فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 76 (زمستان 1394)
 • پیاپی 76 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احسان اسماعیلیان، حسن قاسمی*، حسن ذاکردوست صفحات 1-9
  بهینه سازی پروانه همواره یکی از جنبه های مهم طراحی پروانه می باشد. کاهش مصرف سوخت در شناور ها نیزیکی از جنبه های مهم طراحی است و اگر شناور و سیستم رانش درست طراحی نشده باشند، هزینه های زیادی را به دنبال دارد. در شناورهای نظامی ممکن است وضعیت های مختلفی برای سیستم رانش در نظر گرفته شود تا در ماموریت های مختلف، شناور بهترین عملکرد را داشته باشد. در این مقاله یک روش جدید برای طراحی سیستم رانش یک شناور نظامی ارائه می شود و سه وضعیت مختلف سیستم رانش در وضعیت معمولی که تنها از یکی از موتورها و وضعیت نیمه قدرت در سرعت های متوسط و وضعیت تمام قدرت که به ترتیب از دو و چهار موتور استفاده میشود،در نظر گرفته می شود. همچنین، با استفاده از الگوریتم ژنتیک،سیستم رانش شناور به منظور افزایش بازدهی، تراست و کاهش گشتاور با لحاظ اسکیو، کاویتاسیونو تنش طراحی می شود و بهترین سرعتی که در آن شناور دارای کمترین مصرف سوخت است، بدست می آید.
  کلیدواژگان: کمینه کردن مصرف سوخت، بهینه سازی پروانه، الگوریتم ژنتیک، شناور رزمی، ماموریت های مختلف
 • مجید آقابابایی*، محمدجواد زندی صفحات 10-16
  فاصله یاب ها یکی از مهمترین وسایل زیرآبی به منظور کنترل فاصله ی ربات های زیرآبی و زیردریایی ها از کف دریا، جهت جلوگیری از برخورد به کف آن می باشند. در این مقاله راه کاری جهت جلوگیری از برخورد این ربات ها به کف محیط های آبی توسط تعیین فاصله ربات ها از کف دریا با استفاده از الگوریتم همبستگی ارائه می گردد. در این مقاله ابتدا پردازشی بر روی سیگنال های بازتاب شده توسط نرم افزار Matlab انجام می شود. سپس توصیفی پیرامون چگونگی اجرای الگوریتم همبستگی در پردازنده FPGA صورت می گیرد. همچنین درستی سنجی سیگنال بازتاب شده و تشخیص سیگنال اصلی از سیگنال نویز، توسط الگوریتم آستانه-گزاری نویز صورت خواهد گرفت. مزیت استفاده از این روش آسان تر شدن پردازش های پیچیده ای است که پیش از این ربات ها جهت تعیین فاصله از کف دریا انجام می دادند. همچنین این روش با تغییرات نویز محیط سازگار است که این یکی از ویژگی های قابل توجه در کار صورت گرفته می باشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم همبستگی، آستانه گذاری وفقی نویز، فاصله یاب صوتی
 • نازیلا کاردان صفحات 17-30
  فرسایش بستر اطراف پایه ها یکی از عوامل اصلی تخریب پل ها، اسکله ها و دیگر سازه های مشابه می باشد. استفاده از ابزارهای مختلف نظیر مقطع هندسی پایه، ایجاد شکاف در بدنه پایه و یا ترکیبی از این روش ها، تمهیداتی هستند که برای جلوگیری و کاهش عمق آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل پیشنهاد می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر جفت شکاف در کاهش آبشستگی موضعی، درمقایسه با پایه های بدون شکاف و تک شکاف است. در این راستا، شبیه سازی سه بعدی میدان جریان اطراف پایه های استوانه ای به کمک نرم افزار فلوئنت انجام گرفته و تاثیر هر کدام از مدل های پایه بر رفتار میدان جریان و نیز گستردگی ناحیه تنش های برشی بحرانی مورد بررسی قرار گرفت. مدل سازی های انجام یافته تاثیر مثبت ترکیب شکاف سطح آب و شکاف بستر را بر کاهش تنش های برشی بستر و نیز کوچک تر شدن نواحی تنش های برشی بحرانی نشان داد. میزان درصد کاهش تنش برشی بستر پیرامون مدل پایه دارای جفت شکاف نسبت به مدل بدون شکاف برابر 65% است. همچنین ایجاد شکاف در پایه ها، از قدرت مخرب گردابه های پشت پایه می کاهد. با مقایسه منحنی سرعت جریان قبل از پایه، تغییرات سطح آب و نیز ناحیه تنش های برشی بحرانی، دقت بالای مدل آشفتگی RSM در شبیه سازی اثر آشفتگی جریان نتیجه گرفته شد.
