فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1394)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • راهنمای نویسندگان
  صفحه 167
 • مهندس فرشته اصلانی، مهندس هاله مهدی پور صفحه 173
  زمینه و هدف
  بر اساس جغرافیای طبیعی کشور ایران، عدم توجه به اثرات سوء ناشی از سیلاب، می تواند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را بر جای گذارد که در این میان رخداد سیلاب ناشی از بارش، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات است. در این میان، بررسی وقوع سیل در استان تهران از ضروریات است. در حقیقت قرارگیری تهران بر دامنه ها و شیب های تند و همچنین وجود سیلاب دشتها و نواحی پست و سیل گیر باعث شده است بروز سیلاب، یکی از نگرانی ها و دغدغه های عمده، تقریبا در تمام فصول سال باشد.
  روش
  روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. در این راستا، نقشه های مورد نیاز در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)[1] تهیه شده و داده ها از طریق مطالعه اسناد، کتب، رسالات و مقالات گردآوری شده و سه نقشه اصلی مخاطره، آسیب پذیری و بحران تهیه و تحلیل می شوند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد آنچه باعث ایجاد ناامنی و خطر و مطرح شدن سیلاب ناشی از بارش بعنوان مخاطره و تهدید می شود، مکان گزینی نادرست و بی توجهی به حریم رودخانه ها و اشغال پهنه های سیل گیر توسط سکونت گاه هایی است که گاه به صورت غیرمجاز بنا شده است.
  نتیجه گیری
  این مقاله نتیجه می گیرد که سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در زمینه تخصیص کاربری اراضی حاشیه رودخانه ها باید متکی بر نقشه های خطر و متناسب با خطرات و خسارات ناشی از طغیان ها باشد. همچنین، ایجاد و توسعه کانون های زیستی و جمعیتی و به طور کلی هرگونه فعالیت عمرانی و توسعه اراضی، مستلزم شناخت کافی از شرایط سیل گیر پهنه ها و مخاطرات بالقوه طغیان رودخانه هاست.
  کلیدواژگان: سیلاب، بارش، استان تهران، برنامه ریزی
 • هدیه گمینی اصفهانی، جلال فرجی صفحه 186
  زمینه و هدف
  امروزه در دنیا تلاش های گسترده ای برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی در حال انجام است. در چند سال اخیر مباحث طراحی و ایجاد شهرهای هوشمند انرژی با همین هدف و همچنین افزایش کارایی و بهره وری ساختمان ها با رویکرد پایداری مطرح گردیده است. حال در اینجا این سول مطرح می شود که با حجم تولیدات گازهای گلخانه ای و افزایش رو به رشد برداشت سوخت های فسیلی، چه راه حلی برای کنترل افزایش جمعیت شهرنشین و معضلات پیرامونی آن وجود دارد؟
  روش
  در این مقاله فرض بر این است که در شهر نمونه بوشهر، سانحه ای رخ داده است و تقریبا تمامی زیرساخت های حیاتی شهر از بین رفته اند و علاوه بر آن، شبکه تامین برق شهر (که شبکه برق، زیرساخت تمامی زیرساخت های شهری است) نیز از بین رفته و کارایی خود را ازدست داده است. در این مقاله به منظور بررسی فرض بالا، ابتدا تمامی داده های مربوطه مانند دما، سرعت و جهت وزش باد، شدت تابش خورشید و میزان مصرف انرژی در شهر پیش از وقوع حادثه از منابع معتبر گردآوری شده است و سپس شبکه هوشمند برق ان طراحی و بعد از آن به کمک نرم افزارهای حل عددی مانند هومر، متلب و... به تحلیل آن طراحی و بررسی پاسخ ها پرداخته شده است.
