فهرست مطالب

کارآفرینی در کشاورزی - سال دوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مژگان خوش مرام*، کیومرث زرافشانی، علی اصغر میرک زاده، امیرحسین علی بیگی صفحات 1-21
  علی رغم آن که کشاورزی، یکی از بخش های اساسی اقتصاد روستا و کشور به شمار می رود، اما چیرگی صنعت بر کشاورزی در جهان سوم باعث شده کشاورزی رشد کمتری داشته باشد. این در حالی است که امروزه تحولات صورت گرفته در بخش کشاورزی، افزایش نرخ بیکاری در این بخش و نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی، لزوم توجه به توسعه کارآفرینی کشاورزی را روز به روز آشکارتر می نماید. اگر چه، تشخیص فرصت از قسمت های کلیدی تحقیقات کارآفرینی به شمار می رود و شناخت فرصت ها باید در مرکز مطالعات کارآفرینی کشاورزی قرار گیرد؛ اما تا کنون آن گونه که باید و شاید به چرایی و چگونگی آن پرداخته نشده است. مروری اجمالی در ادبیات فرصت های کارآفرینی نشان می دهد که در این حوزه مشکلاتی نظیر دیدگاه های متفاوت، متضاد و تعاریف مبهم زیادی وجود دارد که همواره در ادبیات کارآفرینی مورد انتقاد بوده است. بنابراین، با توجه به لزوم توجه به موضوع تشخیص فرصت در مطالعات کارآفرینی، پژوهش حاضر با هدف اساسی شناسایی و نقد مهم ترین الگوها و دیدگاه های نظری پیرامون تشخیص فرصت و ارائه راهکارهایی به منظور طراحی مدلی مناسب برای تشخیص فرصت در بخش کشاورزی انجام شد. نتایج این مطالعه، می تواند راهگشای محققان حوزه کارآفرینی بوده و به آنان در راستای تدوین مدلی مناسب برای تشخیص فرصت به عنوان قلب فرآیند کارآفرینی کمک نماید.
  کلیدواژگان: تشخیص فرصت، کارآفرینی، کارآفرینی کشاورزی
 • رضا موحدی صفحات 23-42
  همگام با رشد فزاینده فناوری های اطلاعات و ارتباطات به ویژه در جامعه دانش بنیان کنونی در دنیا، روند پذیرش این فناوری ها در عرصه های مختلف تولید، خدمات و کسب و کارهای مختلف رو به افزایش است. در این زمینه کسب و کارهای کشاورزی نیز با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق راه اندازی کسب و کارهای الکترونیکی می توانند باعث بهبود خدمات رسانی به مصرف کنندگان و عرضه غذاهای با کیفیت و تنوع بالا گردند. به طور کلی کسب و کار الکترونیکی کشاورزی با به کارگیری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) می تواند به بهبود فرایند جمع آوری، تجزیه و تحلیل، و انتقال اطلاعات بین خریداران و فروشندگان محصولات کشاورزی، مدیریت عرضه محصولات، و مدیریت بهتر خرید و فروش منجرگردد. این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و ترجمه متون تخصصی قصد دارد از زوایای مختلف به بررسی کسب و کارهای الکترونیکی در کشاورزی، کاربردها و مزیت های آن و چگونگی راه اندازی یک کسب و کار الکترونیکی در کشاورزی بپردازد.
  کلیدواژگان: کسب و کار الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، توسعه کشاورزی، کسب و کار کشاورزی
 • سعید کریمی صفحات 43-60
  بازی های شبیه ساز کسب و کار روش یادگیری مناسبی در آموزش کسب و کار و کارآفرینی می باشند. در سال های اخیر، کاربرد و استفاده از این بازی ها به ویژه در مدارس و دانشگاه های مدیریت و کسب و کار و همچنین موسسات حرفه ای در سرتاسر جهان به طور روز افزونی افزایش پیدا کرده است. دلیل اصلی شهرت و محبوبیت این نوع بازی ها آن است که آنها ابزار کارآمد و موثری برای تسهیل یادگیری تجربی می باشند و به فراگیران اجازه می دهند تا هیجان، چالش و واقعیت عملی راه اندازی و اداره یک کسب و کار مجازی را در محیطی ایمن و نسبتا بی خطر تجربه نمایند. از این رو، استفاده از بازی های شبیه ساز کسب و کار در آموزش کارآفرینی کشاورزی می تواند از طریق شبیه سازی موقعیت های زندگی واقعی و همچنین محیط های کسب و کار کشاورزی به یادگیری تجربی کمک نماید. این بازی ها به فراگیران اجازه می دهند تا مهارت ها و صلاحیت هایی را کسب نمایند که فراگیری آنها از طریق روش های آموزشی سنتی مشکل می باشد و بدین طریق می توانند به ارتقای کارآفرینی کشاورزی و اشتغال فارغ التحصیلان در این بخش کمک نمایند. هدف مقاله حاضر آن است که علاوه بر بیان تاریخچه و مزایای استفاده از بازی های شبیه ساز کسب و کار در فرایند آموزش، تعدادی از این نوع بازی ها را معرفی کند. با توجه به مزایای بازی های شبیه ساز کسب و کار پیشنهاد می شود که دانشگاه ها و آموزشگاه های کشاورزی این نوع بازی ها را در برنامه های آموزشی کارآفرینی و کسب و کار خود ادغام نمایند و از کاربرد آنها بهره بگیرند.
