فهرست مطالب

معمار - پیاپی 96 (فروردین و اردیبهشت 1395)
 • پیاپی 96 (فروردین و اردیبهشت 1395)
 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 140,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/02/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله
 • نما و جایگاه آن در قرن حاضر
  نگار حکیم صفحه 2
 • نقد و نظر
 • نما در کشاکش بین متانت و نوکیسگی/ گفتگوی نگار حکیم با سید محمد بهشتی
  صفحه 5
 • ابتدای مدرن
 • نما، چشم انداز، و جهان بینی: فرانک لوید رایت و «ایکرز»
  سارا وایزبلات شاستوک ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 8
 • مسابقه
 • مسابقه طراحی نمای دفتر مرکزی سئله، شرکت آلمانی متخصص در ساخت نماهای شیشه ای/ بنیامین هوسباخ
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 14
 • دو جایزه برای اشتراوس و هیلگارت
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 24
 • نما به مثابه جزئی از یک ایده کل نگر، دفتر معماری اشتاب
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 32
 • محیط زیست
 • معماری و محیط زیست: آیا به راستی «نما» هنوز وجود دارد؟، تعبیری نو یا برداشتی اشتباه از یک واژه؟
  پیتر رایشر ترجمه: فرزاد باجغلی صفحه 38
 • پروژه
 • نما: از باز تا بسته، دفتر معماری اشنایدر و شوماخر
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 46
 • چهره بخشیدن به شهرها، تاثیر نماها بر سیمای شهر، دفتر معماری گربر
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 56
 • دفتر معماری الر+ الر
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 66
 • طراحی نمای ابتکاری و با انرژی کارآمد، آلبرت اشپر و همکاران
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 72
 • نورپردازی معمارانه، دفتر طراحی پودپود
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 78
 • کارهای دفتر انوشه بهزادی و شرکا
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 84
 • روند شکل گیری نما در دو پروژه مسکونی: عصر 92 و عصر 94، مازندران، سرمه شریفی
  صفحه 90
 • از ایران
 • فلسفه نما: کنفرانسی در آمریکا، گفتگویی در ایران
  سیدرضا هاشمی صفحه 92
 • زیگورات چغازنبیل، خوزستان
  متن: بابک زیرک، عکس: مانی و بابک زیرک صفحه 104