فهرست مطالب

مطالعات زبان و ترجمه - سال چهل و هشتم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال چهل و هشتم شماره 1 (بهار 1394)
 • بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/01/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر ملکی، مریم نویدی صفحات 1-18
  فردریش اشلایر ماخر، نخستین پژوهشگری بود که نظریه ی عام تفسیر را مطرح نمود. از نظر او هرمنوتیک براساس دوشاخص موازنه و تنزیل استوار است، موازنه به قیاس مفاهیم وکلمات می پردازد وتنزیل به معنای تجسم جسمانی هرچیز در عالم مکان می باشد. در حقیقت، تنزیل تجسم عینی آن چیزی است که در عالم معنا تجلی دارد. در هردو مفهوم نوعی نونگری به مفاهیم وتعینات گذشته مشهود است. به عبارت دیگر، این شیوه های جدید نگریستن به عالم طبیعت و اشیاء راه را برای مشاهدات و دریافت های تازه ای هموار می سازد که اگرچه به سرعت تحقق نمی یابند، لیک خوانندگان را بر آن می دارد تا با تامل بیشتر در مفاهیم جدید به درک بهتر آنها نائل آیند. از این حیث، درنگ و تعلل در درک مفاهیم جدید از ویژگی های اصلی نظریه تفاوط ژاک دریدا به حساب می آید. لذا این مقاله می کوشد تا نشان دهد هرمونتیک ، کنش کلامی و تفاوط به چه شیوه هایی با یکدیگر ارتباط دارند وچگونه در اشعار کیتس نمایان شده اند؟
  کلیدواژگان: کیتس، تفاوط، تضاد، بودن، وجود داشتن، معنا، تفسیر، اشلایر ماخر، مفاهیم، تعلل، نگرش، شعر
 • زهرا سالاری، علی خزاعی فرید صفحات 19-51
  تحقیق حاضر درصدد است تا با بررسی برنامه ی درسی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی و با تمرکز بر نیازهای بازار ترجمه در ایران از دیدگاه افرادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با این برنامه سروکار دارند، یک برنامه ی کارآمد و متناسب با بازار ترجمه در ایران پیشنهاد دهد. به این منظور با بخشی از فعالان بازار ترجمه شامل: ناشران، دارالترجمه ها، بانک ها، آژانس های مسافرتی و افرادی همچون اساتید دانشگاه و دانشجویان این رشته که به صورت مستقیم با برنامه ی درسی در ارتباط هستند، مصاحبه ی حضوری و گروهی صورت گرفت. بدین ترتیب با تحلیل نظرات این اشخاص و با در نظر گرفتن برنامه ی درسی برخی از دانشگاه های خارج از کشور، پیشنهاداتی به منظور بروز رسانی برنامه ی حاضر که سال هاست بدون تغییر باقی مانده است، صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: مترجمی زبان انگلیسی، مقطع کارشناسی، بازار ترجمه، برنامه ی درسی، ایران
 • زهره تائبی، فاطمه حیدری صفحات 53-74
  هدف از این مقاله کاوشی در جهت یافتن رد پای گفتمان پسااستعمار و مهمترین ویژگی آن (القاء و مشروعیت بخشی به ارزش ها و فرهنگ غرب) در متون پسااستعماری و ازجمله سفرنامه ها و ترجمه آنهاست. با این هدف و برگرفته از آراء منتقدین پسااستعمار همچون ادوارد سعید و فرانتس فانون، متن اصلی سفرنامه یک سال در میان ایرانیان اثر ادوارد براون انگلیسی (1887-1888)متعلق به دوره قاجار، فقط از منظر نگاه او به فرهنگ و موقعیت فرهنگی ایران وایرانی مورد مطالعه کامل قرارگرفت و بیش از 40 مورد فرهنگی، دال بر نگاه غرب «خود1» به شرق «دیگری2» در این مجال بررسی شدند که همگی آنها به همراه پیام پسااستعماری نهفته در آن، در بخش روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین این موارد فرهنگی با ترجمه فارسی شان که توسط ذبیح الله منصوری صورت گرفته مقابله شده اند وبه افزایش و کاهش های سبکی این مترجم فقید ونامور از منظر «خود» و «دیگری» نگریسته می شود. افزایش و کاهش هایی که غالبا در جهت خنثی کردن نگاه عمودی غرب به شرق است.