  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، کارآفرینی کشاورزی، کسب و کار، بازی های شبیه ساز کسب و کار
 • بهمن خسروی پور، مجتبی دهقانپور* صفحات 61-75
  امروزه با توجه به افزایش سریع جمعیت از یک سو و لزوم توجه به اشتغال زایی کافی برای نیروی کار عظیم و در حال افزایش، لازم است از بدیل های مناسبی برای پویایی اقتصاد خانوار استفاده کرد. کسب و کارهای خانگی (مشاغل خانگی) راهکاری مهم برای تحقق این هدف محسوب می شود. قابلیت انجام این نوع کسب و کار به دلیل داشتن مزایای فراوانی نظیر؛ توازن بین مسوولیت اعضای خانواده و اشتغال آنان و ایجاد زمینه های کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیر رسمی به شیوه استاد-شاگردی بین اعضای خانواده مورد توجه ویژه است. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که در سال 1389 تصویب گردید، بستری برای تسهیل کارآفرینی در بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش کشاورزی فراهم کرده است. شناسایی و توسعه ظرفیت های کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت های شغلی، کاهش هزینه های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت، افزایش بهره وری سرمایه و افزایش درآمد خانواده، ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه های بالادستی و تشکل های خوشه ای، اتحادیه ها و نهایتا تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی از جمله اهداف این قانون است. در این مقاله، ضمن بررسی فرصت های کسب و کار خانگی در بخش کشاوری چارچوب هایی که قانون مزبور به منظور تحقق کارآفرینی بر آن تاکید داشته است و استلزامات مورد نیاز برای نهادینه کردن آن بیان گردیده است.
  کلیدواژگان: کسب و کار های خانگی (مشاغل خانگی)، کارآفرینی کشاورزی، اقتصاد خانوار روستایی
 • مهنوش شریفی*، احمدرضا پیش بین صفحات 77-105
  بسیاری از مسایل جامعه روستایی دارای ماهیت اجتماعی هستند و از اینرو حل آنها نیازمند راهکارهای اجتماعی نوآورانه است. از این منظر، کارآفرینی اجتماعی می تواند به حل مسایل جامعه روستایی، بویژه فقر و نابرابری کمک نماید. کارآفرینی اجتماعی در مناطق روستایی مبین پیگیری مسایل اجتماعی از طریق طرح راهکارهای نوآورانه برای بسیج ایده ها، ظرفیت ها، منابع و نهادهای اجتماعی مورد نیاز برای گذر اجتماعی متوازن است. کارآفرینان اجتماعی می توانند به توسعه یک زیست بوم کارآفرینانه و الگوی توسعه کسب وکار پایدار در مناطق روستایی مبتنی بر بهره برداری از فرصت های خاص این مناطق در راستای نیازهای واقعی جوامع روستایی یاری رسانند. جهان تا کنون شاهد تجربه های موفقیت آمیز متعددی در زمینه کارآفرینی اجتماعی بوده است. بسیاری از این کسب وکارهای اجتماعی، موفقیت های قابل توجه ای را برای توانمندسازی جوامع فقیر محلی داشته اند. آگاهی از این تجربه ها می تواند الهام بخش سیاستگذاران در سیاستگذاری توانمندساز متناسب فقرا و نیز کارآفرینان و سرمایه گذاران در توسعه کسب وکارهای اجتماعی در مناطق محروم باشد. در این مقاله که حاصل یک مطالعه مروری است، مفهوم و مناسبت کارآفرینی اجتماعی برای پیشبرد توسعه جوامع روستایی معرفی شده است و به طور مختصر تجربه بانک گرامین به عنوان یکی از نمونه های موفق کارآفرینی اجتماعی در دنیا شرح داده شده است.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، کارآفرینی متناسب فقرا، کارآفرینی اجتماعی، بانک گرامین
 • لیلا نعمت پور، کورش رضایی مقدم* صفحات 107-129
  امروزه منابع ماده آلی موجود برای تامین ماده آلی خاک جوابگوی فعالیتهای بخش کشاورزی نیست. در بیش از 60 درصد خاک های زیر کشت در ایران میزان کربن آلی کمتر از یک درصد و در بخش قابل توجهی از کشور کمتر از 5/0 درصد می باشد. در حالی که حد بحرانی کربن آلی خاک جهت پایداری ساختمان خاک دو درصد پیشنهاد شده است مدیریت پسماندهای روستایی و تبدیل آنها به ورمی کمپوست راهی مناسب برای تامین ماده آلی مورد نیاز است. در این راستا، به منظور تامین ماده آلی خاکهای زراعی، تولید ورمی کمپوست در استان فارس در حال گسترش است. این پژوهش با هدف شناخت پیامدهای تولید ورمی کمپوست از دیدگاه زنان تولید کننده در استان فارس به روش کیفی و با انجام مصاحبه عمیق و ساختارمند انجام گرفته است. یافته ها نشان داد تولید ورمی کمپوست پیامدهای مثبت فراوانی برای جامعه روستایی به دنبال دارد. از جمله پیامدهای اقتصادی (افزایش تولید، کاهش هزینه ها، تقویت اقتصاد غیرزراعی)، پیامدهای زیست محیطی (کاهش آلودگی آب، خاک و هوا، کاهش حجم زباله، حفظ زیبایی چشم انداز روستایی) و پیامدهای