دبیله، ذات الجنب
 • مولود فخری، محمد آزادبخت، زینب حمزه گردشی، رویا فرهادی صفحات 347-353
  سابقه و هدف
  طب سنتی ایران که بخشی از میراث علمی و تاریخی کشورمان است دارای دستورات و تدابیر خاص است که نشان می دهد ایرانیان نه تنها در زمان های گذشته از پایه گذاران دانش پزشکی بوده اند، بلکه پس از ظهور اسلام و در جریان شکل گیری تمدن اسلامی نقش مهمی در رشد دانش پزشکی داشته اند. در این میان انتقال علمی یافته های طب سنتی به طب نوین در فرآیندی کاملا علمی تجربی از وظایف بسیار خطیری است که به عهده تمامی میراث داران تاریخ پزشکی کشورمان است. شیرخشت یا شیرخشک با نام انگلیسی Purgative manna یکی از محصولات گیاهی است که با فرصت انتقال تجارب طب سنتی به طب نوین روبه روست. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر مواد موثره شیرخشت در طب سنتی و کلاسیک است.
  مواد و روش ها
  روش این مطالعه که از نوع کتابخانه ای است، به شیوه مروری نقلی با بهره گیری از کتب طب سنتی و جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی در دسترس نظیرGoogle scholar ، Pubmed، Magiran، SID، Science direct انجام شد.
  یافته ها
  ابتدا به بررسی شیرخشت در منابع طب و داروسازی سنتی و تجارب حکیمان گذشته پرداخته شده است و سپس به یافته های جدید دانشمندان درباره خواص دارویی شیرخشت و مواد موثر اصلی آن اشاره شده است. در بخش آخر اشاره اجمالی به کاربرد اختصاصی شیرخشت در درمان زردی نوزادان شده است.
  نتیجه گیری
  با عنایت به سابقه تاریخی کاربرد شیرخشت در درمان برخی بیماری ها و با لحاظ اینکه درختچه حاوی شیرخشت بومی مناطق مختلف ایران نیز است، توصیه می شود که مراکز تحقیقاتی با به کارگیری فناوری های روز به جمع بندی کامل از تاثیر شیرخشت با توجه به صرفه های اقتصادی- اجتماعی آن بپردازند.
  کلیدواژگان: شیرخشت، طب سنتی، زردی نوزادان
 • غلامرضا امین، بهزاد ذوالفقاری، روجا رحیمی، آزاده رییس دانا، ابوالقاسم سلطانی، محمد رضا شمس اردکانی، میثم شیرزاد، امیر مهدی طالب، عبدالعلی محقق زاده صفحات 354-357
  کرچک که در طب سنتی به نام خروع و بیدانجیر معروف است، گیاهی است یک تا چند ساله به رنگ سبز تا قرمز، بدون کرک به ارتفاع1 تا 4 متر، با ساقه های آن ضخیم توخالی و برگ های پنجه ای با دمبرگ بلند. میوه آن پوشیده از خارهای نرم و دانه های آن لوبیایی و دارای خطوط تیره و پر چرب است. در طب سنتی ایران به عنوان مسهل قوی اخلاط بارده شناخته شده و جهت درمان بیماری های ناشی از غلبه اخلاط سرد و همچنین تقویت احشاء کاربرد دارد. مشخصات ذکر شده در منابع طب سنتی با مشخصات گیاه کرچک با نام علمی Ricinus communis L. مطابقت دارد.
|
 • N. Hariri, F. Vafai Pages 279-285
  Background and
  Purpose
  Although, the outstanding scientific contributions of Iranians in the post-Islamic decades are clear to every body, but because the scientific resources are written in Arabic language at the time, separation of Iranians and Arabs share in the growth and development of traditional Islamic medicine would not be possible without research. Teherfore the general purpose of the research is to review Iranian scientists’contribution in authorship of Arabic manuscripts of Islamic medicine available in National Library and Archives of Islamic Republic of Iran.
  Material and
  Methods
  The research method was documentary and descriptive, and the research population consisted of 4000 Arabic manuscripts. The manuscripts list has been made using Arabic manuscripts catalog available in National Library and Archives of Islamic Republic of Iran, editions 7-19. Manuscripts checklist of Islamic medicine in Arabic language including title, author, authorship date, subject, and writing date. Some major biographical books were used to prove the Iranian nationality of authors and scientists. Data analysis was done using SPSS and Excel softwares.
