فهرست مطالب

نشریه مطالعات دفاعی استراتژیک
پیاپی 59 (بهار 1394)

 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/03/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید علوی وفا *، غلامرضا جلالی فراهانی صفحه 5

  این پژوهش با هدف شناسایی، تبیین و ترسیم عوامل و مولفه های موثر بر فضای تخاصم و تهدید محیط راهبردی تهدیدگران علیه رسانه ملی با رویکرد پدافندغیرعامل با بهره‌مندی از بررسی و مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل و توصیف محیطی انجام شده است. این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و اکتشافی و از نظر نوع روش توصیفی تحلیلی است، به‌صورت موردی زمینه ای در حوزه رسانه ملی انجام شده است. در این پژوهش با واکاوی، بررسی و تحلیل محیط تخاصمی و تدافعی حاکم بر کنش تهدیدگران علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مشارکت خبرگان در فرایند روش دلفی، عمده ترین عوامل و مولفه های موثر بر محیط کنش راهبردی تخاصم دشمنان علیه رسانه ملی با رویکرد پدافند غیرعامل شناسایی و ترسیم شده است. همچنین در ادامه پژوهش برای درک و شناسایی نقش و کارکرد کنشگران این سپهر تخاصمی، مبادرت به بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه کنشگران عمده موثر بر سپهر دفاع و نزاع رسانه ای شده است. در انتها نیز برای تسهیل درک و خلق روایت ذهنی یافته های پژوهش در قالب نقشه شناختی به تصویر کشیده شده است.

  کلیدواژگان: فضای تخاصم، نزاع، رسانه ملی، پدافندغیرعامل
 • موسی حامد بابایی*، حسین تاج آبادی، بهزاد مرادیان صفحه 27

  در این پژوهش، محققین «معیارهای الگوی مدیریت و فرماندهی، متناسب با انتظارات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)» را تبیین و ارایه نموده اند. روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات نیز در این پژوهش، استفاده از مطالعه‌ کتابخانه‌ای (به خصوص مطالعه‌ کتب و مقالات با به کارگیری روش فیش برداری و استفاده از سایت‌های اینترنتی معتبر) و تحقیقات میدانی(تهیه و توزیع پرسش‌نامه بین صاحب نظران و خبرگان جامعه آماری و مدیران و فرماندهان موفق و کارآمد در سطح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) می باشد. در پایان یافته های پژوهش پیش رو موید این است که انتظارات مقام معظم رهبری‌(مدظله العالی) در مورد مدیریت و فرماندهی با عنایت به تمرکز خاطر ایشان به پیاده سازی احکام و دستورات دین مبین «اسلام» ضمن تحفظ منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران، با توجه ویژه به معیارهای «مکتبی»، «ارزشی» و «تخصصی»، برآورده گردیده است.

  کلیدواژگان: فرمانده، مدیر، فرماندهی، مدیریت، دفاع و مقام معظم رهبری
 • سید محمودرضا شمس دولت آبادی، محمدرضا جلیلوند * صفحه 49

  هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی علل وقوع جنگ‌های آینده با استفاده از تفکر سیستمی است. این مقاله سعی دارد با ارایه مدلی، کاربرد تفکر سیستمی و مدل‌سازی سیستم‌های پویا، به تجزیه و تحلیل علل جنگ‌های آینده پرداخته شود. به‌منظور شناسایی علل وقوع جنگ‌های آینده، از روش تحلیل محتوی 59 مقاله که در بازه زمانی 1969 تا 2013 در مجلات خارجی و در حوزه جنگ‌های آینده منتشر شده‌اند، استفاده می‌شود. تحلیل سیستم‌های پویا یکی از تکنیک‌هایی است که امکان مدل سازی سیستم‌های پیچیده و غیرخطی را فراهم می‌آورد. لذا، از یک مدل دینامیکی نیز برای نشان دادن روابط علی میان عوامل شناسایی شده بهره گرفته خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد که تغییر در موازنه قدرت، تروریسم، عدم قطعیت و مسایل امنیتی، کمیابی منابع، ظهور تکنولوژی‌های جدید، مشکلات سیاسی و جنگ‌های داخلی، اختلافات مرزی، ناسیونالیسم، مذهب، رقابت اقتصادی، جهانی‌شدن، منافع مادی، اعتبار و افتخار در سطح بین‌الملل، مهاجرت انبوه، رشد جمعیت، کینه‌جویی، و تغییرات جوی، نقش مهمی در پیش‌بینی جنگ‌های آینده ایفا می‌کنند. این مطالعه اولین مطالعه‌ای است که با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم به مدل‌سازی جنگ‌های آینده در قالب یک مدل دینامیکی پرداخته است.