بهداشتی (تولید محصول سالم، کاهش سرطان ها، کاهش تعداد حشرات بیماری زا). همچنین از دید زنان روستایی استفاده از ورمی کمپوست در اراضی کشاورزی باعث تقویت خاک شده و توان تولیدی خاک های استان را بالا خواهد برد. یافته ها نشان می دهد از مهمترین پیامدهای بهداشتی تولید ورمی کمپوست، تولید محصولات ارگانیک و کاهش بیماری ها به ویژه انواع سرطان ها می باشد. زنان روستایی تولید ورمی کمپوست از زباله های آلی را یکی از راه های مهم کاهش آلودگی های زیست محیطی می دانند. در پایان پیشنهادات کاربردی برای بهبود و اصلاح تولید ورمی کمپوست ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پیامد، ورمی کمپوست، زنان روستایی، استان فارس
 • غلامحسین عبدالله زاده، ابوالقاسم عربیون، محمد شریف شریف زاده، مهدی طلایی صفحات 131-157
  بدیهی است که کارآفرینی و جنبه های مشخص آن را می توان آموزش داد. اخیرا به علت افزایش دوره های آموزشی کارآفرینی، نیاز به تدوین سرفصل و محتوای مورد توافق فراگیران جهت پاسخ به نیازهای یادگیری متقاضیان وجود دارد. هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی سرفصل ها و محتوای دوره های آموزش کارآفرینی بر اساس فرآیند و رفتار کارآفرینی و کسب و کار است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، که بر مبنای راهبرد پیمایش و به صورت تک مقطعی به انجام رسیده است و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده گردیده است کلیه افراد شرکت کننده در دوره های آموزش مهارت های کسب و کار و کارآفرینی وزارت کار در استان کرمانشاه جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان 176 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای دستیابی به نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. مهارت های مورد نیاز متقاضیان در قالب 8 بعد، 31 مولفه و 176 نشانگر مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن بیانگر این است که ابعاد توسعه حرفه ای، ارتباطات و مهارت های بین فردی، مهارت های دیجیتالی، اقتصاد، رفتار/ خصایص کارآفرینی، سواد مالی، فرآیندهای کارآفرینانه، مبانی کسب و کار به ترتیب در اولویت های اول تا هشتم قرار داشتند. همچنین مهمترین مولفه ها نیز شامل مولفه های «رعایت اصول اخلاقی در ارتباطات» و «ارتباطات کارکنان» در قالب بعد «ارتباطات و مهارت های بین فردی» و مولفه های «برنامه ریزی شغلی» و «مهارت های کاریابی» در قالب بعد «توسعه حرفه ای» بودند. علاوه بر آن نشانگرهای مختلفی نیز به تفکیک هر کدام از مولفه ها شناسایی و اولویت بندی شدند. برخی پیشنهادها برای بهبود برنامه های آموزش کارآفرینی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، محتوای دوره های آموزش کارآفرینی، استانداردهای محتوایی، فرآیند و رفتار کارآفرینی
|
 • *M. Khoshmaram, K. Zarafshani, A.A. Mirakzadeh, A.H. Alibaygi Pages 1-21
  Although agriculture is the main driving force in rural economy, industry has superseded in the third world countries. However, unemployment rate in agriculture in one hand and the role of entrepreneurship in economic development in other hand has highlighted the importance of agricultural entrepreneurship. In particular, opportunity recognition has been the focus of entrepreneurship research but little attention has been paid to the "why" and "how" of entrepreneurship recognition in the context of agriculture. A review of research in entrepreneurship opportunity indicates that there are conflicting and yet contradictory perspectives in both the theory and definitions. Therefore, the purpose of this critical review is to shed light on opportunity recognition models and perspectives. This critical review would help to present opportunity recognition in agricultural context. The result of this study has implications for entrepreneurial opportunity recognition in agriculture.
  Keywords: Opportunity recognition, Entrepreneurship, Agricultural entrepreneurship
 • R. Movahedi Pages 23-42