  Results
  From among 4000 studied manuscripts, the subject of 186 titles were Islamic medicine. From these titles 109 titles were authored by Iranian scientists, 50 titles by non-Iranian, and 27 titles by the authors that their nationality was unknown. The maximum percent (37/6) of Arabic manuscripts of Islamic medicine written by Iranian scientists was written until 6th century.
  Conclusion
  The research findings show more contribution of Iranian authors in Arabic manuscripts than non-Iranian ones. In other words, Iranian scientists have possessed remarkable role in developing manuscripts and improving Islamic medicine in Islamic civilization era.
  Keywords: Iranian scientists, Arabic manuscripts, Islamic medicine, National Library, Archives of Islamic Republic of Iran
 • M. Abdollahi, S. F Askari, P. Badr Pages 286-297
  Background and
  Purpose
  The Physicians have always had the most important role in maintaining health, prevention and treatment of disease. Ethical issues are not new topics in medical field and throughout the centuries, many Physicians have attempted to introduce ethical standards based on either religious beliefs or society routines. Current study represents ethical and scientific issues which have been mentioned in Romuz-e Azam, an ancient manuscript written by an Iranian Muslim physician Hakim Mohammad Azam Khan (19th century AD).
  Material and
  Methods
  In present study, the characteristics of a competent physician were extracted from the preface of Romuz-e Azam, a pharmacopoeia of traditional medicine, and then the findings were compared with related content according to the standards of conventional medical ethics.
  Results
  Quotes of Prophet Mohammad and the medical anecdotes narrated by Hippocrates, Plato and Galen were mentioned in this book. Ethical implications were introduced through five chapters: (1) Moral issues that a physician has to follow, (2) essential sciences for a physician, (3) the cases that a physician must strive after the acquisition of knowledge, (4) the issues which a physician has to avoid, (5) how to evaluate a physician. This book suggested the desirable aspects of a physician such as mental, religious, age, inward and outward, communication skills and relations between physicians and their colleagues and patients, neatness and hygiene, encouragement to gaining experience through travels and necessity of awareness about other majors such as logic, astronomy, geometry and music. Also in this book it has been studied how to examine physicians scientifically and ethically, hospital standards requirement, identification of new diseases, getting along with patient complaints, correct prescription of medications, prioritization of passengers treatment .
  Conclusion
  Ethical outlines have many similarities with the Hippocratic Oath. In addition to valuable historical and the current needs of society, considering the implications of the valuable book Romuz-e Azam about medical ethics and reporting such concepts can be used as a perfect model in medical ethics.
  Keywords: Medical Ethics, Hakim Mohammad Azam Khan, Romuz-e Azam, Hippocratic Oath
 • Kh Emami, J. Moshiri, H. Haji Alimohammadi Pages 298-304
  Background and
  Purpose
  Sabr-e- Zard (Aloe Vera)plant is hot and dry and native to Africa and are grown at sout Iran. When the leaves are cut, Jelly of the plants placed outside has Specific pharmacological effect. First Egyptians were used this plant to treat wounds, burns and infections. From the 1930s onwards extensive scientific research on drugs and medicinal properties of the plant was done and gel filtration strange power of this plant to the treatment of wounds and burns approved. Aloe Vera in the world today is planted to treat a number of diseases of the digestive migraine to treat acne and burns. The knowledge that indigenous people have about their environment, especially plants is very precious so record and store the information that are rapidly disappearing, is necessary. The purpose of this study is evaluation of medicinal plants: Aloe plant as a medicinal plant of Qeshm Island.
  Material and
  Methods
  In this research, by using the methods of observation and interviews, many years of knowledge they had, were collected and a variety of plants information, including plant characteristics, local treatment and traditional usages.
  Conclusion
  The results showed Despite the expansion of medical knowledge is still used in traditional medicine. As is common due to favorable climatic conditions this plant grown in different regions and consumed.
  Keywords: sabr-e-zard, Aloe Vera, Illness, Indigenous knowledge, Qeshm
 • Sh Kalantari Khandani, M. Mehrabani, M. Rameshk, M. Raeiszadeh Pages 305-313
  Background and
  Purpose
  Dispersion of absinthium in Iran: Mazandaran, Gilan, Azerbaijan, Kurdistan, Tehran and Khorasan. In sources of traditional medicine, absinthium is used for treathment of many diseases. This is achieved by reviewing the references of Iranian traditional medicine as well as the observations cited in recent scientific evidence, and carrying out comparative evaluation of these items.