  کلیدواژگان: جنگ، آینده پژوهی، تفکر سیستمی، سیستم های پویا، تحلیل محتوی
 • محمد رضا کمالی، خسرو بوالحسنی * صفحه 73

  عربستان سعودی به‌عنوان یک بازیگر موثر در تحولات منطقه‌ای با ظرفیت‌های منحصر به فرد ژیوپلیتیکی تلاش می‌نماید نقش پررنگ‌تری را در تحولات آسیای جنوب غربی داشته باشد. از آنجایی که عوامل ژیوپلیتیکی پایه‌ای برای اتخاذ سیاست‌های مناسب برای تدوین راهبرد‌های دفاعی است، لذا هدف اصلی در این پژوهش «تعیین فرصت‌ها و قوت‌های ژیوپلیتیکی موثر در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبا‌ل عربستان»، است که ضمن استفاده از  روش توصیفی، تحلیلی به‌صورت کاربردی، پرسشنامه‌هایی در دو مرحله تنظیم و به جامعه آماری 47 نفری (به صورت تمام شمار) ارایه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS اقدام به پردازش داده‌ها شده است. در تحلیل آماری از جداول توزیع فراوانی، آزمون تی استیودنت یک نمونه‌ای وآزمون میانگین‌ها بهره گرفته شده و بر همین مبنا 66 عامل ژیوپلیتیکی در ابعاد شش‌گانه، طبیعی، انسانی، اقتصادی، سیاسی داخلی‌، سیاسی بین‌المللی و نظامی، تعیین که بر همین اساس مهم‌ترین فرصت‌ها عبارتند از: نقش روابط عربستان با روسیه، وجود شیعیان معارض با دولت عربستان در این کشور، وابستگی عربستان به تنگه هرمز، کانال سویز و باب‌المندب است و مهم‌ترین قوت‌ها نیز بومی‌سازی صنعت دفاعی ایران، کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران در مواقع نیاز می‌باشد.

  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، عوامل ژئوپلیتیکی، راهبرد دفاعی، عربستان
 • علی اصغر بیک*، افشار امیری، غلام عباس قاسم پور، عبدالله پیکرنگار صفحه 97

  در سبک زندگی بشر، مکاتب مختلف هر کدام ارایه دهنده اصولی هستند که رفتارهای بشر را شکل می‌دهند. خیلی از رفتارهای انحطاطی بشر ناشی از تبعیت و پیروی از این اصول می باشد. مکاتبی که امروزه بر اثر خستگی از پیروی مسحیت کاتولیک در قرون وسطی به‌وجود آمده ظاهرا دچار یک سردرگمی شده و نتوانسته اند مدلی برای سبک زندگی ارایه دهند که راه سعادت انسان را تضمین کند. سیوالی که مطرح –می‌شود اینست که چه معیارهای برتری می تواند زندگی بشر را ضمانت کند و کدام مکتب دارای این معیارها است لذا محققین این پژوهش یازده معیار برتر را احصاء کرده و مکاتب مد نظر این تحقیق (مسحیت «قرون وسطی»، اومانیسم، ماتریالیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم و مکتب اسلام) را با آن مقایسه نموده‌اند و مشخص گردید که تنها مکتب اسلام بوده که این یازده فاکتور در یک جا در خود جمع کرده است. و در نهایت به این سیوال پاسخ داده است که چه تفاوتی بین اصول و ویژگی این مکاتب با یگدیگر در مورد مقوله های سبک زندگی می‌‎باشد؟ که پاسخ این سیوال در جدول شماره چهارم این مقاله آمده است. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات اکتشافی جای می‏گیرد. از نظر نوع تحقیق، این پژوهش در زمره مطالعات توسعه ای است.

