فهرست مطالب

صنعت سینما - پیاپی 165 (فروردین 1395)

ماهنامه صنعت سینما
پیاپی 165 (فروردین 1395)

 • 82 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/01/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نشان آزادی / کمدین های سینمای کلاسیک
  صفحه 6
 • فاصله بین آرزو و عمل
  صفحه 8
 • چارلی چاپلین: علیه بی عدالتی های اجتماعی
  صفحه 10
 • باستر کیتن: علیه طبیعت و تقدیر
  صفحه 24
 • هرولد لوید: شهروند کوشای طبقه متوسط
  صفحه 30
 • هری لنگدون: کودک معصوم و آسیب پذیر
  صفحه 34
 • لورل و هاردی: گریز ناپذیری شکست
  صفحه 36
 • و.س.فیلدز: هجو رویای آمریکایی
  صفحه 44
 • برادران مارکس: هیچ اصلی در کار نیست
  صفحه 50
 • موخره: دشواری های زیستن
  صفحه 56
 • فهرست مطالب
 • فهرست مطالب 1394 - 1393 ماهنامه صنعت سینما (165 - 141)
  صفحه 60
 • فهرست نام فیلم ها
  صفحه 70
 • فهرست نام اشخاص
  صفحه 74
 • فهرست نام نویسندگا
  صفحه 79
 • ایستگاه واپسین
  شهرام جعفری نژاد صفحه 80