  کلیدواژگان: مدل عددی، پایه پل، آبشستگی، تنش برشی، شکاف
 • یوسف برومند*، بهروز امرایی، پرویز باورصاد صفحات 31-40
  با توجه به اینکه بیش از 90 درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت می پذیرد، ایمنی این شیوه از مباحث مهم آن به حساب می آید. علائم کمک ناوبری جهت افزایش ایمنی آبراه های بنادر مورد استفاده قرار می گیرند. جهت نظارت بر عملکرد علائم کمک ناوبری دو سیستم سنتی و کنترل از راه دور مورد استفاده قرار می گیرد .این تحقیق به بررسی مقایسه ای سیستم های سنتی و کنترل از راه دور علائم کمک ناوبری، تاثیر سیستم کنترل از راه دور علائم کمک ناوبری بر افزایش ایمنی آبراه های بنادر و همچنین انتخاب بهینه ترین سیستم مانیتورینگ علائم کمک ناوبری می پردازد. این تحقیق از لحاظ روش، از نوع توصیفی- پیمایشی و از لحظ هدف نیز کاربردی می باشد. در جمع آوری اطلاعات این تحقیق از روش های مشاهدات عینی، مراجعه مستقیم و مصاحبه با متخصصین و صاحب-نظران، منابع کتابخانه ای، مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه و شبکه جهانی اینترنت ااستفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق بازگشت سریع سرمایه، ، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در ارتباط با علائم کمک ناوبری، افزایش قابلیت اطمینان و روایی داده ها، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش ایمنی آبراه ها از مزایای سیستم کنترل از راه دور می باشد.
  کلیدواژگان: ایمنی دریایی، سوانح دریایی، سیستم کنترل از راه دور، علائم کمک ناوبری
 • سید علی اکبر هدایتی*، طاهره باقری صفحات 41-47
  مواد زاید کشتی به هر نوع ماده مضر (هم برای محیط زیست دریا و هم بهداشت عمومی) که در طی عملیات معمول روزانه کشتی ها تولید می شوند، اطلاق می گردد. در تحقیق حاضر به بررسی انواع راه های تولید مواد زاید توسط شناورهای دریایی و کنترل آنها پرداخته شده است. همچنین انواع گروههای مواد زاید کشتی ها (مواد زاید نفتی، آب سیاه، آب خاکستری، آب توازن، زباله، آلودگی هوا) مشخص شده و تفاوتشان در انواع شناورها و چهارچوب های قانونی و خطوط راهنمای مدیریت و کنترل آنها نیز بررسی شده است. نیروی انسانی با رعایت قوانین تعیین شده بر روی کنترل ورود مواد زاید تولید شده به دریا نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. سازمان بین المللی دریایی دو هدف بهم پیوسته اعم از امنیت در دریا و پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی ها را دنبال می کند. معیار های پیشنهادی توسط این سازمان در قالب کنوانسیون های بین المللی شناخته شده اند. مارپل یکی از کامل ترین آنهاست، زیرا آلودگی کشتی ناشی از نفت، مواد شیمیایی و مواد مضر بسته بندی شده، فاضلاب و زباله را در بر می گیرد. در نهایت به جریانات مواد زاید کشتی بایستی بیشتر توجه و محاسبه شود و نظارت بر خروجیهای غیر قانونی کشتی ها و شناورها- تسهیلات دریافت مواد زاید در ساحل با چهارچوبهای مشترک، پیشنهاد می گردند.