  کلیدواژگان: مکاتب ارائه دهنده سبک زندگی، مکتب اسلام، معیارهای مکتب برتر
 • رضا محمدی نیا*، محمد شامحمدی صفحه 121

  این تحقیق که از نظر نوع هدف، کاربردی– توسعه‌ای و از نظر نوع گردآوری داده‌ها و پردازش اطلاعات، توصیفی و مطالعه‌ی موردی- زمینه‌ای است، با تلفیق دو حوزه‌ی پدافند غیرعامل و فن‌آوری، تلاش نموده راهبردهایی به منظور حفظ زیرساخت‌های فناوری کشور در سطح راهبردی ارایه نماید. برای تحقق چنین هدفی، با نشستی مشورتی با مسیولین سازمان پدافند غیرعامل کشور، بیست نفر از کسانی که در هر دو حوزه‌ی پدافند غیرعامل و فناوری صاحبنظر بوده‌اند به عنوان جامعه‌ی آماری همکاری داشته و متغیرهای تحقیق یعنی «پدافند غیرعامل» و «عناصر حوزه‌ی فناوری» مورد بررسی قرار گرفته و با تاکید بر بهره‌گیری از اصول و اقدامات پدافند غیرعامل،‌ راهکارها و راهبردهایی با ماهیت تقویتی، توسعه‌ای، تولیدی، تحقیقاتی و تحکیمی به‌منظور ایمن‌سازی و پایدارسازی عناصر چهارگانه‌ی فناوری، یعنی «انسان، اطلاعات، ابزار و سازمان» به دست آمده است.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، فن آوری، راهبرد
|
 • Saeid Alavivafa*, Qolamreza Jalali Farahani Page 5

  This study deals with recognition, clarification and demonstration of the factors affecting animosity and threat of the strategic environment exploited by the enemies against the IRIB by means of on-desk and environmental analysis. This research which is an applied-exploratory one in terms of purpose and an analytical-descriptive in regard with method is conducted upon cased-base in the field of national media. This study, by means of exploration and analysis of the antagonistic and defensive environment ruling the action of enemies against the IRIB and participation of the experts in the process of Delphi, determines and demonstrates the highly significant factors and constituents affecting the strategic action environment of the enemies against the IRIB upon passive defense approach. Furthermore, it analyses the role and position of effective actors in the media defense-conflict constellation; finally, it demonstrates the outcome in the frame of a recognized map.

  Keywords: space of animosity, conflict, IRIB, passive defense
 • Mousa Hamedbabaei *, Hussein Tajabadi, Behzad Moradian Page 27

  This study clarifies and develops the indicators of management and commandment in conjunction with the expectations of the Supreme Leader (P.H.). Doing so, it gathers data on desk (books, essays and internet) and in field studies (delivering questionnaire to pundits, experts, managers and efficient commanders in the armed forces). Finally, the outcome of the study suggests that the expectations of the Supreme Leader (P.H.) on management and commanding are estimated in reliance with Islamic, revolutionary and specialty indicators as his majesty focuses on the implementation of the Islamic rules and orders besides the protection of the Islamic Republic of Iran's interests and national security.

