فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 254، اسفند 1394 و فروردین 1395)
 • سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 254، اسفند 1394 و فروردین 1395)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/01/15
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سرمقاله/ یادداشت سردبیر
 • آماده جهش نیستیم/ چرا شانه غولها؟
  رضا منصوری، کاظم کوکرم صفحه 5
 • تازه ها
 • کشف ابر منظومه فرا خورشیدی
  محمدحسین الماسی صفحه 8
 • کاربرد احتمالی هندسه در نجوم بابلی
  امیرمحمد گمینی صفحه 9
 • پیراوژه دوباره شروع به کار میکند
  سیما قاسمی صفحه 10
 • یادداشت
 • دستاوردهای یک نشست علمی
  نیما خسروی صفحه 11
 • آینده مبهم رصدخانه ملی
  کاظم کوکرم صفحه 12
 • کیهان شناسی
 • پایان 100 سال انتظار
  سیما قاسمی صفحه 14
 • در این شبها
 • احتیاط در آن سوی عالم خمیده
  پوریا ناظمی صفحه 19
 • کیهان شناسی
 • کشف امواج گرانشی و آینده علم
  رضا منصوری صفحه 21
 • گزارش
 • عکاسان نجومی زیر یک سقف
  امین جمشیدی صفحه 22
 • گاهشماری های کهن ایرانی
  محمدرضا صیاد صفحه 24
 • تقویم
 • سال چطور نو میشود؟
  فاطمه عظیم لو صفحه 26
 • آسمان
 • سایه در جنوب شرق آسیا
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 28
 • آسمان در اسفند 94 و فروردین 95
  علی ابراهیمی سراجی، محمدحسین الماسی صفحه 32
 • رپورتاژ
 • آقای CPC
  رحیم حیدرنیا صفحه 35
 • فراخورشیدی ها
 • 7 سال کاوش با کپلر
  محمدرضا رضایی صفحه 36
 • یادداشت
 • جهانی که پس از کپلر شناختیم
  سارا خلفی نژاد صفحه 41
 • فضانوردی
 • ملاقات با کیهان نورد
  آریا صبوری صفحه 42
 • ربع قرن پیش
  صفحه 45
 • یک سال در فضا
  آریا صبوری صفحه 46
 • ماموریت در ماه
  سیروس برزو صفحه 48
 • راهنما
 • نجوم در ایران
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 52
 • تازه های سال
  هدا عربشاهی صفحه 54
 • صفحه انگلیسی
  سپیده شعرباف صفحه 58
 • تقویم
 • تقویم نجومی سال 1395
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 1