  By a massive growth in the information and communication technologies particularly in the current knowledge based society at the world, the trend of adoption these technologies has faced a growing increase at different areas such as production, services, and various businesses. The agricultural businesses may improve better services to consumers and supply qualified and high diversified food if they use ICTs through setting up e-businesses. Generally, an agricultural ebusiness by using ICTs can contribute to better gather, analyze, and transfer the information between sellers and buyers of the agricultural products, better manage the product's supply, and better trade management. Therefore, this paper with a use of both library research and translate technical texts has an aim at reviewing different aspects of e-businesses in agriculture, its applications and advantages as well as focusing on how does a new e-business in agriculture start up?
  Keywords: E, Business, Information, Communication Technology (ICT), Agricultural Development, Agricultural Business
 • Saeid Karimi Pages 43-60
  Business simulation games constitute a relevant learning method in business and entrepreneurship education. In recent years, the use of simulations has grown progressively, especially in business and management schools, universities and professional associations all over the world. The main reason for their popularity is that business simulation games are considered as effective tools for facilitating experiential learning, allowing students to experience the excitement, challenge and operational reality of starting up and running a virtual company but in a safe, relatively risk-free environment. Accordingly, the use of these business games in agricultural entrepreneurship can contribute to experiential learning through a simulation of real-life situations and agri-business environments and thereby allow learners to acquire certain skills and competences above and beyond the skills fostered by traditional learning methods and thereby fostering agricultural entrepreneurship and employment of agricultural graduates. In the present paper, the author argues that business simulation games can be used to foster students’ entrepreneurial mindset and competences in different academic majors including agricultural sciences. In this paper, some examples of entrepreneurship games are presented which can be used in agricultural entrepreneurship education. At the end, it is recommended that agricultural universities and schools need to incorporate business simulation games into their entrepreneurship and business curricula and benefit from the usage of these games.
  Keywords: Entrepreneurship education, Agricultural entrepreneurship, Business, Business simulation games
 • B. Khosravipour, *M. Dehghanpour Pages 61-75
  Because of rapid increasing of population and the necessity of employment creation, it is necessary to be presented alternatives for employment and the economic dynamic of households. Home-based business is an important approach to achieve this goal. Home-based business has many advantages, which it can establish balance between family responsibilities and employment of family members, and create family employment context and the possibility of exchanging experiences through non-formal education methods mentioned master-pupil between family members. Law for supporting and organizing home-based businesses, was approved in 2010, provides the background to facilitate entrepreneurship in various sectors of the economy including agriculture sector. Identifying and developing the potential of home-based business opportunities for development of job skills, reduce production costs, increase capital productivity and increase household income, promoting home-based business management through linkage with upstream firms and cluster organizations, trade unions, cooperatives and guilds and finally facilitate the provision of home-based businesses, are goals of organizing and supporting law of home businesses. In this article we review the benefits of home businesses, within the framework mentioned to reach the entrepreneurship in agricultural sector.