  Keywords: commander, manager, commanding, management, defense, supreme leader
 • Seyed Mahmud Reza Shams Doulatabadi, Mohammadreza Jalailvand * Page 49

  This study aims to review the causes of the future wars by means of Systems Thinking and develop a model which demonstrates the application of the former and modeling dynamic systems in such a way to analyse the causes behind the future wars. Doing so, it reviews 59 articles on future wars which have been published in foreign journals in the period between 1969 and 2013 upon content-analysis. The analysis of dynamic systems is a technique which provides the modeling of complex and non-linear systems. Furthermore, a dynamic model is applied to demonstrate the causative relations amongst recognized factors. Meanwhile, the outcome of the study reveals that change in balance of power, terrorism, uncertainty and security problems, shortage of resources, modern technologies, political problems and civil wars, border disputes, nationalism, religion, economic competition, globalization, material interests, prestige and honor in international scene, mass migration, population growth, animosity and climate changes play a key part in the foresight of future wars. It is worth noting this paper is the 1st study which by means of dynamic-system approach deals with the modeling of future wars.

  Keywords: War, Futurology, Systems thinking, Dynamic systems, Content, analysis
 • Mohammadreza Kamali, Khosrow Bolhasani * Page 73

  Saudi Arabia, possessing exclusive capacities, seeks to play a more effective role in the upheavals of west-south Asia as an effective actor in regional developments. As the geopolitical factors are assumed as a base for adopting appropriate strategies in development of defensive strategies, this study aims to define geopolitical opportunities and strengths effective in development of the IRI's defensive strategy towards Saudi Arabia. To do so, it uses analytical-descriptive method in an applied manner and draws up questionnaire in two phases and delivers them to the population and then processes the data with SPSS. To analyse the data, it exploits the Frequency Table, T-Student and Compare Means in such a way that 66 geopolitical factors are developed in six dimensions including environment, human-power, economy, home policy, and international and military policy. Accordingly, the overriding opportunities in this field include Russia-Arabia relations, the resident Shiite opposite to Saudi Arabia, the dependence of Saudi Arabia on the Strait of Hurmoz, Suez Canal and Bab-el-Mandeb Strait. On the other side, the overriding strengths are the indigenization of Iran's defense industries and the Iran's control over the Strait of Hurmoz, if need be.

  Keywords: geopolitics, geopolitical factors, defensive strategy, Saudi Arabia
 • Afshar Amiri*, Aliasghar Beik, Gholamabbas Qasempur, Abdollah Peykarnegar Page 97

  In terms of lifestyle, each one of diverse schools delivers particular principles which shape human's behavior. Many of the decadence behaviors by human derive from following the principles. The schools which have emerged due to being tired of Catholic Christianity in the medieval times are seemingly trapped in confusion because of lacking a model for lifestyle which could guarantee the prosperity. In the meantime, the question posed herein is what supreme indicators could guarantee the human life and which school is equipped with the formers. In the same vein, the authors develop 11 indicators and compare them with the given schools in this study, i.e. Christianity (for medieval times), Humanism, Materialism, Secularism, Liberalism and Islam. Consequently, it was found that it is only Islam which embeds the 11 indicators. In the final phase, the study deals with the difference of principles and characteristics of the schools with each other in relation to the constituents of lifestyle and demonstrates the answers in the frame of a table (4). It is worth noting this study is an exploratory one which lies in the category of developmental studies.

  Keywords: schools delivering lifestyle, school of Islam, indicators of supreme school
 • Reza Mohammadinia*, Mohammad Shamohammadi Page 121

  Typologically, this study is an applied-developmental one and also a descriptive and case-based research in relation to gathering and processing data which combines passive defense and technology and seeks to deliver strategies to protect the national technological infrastructures at a strategic level. Accordingly, it cooperates with 20 persons engaging in passive defense and technology as the population who are selected upon conference with the administrators of the Passive Defense Organization and analyses the related variables: "passive defense" and "elements of technology". In the following, it presents approaches and strategies for invigoration, development, production, research and fortification in order to secure and perpetuate the tetra-pronged elements of technology, i.e. human, information, device and organization.

  Keywords: passive defense, technology, strategy