فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 8 (اردیبهشت - خرداد 1383)
 • پیاپی 8 (اردیبهشت - خرداد 1383)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/04/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سخن مدیرمسئول
  دکتر محمد ابراهیم ابراهیم زاده صفحه 5
 • سخن سردبیر
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 6
 • علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماری کلیه پلی کیستیک بالغین
  دکتر حسن ارگانی صفحه 7
 • بررسی تاثیر دیس لیپیدمی (اختلال چربیهای خون) بر عملکرد دسیستولی بطن چپ در اولین انفارکتوس قلبی حاد
  دکتر رضوانیه صالحی، دکتر رامین فروغی صفحه 21
  زمینه و اهداف
  آثار دیس لیپیدمی در بروز آرتریواسکلروز، امری شناخته شده است اما تاثیر آن در انفارکتوس حاد و عملکرد بطن روشن نشده است. هدف از این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیر دیس لیپیدمی بر عملکرد سیستولی بطن چپ در جریان انفارکتوس حاد میوکارد است.
  روش بررسی
  254 بیمار با اولین انفارکتوس حاد قلبی، در طی یک سال به طور آینده نگر مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان چربیهای خون در حین انفارکتوس و 3 ماه بعد از آن. در تمام بیماران اندازه گیری و ثبت شد...
  کلیدواژگان: انفارکتوس حاد میوکارد، دیس لیپیدمی، عملکرد بطن چپ
 • PCR و کاربرد آن در انگل شناسی
  دکتر اسماعیل فلاح، شهرام خادم وطن صفحه 26
  PCR مخلفف Polymerase chain reaction (واکنش زنجیره ای پلی مراز) است که در آن امکان تکثیر یک توالی معین از DNA ایجاد می شود. PCR در تعیین و تشخیص انگلهای انسان، به عنوان یک روش انقلابی به تازگی به کار گرفته شده است. اما بسیاری از این روش ها هنوز به طور کافی گسترش نیافته اند. همچنین برخی از روش ها قبل از اینکه به عنوان یک روش تشخیصی قابل اعتماد به کار گرفته شوند نیاز به اصلاح دارند...
  کلیدواژگان: PCR، انگلهای بیماریزای انسانی، تشخیص آزمایشگاهی
 • کنترل کیفیت بخش انگل شناسی در آزمایشگاه های تشخیص طبی
  دکتر رسول جمالی صفحه 32
 • معرفی شرکت داروسازی زکریای تبریز
  زنده یاد دکتر مسعود آدرنگی صفحه 35
 • اخبار پزشکی
  دکتر علی قزوینی، دکتر سینا جلالی میلانی، دکتر عباس آریانمهر صفحه 38
 • راهنمای کاربردی در تشخیص افتراقی باکتریها
  محمد حسین سروش صفحه 42
 • سوالات امتحانی (انگل شناسی)
  صفحه 46
 • معرفی وب سایت
  صفحه 49
 • کنگره های بین المللی
  صفحه 50
 • واژه نامه توصیفی ایمونولوژی
  صفحه 51
 • اطلس رنگی: انگل شناسی
  صفحه 52