  Material and
  Methods
  the present study has been an overview study and has been codificated by Library search in the main source of Traditional Persian Medicine and adjastment them with modern articles and medicine.
  Results
  It has been observed the antioxidant activity, hepatoprotective, anthelmintic effect, anti malaria, neuroprotective, antiepileptic, antiparasitic, anti-snake venom and anticancer activity from Artemisia absinthium L. In practical survey. Phytochemical analyses revealed the presence of sesquiterpene lactones, flavonoids, phenolic acids, tannins, essential oils, resin, lactons and Organic acids in extract of Artemisia absinthium L..
  Conclusion
  this show the very close adjustment between the practical finding carried on Artemisia absinthium L. and source of Traditional Persian Medicine. Thus we can Produce medicinal products for treatment many kind of diseases by more careful study in the ancients texts and use of scientific new finding of this plant.
  Keywords: Artemisia absinthium L., Traditional Persian medicine, modern medicine
 • F. Abdollahi, J. Yazdani Cherati, S. Ghazalcheh Pages 314-322
  Background and
  Purpose
  Women's behaviors during post-partum period is strongly influenced by cultural, traditional and religion background. The purpose of current study was to explore the prevalence of traditional practices and related factors of it among postnatal women in Gonbad Kavous city.
  Material and
  Methods
  In a descriptive analytic design, using randomized sampling method, 305 postnatal women attending primary health centers in rural and urban areas of Qonbad Kavous in northern Iran were involved in this study from Aug to Oct 2014. A structured questionnaire on socio-demographic and traditional practices including general, maternal, nutritional and neonatal behaviors was administrated to the sample. Yes and No answers to practice questions were summed up to calculate the total score that ranging from 0 to 39, in which the higher score showed higher traditional practices. The number of practices was grouped to high, medium and low. Data was analyzed using descriptive analysis, chi-square test and logistic regression.
  Results
  Among the 305 participants, majority of them was multi parous women (62.80) with a mean age of 26.78 6.63 years. The total number of traditional practices ranged from 12 to 35 with the mean being 26.48± 4.85. In this study, 7.9%, 58.7% and 33.4% of sample practiced low, medium and high traditional practices. Women from Torkaman race and who living in extended family more practiced traditional behaviors than women who came from other race and living in nuclear family (p
  Conclusion
  This study results showed the postnatal women had followed the traditional practices mostly who came from Torkaman race. This study results confirmed that special cultural, believes and traditional practices are combined with pregnancy, and childbirth.
  Keywords: Postpartum, traditional practices
 • M. Owlia, A. Mohammad Radmanesh Pages 323-333
  Background and
  Purpose
  Qarabadin (pharmacy) is one of the most important fields of traditional medicine, because it contains the valuable past experiences and information on pharmacy and the use of medicines. In this article, from among the many manuscripts written on medicine, especially Qarabadin, one of the most important ones written in Safavid era, i.e. “Masoomi's Qarabadin” by Masoom Ben Karim al-Din Shoshtari Shirazi is discussed. The purpose is to introduce valuable experiences of this lesser-known author.
  Methods and Materials: First, the oldest manuscript of the book in The Iranian Parliament was investigated and compared with other available versions in national libraries, Document Center of Tehran University, and Goharshad Mosque. In order to overcome the shortcomings of the original version and to find the salient features of Masoomi's Qarabadin, it was compared with similar books such as Zakhire Kharazmshahi, Al-Asbab and Alamat, Shefaei’s Qarabadin and Aghili’s Qarabadin.
  Results
  This study showed that this manuscript is significant since it provides important pharmacology information and different prescriptions for the same disease. The author wrote his great work using views of more than forty early and contemporary Hakims, some of whom are not well known. It is also significant in making use of credible medical sources.
  Conclusion
  The investigation of Masoomi's Qarabadin and its comparison with other books written in this area, we can conclude that the book contains initiatives and innovative experiences of the author in making and using medicines. This shows the importance of studying and understanding this book by those interested in traditional medicine.