  یافته
  پس از طراحی مدل اولیه شبکه هوشمند برق و انرژی برای شهر بوشهر با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و همچنین منابع در دسترس، همزمان اطلاعات به دست آمده در خصوص وضعیت اقلیم شهر به نرم افزار داده شد تا بهینه ترین مدل اقتصادی را پیشنهاد دهد. مطابق با انتظار نویسندگان مقاله، سهم تولید انرژی بیشتر به دیزل ژنراتور و سپس پانل های خورشیدی اختصاص یافت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد یکی از بهترین و عملی ترین راهکارها، پیش از وقوع سوانح طبیعی و یا پس ازآن، حرکت و برنامه ریزی به سوی داشتن شهری هوشمند است. از طرفی نگاه به معماری سنتی هر منطقه و الهام گرفتن از روش های کنترل انرژی مصرفی که گذشتگان در قالب معماری سنتی و اصیل برای ما بر جای گذاشته اند، می تواند یکی از راه کارهای عملی به منظور کاهش مشکلات در این زمینه باشد. بنابراین حل این مسائل نیازمند مدیریت صحیح و اتصال درست معماری نوین و سنتی و ترکیب آن دو با موضوع انرژی های تجدید پذیر است.
  کلیدواژگان: طراحی پس از سانحه، شهر هوشمند انرژی، منابع تولید پراکنده، معماری پایدار، خانه انرژی صفر
 • غزاله شادیفر صفحه 202
  زمینه و هدف
  سونامی از پدیده های نادر است، اما در صورت بروز خسارات زیادی را در پی دارد. جلوگیری از وقوع سونامی امری ناممکن است اما راه کارهایی برای کاهش خطر و آمادگی در برابر آن وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی راه کارهای معماری، شهرسازی و همچنین بررسی ایده ها در برابر این مخاطره سهمناک است. از آنجا که ژاپن در این بحث پیش قدم است و اقدامات زیادی را در مقابله با سونامی انجام داده است، لذا این کشور به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.
  روش
  روش این مقاله بررسی اسناد، متون، مدارک مکتوب و همچنین استفاده از منابع اینترنتی در زمینه مدیریت، کاهش آسیب پذیری و مقابله با پدیده سونامی می باشد. روند پژوهش با جمع آوری منابع زیادی از اطلاعات موضوع مربوطه شروع شد و پس از آن به تمرکز بیشتر بر شناخت راه کارهای غیر سازه ای، معماری و شهرسازی پرداخته شد.
  یافته
  نتایج حاصل از این تحقیق در سه عنوان اصلی دسته بندی شده است: دسته اول راه کارهای معماری را به اختصار معرفی می کند، دسته دوم راه کارهای شهر سازی را بررسی می کند و دسته سوم شامل ایده های مطرح شده می باشد.
  نتیجه گیری
  برای کاهش اثرات تخریبی سونامی، اتخاذ مباحث فنی از یک سو و مدیریت بحران و برنامه ریزی چگونگی مقابله با حوادث ناشی از آن از سوی دیگر مورد نیاز است. ارائه راهکارهای مناسب، سبب کاهش آسیب پذیری جوامع و افزایش آمادگی در برابر این مخاطره خواهد شد. نوع ساخت و ساز تاثیر به سزایی در کاهش خطر در برابر این پدیده دارد لذا دراین مقاله تمرکز بیشتری بر روی راه کار های معماری و شهرسازی شده است.
  کلیدواژگان: کاهش خطر در برابر سونامی، بازسازی پس از سانحه، راه کار های معماری و شهرسازی، سونامی، مدیریت بحران
 • افسانه دوستی، نیلوفر محتاط، نعیمه اسدیان زرگر صفحه 210
  زمینه و هدف
  وقوع زلزله در استان تهران و البرز سبب پیامدهای ناگوار انسانی، خسارت های سنگین اقتصادی و نیاز به تخصیص حجم زیادی از منابع و فعالیت های کشور در زمان بازتوانی خواهد شد. از این رو ضروری است برنامه ریزی بر مراحل قبل از سانحه در جهت کسب آمادگی و شناخت آسیب پذیری تمرکزکند. در مقاله حاضر تلاش شده، چارچوب برنامه ریزی استراتژیک ضمن شناخت عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر برنامه، راهبردهایی مناسب جهت کسب آمادگی در مرحله قبل و پس از زلزله احتمالی برای مناطق شهری معرفی شود.