  کلیدواژگان: پسااستعمار، ادوارد براون، خود، دیگری، فرهنگ ایرانی، گفتمان پسااستعماری
 • مهرنوش محرابی، حبیب کمالی روستا صفحات 75-88
  این مقاله به موتیف یا بن مایه رویین تنی در افسانه های یونانی، ایرانی و ژرمنی در سه اثر ادبی برجسته جهان ایلیاد اثر هومر، شاهنامه شاهکار حکیم توس و منظومه نیبلونگن می پردازد.شخصیتهای اصلی افسانه های اساطیری خدایان افسانه ای ، اسطوره ها ، موجودات فراطبیعی و حیوانات شگفت آور هستند . اسطوره ها نمادی از ناتوانی انسان در مقابل ضعف ها و آرزوهای بشر هستند ، آرزوهایی همچون نامیرایی و رویین تنی . موتیف رویین تنی یکی از بارزترین بن مایه ها در افسانه ها به شمار می رود.رویین تنی را می توان از سویی نیاز و آرزوی همیشگی و غیر قابل تحقق انسان ، برای مقابله با پدیده ناشناخته و وهم انگیز مرگ دانست .اگر چه هریک از پهلوانان رویین تن افسانه های اساطیری نقطه ضعفی دارند که در نهایت به مرگ آنها می انجامد . این مقاله سعی دارد در چهار چوب ادبیات تطبیقی به چگونگی پیدایش و سیر تحول رویین تنی و نیز تاثیر و تاثر و شباهتهای این بن مایه در آثار حماسی جاودان بپردازد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: بن مایه، رویین تنی، ادبیات تطبیقی، اثر حماسی
 • سارا سروش، نگار مزاری، طاهره خامنه باقری صفحات 89-113
  دراین مقاله سعی خواهیم کرد رمان ضداخلاق آندره ژید، نویسنده نامدار قرن بیست فرانسه را مورد مطالعه قرار دهیم. در این تحقیق به مطالعه تصاویر عنصر خاک در ضداخلاق ژید می پردازیم که به فراوانی در رویاپردازی های شخصیت اصلی این اثر دیده می شوند. خاک عنصر برگزیده تخیل ژید در این اثر میباشد. هدف از این تحقیق بررسی نگاه و تخیل نویسنده در رویاپردازی های که تابع این عنصراند، می باشد. این تصاویر بیانگر روحیات درونی شخصیت اصلی داستان است. برای این پژوهش از تصاویری در اثر کمک خواهیم گرفت که تابع این عنصر هستند و به نظر می رسد که شاهدی بر دوگانگی بینش ژید می باشند. در این مقاله به بررسی تخیل ژید، تحت تاثیررویاپردازی های او بر روی این عنصر، می پردازیم. برای دستیابی به این هدف، از روش نقد باشلار بهره خواهیم برد ، بر این اساس تصاویر ادبی بر روی عنصر خاک راهگشای شناخت تخیل ژید خواهند بود.
  کلیدواژگان: ژید، باشلار، رویاپردازی، خاک، سختی، خمیر، نرمی
 • محسن محمود روشن ضمیر صفحات 115-127
  ناتانیل هاثورن به عنوان یکی از مشهورترین و تاثیر گذار ترین نویسندگان اخلاق گرای قرن نوزدهم ادبیات آمریکا همواره از زاویه های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث زیادی در ارتباط با اینکه آیا هاثورن در داستان هایش اخلاق فردی از قبیل رابطه انسان با خدا، توبه و بازگشت به من معنوی را بیشتر مد نظر داشته یا اینکه در یک سطح وسیع تر ریشه مشکلات جامعه بشری را در رعایت یا عدم رعایت اخلاق اجتماعی جستجو می کرده ، صورت گرفته است. بررسی ها نشان می دهند که هاثورن از مطرح کردن آنچه منتقدین آثار ادبی موارد اخلاق فردی می نامند، به تصویر کشیدن اهمیت اخلاق اجتماعی را در نظر داشته است. این مقاله سعی می کند از میان موارد متعددی که هاثورن در ارتباط با اخلاق اجتماعی در آثارش مطرح نموده است، به رابطه بین علم و اخلاق اجتماعی بپردازد. این مقاله علم و استفاده نا صحیح از آن را در سه داستان کوتاه « نشان مادر زاد»، « دختر راپاچینی» و « اتان برند» بعنوان بخش مکملی از سبک ناتانیل هاثورن به تصویر می کشد و این انتقاد اجتماعی را از دیدگاه نویسنده مطرح می سازد.
  کلیدواژگان: ادبیات قرن نوزدهم آمریکا، اخلاق اجتماعی، دانشمند، علم
|
 • Nasser Maleki, Maryam Navidi Pages 1-18
  Friedrich Schleiermacher was the first who introduced hermeneutics in two branches including comparison and association, the former is based on comparison of concepts, and words, and the later is physical objectification of concepts. In fact, it is association of ideas, a new method to get rid of the traditional concepts. Therefore the new method leads to the innovative interpretations and illustrations which are suspended to be revealed, hence it produces what Derrida called Difference, Privileging here the hermeneutics of suspicion, the function of differences or contrasts refers to what Derrida extrapolated as Differance or to differ. These innovative ways of looking at the world, pave the way for new perceptions which are not revealed promptly, instead, challenges and penetrates the readers to discover the new conception which further makes some lingering in the new perception. In this sense, the slowness of new perception can become the other manifestation of Derridaian term, Différance(defer). Considering such a postmodern prospective in mind, this study is to illustrate these manifestations in some of the poems by John Keats. The authors of this paper believe that the essence or the motifs in most of the artistic works of these two poets respond to a dualistic notion which is – or might be – an ongoing process in literary criticism. This study tries to compare hermeneutics and Différance in some of Keats’s poems and it shows the relation among speech act theory and hermeneutics and Différance in his poems.