  Keywords: Traditional medicine, Masoomi's Qarabadin, manuscripts, pharmacy, Masoom Ben Karim al-Din Shoshtari Shirazi
 • M. Emtiazy, S. Tavakoli Pages 334-337
  Background and
  Purpose
  Dandruff is a chronic illness which most people suffer from during their life time. Unfortunately there is not a definite treatment to eradicate the problem and classical medicine recommends periodical treatments to control it. Therefore, in this review study, causes of the illness and singular medications, recommended by traditional and conventional medicine have been gathered.
  Material and
  Methods
  the research was conducted in library method. 10 authoritative texts of Iranian traditional medicine and the application of “Noor” source and new scientific references and 5 new articles related to scalp, were selected and investigated and reported.
  Conclusion
  There are around 40 different singular medications among which 25 have been recommended in all documents. By clinical trial we hope to obtain better treatments for the illness.
  Keywords: Dandruff, Seborrheic dermatitis, Hozaz, Iran's traditional medicine
 • M. Moeini, A. Kolahdouzan Pages 338-346
  Background and
  Purpose
  Literature Review and the aim of study Herbal treatment is obviously considered important in some prophetic and Islamic leaders. Literary heritage of Iran is influenced by Islamic cultures , traditions and beliefs . The study is aimed to reconcile herbal treatment of "cichorium Intybus" and "Rutaceae " according to Persian poets and research of contemporary medicine in Iran
  Methods and Materials: Based on libraries procedure , the study has been done in three phases , Firstly , the application of herbal treatment of "cichorium Intybus" and " Reutaceae " has been studied in terms of valid poets and accounts in Shia. Secondly , the similar applications of those herbals have been studied in Persian poets and literature. Thirdly, the applications have been studied in term of contemporary knowledge. Some of the herbal treatments of "cichorium Intybus " are as followings ;Treatment dbylh , pleurisy , birth control , and mental illness. Herbal treatments of " Rutaceae" are as followings; Reduce inflammation and fever , moderation in bowel , and treatment of liver disorders.
  Results
  Modern medical research is confirmed the treatment application of both cichorium “Intybus” and “Rutaceae” Ordered in Persian literature and poets. The comparative application is insisted on speech of religious leaders and Islamic traditional beliefs which are clearly become visible in Persian literature and more over it can be shown the relationship between contemporary knowledge and ancient culture of Iran.
  Keywords: cichorium Intybus, Rutaceae, medical wisdom, dbylh, pleurisy
 • M. Fakhri, M. Azadbakht, Z. Hamze Gardeshi, R. Farhadi Pages 347-353
  Background and
  Purpose
  Those who inherit medical history of Iran have the crucial responsibility of transferring the scientific findings of traditional medicine to modern medicine through a scientific experimental process. Cotoneaster, scientifically known as purgative manna, is an herb with the capacity of being used both in traditional and in modern medicine. This study was conducted to review active ingredients of cotoneaster in Iranian traditional medicine.
  Material and
  Methods
  This library study was performed through a narrative review of books on traditional medicine and searching databases such as Google scholar, Pubmed, Magiran, SID, and Science Direct.
  Results
  First, traditional medicine references and experiences of hakims on cotoneaster are presented, and then, new findings of modern scientists about medicinal properties of cotoneaster and its active ingredients. The last section of this study briefly describes the specific use of cotoneaster for treatment of infant jaundice.
  Conclusion
  Regarding the history of using cotoneaster for treatment of some diseases and that the cotoneaster shrub is native to Iran, research centers are recommended to use modern technologies to examine the efficiency of cotoneaster given its socioeconomic benefits.
  Keywords: Cotoneaster, traditional medicine, infant jaundice
 • Gh Amin, B. Zolfaghari, R. Rahimi, A. Raees Dana, A. Soltani, Mr Shams Ardakani, M. Shirzad, Am Taleb, Aa Moagheghzadeh Pages 354-357
  Karchak known as Khervae and Bidanjir in Iranian traditional medicine is an annual or perennial glabrous herb with green to red color and 1 to 4 meter height. The stems are thick, hollow and the leaves are palmate with long petioles. Fruit is covered with soft spines and seeds look like bean seed and are fatty with dark lines. In Iranian traditional medicine, it is known as a potent purgative of cold humors and used in conditions caused by cold humors and also for strengthening viscera. The characteristics mentioned in Iranian traditional medicine literatures are corresponding to the characteristics of Ricinus communis L.