  کلیدواژگان: آلودگی دریا، کشتی، کنوانسیون مارپل، مدیریت مواد زاید
 • حیدر زارع*، محمدحسین یاراحمدزهی، رویا حقی صفحات 48-54
  بنادر با توجه به ماهیت فعالیت شان (ملی و بین المللی)، سرمایه کلان جهت احداث بندر و جهانی شدن (افزایش رقابت بین بنادر در سطح ملی و بین المللی) نیازمند به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید می باشد. کشور ما به دلیل داشتن مرزهای خشکی و دریایی گسترده، موقعیت استراتژیک، دسترسی به آب های آزاد و داشتن شیوه های مختلف حمل و نقل می تواند به عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم در سطح منطقه و جهان عمل نموده و استفاده مناسب و مطلوبی را از این صنعت کسب نماید. بندر چابهار به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آب های آزاد بین المللی جایگاه ویژه ای در مبادلات ایران با سایر کشور های منطقه دارد. از سوی دیگر، این بندر به علت نزدیکی به کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و آسیای میانه، در آینده ای نزدیک با اتصال به شبکه ریلی کشور اهمیت ویژه ای در ترانزیت کالا به این کشور ها خواهد داشت. این بندر جهت حفظ بازارهای موجود و افزایش سهم خود در سطح ملی و منطقه ای از فنون بازاریابی به عنوان یکی از راهکارهای موثر جهت ارتباط با مشتری استفاده می کند. در بین فعالیت های بازاریابی، تبلیغات که بخشی از آن به حساب می آید، بیشتر بر جنبه ترجیح دادن بندر تکیه دارد. شش عامل نیروی انسانی، بودجه، تجهیزات، تکنولوژی، ویژگی های بندر و قوانین و مقررات به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تبلیغات یک بندر شناسایی شدند. نتایج این تحقیق نشان داده است که ویژگی-های بندر و تامین بودجه دو عامل اصلی تاثیرگذار بر اجرا و کیفیت تبلیغات واحد بازاریابی بندر چابهار می باشند.
  کلیدواژگان: بندر چابهار، بازاریابی، تبلیغات، تکنیک سلسله مراتبی
|
 • E. Esmaeilian, H. Ghasemi*, H. Zakerdoust Pages 1-9
  The optimization of propeller has always been one of the most important aspects of propeller design. Reducing fuel consumption is also an important aspect of ship and propulsion system design to reduce the costs. The proposed design methodology represents a new approach to evaluate the propeller design of a military by considering the various missions. So three different modes propulsion system, e.g. Trial, Half and Full modes in which, respectively, one, two and four propulsion motors are used will be considered. Also the propeller using genetic algorithm is optimized by considering the fuel consumption along with system performance characteristics and constraints such as trust, torque, stress, cavitation, efficiency and skew angle to the best forward speed with minimum fuel consumption is resulted.
  Keywords: Minimization of fuel consumption, propeller optimization, Genetic algorithm, Military vessel, Various missions
 • Majid Aghababaee*, M. Zandi Pages 10-16
  Range finders are one of the most important devices that are used for controling the height of robots from bottom of the underwater environment to avoid collision with it. In this paper firstly took a simulation processing on received echo signal by using Matlab software. Then made a description about implementation process of the cross-correlation algoritm in FPGA, verified received echo signal and recognition between noise signal and main echo signal is perform by adaptive noise threshold method. The advantages of using this method is to simplify complex processing that previous robots have been used to find the distance between them and sea bottom. This method is also compatible with the change of environment noise and that is one of the considerable point which this paper present.