  روش
  این مقاله مبتنی بر رویکردی توصیفی-تحلیلی بوده که در راستای پیشبرد اهداف، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی کاهش آسیب پذیری کالبدی و آمادگی در برابر زلزله از طریق مطالعه ی اسناد، کتب، رسالات و مقالات، همچنین تولید نقشه احتمال وقوع زلزله و نقشه آسیب پذیری و آنالیز آن ها شناسایی و مورد ارزیابی واقع شد و در نهایت با انجام تحلیل سوات راهبردها تعیین و سیاست هایی در جهت تحقق آن ها پیشنهاد گردید. در این مقاله نقشه های مورد نیاز در نرم افزار ArcGIS تهیه شده است.
  یافته ها
  نقشه پهنه بندی خطر استان تهران و البرز نشان داد که 12% از سطح منطقه در پهنه خطرپذیری زیاد و بسیار زیاد قرار دارد که شهر تهران، کرج و شمیرانات در این محدوده واقع اند و از مرکز منطقه به لبه ها میزان خطر کم می شود. مواردی چون گرایش به خرید خانه دوم بین مردم در حومه شهر، امکان تحولات سازنده و مثبت در ساختارهای کالبدی شهر تهران به سبب آگاهی مسئولین از اثرات زلزله و موقعیت ویژه و امکانات استان در کشور از مهم ترین ظرفیت های فراروی تحقق برنامه های آمادگی و کاهش خطر است. از سوی دیگر تجمع دارایی ها و آمادگی پایین سازمان ها برای پاسخ گویی در زمان بحران از عمده موانع تحقق آن است.
  نتیجه گیری
  بازسازی، فرصتی برای برنامه ریزی آینده و حفظ گذشته است؛ با آماده سازی کالبدی جامعه می توان از اثرات و پیامدهای مخرب زلزله کاست و سبب بازسازی پایدار شد. از مهم ترین استراتژی های تدوین شده برای مقطع زمانی پیش از رخداد زلزله تهیه سیستم اطلاعاتی جامع برای شناخت دقیق در حوزه هایی همچون شناخت ذی النفع ها یا پتانسیل منطقه برای تامین مصالح در زمان بازسازی و همچنین تعداد نیروی کار ماهر در تمامی بخش های ساخت است، که سبب کاهش سردرگرمی مسئولین و تصمیم گیری بهتر آن ها درحوزه تامین مصالح، نیروی کار و... می شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی بازتوانی، کاهش خطر، زلزله، آسیب پذیری، آمادگی، استان تهران و البرز
 • مهندس عبدالمجید خورشیدیان صفحه 221
  زمینه و هدف
  یکی از راهبردهای برنامه های بازسازی پس از سانحه بهره گیری از فرصت ایجاد شده در جهت ارتقاء تاب آوری کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه می باشد. این راهبرد پس از سونامی اقیانوس هند در سال 2004 با مفهوم «بازسازی بهینه تر از پیش» ارائه می شود و بر ضرورت ارتقاء شرایط جامعه آسیب دیده در فرایند بازتوانی اشاره دارد.
  روش
  این مقاله با هدف تدوین چارچوب عملی بازسازی بهینه تر از پیش جامعه پس از سانحه، از طریق مرور مطالعات و پژوهش های مرتبط به تحلیل مفاهیم بازتوانی؛ آسیب پذیری؛ و تاب آوری می پردازد و در نهایت دستورالعمل های موجود را در این زمینه ارائه می دهد. این مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار تحقیق و بهره گیری از تحلیل موضوعی به عنوان روش تجزیه و تحلیل به انجام رسیده است.