  Keywords: Keats, concept, Différance, contrast, being
 • Zahra Salari, Ali Khazaee Farid Pages 19-51
  This paper is going to suggest a suitable syllabus according to the market needs in Iran. To achieve this goal, the people who directly and indirectly involve in the translation market (including translation offices, travel agencies, translation students, translation professors, bank’s clerks and publishers) have been interviewed. Then by analyzing these interviews and also considering some foreign Universities’ programs, some suggestions are presented for updating the existing syllabus which has been remained fixed for a long period of time.
  Keywords: English translation, BA, Translation market, Syllabus, Iran
 • Zohreh Taebi, Fatemeh Heidari Pages 53-74
  The present paper is to find traces of postcolonial discourse and its main characteristic, namely legitimization of the Western culture and its values. Seeking this aim, and considering the ideas of celebrated postcolonial scholars like Saeed, and Fanon, the researchers studied the full text of Edward Browne's diary "A year amongst the Persian" written in 1888, in qajar era. The text was studied to get an impression on the way Iranian culture was represented. There were about more than 40 cultural cases in which a sort of Self/ Other representation was obvious. They were all introduced in the methodology section with a message under each case that uncovers the hidden ideological attitudes toward our culture. Moreover, these cases were juxtaposed with their Persian translation (by Zabiholah Mansoori) to see how these partial cases were translated into Persian. We got the point that he mostly used "addition" and "deletion" technique to foil the postcolonial attitudes of the author.
  Keywords: postcolonial, Edward Browne, Self, Other, Iranian culture, postcolonial discourse
 • Mehrnoosh Mehrabi, Habib Kamali Pages 75-88
  This article compares the motif invulnerability in greek , Persian and Germanic mythology , specially in three greatest world literary epics : "Iliad , Shahnameh and Nibelungenlied " . The central figures of the epics are mythical gods and
  Heroes, supernatural beings and wonder animals . Mythology is about myths and myths belong to people and addresses their origin, history, ancestors, and heroes .It is also about magical qualities of heroes like invulnerability . Invulnerability is one of the major motifs in mythology . Invulnerable heroes have in spite of their strength a blind spot and a deadly weakness which can actually lead to their downfall .Although Achilles , Siegfried and Esfandiar qualify as great , mighty men of these great works and have powers of invulnerability eventually die and their death is a direct consequence of the deception. As these three epics root in Indo-germanic languages , we can assume that they may have a similar history and culture . This article attempts to find such similarities of the mythical motif " Invulnerability " .
 • Sara Soroosh, Negar Mazari, Tahereh Khamneh Bagheri Pages 89-113
  This paper tends to investigate Immorality written by Andre Gide, famous French writer of the 20th century. This research studies imagines of soil element in the Immorality which is seen frequently in reverie of characters in this book. We show how author’s point of view and imagination result in speculations subject to this element, creating images to show internal spiritualities of characters in this fiction. This paper tends to study imagination of the writer through his reveries and created images on soil element. There are some images used in this work subject to the above element and it is evidence on dualistic vision of Gide. This paper studies unconscious tendencies and the reveries appeared frequently in writer’s consciousness. Toward this goal, we use Gaston Bachelard's literary criticism approach. Based on this, literary images on soil element let us recognize speculation of Gide.
  Keywords: Gide, Bachelard, reverie, soil, hardness, paste, softness
 • Mohsen Mahmoud Rowshanzamir Pages 115-127
  Nathaniel Hawthorne as one of the most famous and effective Nineteenth century American writers has always been under consideration from different perspectives. This article tries to have a closer look at the relation between science and morality from the writer’s point of view. There have been many debates over the idea that whether Nathaniel Hawthorne focused on in individualistic matters such as , the relation between man and God, repentance, and return to spiritual self, or in a wider scale tried to seek the roots of human problems in the observance or non- observance of social matters. Investigation has shown that Hawthorne has tried to present social morality matters. This article tries to shed more light on the relation between science and morality as one of the social morality matters. Considering improper use of science as a supplementary part of Hawthorne’s writing style in three short stories of “ Birthmark”, Rapaccini’s daughter”, and “ Ethan Brand” is what this article tries to achieve and present the writer’s point of view in this regard.
  Keywords: Nineteenth century American Literature, social morality, scientist, science