فهرست مطالب

 • سال یک هزار و سیصد و هشتاد و یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1381)
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/10/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یادداشت سردبیر
  بهرام محسن پور صفحه 7
 • نقش دانشگاه در گفتگوی تمدنها
  علی شریعتمداری صفحه 11
  معمولا از تمدن غرب، تمدن شرق، تمدن آسیا، تمدن اروپا، تمدن آمریکای جنوبی و تمدن آمریکا بحث به عمل می آید. در برخورد به تمدنها از پیشرفت علمی، پیشرفت تکنولوژی، آزادی، دموکراسی، قانون، احترام به مردم و مناسبات انسانی گفتگو می شود.
 • پژوهش عمل در بهبود برنامه های درسی علوم پایه و رشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی در سال 78-1377
  محمد علی میرزابیگی صفحه 19
  در پی بررسی وضعیت آموزش علوم پایه در دانشکده پزشکی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی و مشخص شدن کاستی ها و نارسایی ها در آموزش و برنامه درسی این دانشکده، پروژه ای بر اساس روش پژوهش عمل در سال تحصیلی 78-77 طراحی و اجرا شد. این پژوهش اهدافی را مدنظر قرار داده است همچون رشد حرفه ای (دانش افزایی، تغییر نگرش و مهارت آموزی) اعضای هیات علمی، بهبود برنامه های درسی مبتنی بر روش های فعال، تغییر نگرش و توانایی دانشجویان و تغییر در شرایط و امکانات آموزشی.
 • نگرش ارزشیابی به سازمان در چرخه فرایندی نظارت کلینیکی و کاربرد آن در نگهداری معلمان و بهسازی شایستگی آنان
  محمدرضا بهرنگی، مجید علی عسکری صفحه 43
  می توان مجموع نظریه های سازمان و مدیریت را بر اساس محور بینشی یا فلسفی نظریه پردازان در ادبیات و تاریخچه مربوطه طبقه بندی و فهرست کرد. این مقاله ضمن جلب توجه به اینگونه زمینه های بینشی و فلسفی، محور فلسفی ارزشیابی در چرخه فرایندی کلینیکی ر به منظور بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی معلمان و حفظ و نگهداری آنان با این امید توصیف می کند که با روش تحقیق بنیادی کاربردی خود که به نظر از مهمترین روش های تحقیق است، بتواند نظریه های سازمان و مدیریت، نظارت و راهنمایی، مدیریت آموزشی و ارزشیابی را توسعه دهد و نتایج آن را برای پاسخ به مشکلات جاری نگهداری و بهسازی شایستگی معلمان و توسعه و پیشرفت کیفی کار آنان به کار گیرد.
 • مقایسه رابطه مولفه های شناختی و فراشناختی با عملکرد حل مساله های کلامی ریاضی به وسیله دانش آموزان موفق و ناموفق
  فرهاد کریمی، ولی الله فرزاد صفحه 63
  در این پژوهش، رابطه دانش فراشناختی، بازنمایی گزاره ای و راهبردهای شناختی - به عنوان جلوه های دانش حیطه اختاصی، با عملکرد حل مساله های کلامی دانش آموزان موفق و ناموفق، بررسی شده است. از بین جامعه دانش آموزان پسر در پایه سوم راهنمایی مدارس روزانه دولتی شهر سنقر در سال تحصیلی 75-1374، با استفاده از روش نمونه برداری خوشه ای، نمونه ای مرکب از 242 دانش آموز (8 کلاس درس) انتخاب شد.
 • فرار مغزها: علل و راهکارها
  بیژن زارع صفحه 95
  پس از طرح مساله و ارائه آمارهایی از مهاجرت متخصصان و فارغ التحصیلان نخبه کشور، به کشورهای پیشرفته غربی به خصوص آمریکا در سال های اخیر، به اهمیت بررسی دلایل مهاجرت این گروه، توجه ویژه ای شدهاست. سپس با طرح نظریه های موجود، سعی شده تا مناسب ترین چهارچوب نظری برای مطالعه پدیده مهاجرت متخصصان و نخبگان علمی مطرح شود.