  یافته ها
  از تحلیل دستورالعمل های موجود 9 اصل بازسازی بهینه تر از پیش استخراج شده است که در قالب 3 مقوله اصلی کاهش ریسک؛ بازتوانی جامعه؛ و اجراء دسته بندی شده اند. اصول و مقولات استخراج شده می توانند در تدوین یک چارچوب جامع برای بازسازی بهینه تر از پیش جهت ارائه راه حل هایی در شرایط پیچیده پس از سوانح به سوی بازسازی تاب آور مورد استفاده قرار گیرند.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر با بررسی دستورالعمل های موجود در زمینه بازسازی بهینه تر از پیش جوامع و ایجاد اشتراکات میان آن ها چارچوبی را ارائه می دهد که حاصل تجمیع نظرات موجود بوده و شامل 3 محور کاهش ریسک؛ بازتوانی جامعه؛ و اجراء می باشد. همچنین 9 معیار شامل برآورد خطر سوانح آتی و ارتقا آمادگی، ارتقاء کدهای ساختمانی و تکنولوژی ساخت، برنامه ریزی کاربری زمین، توافق اجتماعی و مشارکت مردمی، بازتوانی اجتماعی، بازتوانی اقتصادی، طراحی سازمانی، ملاحظات قانونی، مدیریت منابع و دانش در ذیل محورهای مذکور قرار می گیرند. در نهایت تاکید می شود، با توجه به شرایط متفاوت جوامع، اجرای هریک از اصول مذکور با موانعی چون توان پذیری، محدودیت های زمانی، و سنت های محلی مواجه می باشد که به منظور امکان پذیری این اصول می بایست راهکارهای مقابله با به حداقل رساندن موانع مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازسازی بهینه تر از پیش، آسیب پذیری، بازتوانی، توسعه، تاب آوری
 • دکتر علیرضا فلاحی، عاطفه سادات هاشمیان صفحه 237
  زمینه و هدف
  از آنجاکه مجموعه مطهر حرم رضوی به عنوان یکی از بزرگترین زیارتگاه های شیعیان روزانه پذیرای حجم وسیعی از زوار می باشد، شرایط ویژه قسمت های مختلف آن به گونه ایست که کوچکترین سانحه طبیعی و یا انسان ساز خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. یکی از این فضاها، فضای زیرگذر مجموعه است که لزوم آسیب شناسی آن در مواجه با بحران های احتمالی امری ضروریست. هدف مقاله ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش خسارات و تلفات احتمالی زوار به دنبال وقوع حادثه غیرمترقبه در فضاهای زیرسطحی است.
  روش
  روش تحقیق حاضر متکی بر روش شناسی کیفی است که عمدتا مبتنی بر مشاهده است. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از بررسی اسناد و انجام مصاحبه عمیق با مدیران، خدام و زوار بهره گرفته شده است. دراین مرحله داده های حاصل از طریق تکنیک سوات مورد سنجش قرار گرفته است. در این ماتریس ضعف ها و قوت های محیط داخلی زیرگذر در کنار تهدید ها و فرصت های محیط خارجی آن بررسی و به ارائه راهکارها منجر شده است.
  یافته
  یافته های پژوهش حاضر بیانگر لزوم مناسب سازی فضای زیرگذر حرم مانند اصلاح کیفیت تهویه و روشنایی، اصلاح دسترسی ها و رفع المان های غیر سازه ای خطرناک می باشد، که تنها در پرتو سیاست های مدیریتی از جمله بیمه اشخاص و ابنیه، آموزش هدفدار و مانورهای منظم در کنار عملیات مهندسی و فنی از جمله بهبود ترافیک و ارتقای ایمنی حمل و نقل پیاده و سواره میسر است.
  نتیجه گیری
  تناسبت کالبد اماکن مقدس با رفتار و عادات زوار و کاربران آن در تمامی شرایط به ویژه شرایط اضطراری ناشی از سانحه در پرتو سیاست های مدیریتی و فنی- مهندسی است که نقش اساسی در کاهش خسارات و تلفات به دنبال سوانح احتمالی دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت سوانح غیر مترقبه، آسیب پذیری، فضای زیرگذر، حرم مطهر رضوی
|
 • Mrs Fereshteh Aslani, Mrs Haleh Mehdipour Page 173
  Background And Objective
  Based on natural geography of Iran, the lack of paying attention to the effects caused by floods can have irreparable damages to lives and properties. It seems that one of the most challenging issues is rain-induced flooding. The study of flood in Tehran is essential. In other words, the position of Tehran on the slopes and existence of flood plains cause rain- induced flood becomes one of a major concern almost in all seasons.
  Method
  This is an analytical-descriptive research. In this regard, required plans were prepared in GIS software and data have been collected through the study of documents, books, essays and articles. In another part of research, 3 major maps such as hazard map, vulnerability map and disaster map were prepared and analyzed.