  Keywords: Home, based businesses, Agricultural entrepreneurship, Economy of rural household
 • *M. Sharifi, S.A.R. Pishbin Pages 77-105
  Many issues of rural communities have social nature and therefore their solution requires innovative social solutions. From this perspective, social entrepreneurship can help to solve problems in rural communities, especially help to reduce poverty and inequality in these communities. Social entrepreneurship in rural areas is a means to alleviate social problems by creating innovative solutions and mobilizing the ideas, capacities, resources, and social institutions required for balance social transformation of rural communities. Social entrepreneurs can aid in developing an entrepreneurship ecosystem and sustainable business development model in rural areas while finding the right opportunities unique to the real needs of rural communities. The world has witnessed many successful experiences in the field of social entrepreneurship. Many of these social businesses have a significant contribution too empowerment of poor in local communities. Awareness of these experiences can inspire policy makers to formulate pro-poor enabling policies as well as entrepreneurs and investors to set up social enterprises in deprived areas. In this article as result of a case study review, concept of social entrepreneurship and its appropriateness for fostering development of rural communities has been introduced and a brief experience of Grameen Bank as one of the success stories of social entrepreneurship in the world is illustrated.
  Keywords: Rural development, Pro, poor entrepreneurship, Social entrepreneurship, Grameen bank
 • L. Nematpour, *K. Rezaei, Moghaddam Pages 107-129
  Today, the material resources available to supply soil organic matter cannot
  respond agriculture practices. In Iran, More than 60 percent of the cultivated soil
  organic carbon content is less than one percent and in considerable part of the soils
  is less than 0.50 percent. While critical point of soil organic carbon for the stability
  of soil structure is two percent. Rural waste management and convert them into
  vermicompost is affordable way to provide organic material. In this regard, in order
  to the supply of organic matter for agricultural soils, vermicompost production in
  Fars province is expanding. This study was conducted to investigate the impacts of
  vermicompost production from the perspective of women in the Fars province and it was done by qualitative method and conducted in-depth, structured interviews. Results showed that vermicompost production have many positive effects for rural communities including: economic impacts (increase production, reduce costs, and strengthen the non-agricultural economy), environmental impacts (reducing pollution of water, soil and air, reducing the volume of garbage, preserving the beauty of the rural landscape), and health impacts (producing safe products, reduce cancer, reduce the number of insect pathogenic). Rural women said that use of vermicompost in the farming also increases soil productivity. The findings showed that the most important health impacts of vermicompost production are organic production and reduce diseases, especially cancers. Rural women believed that produce vermicompost from organic waste is one of the important ways to reduce environmental pollution. The practical suggestions are provided for improving the production of vermicompost.
  Keywords: Impact, Vermicompost, Rural women, Fars province
 • Gh.H. Abdollahzadeh, A. Arabiun, M. Sharif Sharifzadeh, M. Talaei Pages 131-157
  It is becoming clear that entrepreneurship, or certain facets of it, can be taught. Currently, there has been a proliferation of training courses dedicated to entrepreneurship, so it is need to formulate consensus on syllabuses and content from the viewpoint of the candidate-entrepreneurs to respond to the learning needs of the Nominees. The aim of current research is to identify and assess syllabuses and contents of entrepreneurship training program based on entrepreneurship and business behavior and process. The current applied research carried out according survey method and cross sectional method, and utilized questionnaire tools in order to data gathering. Statistical population contains all candidates who participate in business and entrepreneurship skills training program that hold by Ministry of Labor and Social Affair in Kermanshah province. By using Krejcie and Morgan table, 174 sample selected and simple random sampling exploited to select respondent nominees. Needed skills are assessed in term of 8 dimensions, 31 components and 176 items, results showed that dimensions include; professional development, communications and interpersonal skills, digital skills, economics, entrepreneurship behavior/traits, financial knowledge, entrepreneurial traits/behaviors, business foundations, are prioritized. Also most components include considering ethics in communication, staff communication in term of "communications and interpersonal skills dimension and components of career planning and job-seeking skills in term of professional development dimension. Despite of this, various items contained the each of component and dimensions are ranked. These elements could consider as content standards entrepreneurship courses. Finally, some recommendations are provided to improve cycle of entrepreneurship curriculum development.
  Keywords: Entrepreneurship education, Entrepreneurship training courses, Content standards, Entrepreneurship behavior, process