فهرست مطالب

پیام ارتباطات - پیاپی 20 (مرداد1380)
 • پیاپی 20 (مرداد1380)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/05/01
 • تعداد عناوین: 30
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • اخبار تازه های فناوری
 • ITوسخت افزارهای جدید
  عباس زند باف صفحه 3
 • آینده نسل سوم تلفن همراه
  فاطمه توکلی صفحه 4
 • بهر برداران شبکه مجازی همراه
  صفحه 5
 • پروژه های آزمایشی در زمینه ی خدمات جامعه ای اطلاعاتی مبتنی بر اینترنت
  صفحه 6
 • تولد رایانه
  عباس پورخصالیان صفحه 9
 • پنجاهمین سالگرد تولد رایانه
  صفحه 9
 • تجسس از طریق ITV
  صفحه 10
 • خبرهای کوتاه
  صفحه 12
 • علمی
 • بازیابی اطلاعات با استفاده از نظام شیگرا
  عباس ریاضی، سمیرا سادات شفیعی صفحه 13
 • معماری ایکس در عرصه تراشه سازی
  عباس زندباف صفحه 20
 • شبکه داده ای کشور / مقدمه
  صفحه 21
 • در انجمن اینترنتی ها
 • حل مخمصه ی نامگذاری در اینترنت با هفت پسوند
  صفحه 25
 • گشت وگدار در اینترنت
  پیمان رضایی صفحه 26
 • پیشرفت اینترنت در آلمان
  صفحه 27
 • نرم افزارهای جدید
  صفحه 28
 • خط مشی امنیت در شبکه ها
  صفحه 29
 • معالجه بیماری ها از طریق اینترنت
  صفحه 30
 • تائیر کار با اینترنت برتندرستی
  صفحه 32
 • تاثیر کار با اینترنت بر تندرستی
  صفحه 32
 • روش های پاسداری ازعکس ها در ایستگاه های اینترنتی
  صفحه 33
 • تلویزیون اینترنتی(WEB TV)
  صفحه 34
 • ارتباط وخدمات
 • مروری بر فناوری VODSL
  حسن مطلب پور صفحه 39
 • گفت و گو
 • در جست و جوی اتفاق نظر پیرامون IT
  صفحه 44
 • اجتماعی
 • ICT و اشتغال
  صفحه 53
 • اقتصادی
 • پایان دوره انتقال «یورو»
  رضا فاضل، سعیده سهرابی صفحه 56
 • فناوری لطلاعات و ارتباطات و اشتغال زنان
  مریم پیامی صفحه 57
 • فرهنگی
 • معرفی کتاب
  صفحه 58
 • فرهنگ واژگان رایانه ای
  صفحه 59
 • اخبار
  صفحه 60