  Findings: Results show that wrong locating, neglect to river routes and settlement in flood zones causes that rain- induced flood become a major threat. Unfortunately, according to population density in Tehran, risk of flooding due to rainfall, is an important threat.
  Conclusion
  Thus, planning and policies about land allocation in river zones should consider risk maps and the damages of outburst. Also, development of settlements and any construction activity require knowing about hazard zones and the threats of rivers.
  Keywords: flooding, rainfall, Tehran Province, planning
 • Miss Hedyeh Gamini Esfahani, Mr Jalal Faraji Page 186
  Background and
  Purpose
  Today there are a world -wide efforts to reduce the consumption of Fossil Fuels. In recent years, designing issues and developing smart cities with the approach of sustainable building has been introduced. This article propose to build the smart city after disasters in the case of reconstruction with the viewpoint of development, and also consider sustainable architecture and usage of renewal energy resources.
  Method
  In this article, it is assumed that in the city of Bushehr a disaster has been occurred and almost all of the critical infrastructure of the city destroyed. Therefore, it is suggested to rebuild the city based on the idea of smart city. Try to rely on sustainable architecture approach in the construction of smart cutie’s energy, renewal energy resources and technologies, in the process of reconstruction.in this regard a smart grid electricity for the area of Bushehr is designed and developed a variety of sources of energy supply and is economically evaluated.
  Findings: This article by referring to the objectives of the smart cities clears the role of smart homes in the phase of reconstruction and also examine the sustainable architecture as the part of smart cities that are built after disasters in. In this regard, smart cities can be built, after or pre-disaster to prevent damaging critical infrastructure and the most important of them urban electricity network.The result of this study is to improve the use of resources of energy production in Bushehr's building with sustainable architecture approach.
  Conclusion
  It seems that one of the best and most practical solutions after or pre-disaster is planning to have smart cities with sustainable architecture. Therefore, solving these problems requires good management and correct connection of modern architecture and traditional and combines them with renewable energy.
  Keywords: Designing after disaster, Smart city of energy, contributed energy resources, sustainable architecture, zero home
 • Ghazaleh Shadifar Page 202
  Background And Objective
  Tsunami is a rare phenomenon; however it might cause immeasurable damage. Tsunami is inevitable and couldn’t be prevented, but there are some tasks to reduce the risk and preparing to face it. The aim of this project is to review the architectural and urban planning measures and ideas toward this horrible hazard. The japan is chosen for the case study knowing that it is pioneer and has done lots of actions against the tsunami.
  Method
  This study reviews documents, literature and written texts and also the internet database in the field of vulnerability reduction and dealing with tsunamis. The procedure of the research starts with gathering a lot of information proceeding by concentrating on the architectural and urban planning strategies.
  Findings: The results of this research are classified in three categories: The first category is the architectural solution, the second category is urban planning solution and the latter is proposed ideas.
  Conclusion
  In order to reduce the hazardous effects of tsunami, in one hand technical solutions should be applied, on the other hand disaster management, also planning to face secondary incidents is required. Appropriate strategies lead to risk reduction and increasing preparedness in societies against tsunami. In this research the main focus is on architectural and urban planning strategies.
  Keywords: Risk reduction against tsunami, Post disaster Reconstruction, Architectural, Urban Planning strategies, Tsunami, Disaster management
 • Afsaneh Doosti, Niloofar Mohtat, Naimeh Asadian Zargar Page 210
  Background And Objective
  An earthquake in Tehran and Alborz province will cause heavy human and economic losses and allocating large amounts of resources and rehabilitation activities in recovery phase. Hence it is necessary to prepare, identify vulnerabilities and plan pre-disaster. The present article tries to identify the internal and external factors affecting physical vulnerability and introduce appropriate strategies before and after the disaster for reconstruction phase.
  Method
  This is an analytical - descriptive study. For the purpose of the paper, strengths, weaknesses, opportunities and threats of vulnerability reduction and preparation plan were identified and analyzed through assessment of the current situation, the national and local documents and producing risk and vulnerability maps. Based on the SWOT analysis, strategies were made. In this article needed maps is made in ArcGIS software.