  Keywords: Cross, correlation Algoritm, adaptive noise threshold method, range finder
 • N. Kardan Pages 17-30
  Erosion around the piers is one of the main causes of the destruction of bridges, docks and other similar structures. Using of methods such as cross-section of pier, applying the slot on pier or combination of them, is the preparations which recommended to control and reduce the scour depth around the bridge piers. The purpose of this study is to investigate the effect of applying double slot in decreasing the local scour in comparison to the no slot pier and on slot piers. In this regard, the three dimensional simulation of flow field around cylindrical bridge piers has been conducted by Fluent and the effect of each of models based on behavior of flow field and the bed shear stress is studied. Done modeling showed the positive impact of combination of the bed slot and water surface slot on decreasing the bed shear stress and also the extension of critical shear stress. The reducing of bed shear stress around pier with double slot is 65% compared to the no slot and one slot pier. Also applying the slot in piers can be decrease the power of wake vortices. By comparison the velocity profile before the pier, variation of water surface and the extension of critical bed shear stress, the high precision of RSM turbulence model was concluded.
  Keywords: Key Words: Numerical Model, Bridge Pier, Scouring, Shear Stress, Slot
 • Yousef Broomand*, Behrooz Omaraee, Parviz Bavarsad Pages 31-40
  More than 90% of world trade is done by maritime transportation, so its safety is one of the most important points that should be considered.
  Aids to navigation are using to increase safety of waterways of ports. For supervision to AtoN, there are two systems.
  1. Traditional system
  2. Remote control system
  This thesis investigate and compare traditional system and remote control system¸ studies the role of remote control system of aids to navigation in improvement safety of ports and then choose the best system for the monitoring of Aids to Navigation. Method of this thesis is descriptive survey and in view of goal is applied. For data collection for this thesis, use from the following methods. Eye witness-directly see and interview with experts- resource library- studies and research that done in this field-world wide web. With respect to result the benefit of remote control system is: rapid return on investment-increase the quality of services about aids to navigation marks-increase reliability and justifiability of data-decrease of operational cost-increase the safety of water ways.
  Keywords: maritime safety, maritime accident, remote control system, aids to navigation marks
 • A. Hedayti*, T. Bagheri Pages 41-47
  This paper presents a review on commercial vessel generated waste. In this context various ship waste categories are identified (oily wastes, Black water, Grey water, Ballast water, Garbage, Air emission), their variation between different vessel types is pinpointed and the legal framework and guidelines for their management and handling are drafted adequately. Ship waste shall be refer to any harmful substance (for both the marine environment and the public health), which is generated during the usual day-to-day ship operation. Past experience has proven that these wastes accumulate significant quantities and therefore potential for marine pollution. Thus, only after recent significant environment damage (e.g. in Alaska, the Caribbean Sea etc) has occurred, did the international maritime community turn its attention on the matter. Only Through an international marine forum marine pollution from ships can be satisfactorily tackles. That forum is the International Maritime Organization (IMO) whose twin objectives are maritime safety and the prevention of marine pollution caused by ships. Finally, more attention should be calculated to ship waste streams, monitoring of the illegal outputs and ship waste reception facilities on the beach with a common framework, to be proposed.
  Keywords: Marine Pollution, MARPOL Convention, Ship, Waste Management
 • H. Zare*, M. Ya Ahmadzehi, R. Haghi Pages 48-54
  Ports need to keep on your current customers and attract new customers due to their activities nature (national and international), massive investment for port establishing and globalization(increase competition between ports in national and international level). our country has large Land and sea border, Strategic Position, accessibility to open seas and take advantage of multimodal transport system, it can play role as important transit course in local and global level and use it in best manner.Chabahar port has special position in Iran trade with other countries because it has strategic position and access to international open seas. also, this port close to Afghanistan, Pakistan, Middle Asia, and in future with join to Iran railroad system can gain special role in transit cargo to them. this port for maintaining its current market and increase its share in national and local level, use marketing techniques as effective solution to contact customers. Among marketing activities, Advertisement that account as one part of it, mostly emphasis on port preference. Six factors affecting on port advertisement: Human resources, Budget, tools, Technology, port features and regulations. Result of this paper showed port features and budget are 2 main factor effect in implement and quality of chabahar port's marketing advertisement.
  Keywords: chabahar port, marketing, advertisement, AHP