  Findings: Risk map of Tehran and Alborz province shows that 12% of the area is located in high and very high risk zone (city of Tehran, Karaj and shemiranat). Results showed that opportunities such as People's tendency to buy second homes in the suburbs, the possibility of change in physical structure due to the authoritie's awareness of the effects of the earthquake and Special situation in the country create major capacities for achieving the goals of preparation plan. Meanwhile, asset accumulation and low readiness of organizations to respond disasters are major obstacles to its realization.
  Conclusion
  Reconstruction is an opportunity to plan for the future and preservation of past. The adverse impacts of earthquake can be reduced by physical preparation plan.
  Keywords: Recovery planning, Risk reduction, Earthquake Hazard, Vulnerability, preparation, Tehran, Alborz province
 • Ms Abdolmajid Khorshidian Page 221
  Background And Objective
  One of the strategies of post-disaster recovery programs has been taking advantage of the opportunity to enhance the community physical, social, economic and environmental resiliency. This strategy is known as the concept of “Build Back Better” after the Indian Ocean tsunami in 2004 and refers the need to improve the conditions of affected communities in the recovery process.
  Method
  This study aims to build a practical framework for the concept of “build back better” after disaster, explains it through analyzing the concepts of recovery, vulnerability and resiliency. Therefore, it reviews the existing guidelines in related studies for extraction and classification the “BBB” principles. The In this study the library studies were used as a research tolls and the thematic analysis was used as a method of analysis.
  Findings: 9 principles on the concept of “build back better” were extracted by analyzing the existing guidelines and were classified in the form of three main categories of risk reduction, community recovery, and implementation. These principles and categories can be used to establish a comprehensive framework to “build back better” to provide solutions for complex situations after disasters.
  Conclusion
  This study investigated the existing guidelines in the field of “BBB” and tried to create a comprehensive framework through the integration of existing comments and create commonalities between them. This framework includes 3 categories and 9 sub-categories. Main categories are risk reduction, community recovery, and implementation; sub-categories include estimation of future disaster risk, enhancing the building codes and construction technology, land use planning, community consultation and participation, social recovery, economic recovery, organisational design, legal consideration, management of knowledge and resources.
  Finally emphasis is, according to the different circumstances of communities, implementing the above-mentioned principles is facing to limitations such as affordability, time constraints, and local traditions. Therefore the coping solutions must be examined to make possible these principles.
  Keywords: Build Back Better, Vulnerability, Recovery, Development, Resiliency
 • Phd Alireza Fallahi, Mis Atefeh Sadat Hashemian Page 237
  Background And Objective
  Razavi holy shrine is one of the biggest places of worship in the world which guests thousands of pilgrims daily and it’s physical, social and spiritual conditions have made it vulnerable to even slight accidents with un-compensable consequences. One section of the shrine which is especially amenable to any unexpected situation is the subway which needs special attention and prompts observation to design proper plan for crisis management and casualty reduction approaches.
  Introduction
  As the Razavi shrine is among the biggest holy places in the world and many pilgrims visit this holy place every day, related physical, social and running situation has made it exposed to even minor accidents with catastrophic consequences. These special conditions warrant proper planning for disaster management.
  Methodology and Approaches : The research method is qualitative and needed information were gathered based on inspection. We also searched related official documents about Razavi shrine and interviewed managers, employees, pilgrims and service providers of Razavi shrine to understand and analyze the weak points and obtain proper solution to these problems through SWOT method. Having found frail and strength points and using analytical SWOT method, helped us to evaluate current situation and proposing decisive solutions.
  Finding: Our findings in this study suggest that physical properties of the holy shrine should correspond to pilgrim's social behaviors as well as their reaction in different situations. Also software and hardware controlling facilities are needed to reduce casualties in any unwanted and chaotic condition.
  Conclusions
  Our results suggest that employing convenient disaster management systems beside appropriate physical characteristics -that should be in concordance with pilgrims’ habits- play the main role in reducing casualties in emergency situations.
  Keywords: management of unexpected accidents, Vulnerability, Underpass, RAZAVI Holy Shrine